img
Theoretical and experimental investigation of potable water production from atmospheric air with an alternative device design with solar tracking system
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilimdalı Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2023
Öğrenci Adı ve Soyadı Mohammed Oral Hashım Al-Hurmuzı
Tez Danışmanı Merdin DANIŞMAZ