img
OTOMOBiL FAN DİFÜZÖRÜNÜN ARAÇ İÇİ HAVA AKIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ALTERNATİF DİFÜZÖR TASARIMI   
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Merdin DANIŞMAZ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Tam Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili Türkçe
Kongre Adı 4. INTERNATIONAL ANTALYA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE STUDIES CONGRESS
Kongre Tarihi 09-05-2023 / 10-05-2023
Basıldığı Ülke Türkiye
Basıldığı Şehir Antalya
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş