img
Wind energy forecasting methods: A case study of the long short term memory model (LSTM)
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilimdalı Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2024
Öğrenci Adı ve Soyadı Alı Abdulrahman Husseın Salıhı
Tez Danışmanı Merdin DANIŞMAZ