img
Design of an axisymmetric triangular heatsink with radial arrangement and experimental investigation of natural convection heat transfer
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilimdalı Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2024
Öğrenci Adı ve Soyadı Jamal Bakr Khaleel Khaleel
Tez Danışmanı Merdin DANIŞMAZ