img
Rulmanlarda ısıl işlemin faydalı rulman ömrüne etkisinin kestirimci bakım yöntemiyle incelenmesi
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilimdalı İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2024
Öğrenci Adı ve Soyadı Tuncer Deniz
Tez Danışmanı Merdin DANIŞMAZ