img
Investigation of the effect of nanofluid flow on heat transfer in double pipe heat exchangers
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilimdalı Mühendislik Bilimleri Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2023
Öğrenci Adı ve Soyadı Mohammed Flayyıh Hasan Hasan
Tez Danışmanı Merdin DANIŞMAZ