img
Güneş Enerjili Su Isıtma Uygulamalarında Standart Kollektör Malzemesinin Sistemin Toplam Verimine Etkisinin Belirlenmesi
Proje Ekibi
Dr. Öğr. Üyesi Merdin DANIŞMAZ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Projedeki Rolü: Yürütücü
Proje Türü (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi
Proje No MMF.A4.21.010
Proje Konusu Güneş Kollektörleri
Proje Durumu Tamamlandı
Başlangıç Tarihi 06-05-2021
Bitiş Tarihi 11-05-2022
Anahtar Kelimeler Güneş enerjisi ile su ısıtma, güneş kollektörü, sıcak su tankı, ıs değiştiricisi, boyler
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Paylaş