img
İki uzuvlu planar bir manipülatörün gerilme dağılımının ANSYS ile analizi   
Yazarlar
Semiha Bulut
Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Merdin DANIŞMAZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli ulusal dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı MakinaTek
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 11-2014
Sayı 11
Makale Linki http://www.makinatek.com.tr/arsiv/yazi/134-iki-uzuvlu-planar-bir-manipulatorun-gerilme-dagiliminin-ansys-ile-analizi
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş