img
Fotovoltaı̇k Termal Panellerde Soğutucu Akışkan Olarak Su Bazlı Al2O3 Nano Akışkan Kullanımının Nümerı̇k İncelenmesı̇  
Yazarlar
İsa Çiçek
Dr. Öğr. Üyesi Merdin DANIŞMAZ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Tam Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili Türkçe
Kongre Adı VII. International Halich Congress on Multıdisciplinary Scıentific Research
Kongre Tarihi 23-01-2024 /
Basıldığı Ülke Türkiye
Basıldığı Şehir İstanbul
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş