img
Theoretical and experimental investigation to calculate heat gain of multilayered walls by using rts method
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilimdalı Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2024
Öğrenci Adı ve Soyadı Khalıl Hassan Khalıl Khalıl
Tez Danışmanı Merdin DANIŞMAZ