img
Gaz ve Tesisat Teknikerlerinin İstihdam ve Yetkilendirilmesinde Mevcut Durum ve Beklentilerin Değerlendirilmesi   
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Merdin DANIŞMAZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Bahtiyar Danışmaz
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Dergi ISSN 1309-2243
Dergi Tarandığı Indeksler Index Copernicus
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 07-2017
Sayfalar 155 / 162
Doi Numarası 10.29048/makufebed
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/pub/makufebed/issue/29469/315230