img
A Literature Review on Extraction of Potable Water from Atmospheric Air Using Solar Stills: Recent Developments    
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Merdin DANIŞMAZ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Mohammed Alhurmuzi
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı European Journal of Science and Technology
Dergi ISSN 2148-2683
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 12-2021
Sayı 32
Sayfalar 991 / 999
Doi Numarası 10.31590/ejosat.1039866
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/67030/1039866