img
Modern Nanotechnology Application for Generation Highly Efficient Electricity in Save Mode and Much Less Polluting    
Yazarlar
Mohammed Flayyih Hasan
Dr. Öğr. Üyesi Merdin DANIŞMAZ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Faez Waheed
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering
Dergi ISSN 2149-9144
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 01-2022
Cilt No 8
Sayı 1
Sayfalar 1 / 4
Doi Numarası 10.22399/ijcesen.1035440
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijcesen/issue/66045/1035440