img

Doç. Dr. Tuncay KARAKURT

  • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  • Kimya Mühendisliği
  • Kimyasal Teknolojiler

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
58
Atıf
336
h-index
10
Proje
16
WoS
Yayın
33
Atıf
320
h-index
10
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), 2004, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli), 1999, 2003
Lisans, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 1995, 1999
Araştırma Alanları
Yoğun Madde Fiziği, Atom, Molekül ve Lazer Fiziği
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), 2004, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli), 1999, 2003
Lisans, Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 1995, 1999
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 60, 2019
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Fizik Yoğun Madde Fiziği
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Fizik Atom, Molekül ve Lazer Fiziği
2020-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2014-2020, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2012-2014, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Bedrettin Doracan, Yüksek Lisans, Bazı organik bileşiklerin deneysel ve teoriksel metotlarla moleküler yapılarının incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2022-2023, Fizik-II, Lisans
2022-2023, Fizik-I, Lisans
2021-2022, Fizik-II, Lisans
2021-2022, Fizik-I, Lisans
2020-2021, Fizik-I, Lisans
2020-2021, Fizik-II, Lisans
2018-2019, Fizik-II, Lisans
2018-2019, Fizik-I, Lisans
2018-2019, Moleküler Modelleme-II, Yüksek Lisans
2018-2019, Moleküler Modelleme-I, Yüksek Lisans
2018-2019, Kristalografi-I, Yüksek Lisans
2018-2019, Fizik-I, Lisans
2017-2018, Fizik-II, Lisans
2017-2018, Fizik-I, Lisans
2017-2018, Fizik-II, Lisans
2017-2018, Moleküler Modelleme-II, Yüksek Lisans
2017-2018, Moleküler Modelleme-I, Yüksek Lisans
2017-2018, Kristalografi-II, Yüksek Lisans
2017-2018, Kristalografi-I, Yüksek Lisans
2016-2017, Seçmeli: Ofis Programları-II, Ön Lisans
2016-2017, Seçmeli: Ofis Programları-I, Ön Lisans
2016-2017, Seçmeli: Sensörler, Ön Lisans
2015-2016, Seçmeli: Ofis Programları-II, Ön Lisans
2015-2016, Seçmeli: Sensörler, Ön Lisans
2015-2016, Moleküler Modelleme-I, Yüksek Lisans
2015-2016, Kristalografi -I, Yüksek Lisans
2015-2016, Bilgisayar Donanımı, Ön Lisans
2013-2014, GENEL FİZİK-II, Lisans
2013-2014, Fizik-II, Lisans
2013-2014, Bilgisayar Donanımı, Ön Lisans
2013-2014, Bilgisayar Teknolojileri ve Kullanımı-I, Ön Lisans
2013-2014, Temel Bilgisayar Bilimleri, Ön Lisans
2013-2014, Genel Fizik-III, Lisans
2013-2014, Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı, Ön Lisans
2013-2014, Fizik-I, Lisans
2013-2014, Genel Fizik-I, Lisans
2012-2013, Temel Bilgisayar Bilimleri, Ön Lisans
2012-2013, Seçmeli-III: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ön Lisans
2012-2013, Fizik-I, Lisans
2012-2013, Genel Fizik, Lisans
2012-2013, Genel Fizik Lab.-II, Lisans
2012-2013, Genel Fizik Lab.-III, Lisans
2012-2013, Genel Fizik-III, Lisans
2012-2013, Genel Fizik Lab.-I, Lisans
2012-2013, Genel Fizik-II, Lisans
2012-2013, Fizik-II, Lisans
2012-2013, Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı, Ön Lisans
2012-2013, Genel Fizik-I, Lisans
Kayıt Yok
Kiral benzimidazol türevleri içeren Schiff bazlarının sentezi, karakterizasyonu ve yapısal özelliklerinin teorik olarak incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2023-2024
Piperazin Türevleri ve Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, DFT Çalışmaları, Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2023
Klatrat Hidrat Yapılarındaki Kusurlar (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2022
Heteroatomlu Halka İçeren Bileşiklerin Sentezi ve Optiksel Özelliklerinin Teoriksel Metotlar Kullanılarak İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Tek kristal Bileşiklerin Optiksel Özelliklerinin Deneysel ve Teoriksel Metotlar Kullanılarak İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Tek kristal Bileşiklerin Optiksel Özelliklerinin Deneysel ve Teoriksel Metotlar Kullanılarak İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Tiyadiazol İçeren Tek Kristal Moleküllerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması ve Biyolojik Aktivitelerinin Deneysel ve Moleküler Doking Yöntemi İle İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
BENZİLTİYO VE TİYADİAZOL GRUPLARINI İÇEREN ''5-(2-KLORO-6-FLOROBENZİLTİYO)-1,3,4-TİYADİAZOL-2-AMİN'' TEK KRİSTALİNİN MOLEKÜLER YAPISININ DENEYSEL VE TEORİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
4-((2,4-dichlorobenzyl)oxy)benzonitrile bileşiğinin sentezi, deneysel ve teorik olarak yapısının aydınlatılması ve moleküler doking çalışması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Tiyadiazol İçeren Tek Kristal Moleküllerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması ve Biyolojik Aktivitelerinin Deneysel ve Moleküler Doking Yöntemi İle İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Bazı Organik Bileşiklerin Sentezi ve Tautomerik Yapılarının İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2017
Bazı Organik Bileşiklerin Sentezi ve Tautomerik Yapılarının İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2017
MAKROSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2016
DIŞ TİCARETLOJİSTLİK TEORİSVE UYGULAMA ÜZERİNE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ İLE DIŞ TİCARET PAKET PROGRAMININ BİLGİSAYAR LABORATUVARA KURULUMU (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
MAKROSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2016
Sentezlenen Schiff Bazı İçeren Bileşiklerin Yapısal ve Spektroskopik Özelliklerinin Deneysel ve Teorik İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2015
Kayıt Yok
Ortaboy, S., Karakurt, T., Kaya, B., Şahin, O., Ülküseven, B. (2024) "Manganese(III) complexes with a tetradentate thiosemicarbazone. Structural characterization, electrochemistry, antioxidant capability, molecular docking and dynamics simulation on the potential inhibitory activity of cyclin-dependent kinase 2", Polyhedron, 261 (0) p. 117128 [SCI Expanded] DOI  
Karakurt, T., Tavman, A., Şahin, O., Çolak, D.N., Karaçelik, A.A. (2024) "Spectral Characterization, Antioxidant, Antibacterial Activity, and Molecular Dynamics Simulation of a New Bis-benzimidazole Molecule, 1,5-Bis(1H-benzimidazol- 2-yl)pentan-3-one", Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 50 (4) pp. 1-21 [SCI Expanded] Link  
Onaran, A., Yanar, Y., Karakurt, T., Bayram, M., Topuz, S., Kaya, C., Elmastaş, M. (2023) "STUDIES ON OLEUROPEIN EXTRACTION AND PURIFICATION, ITS ANTIFUNGAL AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY AND MOLECULAR DOCKING SIMULATIONS", Environmental Engineering and Management Journal, 22 (22) pp. 255-266 [SCI Expanded] DOI  
Karakurt, T., Dinçer, M., Çukurovalı, A., Yılmaz, İ. (2022) "Quantum Chemical Calculations of 5-Diethylamino-2-{[4-(3-methyl-3-phenyl-cyclobutyl)-thiazol-2-yl]-hydrazonomethyl}-phenol Single Crystal Containing Heteroatoms", Polycyclic Aromatic Compounds, (0) [SCI Expanded] Link DOI    
Karakurt, T., Kaya, B., Şahin, O., Ülküseven, B. (2022) "Synthesis of the nickel(II) complexes bearing tetradentate thiosemicarbazone through Michael addition of n-alcohols. Experimental, theoretical characterization and antioxidant properties", Structural Chemistry, 33 (0) pp. 1007-1017 [SCI Expanded] DOI   
Kaya, B., Karakurt, T., Şahin, O., Ülküseven, B. (2022) "Four and six-coordinated cobalt complexes based on thiosemicarbazone. Formation, experimental and theoretical characterization", Journal of Molecular Structure, 1250 (0) p. 131783 [SCI Expanded] DOI   
Onaran, A., Bayar, Y., Karakurt, T., Tokatlı, K., Bayram, M., Yanar, Y. (2021) "Antifungal activity of chitosan against soil-borne plant pathogens in cucumber and a molecular docking study", Journal of Taibah University for Science, 15 (0) pp. 852-860 [SCI Expanded] DOI    
Poladian, Q., Şahin, O., Karakurt, T., Ceylan, B.İ., Kurt, Y. (2021) "A new zinc(II) complex with N2O2-tetradentate schiff-base derived from pyridoxal-S-methylthiosemicarbazone: Synthesis, characterization, crystal structure, DFT, molecular docking and antioxidant activity studies", Polyhedron, 201 (0) p. 115164 [SCI Expanded] DOI    
Güngör, T., Karakurt, T., Şahin, Z.S. (2021) "Synthesis, Spectroscopic Characterization, Crystal Structure and Theoretical Studies on New Organic Single Crystal of 1-(3,5-Difluorophenyl)-3-(2-Nitrophenyl)Urea", Celal Bayar University Journal of Science, 17 (3) pp. 285-295 [TR Dizin] DOI    
Akduran, N., Karakurt, T., Hökelek, T. (2021) "Crystal structure, Hirshfeld surface analysis, interaction energy, and DFT studies of cholesteryl heptanoate", Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications, 77 (0) pp. 686-691 [ESCI] DOI     
Tunel, H., Er, M., Alıcı, H., Onaran, A., Karakurt, T., Tahtacı, H. (2021) "Synthesis, structural characterization, biological activity, and theoretical studies of some novel thioether‐bridged 2, 6‐disubstituted imidazothiadiazole analogues", Journal of Heterocyclic Chemistry, 58 (0) pp. 1321-1343 [SCI Expanded] DOI    
Karakurt, T. (2021) "Cu ve Fe Metalleri için tiyadiazol türevi bileşiklerin kuantum kimyasal hesaplamaları ve korozyon inhibisyon aktiviteleri", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11 (2) pp. 629-636 [TR Dizin] DOI   
B, C., Kumar, S., Gupta, A.K., Schols, D., Tahtacı, H., Karakurt, T., Kotha, S., B, S., Setty, R., Karki, S.S. (2021) "Synthesis, molecular docking, and preliminary cytotoxicity study of some novel 2-(naphthalen-1-yl)-methylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazoles", Journal of Molecular Structure, 1234 (0) p. 130174 [SCI Expanded] DOI    
Güngör, T., Karakurt, T., Şahin, Z.S. (2021) "Synthesis, Spectroscopic Characterization, Crystal Structure and Theoretical Studies on New Organic Single Crystal of 1-(3,5-Difluorophenyl)-3-(2-Nitrophenyl)Urea", Celal Bayar University Journal of Science, (0) [TR Dizin]  
Meltem, D., Er, M., Karakurt, T., Onaran, A., Alıcı, H., Tahtacı, H. (2020) "Synthesis, Characterization, Antimicrobial Evaluation, and Computational Investigation of Substituted Imidazo[2,1‐ b ][1,3,4]Thiadiazole Derivatives", ChemistrySelect, 5 (38) pp. 11753-11763 [SCI Expanded] DOI    
Karakurt, T., Meral, S., Ağar, A.A., Onaran, A. (2020) "Sentezlenen Yeni Ni (II) Komplekslerinin Spektroskopik ve antifungal özelliklerinin İncelenmesi", Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7 (0) pp. 202-220 [TR Dizin] Link DOI    
Kaya, B., Çubukçu, D.A., Karakurt, T., Şahin, O., Koca, A., Ülküseven, B. (2020) "Cobalt(II)/(III) complexes bearing a tetradentate thiosemicarbazone: Synthesis, experimental and theoretical characterization, and electrochemical and antioxidant properties", APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 34 (11) p. 5930 [SCI Expanded] Link DOI    
Karakurt, T., Dinçer, M., Çukurovalı, A. (2020) "Syntheses, Spectral Characterization, Single Crystal X-Ray Diffraction and Computational in Gas and Solid Phases Studies on Chloro-acetic acid N’-(2-hydroxy-naphthalen-1-ylmethylene)-N-[4-(3-methyl-3-phenyl-cyclobutyl)-thiazol-2-yl]-hydrazide", SN Applied Sciences, 2 (4) p. 580 [ESCI] Link DOI    
Karakurt, T. (2020) "3-[(E)-2-(4-fenil-1,3-tiyazol-2-yl)hidrazin-1-yiliden]-indolin-2-on Bileşiğinin Tautomer Yapısı Üzerinde Gaz ve Katı Fazında Teorik Hesaplamalar", Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, 20 (1) pp. 96-102 [TR Dizin] Link DOI   
Karakurt, T., Çukurovalı, A., Kani, İ. (2020) "Structure of 2-(2-(anthracen-9-ylmethylene)hydrazinyl)-4-(3-methyl-3-phenylcyclobutyl)thiazole by combined X-ray crystallographic and molecular modelling studies", MOLECULAR PHYSICS, 118 (15) p. 1718224 [SCI Expanded] Link DOI    
Er, M., Özer, A., Direkel, Ş., Karakurt, T., Tahtacı, H. (2019) "Novel substituted benzothiazole and Imidazo[2,1-b][1,3,4]Thiadiazole derivatives: Synthesis, characterization, molecular docking study, and investigation of their in vitro antileishmanial and antibacterial activities", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 1194 (0) pp. 284-296 [SCI Expanded] Link DOI    
Er, M., Tahtacı, H., Karakurt, T., Onaran, A. (2019) "title Novel Substituted Imidazo[2,1‐ ib/i ][1,3,4]Thiadiazole Derivatives: Synthesis, Characterization, Molecular Docking Study, and Investigation of Their iIn Vitro/i Antifungal Activities/title", JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, 56 (9) pp. 2555-2570 [SCI Expanded] Link DOI    
Çukurovalı, A., Karakurt, T. (2019) "Synthesis, spectroscopic, X-ray diffraction and tautomeric properties of 5-(diethylamino)-2-((2-(5-(3-methyl-3-phenylcyclobutyl)-6H-1,3,4-thiadiazin-2yl)hydrazono)methyl)phenol: A combined experimental and theoretical study", Journal of Molecular Structure, 1189 (0) pp. 328-337 [SCI Expanded] Link DOI    
Karakurt, T., Meral, S., Ağar, A.A. (2019) "Schiff Bazı İçeren Tek Kristal Bileşik Üzerinde X-Işınları, Spektroskopik ve Moleküler Doking Çalışmaları", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23 (2) pp. 505-514 [TR Dizin] Link DOI    
Karakurt, T., Tahtacı, H., Er, M. (2019) "Experimental and Theoretical Investigation of Single Crystal Containing Benzothiazole and Thiadiazole", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergis, 9 (4) pp. 2105-2116 [TR Dizin] Link DOI   
Karakurt, T., Ağar, E., Alagöz, T., Can, C. (2019) "Makrosiklik Bileşiğin Sentezi ve Spektroskopik Özellikleri", Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1) pp. 97-106 Link  
Doracan, B., Karakurt, T. (2019) "Tek Kristal Bileşiğin Teorik ve Deneysel Yöntemlerle İncelenmesi", Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1) pp. 59-76 Link  
Er, M., Ahmadov, F., Karakurt, T., Direkel, Ş., Tahtacı, H. (2019) "title A Novel Class Substituted Imidazo[2,1‐ ib/i ][1,3,4]thiadiazole Derivatives: Synthesis, Characterization, In Vitro Biological Activity, and Potential Inhibitors Design Studies/title", ChemistrySelect, 4 (48) pp. 14281-14290 [SCI Expanded] Link DOI    
Karakurt, T., Çukurovalı, A., Subaşı, N.T., Onaran, A., Ece, A., Eker, S., Kani, İ. (2018) "Experimental and theoretical studies on tautomeric structures of a newly synthesized 2,2′(hydrazine-1,2-diylidenebis(propan-1-yl-1-ylidene))diphenol", Chemical Physics Letters, 693 (0) pp. 132-145 [SCI Expanded] Link DOI    
Karakurt, T. (2018) "N’-(2,5 Dihidroksibenziliden)-2-Hidroksi-3-Metilbenzohidrazid Bileşiğinin Tautomer Yapısının Teorik Olarak İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (0) pp. 257-262 [TR Dizin] Link DOI   
Karakurt, T. (2018) "Investigation of the molecular structure of 4-(3-methyl-3-phenylcyclobutyl)-2-[2-(3-methylbenzylidene)hydrazinyl]thiazole in the gas and solid phases", Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry, 74 (11) pp. 1502-1508 [SCI Expanded] Link DOI     
Karakurt, T. (2018) "Investigation of The Crystal and Molecular Structure Of ‘‘5-(2-Chloro-6- Fluorobenzylthio)-1,3,4-Thiadiazol-2-Amine’’ Single Crystal Containing ThiadiazolRingby Experimental and Theoretical Methods", Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, 18 (3) pp. 1158-1166 [TR Dizin] Link DOI  
Er, M., Ergüven, B., Tahtacı, H., Onaran, A., Karakurt, T., Ece, A. (2017) "Synthesis, characterization, preliminary SAR and molecular docking study of some novel substituted imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole derivatives as antifungal agents", Medicinal Chemistry Research, 26 (3) pp. 615-630 [SCI Expanded] DOI    
Tahtacı, H., Er, M., Karakurt, T., Onaran, A. (2017) "Synthesis, Structural Characterization, and Biological Evaluation of Novel Substituted 1,3-Thiazole Derivatives Containing Schiff Bases", Journal of Heterocyclic Chemistry, 54 (1) pp. 183-193 [SCI Expanded] Link DOI    
Tahtacı, H., Er, M., Karakurt, T., Sancak, K. (2017) "Synthesis of 1,3,4-thiadiazol-2(3 H )-one derivatives via an unexpected intramolecular addition-elimination reaction of 1,3,4-thiadiazoles", Tetrahedron, 73 (30) pp. 4418-4425 [SCI Expanded] Link DOI    
Tahtacı, H., Er, M., Karakurt, T., Onaran, A., Kazangirler, C.B. (2017) "Synthesis Structural Characterization and Biological Evaluation of Novel Substituted 1 3 Thiazole Derivatives Containing Schiff Bases [III. Ulusal Organik Kimya Kongresinde sözlü sunulmuş ve özeti yayınlanmıştır]", Journal of Heterocyclic Chemistry, 54 (1) pp. 183-193 [SCI] Link DOI  
Karakurt, T., Tahtacı, H., Subaşı, N.T., Er, M., Ağar, E. (2016) "Novel aldehyde and thiosemicarbazone derivatives: Synthesis, spectroscopic characterization, structural studies and molecular docking studies", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 1125 (0) pp. 470-480 [SCI Expanded] Link DOI    
Karakurt, T., Çukurovalı, A., Subaşı, N.T., Kani, İ. (2016) "Molecular structure and computational studies on 2-((2-(4-(3-(2,5-dimethylphenyl)-3-methylcyclobutyl)thiazol-2-yl)hydrazono)methyl)phenol monomer and dimer by DFT calculations", Journal of Molecular Structure, 1125 (0) pp. 433-442 [SCI Expanded] Link DOI    
Er, M., Işıldak, G., Tahtacı, H., Karakurt, T. (2016) "Novel 2-amino-1,3,4-thiadiazoles and their acyl derivatives: Synthesis, structural characterization, molecular docking studies and comparison of experimental and computational results", Journal of Molecular Structure, 1110 (0) pp. 102-113 [SCI Expanded] Link DOI    
Karakurt, T., Dinçer, M., Çetin, F., Buzlu, S. (2015) "Molecular structure and vibrational and chemical shift assignments of (4R)-5-eno-4,7-epidioxy-3,7-O-methyl-1,2-O-(S)-trichloroethylidene-5,6,8-trideoxy-α-D-threo-1,4-furano-4,7-diulo-octose by DFT and ab initio HF calculations", Journal of Structural Chemistry, 56 (5) pp. 887-899 [SCI Expanded] Link DOI    
Karakurt, T., Dinçer, M., Çukurovalı, A., Yılmaz, İ., Bilici, E. (2012) "Ab initio and semi-empirical computational studies on 5-hydroxy-5,6-di-pyridin-2-yl-4,5-dihidro-2H-[1,2,4]triazine-3-thione", Journal of Molecular Structure, 1024 (0) pp. 176-188 [SCI Expanded] Link DOI   
Karakurt, T., Dinçer, M., Çukurovalı, A. (2012) "Ab initio and semiempirical computational studies on 1-{(2E)-2-[(aminocarbonothioyl)hydrazono]-2-(3-mesityl-3-methylcyclobutyl)ethyl}-pyrrolidine-2,5-dione", International Journal of Quantum Chemistry, 112 (2) pp. 394-413 [SCI Expanded] Link DOI    
Karakurt, T., Dinçer, M., Çukurovalı, A., Yılmaz, İ., Göz, Y. (2011) "Ab initio and semi-empirical computational studies on 5-hydroxy-4-methyl-5,6-di-pyridin-2-yl-4,5-dihydro-2H-[1,2,4]triazine-3-thione", Journal of Molecular Structure, 991 (1) pp. 186-201 [SCI Expanded] Link DOI    
Karakurt, T., Dinçer, M., Çetin, A., Şekerci, M. (2010) "Molecular structure and vibrational bands and chemical shift assignments of 4-allyl-5-(2-hydroxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione by DFT and ab initio HF calculations", SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 77 (1) pp. 189-198 [SCI Expanded] Link DOI     
Karakurt, T., Dinçer, M., Kahveci, B., Usta, A., Ağar, E., Şaşmaz, S., Kocakaya, Z., Karatoprak, G.Ş., İlgün, S., Kocakaya, M., Çandır, M. (2004) "3 p Chlorobenzyl 4 p fluorobenzylideneamino 4 5 dihydro 1H 1 2 4 triazol 5 one", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 60 (4) pp. 654-655 [ESCI] Link DOI    
Karakurt, T., Dinçer, M., Akdemir, N., Kantar, C., Ağar, E. (2003) "4,5-Bis(1-naphthoxy)phthalonitrile", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 59 (11) pp. 1748-1750 [ESCI] Link DOI    
Karakurt, T., Dinçer, M., Kahveci, B., Ağar, E., Ağar, A.A., Şaşmaz, S., Yaşar, C. (2003) "1-Benzoyl-3-methyl-4-benzylidenamino-4,5-dihydro-1,2,4-triazol-5-one", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 59 (11) pp. 1616-1617 [ESCI] Link DOI    
Karakurt, T., Dinçer, M., Yılmaz, İ., Çukurovalı, A. (2003) "1 2E 2 Aminocarbonothioyl hydrazono 2 3 mesityl 3 methylcyclobutyl ethyl pyrrolidine 2 5 dione", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 59 (12) pp. 1997-1999 [ESCI] Link DOI    
Karakurt, T. (2021) "INVESTIGATION OF THE TAUTOMER STRUCTURE OF A SINGLE CRYSTAL COMPOUND CONTAINING A THIAZOLE RING", 1st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHYSICS , (Ağustos 2021
Karakurt, T., Ağar, E., Şahin, S., Yıldız, Ş., Parlak, C. (2019) "Sentezlenen Schiff Bazı İçeren Bileşiğin Yapısal ve SpektroskopikÖzelliklerinin Deneysel ve Teorik İncelenmesi", III. International Scientific and Vocational Studies Congress - Science and Health , (pp. 174-182), Nevşehir, Türkiye, (Eylül 2019
Karakurt, T. (2018) "Hetero Halka İçeren Tek Kristalin, Moleküler Yapısının Deneysel-Teorik Yöntemlerle İncelenmesi ve İnhibitör Aktivite Çalışması", International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences , (pp. 480), (Nisan 2018
Karakurt, T., Tahtacı, H., Er, M. (2017) "BENZİLTİYO VE TİYADİAZOL GRUPLARINI İÇEREN ‘‘5-(2-KLORO-6-FLOROBENZİLTİYO) 1,3,4-TİYADİAZOL-2-AMİN’’ TEK KRİSTALİNİN MOLEKÜLER YAPISININ DENEYSEL VE TEORİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ", 3. International Symposium on Multidisciplinary Studies , (pp. 214), (Kasım 2017
Karakurt, T. (2017) "4-((2,4-dichlorobenzyl)oxy)benzonitrile bileşiğinin sentezi, deneysel ve teorik olarak yapısının aydınlatılması ve moleküler doking çalışması", 2.International Science Symposium , (pp. 299-311), Tiflis, Gürcistan, (Eylül 2017
Özbek, N., Karakurt, T. (2023) "NEW IMIN DERIVATIVES: ANTIMICROBIAL ACTIVITY, MOLECULAR DYNAMICS", Moldova : LAP LAMBERT Academic Publishing  
Karakurt, T., Özbek, N. (2022) "NEW IMIN DERIVATIVES: ANTIMICROBIAL ACTIVITY, MOLECULAR DOCKING", Moldova : LAP LAMBERT Academic Publishing  
Özbek, N., Karakurt, T., Muhammet, S.M. (2021) "DFT Calculations of Piperazine Derivatives as Anti-microbial Agents", Mauritus : LAP LAMBERT Academic Publishing  
Karakurt, T., Özbek, N. (2020) "New piperazines: Molecular Docking, Theoretical and Biological Studies", Beau Bassin/Mauritus : LAP LAMBERT Academic Publishing  
Özbek, N., Karakurt, T., Gündüzalp, A.B. (2019) "New Piperazine Derivatives:Biologic and Spectroscopic Study", : Lap Lambert Academic Publishing  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 0
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Molecular structure and vibrational bands and chemical shift assignments of 4-allyl-5-(2-hydroxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione by DFT and ab initio HF calculations
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY
74 4 0 1 0 0 0 0 79
2
Novel substituted benzothiazole and Imidazo[2,1-b][1,3,4]Thiadiazole derivatives: Synthesis, characterization, molecular docking study, and investigation of their in vitro antileishmanial and antibacterial activities
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
33 1 0 0 0 0 0 0 34
3
Synthesis, characterization, preliminary SAR and molecular docking study of some novel substituted imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole derivatives as antifungal agents
Medicinal Chemistry Research
27 2 0 0 0 0 0 0 29
4
A new zinc(II) complex with N2O2-tetradentate schiff-base derived from pyridoxal-S-methylthiosemicarbazone: Synthesis, characterization, crystal structure, DFT, molecular docking and antioxidant activity studies
Polyhedron
23 2 0 0 0 0 0 0 25
5
Novel 2-amino-1,3,4-thiadiazoles and their acyl derivatives: Synthesis, structural characterization, molecular docking studies and comparison of experimental and computational results
Journal of Molecular Structure
20 1 0 0 1 0 0 0 22
6
Synthesis, Characterization, Antimicrobial Evaluation, and Computational Investigation of Substituted Imidazo[2,1‐ b ][1,3,4]Thiadiazole Derivatives
ChemistrySelect
12 1 0 0 0 0 0 0 13
7
Experimental and theoretical studies on tautomeric structures of a newly synthesized 2,2′(hydrazine-1,2-diylidenebis(propan-1-yl-1-ylidene))diphenol
Chemical Physics Letters
12 1 0 0 0 0 0 0 13
8
Molecular structure and computational studies on 2-((2-(4-(3-(2,5-dimethylphenyl)-3-methylcyclobutyl)thiazol-2-yl)hydrazono)methyl)phenol monomer and dimer by DFT calculations
Journal of Molecular Structure
12 1 0 0 0 0 0 0 13
9
Ab initio and semi-empirical computational studies on 5-hydroxy-4-methyl-5,6-di-pyridin-2-yl-4,5-dihydro-2H-[1,2,4]triazine-3-thione
Journal of Molecular Structure
10 1 0 0 0 0 0 0 11
10
Synthesis of 1,3,4-thiadiazol-2(3 H )-one derivatives via an unexpected intramolecular addition-elimination reaction of 1,3,4-thiadiazoles
Tetrahedron
10 0 0 0 0 0 0 0 10
11
Synthesis, structural characterization, biological activity, and theoretical studies of some novel thioether‐bridged 2, 6‐disubstituted imidazothiadiazole analogues
Journal of Heterocyclic Chemistry
7 2 0 0 0 0 0 0 9
12
Synthesis, spectroscopic, X-ray diffraction and tautomeric properties of 5-(diethylamino)-2-((2-(5-(3-methyl-3-phenylcyclobutyl)-6H-1,3,4-thiadiazin-2yl)hydrazono)methyl)phenol: A combined experimental and theoretical study
Journal of Molecular Structure
7 1 0 0 0 0 0 0 8
13
Cobalt(II)/(III) complexes bearing a tetradentate thiosemicarbazone: Synthesis, experimental and theoretical characterization, and electrochemical and antioxidant properties
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY
7 0 0 0 0 0 0 0 7
14
title A Novel Class Substituted Imidazo[2,1‐ ib/i ][1,3,4]thiadiazole Derivatives: Synthesis, Characterization, In Vitro Biological Activity, and Potential Inhibitors Design Studies/title
ChemistrySelect
6 1 0 0 0 0 0 0 7
15
title Novel Substituted Imidazo[2,1‐ ib/i ][1,3,4]Thiadiazole Derivatives: Synthesis, Characterization, Molecular Docking Study, and Investigation of Their iIn Vitro/i Antifungal Activities/title
JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY
5 1 0 0 0 0 0 0 6
16
Synthesis Structural Characterization and Biological Evaluation of Novel Substituted 1 3 Thiazole Derivatives Containing Schiff Bases [III. Ulusal Organik Kimya Kongresinde sözlü sunulmuş ve özeti yayınlanmıştır]
Journal of Heterocyclic Chemistry
5 0 0 0 0 0 0 0 5
17
Novel aldehyde and thiosemicarbazone derivatives: Synthesis, spectroscopic characterization, structural studies and molecular docking studies
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
2 2 0 1 0 0 0 0 5
18
Synthesis, Structural Characterization, and Biological Evaluation of Novel Substituted 1,3-Thiazole Derivatives Containing Schiff Bases
Journal of Heterocyclic Chemistry
5 0 0 0 0 0 0 0 5
19
Molecular structure and vibrational and chemical shift assignments of (4R)-5-eno-4,7-epidioxy-3,7-O-methyl-1,2-O-(S)-trichloroethylidene-5,6,8-trideoxy-α-D-threo-1,4-furano-4,7-diulo-octose by DFT and ab initio HF calculations
Journal of Structural Chemistry
4 0 0 0 0 0 0 0 4
20
Antifungal activity of chitosan against soil-borne plant pathogens in cucumber and a molecular docking study
Journal of Taibah University for Science
4 0 0 0 0 0 0 0 4
21
1 2E 2 Aminocarbonothioyl hydrazono 2 3 mesityl 3 methylcyclobutyl ethyl pyrrolidine 2 5 dione
Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online
4 0 0 0 0 0 0 0 4
22
Ab initio and semi-empirical computational studies on 5-hydroxy-5,6-di-pyridin-2-yl-4,5-dihidro-2H-[1,2,4]triazine-3-thione
Journal of Molecular Structure
2 0 0 1 0 0 0 0 3
23
Four and six-coordinated cobalt complexes based on thiosemicarbazone. Formation, experimental and theoretical characterization
Journal of Molecular Structure
3 0 0 0 0 0 0 0 3
24
Synthesis, molecular docking, and preliminary cytotoxicity study of some novel 2-(naphthalen-1-yl)-methylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazoles
Journal of Molecular Structure
3 0 0 0 0 0 0 0 3
25
Structure of 2-(2-(anthracen-9-ylmethylene)hydrazinyl)-4-(3-methyl-3-phenylcyclobutyl)thiazole by combined X-ray crystallographic and molecular modelling studies
MOLECULAR PHYSICS
3 0 0 0 0 0 0 0 3
26
Investigation of the molecular structure of 4-(3-methyl-3-phenylcyclobutyl)-2-[2-(3-methylbenzylidene)hydrazinyl]thiazole in the gas and solid phases
Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry
3 0 0 0 0 0 0 0 3
27
Synthesis of the nickel(II) complexes bearing tetradentate thiosemicarbazone through Michael addition of n-alcohols. Experimental, theoretical characterization and antioxidant properties
Structural Chemistry
1 1 0 0 0 0 0 0 2
28
1-Benzoyl-3-methyl-4-benzylidenamino-4,5-dihydro-1,2,4-triazol-5-one
Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online
2 0 0 0 0 0 0 0 2
29
Ab initio and semiempirical computational studies on 1-{(2E)-2-[(aminocarbonothioyl)hydrazono]-2-(3-mesityl-3-methylcyclobutyl)ethyl}-pyrrolidine-2,5-dione
International Journal of Quantum Chemistry
1 0 0 0 0 0 0 0 1
30
Crystal structure, Hirshfeld surface analysis, interaction energy, and DFT studies of cholesteryl heptanoate
Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications
0 1 0 0 0 0 0 0 1
31
4,5-Bis(1-naphthoxy)phthalonitrile
Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online
1 0 0 0 0 0 0 0 1
32
Syntheses, Spectral Characterization, Single Crystal X-Ray Diffraction and Computational in Gas and Solid Phases Studies on Chloro-acetic acid N’-(2-hydroxy-naphthalen-1-ylmethylene)-N-[4-(3-methyl-3-phenyl-cyclobutyl)-thiazol-2-yl]-hydrazide
SN Applied Sciences
1 0 0 0 0 0 0 0 1
(2019) "Synthesis, spectroscopic, X-ray diffraction and tautomeric properties of 5-(diethylamino)-2-((2-(5-(3-methyl-3-phenylcyclobutyl)-6H-1,3,4-thiadiazin-2yl)hydrazono)methyl)phenol: A combined experimental and theoretical study" TÜBİTAK
(2019) "Novel substituted benzothiazole and Imidazo[2,1b][1,3,4]Thiadiazole derivatives: Synthesis, characterization, molecular docking study, and investigation of their in vitro antileishmanial and antibacterial activities" TÜBİTAK
(2018) "Investigation of the molecular structure of 4-(3-methyl-3-phenylcyclobutyl)-2-[2-(3-methyl-benzylidene)hydrazinyl] thiazole in the gas and solid phases" TÜBİTAK
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Hakan Tahtacı
Karabük Üniversitesi
2016 - 2021 13
Muharrem Dinçer
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2003 - 2022 11
Mustafa Er
Karabük Üniversitesi
2017 - 2021 10
Alaaddin Çukurovalı
Fırat Üniversitesi
2003 - 2022 10
Abdurrahman Onaran
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2017 - 2023 9
Onur Şahin
Sinop Üniversitesi
2020 - 2024 6
Erbil Ağar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2003 - 2019 6
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 - 2023 5
İbrahim Yılmaz
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2003 - 2022 4
Bahri Ülküseven
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2020 - 2024 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2018 3
İbrahim Kani
Eskişehir Teknik Üniversitesi
2016 - 2020 3
Ayşen Alaman Ağar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2003 - 2020 3
Buşra Kaya
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2022 - 2024 3
Mustafa Er
-
2016 - 2017 3
Bahittin Kahveci
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2003 - 2004 2
Selami Şaşmaz
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2003 - 2004 2
Abdulilah Ece
Biruni Üniversitesi
2017 - 2018 2
Tuğba Güngör
-
2021 2
Yusuf Yanar
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2021 - 2023 2
Hakan Alıcı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2020 - 2021 2
Zarife Sibel Şahin
-
2021 2
Şahin Direkel
Giresun Üniversitesi
2019 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 1
-
2021 1
Mahfuz Elmastaş
-
2023 1
Seher Meral
Sinop Üniversitesi
2020 1
Mustafa Kocakaya
-
2004 1
Ayça Aktaş Karaçelik
-
2024 1
Aydın Tavman
-
2024 1
Cumali Yaşar
-
2003 1
Sıtkı Eker
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2018 1
Nesuhi Akdemir
Amasya Üniversitesi
2003 1
Sinan Mithat Muhammet
-
2021 1
Ayla Balaban Gündüzalp
Gazi Üniversitesi
2019 1
Dilşat Nigar Çolak
-
2024 1
Yaşar Göz
-
2011 1
Songül Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2019 1
Hakan Tahtacı
Karabük Üniversitesi
2020 1
Abdurrahman Onaran
Akdeniz Üniversitesi
2020 1
Yasemin Kurt
-
2021 1
Berat İlhan Ceylan
-
2021 1
Atıf Koca
Marmara Üniversitesi
2020 1
Cihan Kantar
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2003 1
Nurcan Akduran
-
2021 1
Mustafa Bayram
-
2021 1
Selen İlgün
-
2004 1
Semra Topuz
-
2023 1
Kemal Sancak
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2017 1
Ebru Bilici
-
2012 1
Gökçe Şeker Karatoprak
-
2004 1
Duygu Akyüz Çubukçu
Gebze Teknik Üniversitesi
2020 1
Cemal Parlak
Ege Üniversitesi
2019 1
Sinem Ortaboy
-
2024 1
Asu Usta
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2004 1
Dağlı Meltem
Karabük Üniversitesi
2020 1
Mustafa Bayram
-
2023 1
Kader Tokatlı
-
2021 1
Tuncer Hökelek
-
2021 1
Ahmet Çetin
Bingöl Üniversitesi
2010 1
Zekiye Kocakaya
-
2004 1
Cemal Kaya
-
2023 1
Sevim Buzlu
-
2015 1
Memet Şekerci
Fırat Üniversitesi
2010 1
Tuncay Karakurt
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2020 1
Alok Kumar Gupta
-
2021 1
Arif Özer
-
2019 1
Bedrettin Doracan
-
2019 1
Buğracan Ergüven
-
2017 1
Büşra Kaya
-
2020 1
Cahit Berkay Kazangirler
-
2017 1
Ceren Can
-
2019 1
Choodamani B
-
2021 1
Dominique Schols
-
2021 1
Fatma Çetin
-
2015 1
Ferid Ahmadov
-
2019 1
Gamze Işıldak
-
2016 1
Hasan Tunel
-
2021 1
Mehmet Çandır
-
2004 1
Qumars Poladian
-
2021 1
Ramachandra Setty
-
2021 1
Satvik Kotha
-
2021 1
Seher Meral
-
2019 1
Subhas S. Karki
-
2021 1
Sujeet Kumar
-
2021 1
Swapna B
-
2021 1
Tenzile Alagöz
-
2019 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
231.
50799 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
145.
12887 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
55.
2803 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12887
YÖKSİS Bilim Alanı Fizik 2803
Anahtar Kelimeler Yoğun Madde Fiziği, Atom, Molekül ve Lazer Fiziği
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 50 150 215 135 370 295 370 250 150 50
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 619 . 513 . 498 . 537 . 299 . 330 . 318 . 440 . 505 . 231 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 501 . 386 . 356 . 384 . 195 . 205 . 194 . 267 . 301 . 145 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 297 . 194 . 153 . 180 . 102 . 95 . 79 . 104 . 136 . 55 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 181 . 113 . 81 . 109 . 52 . 46 . 42 . 56 . 80 . 32 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 108 . 63 . 49 . 61 . 20 . 26 . 20 . 39 . 54 . 19 .
Toplam Yayın 1 3 6 5 10 7 10 4 2 1
Toplam Makale 1 3 4 4 8 6 8 3 1 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Toplam Bildiri 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0
Makale (SCI) 1 3 4 2 4 3 4 3 1 1
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 2 4 2 3 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri