img

Prof. Dr. Dilber POLAT

  • Eğitim Fakültesi
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
  • Fen Bilgisi Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
121
Atıf
102
h-index
5
Proje
12
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Dr), 2002, 2006
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Yl) (Tezli), 1997, 2000
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1991, 1996
Araştırma Alanları
Biyoloji Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Dr), 2002, 2006
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Yl) (Tezli), 1997, 2000
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1991, 1996
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 72, 2017
Sertifika, AMOS, Kırşehir, Türkiye, 09-12-2012, 13-12-2012
Çalıştay, CEDEFOP TRANSFER PROGRAM, Yusuf demir Sıddık Bilim Sanat merkez,, Türkiye, 09-04-2011, 15-04-2011
Çalıştay, Eğitim hakkı ve Gelecek Perspektifleri _TED, Ankara -Türk Eğitim Derneği, Türkiye, 28-01-2008, 30-01-2008
Sertifika, Beyin Yapısı ve Öğrenme Süreci, 30 Ağustos Zafer İlköğretim Okulu, Türkiye, 03-06-2008, 03-06-2008
Sertifika, Beyin ve yapısı, Cacabey ilköğretim okulu, Türkiye Kırşehir, 07-05-2008, 07-05-2008
Çalıştay, Başkent Üniversitesi- Ülkemizde Performansa dayalı Değerlediröme, Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okuları, Türkiye, 29-04-2006, 29-04-2006
Sertifika, SPSS, İzmir, Türkiye, 29-06-2005, 30-06-2005
Kurs, Laboratuvar ve Ders araçlarını kullnma Kursu, Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Merkezi, Türkiye, 25-01-1999, 05-02-1999
[UAK] Eğitim Bilimleri Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi
[UAK] Eğitim Bilimleri Fen Bilgisi Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi
2024-, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2018-2024, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2007-2018, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
1999-2007, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Pr., Türkiye
1996-1999, Diğer, Tam Zamanlı, MEB- Öğretmen, ., ., ., Türkiye
2020-, Ekgsk/Müfredat Destek Ofisi Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2020-, Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Birim Komisyon Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2020-2022, Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2020-2023, Anabilim Dalı Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Zeynep Sena Örnek, Yüksek Lisans, Fen bilimleri öğretmenlerinin web 2.0 araçlarına ilişkin farkındalık ve dijital okuryazarlık düzeyleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Tamer İnan, Yüksek Lisans, Orta Okul 8. Sınıf Öğrencilerinin Küresel Isınmayı Azaltmaya Yönelik Görüşleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ayşe Efe, Yüksek Lisans, Robotik Kodlama İle Periyodik Klavye Tasarlanması ve Öğretim Materyali Olarak Kullanılması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Zeynep Keskin, Yüksek Lisans, Fen bilimleri öğretmenleri ve 7. sınıf öğrencilerinin etkileşimli simülasyon deneyimlerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Pınar Arslan, Yüksek Lisans, Vücudumuzdaki sistemler ünitesine ilişkin beceri temelli yeni nesilsoruların öğrenme sürecine etkisinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ebru Oğul, Yüksek Lisans, Fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM uygulamalarındaki gelişim süreçlerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Tuğçe Çağlan, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki motivasyon kaynaklarının incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Bengü Güzel, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin fen bilgisi dersine ilişkin tutum, akademik risk ve öz-kavram algılarının incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Gülçin Demirbağ, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin yenilenebilir enerji kullanımına yönelik niyetlerinin planlı davranış teorisi bağlamında incelenmesi: Bir yapısal eşitlik modellemesi araştırması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Alper Şahin, Yüksek Lisans, Fen bilgisi öğretmen adaylarının tamamlayıcı ölçme araçları farkındalıkları ile girişimcilik ve yenilikçilik düzeylerinin belirlenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Zeynep Şentürk, Yüksek Lisans, Öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
İlda Özdemir, Doktora, Fen ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki tükenmişliğini etkileyen değişkenlerin yapay sinir ağı ile öngörüsü (Zonguldak ili örneği), Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Volkan Aşcı, Yüksek Lisans, Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının fen bilgisi öğretmen adaylarının pedogojik gelişimine etkisi, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Ahmet Urtekin, Yüksek Lisans, İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket ünitesinde kullandıkları bilimsel süreç becerilerinin bazı değişkenlerle incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
İlban Orkun Karamüftüoğlu, Yüksek Lisans, Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu öğrencilerine verilen fen eğitiminin tutum öz yeterlik ve motivasyon üzerine etkisi, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
2023-2024, Sınıfiçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi, Lisans
2023-2024, Fen Öğretimi 2, Lisans
2023-2024, Beslenme ve Sağlık, Lisans
2023-2024, Bağımlılk ve Bağımlılıkla Mücadele, Lisans
2023-2024, Fen Eğitiminde İleri Nicel Veri Analizi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Fen Eğitiminde Nicel Veri Analizi, Yüksek Lisans
2023-2024, Bilim Eğitiminde ileri Predagoji, Yüksek Lisans
2023-2024, Fen ve Teknoloji Kaynaklı Sorunlar, Lisans
2022-2023, Fen Eğitiminde Altenatif Ölçme Araçları, Yüksek Lisans
2021-2022, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Lisans
Kayıt Yok
2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı - Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Afet Temelli Okul Dışı Öğrenme Deneyimleri (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2023-2023
Şehrin İzleri (Çizgi Animasyon) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2018-2019
STEMkar Robotlar (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2018-2019
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ KONULARININ ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE UYGULAMALI OLARAK ÖĞRETİLMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
FEN BİLGİSİ LABORATUAR SINIFININ ALT YAPI AÇISINDAN GELİŞTİRİLMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2013
Mikro öğretim tekniği ile fen ve teknoloji öğretmen adaylarının öğretim becerilerinin geliştirilmesi ve bu teknikle ilgili görüşlerinin tespit edilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2011-2012
Mikro öğretim tekniği ile fen ve teknoloji öğretmen adaylarının öğretim becerilerinin geliştirilmesi ve bu teknikle ilgili görüşlerinin tespit edilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2011-2012
Mikro Öğretim Tekniği ile Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi ve Bu Teknikle İlgili Görüşlerinin Tespit Edilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2011-2012
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki Öğrencilere Verilen Fen Eğitimi ve Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerinin Bazı Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2010-2012
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumundaki Öğrencilere Verilen Fen Eğitimi ve Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerinin Bazı Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2010-2012
Kırşehir Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Himayesindeki Öğrencilere Verilen Fen Eğitimi ve Yaratıcı Drama Ekinliklerinin Öğrencilerin Bazı Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2010-2012
Drosophila melanogaster in Gelişimi Üzerine Malathion ve Parathionun Etkiler (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2001-2002
Kayıt Yok
Yılmaz, H., Polat, D., Yılmaz, S., Değermenci, M., Tokpınar, A. (2023) "Determination of Anatomy Self-Efficiency Of 2022-2023 Fall Semester of 2nd Class Ordu University Dentistry Students Taking Distance Education", ODÜ Tıp Dergisi, 10 (3) pp. 121-130 DOI   
Polat, D., Başarmak, U. (2023) "Robotik Kodlama Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özellikleri", Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 6 (3) pp. 296-320 Link DOI  
Polat, D., Başarmak, U., Demiral, Ü. (2023) "Öğretmen Adaylarının Kodlama Eğitimine Başlama Referansları, Tutum Bileşenleri ve Motivasyon Kaynakları", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2) pp. 29-54 Link  
Demirbağ, G., Polat, D. (2023) "Ortaokul Öğrencilerinin Enerji Kullanım Niyetlerini Açıklamaya Yönelik Kavramsal Bir Modelin Geliştirilmesi", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2) pp. 177-198 Link DOI  
Polat, D., Gödek, Y., Kaya, V.H. (2021) "Students' Views And Estimation Levels Concerning Their Self-Achievements Based On Learning Diaries: A Case Study Of The Human Anatomy Course", EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, (94) p. 232 [SCI Expanded]  
Polat, D., Gödek, Y., Kaya, V.H. (2021) "Students’ Views And Estimation Levels Concerning Their Self-Achievements Based On Learning Diaries: A Case Study Of The Human Anatomy Course", Eurasian Journal of Educational Research, 94 (94) pp. 213-232 [ESCI] Link DOI   
Polat, D., Uluay, G., Başarmak, U. (2021) "Examining the Pre-service Teachers’ Components of Self-Efficacy Beliefs in Science Teaching (SEBST)", SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 11 (1) pp. 195-217 Link DOI   
Başarmak, U., Uluay, G., Polat, D. (2021) "Views of Pre-service Teachers in Different Disciplines about Coding with Arduino", Malaysian Online Journal of Educational Technology (MOJET), 9 (2) pp. 1-14 Link DOI  
Polat, D., Gödek, Y., Kaya, V.H. (2017) "Determination of the relationship between mathematics literacy, mathematics content knowledge and science literacy according to PISA 2012", RESEARCH JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT, 4 (1) pp. 84-89 Link DOI   
Özdemir, İ., Polat, D. (2017) "FORECASTING WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK OF SCIENCE TEACHERS’PROFESSIONAL BURNOUT VARIABLES", International Journal of Educational Studies, 4 (3) pp. 49-64 [ESCI] Link  
Polat, D., Gödek, Y., Kaya, V.H. (2017) "DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MATHEMATICS LITERACY, MATHEMATICS CONTENT KNOWLEDGE AND SCIENCE LITERACY ACCORDING TO PISA 2012", Research Journal of Business and Management – (RJBM), 4 (1) pp. 84-89 Link DOI  
Kahraman, M., Polat, D. (2017) "Anxiety Scale For Science Teachers’ Laboratory Work And Teaching: Validity and Reliability Analyses", ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 30 (2) pp. 757-780 Link DOI    
Özdemir, İ., Polat, D. (2016) "Examining of Acting on Science and Technology Teacher s Professional Burnout Variables", İnönü University Journal of the Faculty of Education, 17 (3) pp. 22-40 [TR Dizin] Link DOI  
Gödek, Y., Kaya, V.H., Polat, D. (2015) "The relationship between Turkish primary school students’ scientific literacy levels and scientific process skills", Cypriot Journal of Educational Sciences, 10 (1) pp. 3-11 Link   
Gödek, Y., Kaya, V.H., Polat, D. (2015) "The relationship between Turkish primary school students scientific literacy levels and scientific process skills", Cypriot Journal ofEducational Sciences, 10 (1) pp. 3-11  
Gödek, Y., Kaya, V.H., Polat, D. (2015) "The Relationship Between Primary School Students Scientific Literacy Levels and Scientific Process Skills", Cypriot Journal of Educational Sciences, 10 (1) pp. 3-11 Link DOI  
Kılınç, A., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Demiral, Ü., Eroğlu, B., Kartal, T., Sonmez, A., Iserı, B., Görgülü, Ö. (2014) "Preservice Science Teachers’ Belief Systems about Teaching socioscientific Issue", Journal Of Turkish Science Education, 11 (3) pp. 79-102 [TR Dizin] Link  
Kılınç, A., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Demiral, Ü., Eroğlu, B., Kartal, T., Sönmez, A., İşeri, B., Görgülü, Ö. (2014) "Preservice science teachers' belief system about teaching a socioscientific issue", Turkish Journal of Science Education, 11 (3) pp. 79-102 Link DOI  
Kaya, V.H., Polat, D., Karamüftüoğlu, İ.O. (2014) "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI", International Journal of Academic Social Science Studies, (28) pp. 581-595 DOI  
Kaya, V.H., Polat, D., Karamüftüoğlu, İ.O. (2014) "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ", The Journal of Academic Social Science Studies, 9 (30) pp. 569-584 Link DOI  
Kılınç, A., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Demiral, Ü., Eroğlu, B., Kartal, T., Sönmez, A., İşeri, B., Görgülü, Ö. (2014) "Preservice Science Teachers’ Belief Systems about Teaching a Socioscientific Issue", Journal of Turkish Science Education, 11 (3) pp. 79-102 Link DOI    
Kılınç, A., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Demiral, Ü., Eroğlu, B., Kartal, T., Sönmez, A., İşeri, B., Görgülü, Ö. (2014) "Preservice Science Teachers Belief Systems about Teaching a Socioscientific Issue", Journal of Turkish Science Education, 11 (3) pp. 79-102 DOI  
Kaya, V.H., Polat, D., Karamüftüoğlu, İ.O. (2014) "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI", The Journal of Academic Social Science Studies, 8 (28) pp. 581-595 Link DOI  
Güler, M.P.D., Polat, D. (2014) "ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE FEN BİLGİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ", Adiyaman University Journal of Social Sciences, 1 (16) pp. 171-204 [TR Dizin] Link DOI   
Kaya, V.H., Polat, D., Karamüftüoğlu, İ.O. (2014) "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ", International Journal of Academic Social Science Studies, (30) pp. 569-584 DOI  
Kılınç, A., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Demiral, Ü., Eroğlu, B., Kartal, T., Eryaşar, A.S., İşeri, B., Görgülü, Ö. (2014) "Preservice Science Teachers Belief Systems about Teaching a Socioscientific Issue", Journal of Turkish Science Education, (0)  
Kaya, V.H., Afacan, Ö., Polat, D., Urtekin, A. (2013) "İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı ve Bilimsel Bilgi Hakkındaki Görüşleri", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14 (1) pp. 305-325 [TR Dizin] Link  
Kılınç, A., Kartal, T., Eroğlu, B., Demiral, Ü., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Görgülü, Ö. (2013) "Preservice Science Teachers Efficacy Regarding a Socioscientific Issue A Belief System Approach", Research in Science Education, 43 (6) pp. 2277-2307 [SSCI] Link DOI   
Polat, D., Kaya, V.H. (2010) "Kavramsal Algılamalar ve Kavram Yanılgıları", BİLİM VE TEKNİK: AYLIK POPÜLER BİLİM DERGİSİ / TÜBİTAK, A., 44 (515) pp. 30-33  
Polat, D. (2009) "Portfolyo Değerlendirmenin Sınav Kaygısı Çalışma Davranışı ve Tutum Üzerine Etkisi", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1) pp. 169-182 Link  
Polat, D., Kuru, M. (2008) "Portfolyo Değerlendirmenin Üniversite öğrencilerinin Öz yeterlik algısı ve Yaşam Becerileri Üzerine Etkisi", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1) pp. 97-111 Link  
Polat, D., Kuru, M. (2006) "Portfolyo Değerlendirmenin İnsan İskelet Sistemi Konusunda Öğrenci Akademik Başarısı Üzerine Etkisi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2) pp. 145-162 Link  
Polat, D., Arslan, O. (2001) "Malathionun Drosophila melanogaster de Fenotipik Özellikler Eşey Oranı ve Ergin Birey Çıkışı Üzerine Etkileri", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2) pp. 21-30 Link  
Gödek, Y., Polat, D., Kaya, V.H. (2023) "Perceptions of Teacher Candidates Regarding PCK Levels of Their Instructors", The 15th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA) , Cappadocia, Türkiye, (Eylül 2023
Kaya, V.H., Gödek, Y., Polat, D. (2022) "Eğitici eğitmenlerin okul dışı öğrenmeye ilişkin kavramsal algılamalarının incelenmesi", XIII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR- , İzmir, Türkiye, (Mayıs 2022 
Kaya, V.H., Polat, D., Arıkan, G., Gödek, Y. (2022) "Öğretmenlerin Doğa ve Bilim Temelli Okul Dışı Öğrenmelere Yönelik Beklentileri.", 2. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi (ICIL-2022) , (pp. 141), Ankara, Türkiye, (Haziran 2022 
Arslan, P., Polat, D. (2022) "Beceri Temelli Yeni Nesil Sorulara İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Kırşehir İl Örneği)", Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi , Van, Türkiye, (Haziran 2022
Örnek, Z.S., Polat, D. (2022) "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçlarına İlişkin Farkındalık Düzeyleri (Kırşehir İli Örneği)", 8.Hitit Öğrenci Kongresi , Çorum, Türkiye, (Mayıs 2022
Keskin, Z., Polat, D. (2022) "7. Sınıf Öğrencilerinin Sanal Laboratuvara İlişkin Deney Günlüklerinin İncelenmesi", 8.Hitit Öğrenci Kongresi , Çorum, Türkiye, (Mayıs 2022
Kaya, V.H., Gödek, Y., Polat, D. (2022) "Eğitici eğitmenlerin okul dışı öğrenmeye ilişkin kavramsal algılamalarının incelenmesi", XIII. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU EYFOR XIII , (pp. 1229-1241), İzmir, Türkiye, (Haziran 2022
Gödek, Y., Polat, D. (2021) "Öğretmen Adaylarının Beslenme Konusundaki Yanlış İnanışlarının İncelenmesi", 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK2021) , Burdur, Türkiye, (Mayıs 2021 
Polat, D., Kaya, V.H., Gödek, Y. (2021) "An Analysis of The Awareness of Science Teacher Candidates Regarding Biological Warfares", icci-epok-2021- 8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Hayat Boyu Öğrenmede Program Çalışmaları. , Burdur, Türkiye, (Eylül 2021 
Polat, D. (2021) "Disiplinlerarası Öğretimde “POLAT Algoritması” Kullanarak Problem Çözümü: Bir Eylem Araştırması", VIIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS EJERCongress 2021 , (pp. 815-817), Aksaray, (Temmuz 2021
Polat, D., Gödek, Y. (2021) "PhET ETKİLEŞİMLİ SİMÜLASYONLAR: FEN ÖĞRETİMİNDE SANAL LABORATUVAR KULLANIMI (PhET Interactive Simulations: Virtual Laboratory Use In Science Teaching)", icci-epok-2021- 8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Hayat Boyu Öğrenmede Program Çalışmaları , Burdur, Türkiye, (Eylül 2021
Polat, D., Gödek, Y., Kaya, V.H. (2021) "İnsan Anatomisi Konularındaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi (Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Örneği)", 14. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , (pp. 17), Burdur, Türkiye, (Mayıs 2021
Polat, D., Gödek, Y., Kaya, V.H. (2020) "Anatomi dersinde öğrenme günlüğü tutan öğrencilerin görüşleri ve kendi başarılarını öngörme düzeyleri. Student teachers’ perceptions of learning diaries and prediction levels concerning their self-achievements: In the sample of human anatomy course.", VIIth International Eurasian Educational Research Congress , Eskişehir, Türkiye, (Ekim 2020
Oğul, E., Polat, D., Uluay, G. (2020) "ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN STEM ETKİNLİKLERİ SÜRECİ", 4. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , (pp. 14-15), Kayseri, Türkiye, (Ekim 2020
Başarmak, U., Uluay, G., Polat, D. (2019) "Farklı Disiplinlerdeki Öğretmen Adaylarının Arduino ile Kodlama Uygulamalarına Yönelik Görüşleri (Views of Pre-service Teachers about Coding Implementations with Arduino)", 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES) , Antalya, Türkiye, (Kasım 2019
Uluay, G., Polat, D. (2019) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri", 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS) , Kırşehir, Türkiye, (Ekim 2019
Uluay, G., Polat, D., Arıkan, N. (2019) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine İlişkin Görüşleri", 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS) , (pp. 18-28), Kırşehir, Türkiye, (Kasım 2019
Başarmak, U., Uluay, G., Polat, D. (2019) "Farklı Disiplinlerdeki Öğretmen Adaylarının Arduino ile Kodlama Uygulamalarına Yönelik Görüşleri", 7th International Instructional Technolgies Teacher Education Symposium (ITTES 2019) , (pp. 131-132), Antalya, Türkiye, (Kasım 2019
Uluay, G., Polat, D., Arıkan, N. (2019) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine İlişkinGörüşleri", 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri , (Eylül 2019
Kaya, V.H., Gödek, Y., Elster, D., Polat, D. (2018) "Almanya, Güney Kore ve Türkiye’deki Fen Bilimleri Okuryazarlığına Etki Eden Temel Faktörlerin Karşılaştırılması", 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK) , Denizli, Türkiye, (Ekim 2018
Kaya, V.H., Gödek, Y., Elster, D., Polat, D. (2018) "Almanya, Güney Kore ve Türkiye’deki Fen Bilimleri Okuryazarlığına Etki Eden Temel Faktörlerin Karşılaştırılması", 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK) , Denizli, Türkiye, (Ekim 2018
Kaya, V.H., Gödek, Y., Elster, D., Polat, D. (2018) "ALMANYA, GÜNEY KORE VE TÜRKİYE’DEKİ FEN BİLİMLERİ OKURYAZARLIĞINA ETKİ EDEN TEMEL FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI", 13. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , (pp. 255), Denizli, Türkiye, (Ekim 2018
Polat, D., Gödek, Y., Kaya, V.H. (2016) "PISA 2012 VERİLERİNE GÖRE MATEMATİK OKURYAZARLIĞI VE MATEMATİK ALAN BİLGİSİNİN FEN BİLİMLERİ OKURYAZARLIĞI İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ", International Conference on Quality in Higher Education , (pp. 643-647), Sakarya, Türkiye, (Aralık 2016
Polat, D., Gödek, Y., Kaya, V.H. (2016) "PISA 2012 Verilerine Göre Matematik Okuryazarlığı ve Matematik Alan Bilgisinin Fen Bilimleri Okuryazarlığı ile İlişkisinin Belirlenmesi Türkiye Örneği", ICQH 2016- International Conference on Quality in HigherEducation , (pp. 643-647), Sakarya, Türkiye, (Aralık 2016
Polat, D., Altuk, Y.G., Kaya, V.H. (2016) "PISA 2012 Verilerine Göre Matematik Okuryazarlığı ve Matematik Alan Bilgisinin Fen Bilimleri Okuryazarlığı ile İlişkisinin Belirlenmesi Türkiye Örneği", International Conference on Quality in Higher Education , (pp. 643-647), Sakarya, Türkiye, (Aralık 2016
Polat, D. (2016) "Genç Akademisyenlerin Çoklu Oylama Multi Voting Açik Balik Kavanozu ve Iletişim Aği Tekniklerinin Uygulama Sürecine Ilişkin Görüşleri", IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS 3. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , Muğla, Türkiye, (Haziran 2016
Polat, D., Kaya, V.H., Karamüftüoğlu, İ.O. (2014) "Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Doğayı Korumaya Yönelik Algıları", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, , Adana, Türkiye, (Eylül 2014 
Kaya, V.H., Polat, D., Kaya, E. (2014) "Gözlemevi Ziyaretinin Ortaokul Öğrencilerinin Astronomi Konusundaki Algılarına Etkisinin İncelenmesi: (Ankara İli Örneği)", 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , (pp. 953-954), Adana, Türkiye, (Eylül 2014
Demiral, Ü., Kartal, T., Kılınç, A., Sönmez, A., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Eroğlu, B. (2014) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO lu Besinlerin Öğretimi Sırasında Alacakları Roller", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Adana, Türkiye, (Eylül 2014
Demiral, Ü., Kartal, T., Kılınç, A., Sönmez, A., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Eroğlu, B. (2014) "Fen Bilgisi öğretmen adaylarının GDO’lu besinlerin öğretimi sırasında alacakları roller.", 11. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , Adana, Türkiye, (Eylül 2014
Demiral, Ü., Kartal, T., Kılınç, A., Sönmez, A., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Eroğlu, B. (2014) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO’lu Besinlerin Öğretimi Sırasında Alacakları Roller", Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Eylül 2014
Kaya, V.H., Polat, D., Kaya, E. (2014) "Gözlemevi Ziyaretinin Ortaokul Öğrencilerinin Astronomi Konusundaki Algılarına Etkisinin İncelenmesi Ankara İli Örneği", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Adana, Türkiye, (Eylül 2014
Demiral, Ü., Kartal, T., Kılınç, A., Sönmez, A., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Eroğlu, B. (2014) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO lu Besinlerin Öğretimi Sırasında Alacakları Roller", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongres , Adana, Türkiye, (Eylül 2014
Polat, D., Kaya, V.H., Karamüftüoğlu, İ.O. (2014) "Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Doğayı Korumaya Yönelik Algıları", 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , (pp. 949-950), Adana, Türkiye, (Eylül 2014
Demiral, Ü., Kartal, T., Kılınç, A., Eryaşar, A.S., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Eroğlu, B. (2014) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO lu Besinlerin Öğretimi Sırasında Alacakları Roller", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Eylül 2014
Kaya, V.H., Polat, D., Karamüftüoğlu, İ.O. (2012) "Fen ve Teknoloji Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik Ölçeği Geliştirme Çalışması", 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , (pp. 272), Niğde, Türkiye, (Haziran 2012
Polat, D., Kaya, V.H. (2012) "Fen Eğitiminde Multivoting (Çoklu Oylama) Uygulaması", 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , (pp. 696-698), Niğde, Türkiye, (Ekim 2012 
Kılınç, A., Kartal, T., Görgülü, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Afacan, Ö., Yıldırım, K., Eroğlu, B., Demiral, Ü., Önal, N.T. (2012) "Student Science Teachers’ Self-efficacy Beliefs about Teaching a Socio-scientific Issue", American Educational Research Association (AERA) , (pp. 1-8), Vancouver, Kanada, (Nisan 2012
Kılınç, A., Polat, D., Eroğlu, B., Önal, N.T., Demiral, Ü., Kartal, T., Görgülü, Ö., Afacan, Ö., Güler, M.P.D., Eryaşar, A.S. (2012) "Science teachers’ views about teaching socioscientific issues: understandings, experiences and suggestions", National Association for Research Teaching , (Mart 2012
Polat, D., Kılınç, A., Görgülü, Ö., Kartal, T., Demiral, Ü., Afacan, Ö., Güler, M.P.D., İşeri, B., Soysal, D., Eryaşar, A.S., Tanık, N. (2012) "Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor Pratikler faydalar sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma Mini Sempozyum Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi", 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Haziran 2012
Güler, M.P.D., Afacan, Ö., Kılınç, A., Demiral, Ü., Polat, D., Kartal, T., Eroğlu, B., Tanık, N., Eryaşar, A.S. (2012) "Sosyobilimsel tartışmalarda öğretmen olarak hangi pozisyonu almak istersin Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri Mini Sempozyum Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi", 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Haziran 2012
Kılınç, A., Soysal, D., İşeri, B., Tanık, N., Seymen, H., Eryaşar, A.S., Eroğlu, B., Kartal, T., Demiral, Ü., Yıldırım, K., Polat, D., Güler, M.P.D., Afacan, Ö., Görgülü, Ö. (2012) "Öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konunun öğretimi ile ilgili öz yeterlilikleri ve seçecekleri öğretim metotları Mini Sempozyum Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi", 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Haziran 2012
Demiral, Ü., Kartal, T., Kılınç, A., Eroğlu, B., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Görgülü, Ö., Yıldırım, K., Önal, N.T., Sönmez, A. (2012) "Science teachers’ views about teaching socioscientific issues: understandings, experiences and suggestions.", NARST Annual Meeting , Indianapolis, Amerika Birleşik Devletleri, (Mart 2012
Kılınç, A., Kartal, T., Polat, D., Görgülü, Ö., Güler, M.P.D., Afacan, Ö., Eroğlu, B., Yıldırım, K., Demiral, Ü., Önal, N.T. (2012) "Student science teachers’ self-efficacy beliefs about teaching a socio-scientific issue.", American Educational Research Association 2012 Annual Meeting , Vancouver, Kanada, (Nisan 2012
Kılınç, A., Soysal, D., İşeri, B., Önal, N.T., Seymen, H., Sönmez, A., Eroğlu, B., Kartal, T., Demiral, Ü., Yıldırım, K., Polat, D., Güler, M.P.D., Afacan, Ö., Görgülü, Ö. (2012) "Öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konunun öğretimi ile ilgili öz yeterlilikleri ve seçecekleri öğretim metotları.", 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , Niğde, Türkiye, (Haziran 2012
Polat, D., Kılınç, A., Görgülü, Ö., Kartal, T., Demiral, Ü., Afacan, Ö., Güler, M.P.D., İşeri, B., Soysal, D., Sönmez, A., Önal, N.T. (2012) "Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor? Pratikler, faydalar, sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma.", 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , Niğde, Türkiye, (Haziran 2012
Güler, M.P.D., Afacan, Ö., Kılınç, A., Demiral, Ü., Polat, D., Kartal, T., Eroğlu, B., Önal, N.T., Sönmez, A. (2012) "Sosyobilimsel tartışmalarda öğretmen olarak hangi pozisyonu almak istersin? Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri.", 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , Niğde, Türkiye, (Haziran 2012
Kılınç, A., Kartal, T., Görgülü, Ö., Polat, D., Afacan, Ö., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Demiral, Ü., Eroğlu, B., Tanık, N. (2012) "Student Science Teachers Self efficacy Beliefs about Teaching a Socio scientific Issue Paper presentation", American Educational Research Association 2012 Annual Meeting (AERA 2012 Congress) , Vancouver, Kanada, (Nisan 2012
Kılınç, A., Polat, D., Eroğlu, B., Demiral, Ü., Yıldırım, K., Kartal, T., Görgülü, Ö., Afacan, Ö., Güler, M.P.D., Sönmez, A. (2012) "Science Teachers Views about Teaching Socioscientific Issues Understandings Experiences and Suggestions", 2012 NARST Annual Meeting , (pp. 133-134), Indianapolis, Amerika Birleşik Devletleri, (Şubat 2012
Kaya, V.H., Gödek, Y., Polat, D. (2012) "Elementary School Students Views and Images Concerning Science Teachers", Cyprus International Conference on EducationalResearch (CY-ICER 2012) , (pp. 433-438), Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Şubat 2012
Kılınç, A., Kartal, T., Görgülü, Ö., Polat, D., Afacan, Ö., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Demiral, Ü., Eroğlu, B., Tanık, N. (2012) "Student science teachers self efficacy beliefs about teaching a socio scientific issue Roundtable discussion", American Educational Research Association (AERA) 2012 Annual Meeting , Vancouver, Kanada, (Nisan 2012
Kılınç, A., Soysal, D., İşeri, B., Önal, N.T., Seymen, H., Sönmez, A., Eroğlu, B., Kartal, T., Demiral, Ü., Yıldırım, K., Polat, D., Güler, M.P.D., Afacan, Ö., Görgülü, Ö. (2012) "Öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konunun öğretimi ile ilgili öz yeterlilikleri ve seçecekleri öğretim metotları", Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , (pp. 632-635), Türkiye, (Haziran 2012
Polat, D., Kılınç, A., Görgülü, Ö., Kartal, T., Demiral, Ü., Afacan, Ö., Güler, M.P.D., İşeri, B., Soysal, D., Sönmez, A., Önal, N.T. (2012) "Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor? Pratikler, faydalar, sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma", Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , (pp. 632-636), Türkiye, (Haziran 2012
Güler, M.P.D., Afacan, Ö., Kılınç, A., Demiral, Ü., Polat, D., Kartal, T., Eroğlu, B., Önal, N.T., Sönmez, A. (2012) "Sosyobilimsel tartışmalarda öğretmen olarak hangi pozisyonu almak istersin? Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri", Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , (pp. 632-637), Türkiye, (Haziran 2012
Kılınç, A., Kartal, T., Görgülü, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Afacan, Ö., Yıldırım, K., Eroğlu, B., Demiral, Ü., Önal, N.T. (2012) "Student science teachers’ self-efficacy beliefs about teaching a socio-scientific issue", American Educational Research Association (AERA) , (Ekim 2012
Altuk, Y.G., Kaya, V.H., Polat, D. (2012) "A Study on Developing Microteaching Scale for Student Teachers", Cyprus International Conference on Educational Research, , (pp. 2964-2969), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Şubat 2012
Kaya, V.H., Polat, D., Gödek, Y. (2012) "The Relationship Between Primary School Students Scientific Literacy Levels and Scientific Process Skills", Cyprus International Conference On Educational Research(CY-ICER-2012) , (pp. 495-500), Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Mart 2012
Gödek, Y., Kaya, V.H., Polat, D. (2012) "A Study on Developing Microteaching Scale for Student Teachers", Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER-2012) , (pp. 2964-2969), Barcolena, İspanya, (Şubat 2012
Polat, D., Kaya, V.H. (2012) "Multi Voting Çoklu Oylama Tekniğinin Kullanımına İlişkin Tartışma Grubu", 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Niğde, Türkiye, (Haziran 2012
Kılınç, A., Soysal, D., İşeri, B., Tanık, N., Seymen, H., Sönmez, A., Eroğlu, B., Kartal, T., Demiral, Ü., Yıldırım, K., Polat, D., Güler, M.P.D., Afacan, Ö., Görgülü, Ö. (2012) "Öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konunun öğretimi ile ilgili öz yeterlilikleri ve seçecekleri öğretim metotları Mini Sempozyum Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi", 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , Niğde, Türkiye, (Haziran 2012
Polat, D., Kılınç, A., Görgülü, Ö., Kartal, T., Demiral, Ü., Afacan, Ö., Güler, M.P.D., İşeri, B., Soysal, D., Sönmez, A., Tanık, N. (2012) "Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor Pratikler faydalar sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma Mini Sempozyum Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi", 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , Niğde, Türkiye, (Haziran 2012
Güler, M.P.D., Afacan, Ö., Kılınç, A., Demiral, Ü., Polat, D., Kartal, T., Eroğlu, B., Tanık, N., Sönmez, A. (2012) "Sosyobilimsel tartışmalarda öğretmen olarak hangi pozisyonu almak istersin Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri Mini Sempozyum Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi", 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , Niğde, Türkiye, (Haziran 2012
Polat, D., Kılınç, A., Görgülü, Ö., Afacan, Ö., Güler, M.P.D. (2012) "Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel Konulara Ve Bu Konuların Öğretimine Nasıl Yaklaşıyor Pratikler Faydalar Sorunlar Ve Öneriler Üzerine Nitel Bir Çalışma", X. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi , Niğde, Türkiye, (Temmuz 2012
Polat, D. (2011) "Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yetiştirme İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi", I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , Eskişehir, Türkiye, (Kasım 2011
Kaya, V.H., Polat, D., Karamüftüoğlu, İ.O. (2011) "Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması", 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Niğde, Türkiye, (Haziran 2011
Polat, D., Fidan, M., Eryaşar, A.S. (2010) "Fen Bilgisi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerisinin Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması Kırşehir Örneği", 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2010
Polat, D., Kaya, V.H., İnan, T. (2010) "Öğretmen Adaylarının Çoklu Oylama Multı Votıng Tekniğine İlişkin Farkındalıkları ve Görüşleri", 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , (pp. 140-146), Balıkesir, Türkiye, (Haziran 2010
Polat, D., Fidan, M., Sönmez, A. (2010) "Fen Bilgisi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerisinin Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması Kırşehir Örneği", 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , Balıkesir, Türkiye, (Haziran 2010
Polat, D., Karamüftüoğlu, İ.O. (2010) "Fen Eğitiminde Risk Alma Kırşehir Örneği", 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , Balıkesir, Türkiye, (Haziran 2010
Gödek, Y., Polat, D. (2008) "Science student teachers views concerning children s learning dificulties and the techniques of identifying misconceptions", 9th ECRICE, European Conference on Research In Chemical Education , (pp. 32-33), İstanbul, Türkiye, (Temmuz 2008
Gödek, Y., Polat, D., Kaya, V.H. (2020) "FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI Kavram Yanılgılarının Tespiti-Giderilmesi ve Uygulamalı Örnekler", Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Gödek, Y., Polat, D., Kaya, V.H. (2019) "Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları: Kavram Yanılgılarının Tespiti-Giderilmesi ve Uygulamalı Örnekler", Ankara/Türkiye : Pegem Akademi   
Gödek, Y., Polat, D., Kaya, V.H. (2019) "Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları Kavram Yanılgılarının Tespiti-Giderilmesi ve Uygulamalı Örnekler", Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Gödek, Y., Polat, D., Kaya, V.H. (2018) "Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları", Ankara/Türkiye : Pegem Akademi   
Gödek, Y., Polat, D., Kaya, V.H. (2018) "Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları: Kavram Yanılgılarının Tespiti-Giderilmesi ve Uygulamalı Örnekler", Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Gödek, Y., Polat, D., Kaya, V.H. (2018) "Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları: Kavram Yanılgılarının Tespiti-Giderilmesi ve Uygulamalı Örnekler", Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Gödek, Y., Polat, D., Kaya, V.H. (2018) "Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları", Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Polat, D., Altuk, Y.G., Kaya, V.H. (2012) "FEN BİLİMLERİNDE KAVRAMSAL ALFILAMALAR Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi", Kırşehir/Türkiye : SOHBET KİTABEVİ YAYINLARI  
Polat, D., Gödek, Y., Kaya, V.H. (2011) "Fen Bilimlerinde Kavramsal Algılamalar Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi", Kırşehir/Türkiye : Sohbet Kitabevi Yayıncılık  
Çağlan, T., Polat, D. (2023) "ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN FEN MOTİVASYONUNU OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER", Kitap: FEN EĞITIMI ARAŞTIRMALARINA Güncel Bakış -IX, Ankara/Türkiye : Akademisyen Kitabevi A.Ş  
Oğul, E., Polat, D., Uluay, G. (2022) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Uygulamaları", Kitap: FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINA GÜNCEL BAKIŞ - V, Ankara/Türkiye : Akademisyen Kitapevi  
Keskin, Z., Polat, D. (2022) "Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Laboratuvar Deneyimlerinin İncelenmesi", Kitap: FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINA GÜNCEL BAKIŞ - V, Ankara/Türkiye : Akademisyen Kitapevi  
Polat, D. (2022) "Sağlığa Dair Toplumsal Söylemler ve Kavram Yanılgıları", Kitap: Eğitimde Güncel Sorunlar Üzerine, Ankara/Türkiye : Nobel  
Polat, D. (2022) "Vücudumuzdaki Sistemler", Kitap: 5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Öğretmen Kitabı, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi   
Polat, D., Bozdoğan, H. (2022) "Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı", Kitap: 5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Öğretmen Kitabı, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Gödek, Y., Polat, D., Şeyma, P., Şensin, C. (2021) "Doğa, Fen Eğitimi ve Çevre", Kitap: Doğa ve Fen Eğitimi, Ankara/Türkiye : Milli Eğitim Bakanlığı   
Gödek, Y., Polat, D. (2017) "Fen Eğitiminde Kavram Öğretimi", Kitap: Fen Bilimleri Öğretimi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Gödek, Y., Polat, D. (2017) "Fen Eğitiminde Kavram Öğretimi", Kitap: 4. Bölüm: Fen Bilimleri Öğretimi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) 5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Öğretmen Kitabı, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) 7. ve 8. Sınıf Fen Bilimleri Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Öğretmen Kitabı, 2022, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Milli Eğitim Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 2017
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Portfolyo Değerlendirmenin Üniversite öğrencilerinin Öz yeterlik algısı ve Yaşam Becerileri Üzerine Etkisi
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1 0 0 2 13 0 0 0 16
2
Portfolyo Değerlendirmenin Sınav Kaygısı Çalışma Davranışı ve Tutum Üzerine Etkisi
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 12 0 0 0 13
3
Preservice Science Teachers Efficacy Regarding a Socioscientific Issue A Belief System Approach
Research in Science Education
4 0 0 7 1 0 0 0 12
4
İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı ve Bilimsel Bilgi Hakkındaki Görüşleri
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 2 7 0 0 0 9
5
Preservice Science Teachers’ Belief Systems about Teaching a Socioscientific Issue
Journal of Turkish Science Education
0 0 0 4 0 1 0 0 5
6
The Relationship Between Primary School Students Scientific Literacy Levels and Scientific Process Skills
Cypriot Journal of Educational Sciences
0 0 0 4 1 0 0 0 5
7
Preservice Science Teachers’ Belief Systems about Teaching socioscientific Issue
Journal Of Turkish Science Education
3 0 0 0 0 0 1 0 4
8
Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları: Kavram Yanılgılarının Tespiti-Giderilmesi ve Uygulamalı Örnekler
0 0 0 1 3 0 0 0 4
9
Preservice science teachers' belief system about teaching a socioscientific issue
Turkish Journal of Science Education
2 0 0 2 0 0 0 0 4
10
Anxiety Scale For Science Teachers’ Laboratory Work And Teaching: Validity and Reliability Analyses
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
0 0 0 1 2 0 0 0 3
11
Portfolyo Değerlendirmenin İnsan İskelet Sistemi Konusunda Öğrenci Akademik Başarısı Üzerine Etkisi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 2 0 0 0 3
12
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
International Journal of Academic Social Science Studies
0 0 0 1 1 0 0 0 2
13
DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MATHEMATICS LITERACY, MATHEMATICS CONTENT KNOWLEDGE AND SCIENCE LITERACY ACCORDING TO PISA 2012
Research Journal of Business and Management – (RJBM)
0 0 0 2 0 0 0 0 2
14
Kavramsal Algılamalar ve Kavram Yanılgıları
BİLİM VE TEKNİK: AYLIK POPÜLER BİLİM DERGİSİ / TÜBİTAK, A.
0 0 0 2 0 0 0 0 2
15
Elementary School Students Views and Images Concerning Science Teachers
0 0 0 2 0 0 0 0 2
16
Preservice Science Teachers Belief Systems about Teaching a Socioscientific Issue
Journal of Turkish Science Education
0 0 0 2 0 0 0 0 2
17
Preservice Science Teachers Belief Systems about Teaching a Socioscientific Issue
Journal of Turkish Science Education
0 0 0 2 0 0 0 0 2
18
FORECASTING WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK OF SCIENCE TEACHERS’PROFESSIONAL BURNOUT VARIABLES
International Journal of Educational Studies
0 0 0 0 0 1 0 0 1
19
The relationship between Turkish primary school students scientific literacy levels and scientific process skills
Cypriot Journal ofEducational Sciences
0 0 0 1 0 0 0 0 1
20
Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor? Pratikler, faydalar, sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma
0 0 0 1 0 0 0 0 1
21
Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor? Pratikler, faydalar, sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma.
0 0 0 1 0 0 0 0 1
22
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
The Journal of Academic Social Science Studies
0 0 0 0 1 0 0 0 1
23
PISA 2012 Verilerine Göre Matematik Okuryazarlığı ve Matematik Alan Bilgisinin Fen Bilimleri Okuryazarlığı ile İlişkisinin Belirlenmesi Türkiye Örneği
0 0 0 1 0 0 0 0 1
24
Examining of Acting on Science and Technology Teacher s Professional Burnout Variables
İnönü University Journal of the Faculty of Education
0 0 0 1 0 0 0 0 1
25
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
The Journal of Academic Social Science Studies
0 0 0 1 0 0 0 0 1
26
The Relationship Between Primary School Students Scientific Literacy Levels and Scientific Process Skills
0 0 0 1 0 0 0 0 1
27
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE FEN BİLGİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Adiyaman University Journal of Social Sciences
0 0 0 1 0 0 0 0 1
28
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
International Journal of Academic Social Science Studies
0 0 0 1 0 0 0 0 1
29
Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları: Kavram Yanılgılarının Tespiti-Giderilmesi ve Uygulamalı Örnekler
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2014 33
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2014 33
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2023 32
Ahmet Kılınç
Uludağ Üniversitesi
2012 - 2014 32
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2014 31
Yasemin Gödek
Ahi Evran Üniversitesi
2011 - 2023 28
Barış Eroğlu
Aksaray Üniversitesi
2012 - 2014 27
Volkan Hasan Kaya
-
2010 - 2020 25
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2014 23
Volkan Hasan Kaya
-
2011 - 2023 23
Kasım Yıldırım
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2012 - 2014 21
Arzu Sönmez
-
2010 - 2014 19
Nagihan Tanık Önal
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2012 16
Büşra İşeri
-
2012 - 2014 12
Yasemin Gödek
-
2008 - 2018 10
Gülşah Uluay
Ordu Üniversitesi
2019 - 2022 9
İlban Orkun Karamüftüoğlu
-
2010 - 2014 9
Davut Soysal
-
2012 8
Arzu Sönmez Eryaşar
Iğdır Üniversitesi
2010 - 2014 7
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 - 2023 6
Hatice Seymen
-
2012 4
Nagihan Tanık
-
2012 3
Mustafa Kuru
Başkent Üniversitesi
2006 - 2008 2
Nihat Arıkan
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 2
Doris Elster
-
2018 2
Ebru Oğul
-
2020 - 2022 2
Elif Kaya
-
2014 2
İlda Özdemir
-
2016 - 2017 2
Mehmet Fidan
-
2010 2
-
2022 1
Gökhan Arıkan
-
2022 1
Halil Yılmaz
-
2023 1
Adem Tokpınar
-
2023 1
Muhammet Değermenci
-
2023 1
Zeynep Keskin
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 1
Gülçin Demirbağ
-
2023 1
Selen Yılmaz
-
2023 1
Ahmet Urtekin
-
2013 1
Arzu Sonmez
-
2014 1
Busra Iserı
-
2014 1
Ceyda Şensin
-
2021 1
Dorıs Elster
-
2018 1
Murat Kahraman
-
2017 1
Orhan Arslan
-
2001 1
Pekgöz Şeyma
-
2021 1
Pınar Arslan
-
2022 1
Tamer İnan
-
2010 1
Tuğçe Çağlan
-
2023 1
Yasemin Gödek Altuk
-
2012 1
Zeynep Keskin
-
2022 1
Zeynep Sena Örnek
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Fen Bilgisi Eğitimi 408
Anahtar Kelimeler Fen Bilgisi Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 55 45 150 206 135 10 169 229 110 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 417 . 457 . 398 . 336 . 407 . 518 . 455 . 387 . 482 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 277 . 304 . 210 . 161 . 204 . 318 . 232 . 151 . 272 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 66 . 95 . 35 . 21 . 45 . 88 . 46 . 22 . 73 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 60 . 75 . 29 . 15 . 36 . 73 . 31 . 15 . 60 . -
Toplam Yayın 3 4 6 5 6 2 10 11 6 0
Toplam Makale 3 1 4 0 0 0 4 0 4 0
Toplam Kitap 0 0 2 2 1 0 1 5 1 0
Toplam Bildiri 0 3 0 3 5 2 5 6 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Makale (Uluslararası) 3 0 4 0 0 0 3 0 4 0
Makale (Ulusal) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 2 0 0 0 1 5 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 3 0 0 5 2 3 4 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri