img
Investigation of the Effect of Duct Geometry on Drying Air Flow in Conventional Grain Dryers by Porous Media Approach   
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Merdin DANIŞMAZ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Dergi ISSN 1308-9072
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 03-2024
Cilt No 36
Doi Numarası 10.35234/fumbd.1338087
Makale Linki http://dx.doi.org/10.35234/fumbd.1338087