img

Doç. Dr. Yurdal DİKMENLİ

  • Eğitim Fakültesi
  • Temel Eğitim
  • Sınıf Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
94
Atıf
245
h-index
10
Proje
6
Scopus
Yayın
3
Atıf
10
h-index
2
Google Scholor
Yayın
60
Atıf
614
h-index
15
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Dr), 2011, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Coğrafyası (Yl) (Tezli), 1993, 1996
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 1989, 1993
Araştırma Alanları
Coğrafya Eğitimi, , Coğrafya Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Dr), 2011, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Coğrafyası (Yl) (Tezli), 1993, 1996
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 1989, 1993
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 68, 2017
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitimi Coğrafya Eğitimi
[UAK] Eğitim Bilimleri Coğrafya Eğitimi
[UAK] Eğitim Bilimleri Coğrafya Eğitimi Coğrafya Eğitimi
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkiye
2014-2019, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2006-2014, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
1999-2006, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr., Türkiye
1995-1999, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Coğrafya Öğretmenliği Pr., Türkiye
Kayıt Yok
Bilal Polat, Yüksek Lisans, SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE FARKINDALIK VE ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Melike Kozanhan, Yüksek Lisans, Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumları ve görüşlerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ebru Gezer, Yüksek Lisans, İlkokul hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan coğrafi kavramların incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Emir Kayhan, Yüksek Lisans, HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE EĞİTSEL OYUN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Oğuz Altay, Yüksek Lisans, Sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının ve mesleğe ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Özgür Tekin, Yüksek Lisans, Sınıf öğretmeni adaylarının afet bilinci algısı ve deprem bilgi düzeyi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Kadir Sönmez, Yüksek Lisans, İlkokul hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitaplarının toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Barış Bilge Çelik, Yüksek Lisans, Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcı ve yansıtıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
İbrahim Gafa, Yüksek Lisans, Sınıf öğretmenlerinin iş doyumu ve iş yaşamındaki yalnızlık düzeylerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Adem Uzun, Yüksek Lisans, Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine yönelik tutum ve özyeterlikleri ile hayat bilgisi dersinde kullanımına ilişkin görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
2023-2024, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersinde Kavram Öğretimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2023-2024, Seminer, Yüksek Lisans
2023-2024, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Lisans
2023-2024, Afetler ve Korunma Yolları, Yüksek Lisans
2023-2024, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2023-2024, Sosyal Bilgilerde Materyal Tasarımı ve Kullanımı, Yüksek Lisans
2023-2024, Afetler ve Afet Yönetimi, Lisans
2021-2022, Afet Eğitimi, Yüksek Lisans
2021-2022, Sosyal Bilgilerde Materyal Tasarımı ve Kullanımı, Yüksek Lisans
2021-2022, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Lisans
2021-2022, Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans
2021-2022, Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans
2021-2022, Ülkeler Coğrafyası, Lisans
2020-2021, Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Lisans
2020-2021, Afetler ve Korunma Yolları, Yüksek Lisans
2020-2021, Afetler ve afet Yönetimi, Lisans
Kayıt Yok
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ PARK ALGISI VE BİLGİ DÜZEYLERİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojileri Kullanımı, Geliştirilmesi ve Desteklenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2019
Çocuk Kitaplarında Değer Aktarımı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
Factors Affecting Preservice Teachers' Environmental Consciousness (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜKETİCİ ÇEVRE BİLİNCİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AFET BİLİNCİ ALGISI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Kayıt Yok
Dikmenli, Y., Okumuş, T. (2023) "Sınıf Öğretmenlerinin Afet Risk Yönetimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD), 7 (3) pp. 193-219 [TR Dizin] DOI     
Kayhan, E., Dikmenli, Y. (2023) "AFAD’ın İnternet Sitesinde Yer Alan E-Kütüphane Yayınlarının İncelenmesi", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (11) pp. 1533-1545 Link   
(2023) "AFAD ın İnternet Sitesinde Yer Alan E-Kütüphane Yayınlarının İncelenmesi (Investigation of E-Library Publications on AFAD s Website)", Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 0 (0) Link DOI   
Dikmenli, Y., Demir, M.F. (2022) "Geographical Concepst In Around The World In Eighty Days Storybook", TURKİSH STUDİES, 17 (4) pp. 645-658 DOI     
Yakar, H., Dikmenli, Y. (2022) "Define Adası Hikâye Kitabının Coğrafi Kavramlar Açısından İncelenmesi", Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 6 (3) pp. 213-226 [TR Dizin] Link DOI     
Dikmenli, Y., Gezer, E. (2022) "Öğretmenlerin Toprak Kavramına İlişkin Metaforik Algıları", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1) pp. 96-110 Link   
Dikmenli, Y. (2022) "Teacher Candidates’ Perceptions of the European Union (EU): A Scale Development Study and Perceptions Levels", Participatory Educational Research (Per), 9 (4) pp. 213-230 DOI      
Dikmenli, Y., Asal, R., Turan, B.N. (2022) "Determination of Geographical Concepts in the Heidi Storybook", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1) pp. 83-94 DOI    
Gezer, E., Dikmenli, Y. (2022) "KÜÇÜK PRENS HİKÂYE KİTABINDA YER ALAN COĞRAFİ KAVRAMLARIN İNCELENMESİ", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 58 (0) pp. 289-306 DOI     
Konca, A.S., Dikmenli, Y. (2021) "Okul Öncesi Öğretmenlerin İş Doyumu ve Veli Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (3) pp. 2005-2035 Link DOI    
Sönmez, K., Dikmenli, Y. (2021) "İlkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi", Cumhuriyet International Journal of Education, 10 (1) pp. 434-458 DOI      
Orduhan, B., Kozanhan, M., Satılmış, L.Y., Dikmenli, Y. (2021) "Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri", Gelecek Vizyonlar Dergisi, 5 (7) pp. 28-39 Link DOI   
Yakar, H., Demirbaş, Ç.Ö., Dikmenli, Y. (2021) "Öğretmen Adaylarının Millî Parklara Yönelik Algı ve Bilgi Düzeyleri: İlişkisel Bir Çalışma", Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), 5 (1) pp. 135-151 DOI     
Çelik, B.B., Dikmenli, Y. (2021) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı ve Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi", Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 5 (1) pp. 46-65 DOI    
Dikmenli, Y., Altay, O. (2021) "Öğretmenlerin Avrupa Birliği’ne Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 7 (1) pp. 87-97 Link DOI  
Tekin, Ö., Dikmenli, Y. (2021) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Afet Bilinci Algısı ve Deprem Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1) pp. 258-271 [TR Dizin] DOI      
(2021) "Türkiye'de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri / General Trends of Postgraduate Thesis Studies on Landslide in Turkey", Future Visions Journal, 0 (0) DOI  
(2021) "Analysis of Teachers' Views towards European Union 1", Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 7 (1) pp. 87-97   
(2021) "Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Yaşamındaki Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi Yurdal Dikmenli An Investigation of Elementary Teachers' Job Satisfaction and Loneliness Levels in Work Life", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0 (0)  
Gezer, E., Dikmenli, Y. (2020) "TÜRKİYE’DE DEPREMLE İLGİLİ EĞİTİM ALANINA YÖNELİK LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ ANALİZİ: BİR İÇERİK ANALİZİ", Ahi Bilge Eğitim Dergisi (ABED), 1 (1) pp. 33-55 Link   
(2020) "TÜRKİYE'DE DEPREMLE İLGİLİ EĞİTİM ALANINA YÖNELİK LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ ANALİZİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ANALYSIS OF GRADUATE THESIS ON TRAINING AREA FOR EARTHQUAKE İN TURKEY: A CONTENT ANALYSİS", Ahi Bilge Eğitim Dergisi, 0 (0)  
Dikmenli, Y., Demirbaş, Ç.Ö., Gafa, İ. (2019) "Öğretim Elemanlarının Türkiye’de Nükleer Enerjiye Yönelik Görüşleri", Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (0) pp. 254-272 Link    
Gafa, İ., Dikmenli, Y. (2019) "Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Yaşamındaki Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi", KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 5 (1) pp. 131-150 [TR Dizin] Link DOI      
Dikmenli, Y., Yakar, H. (2019) "Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algı Düzeylerinin İncelenmesi", YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1) pp. 386-416 [TR Dizin]     
Çifçi, T., Dikmenli, Y. (2019) "Why Geography Learning: Candidate Teachers’ Views for Geography", Review of International Geographical Education Online, 9 (0) pp. 557-576 Link DOI      
Dikmenli, Y., Demirbaş, Ç.Ö., Yakar, H. (2018) "Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (0) pp. 1750-1769 [TR Dizin] Link DOI      
Dikmenli, Y., Danabaş, F., Çelik, B.B., Tekin, Ö. (2018) "Effects of Animation Film Use on Earthquake Knowledge Level of 4th Grade Students", Participatory Educational Research (PER), 5 (1) pp. 86-95 Link    
Demirbaş, Ç.Ö., Dikmenli, Y., Gafa, İ. (2018) "TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN VATAN ALGISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13 (2) pp. 253-266 [TR Dizin] Link    
Dikmenli, Y., Yakar, H., Konca, A.S. (2018) "Development of Disaster Awareness Scale:A Validity and Reliability Study", Review of International Geographical Education Online, 8 (2) pp. 206-220 Link      
Çifçi, T., Dikmenli, Y. (2018) "Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özdeğerlendirme Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018 (28) pp. 1-30 [TR Dizin] Link DOI     
Dikmenli, Y., Demirbaş, Ç.Ö. (2017) "Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Coğrafyacı Algısı II: Fiziksel Özellikler", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18 (2) pp. 449-469 Link     
Dikmenli, Y. (2017) "Preservice Teachers’ Perception Levels Concerning Consumer Environmental Consciousness", Journal of Education in Science, Environment and Health, 3 (2) pp. 157-164 DOI      
Dikmenli, Y., Çetin, T. (2017) "Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2) pp. 133-143 Link    
Dikmenli, Y., Gafa, İ. (2017) "FARKLI EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE AFET KAVRAMI", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (44) pp. 21-36 [TR Dizin] DOI     
Çifçi, T., Dikmenli, Y. (2016) "Coğrafya Öğretmenlerinin Okul Dışı Coğrafya Öğretimine İlişkin Görüşleri", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (1) pp. 363-382 Link    
Dikmenli, Y., Konca, A.S. (2016) "Tüketici Çevre Bilinci Algı Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12 (6) pp. 1273-1289 Link  
Dikmenli, Y., Çifçi, T. (2016) "Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Görüşleri", Journal of Turkish Studies, 11 (3) pp. 911-911 [TR Dizin] Link DOI      
Çifçi, T., Dikmenli, Y. (2016) "Üniversite Öğrencilerinin Vatan Algısı ve Geçmişe Dönük Değişimi", Journal of Turkish Studies, 11 (3) pp. 847-847 [TR Dizin] Link DOI     
Demirbaş, Ç.Ö., Dikmenli, Y. (2016) "COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYACI ALGISI I ZİHİNSEL ÖZELLİKLER VE ÇALIŞMA DURUMU", International Journal Of Eurasia Social Sciences, 7 (24) pp. 75-98 [TR Dizin] Link    
Dikmenli, Y., Çifçi, T. (2016) "Geography Teachers Attitudes and Beliefs Regarding Classroom Management", International Journal of Higher Education, 5 (2) pp. 283-291 Link DOI     
(2016) "Taner ÇİFÇİ 1 Yurdal DİKMENLİ 2 COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU ve İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Özet", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 0 (0)  
Dikmenli, Y., Çifçi, T. (2015) "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ", Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 39 (2) pp. 155-172 [TR Dizin] Link    
Çifçi, T., Dikmenli, Y. (2015) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Ve Coğrafya Alan Bilgi Düzeyleri", JEDUS, Journal of educational sciences, 4 (0) pp. 149-166 Link   
Dikmenli, Y. (2015) "ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA OKURYAZARLIĞI ALGI DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ", Turkish StudiesInternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (2) pp. 353-368 [TR Dizin] DOI      
Çifçi, T., Dikmenli, Y., Erkanal, H. (2015) "COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU ve İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", ASOS JOURNAL The Journal of Academic Scial Sciences, (21) pp. 142-160 Link  
Ablak, S., Dikmenli, Y., Çetin, T. (2014) "Üniversite Öğrencilerinin Kırşehir in Tarihi ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik Farkındalıkları", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2) pp. 171-186    
Dikmenli, Y. (2014) "Geographic literacy perception scale GLPS validity and reliability study", Mevlana International Journal of Education, 4 (1) pp. 1-15 Link DOI     
Dikmenli, Y., Ünaldı, Ü.E. (2013) "Effect of the blended learning environment and the application of virtualclass upon the achievement and the attitude against the geography course", Mevlana International Journal of Education (MIJE), 3 (2) pp. 43-56 Link DOI     
Dikmenli, Y., Ünaldı, Ü.E. (2013) "Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2) pp. 326-347 Link   
Dikmenli, Y., Alper, A.C. (2009) "Sınıf Öğretmenliği Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması", Kırşehir Eğitim fakültesi Dergisi, 10 (2) pp. 29-37 [TR Dizin] Link     
Dikmenli, Y., Ergül, S. (2022) "AN EXAMINATION OF THE ROBINSON CRUSOE STORYBOOK IN TERMS OF GEOGRAPHICAL CONCEPTS", 2. International Black Sea Modern Scientific Research Congress , (pp. 1-627), Rize, Türkiye, (Aralık 2022
Dikmenli, Y., Gafa, İ., Tekin, Ö. (2021) "FARKLI EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE EROZYON VE HEYELAN KAVRAMI", I. International Geography Education Symposium , (pp. 61-62), Nevşehir, (Kasım 2021
Gezer, E., Dikmenli, Y. (2021) "ÖĞRETMENLERİN TOPRAK KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI", INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES- 5 , Muğla, (Mayıs 2021
Gezer, E., Dikmenli, Y. (2021) "Küçük Prens Hikâye Kitabında Yer Alan Coğrafi Kavramlar", III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi , Sivas, (Ekim 2021
Kozanhan, M., Dikmenli, Y. (2021) "Öğretmenlerin Dağ Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması", III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi , Sivas, (Ekim 2021
Dikmenli, Y., Çelik, B.B. (2019) "Öğretmenlerin Sınıflarında BulunanSuriyeli ÖğrencilerinEğitimlerine Yönelik Görüşleri", 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Antalya, Türkiye, (Ekim 2019 
Dikmenli, Y., Altay, O. (2019) "ÖĞRETMENLERİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ", II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi , Eskişehir, Türkiye, (Ekim 2019
Dikmenli, Y., Altay, O. (2019) "AFETLER KONUSUNDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN GENEL EĞİLİMLERİ", II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi , Eskişehir, Türkiye, (Ekim 2019 
Demirbaş, Ç.Ö., Dikmenli, Y., Yakar, H., Konca, A.S. (2018) "Öğretmen Adaylarının Milli Park Akademik Başarıları İle Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , (pp. 5-6), Skopje, Makedonya, (Eylül 2018
Dikmenli, Y., Demirbaş, Ç.Ö., Yakar, H., Konca, A.S. (2018) "Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri", III. Internatinal Reserch Congress on Social Sciences (USOBAK 2018) , (pp. 194-195), Skopje, Makedonya, (Eylül 2018
Dikmenli, Y., Tekin, Ö. (2018) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Deprem Bilgi Düzeyleri", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018) , (pp. 450-451), Ankara, (Mayıs 2018
Dikmenli, Y., Demirbaş, Ç.Ö., Gafa, İ. (2018) "ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜRKİYE’DE NÜKLEER ENERJİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , (pp. 337-338), Kırşehir, (Ekim 2018
Dikmenli, Y., Çelik, B.B. (2018) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı ve Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018) , (pp. 486-487), Ankara, (Mayıs 2018
Dikmenli, Y., Gafa, İ. (2018) "Üniversite Öğrencilerinin Türkiye'ye Yönelik Dost ve Düşman Ülke Algısı", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018) , (pp. 472-473), Ankara, (Mayıs 2018
Yakar, H., Demirbaş, Ç.Ö., Dikmenli, Y., Konca, A.S. (2018) "Öğretmen Adaylarının Milli Park Bilgi Düzeyi", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Mart 2018
Dikmenli, Y., Tekin, Ö. (2018) "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Afet Bilinci Algı DüzeylerininFarklı Değişkenlere Göre İncelenmesi", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES) , Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2018
Dikmenli, Y., Çelik, B.B. (2018) "Yüksek Lisans Öğrencilerinin Eğitimleri Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri.", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES) , Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2018
Demirbaş, Ç.Ö., Dikmenli, Y., Yakar, H., Konca, A.S. (2017) "Öğretmen Adaylarının Millî Park Algı Düzeylerinin İncelenmesi", 6. International Congress on Current Debates in Social Science , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2017
Dikmenli, Y., Yakar, H., Özçakır, B., Konca, A.S. (2017) "Sosyal Bilgiler ve Matematik Eğitimi Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algısının Karşılaştırılması", 6. Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2017
Dikmenli, Y., Yakar, H., Konca, A.S., Özçakır, B. (2017) "Sınıf Eğitimi ve Fen Eğitimi Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algısı", 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Yakar, H., Dikmenli, Y., Konca, A.S., Özçakır, B. (2017) "An Investigation of Preservice Teacher’s Disaster Consciousness", Third Sarajevo International Conference , Sarayova, Bosna Hersek, (Nisan 2017
Sönmez, K., Dikmenli, Y. (2017) "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ", ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , Antalya, (Nisan 2017
Gafa, İ., Dikmenli, Y. (2017) "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ YAŞAMINDAKİ YALNIZLIK DÜZEYLERİ", ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , Antalya, (Nisan 2017
Yakar, H., Dikmenli, Y., Özçakır, B., Konca, A.S. (2017) "Afet Bilinci Algı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", 9. Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi , Ordu, (Mayıs 2017
Dikmenli, Y., Gafa, İ., Sönmez, K., Boysak, M.E. (2017) "FARKLI EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE AFET KAVRAMI", ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER , (Nisan 2017
Konca, A.S., Dikmenli, Y. (2016) "AN INVESTIGATION OF PRESERVICE TEACHERS ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS", International Academic Multidisciplinary Research Conference (ICBTS 2016) , (pp. 38), Berlin, Almanya, (Ekim 2016
Dikmenli, Y., Konca, A.S. (2016) "FACTORS AFFECTING PRESERVICE TEACHERS ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS", 2016 ICBTS International Academic Research Conference , (Ekim 2016
Dikmenli, Y., Konca, A.S. (2016) "TÜKETİCİ ÇEVRE BİLİNCİ ALGI ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU , (pp. 436), Muğla, Türkiye, (Mayıs 2016
Dikmenli, Y., Çifçi, T. (2015) "Attitudes to Teaching Profession and Field Knowledge Levels of the Geography Teacher Candidates Taking Pedagogical Formation Education", ERPA International Congresses on Education , Atina, Yunanistan, (Haziran 2015
Çifçi, T., Dikmenli, Y. (2015) "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve coğrafya alan bilgi düzeyleri", 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , Nevşehir, Türkiye, (Mayıs 2015
Dikmenli, Y. (2014) "Öğretmen Adaylarının Coğrafya Okuryazarlık Algı Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi", 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Kütahya, Türkiye, (Temmuz 2014
Ablak, S., Dikmenli, Y., Çetin, T. (2013) "Öğretmen Adaylarının Tarihi ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi Kırşehir Örneği", 6. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , (pp. 48), Trabzon, Türkiye, (Ekim 2013
Kayıt Yok
Dikmenli, Y., Erdoğan, H. (2023) "Sınıf Öğretmenlerinin AFAD’a Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", Kitap: Eğitim Bilimleri Alanında Gelişmeler 1, Ankara/Türkiye : PLATANUS PUBLISHING  
Dikmenli, Y., Kayhan, E. (2023) "Evde Eğitim Hizmetlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)", Kitap: Eğitim Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar, İzmir/Türkiye : Duvar   
Yakar, H., Dikmenli, Y. (2022) "Astronomi ve Uzay Okuryazarlığı", Kitap: Eğitimde Coğrafya Okuryazarlığı I, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Dikmenli, Y., Kozanhan, M. (2022) "Öğretmenlerin Dağ Kavramına İlişkin Metaforik Algıları", Kitap: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanlarında Yeni Trendler, İzmir/Türkiye : Duvar  
Dikmenli, Y., Yakar, H. (2021) "COĞRAFYA EĞITIMINDE BENZETIME DAYALI MODEL, YÖNTEM VE TEKNIKLERIN KULLANIMI", Kitap: UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE COĞRAFYA EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR-2, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Dikmenli, Y. (2020) "HARİTA BECERİLERİ", Kitap: COĞRAFİ BECERİLER, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Altay, O., Dikmenli, Y. (2020) "Analysing Teachers’xx Views on the North Atlantic Treaty Organisation", Kitap: New Horizons in Educational Sciences, Klaipeda/Litvanya : Strategic Researches Academy  
Gezer, E., Dikmenli, Y. (2020) "Analysing Teachers’xx Views on the United Nations", Kitap: New Horizons in Educational Sciences, Klaipeda/Litvanya : Strategic Researches Academy  
Dikmenli, Y., Gafa, İ. (2019) "Erosion and Landslide Concepts for Different Teaching Levels", Kitap: New Horizons in Eduational Sciences, Klaipeda/Litvanya : SRA Academic Publishing   
Dikmenli, Y., Tekin, Ö. (2019) "Patriotism Value in Geography Class Curriculum", Kitap: New Horizons in Eduational Sciences, Klaipeda : SRA Academic Publishing  
Dikmenli, Y., Gafa, İ. (2018) "Perceptıons Of Unıversıty Students About Frıendly And Enemy Countrıes Of Turkey.", Kitap: New Horizons in Educational Sciences-1, : Lab Lambert Academic Publishing  
Dikmenli, Y. (2017) "BİTKİ COĞRAFYASI", Kitap: GENEL COĞRAFYA, İstanbul/Türkiye : LİSANS YAYINCILIK  
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022, Yrd. Editör
(Uluslararası - Kitap) New Trends in Eduational Sciences, 2020, Editör
(Uluslararası - Kitap) New Horizons in Eduational Sciences, 2019, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) AHİ EVRAN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2015
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Üniversite Öğrencilerinin Kırşehir in Tarihi ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik Farkındalıkları
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 7 13 3 0 0 23
2
ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA OKURYAZARLIĞI ALGI DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Turkish StudiesInternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
0 0 0 8 2 13 0 0 23
3
FARKLI EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE AFET KAVRAMI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 7 9 6 0 0 22
4
Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Yaşamındaki Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
0 0 0 9 6 2 0 0 17
5
Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 5 7 5 0 0 17
6
Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algı Düzeylerinin İncelenmesi
YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 4 10 3 0 0 17
7
Coğrafya Öğretmenlerinin Okul Dışı Coğrafya Öğretimine İlişkin Görüşleri
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 8 7 2 0 0 17
8
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Afet Bilinci Algısı ve Deprem Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 3 6 3 0 0 12
9
Geographic literacy perception scale GLPS validity and reliability study
Mevlana International Journal of Education
3 0 0 5 1 3 0 0 12
10
Development of Disaster Awareness Scale:A Validity and Reliability Study
Review of International Geographical Education Online
1 0 0 6 2 1 0 0 10
11
Üniversite Öğrencilerinin Vatan Algısı ve Geçmişe Dönük Değişimi
Journal of Turkish Studies
0 0 0 4 3 2 0 0 9
12
Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Görüşleri
Journal of Turkish Studies
2 0 0 4 2 0 0 0 8
13
Effect of the blended learning environment and the application of virtualclass upon the achievement and the attitude against the geography course
Mevlana International Journal of Education (MIJE)
0 0 0 6 0 1 0 0 7
14
İlkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi
Cumhuriyet International Journal of Education
0 0 0 2 5 0 0 0 7
15
Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özdeğerlendirme Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 2 2 1 0 0 5
16
COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU ve İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
ASOS JOURNAL The Journal of Academic Scial Sciences
0 0 0 1 4 0 0 0 5
17
Tüketici Çevre Bilinci Algı Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Eğitimde Kuram ve Uygulama
1 0 0 1 3 0 0 0 5
18
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ
Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 2 2 1 0 0 5
19
Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 0 3 0 0 4
20
Sınıf Öğretmenliği Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması
Kırşehir Eğitim fakültesi Dergisi
0 0 0 2 1 0 0 0 3
21
Preservice Teachers’ Perception Levels Concerning Consumer Environmental Consciousness
Journal of Education in Science, Environment and Health
0 0 0 1 0 2 0 0 3
22
Effects of Animation Film Use on Earthquake Knowledge Level of 4th Grade Students
Participatory Educational Research (PER)
0 0 0 2 0 0 0 0 2
23
Why Geography Learning: Candidate Teachers’ Views for Geography
Review of International Geographical Education Online
0 0 0 2 0 0 0 0 2
24
TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN VATAN ALGISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
25
Geography Teachers Attitudes and Beliefs Regarding Classroom Management
International Journal of Higher Education
0 0 0 2 0 0 0 0 2
26
Öğretim Elemanlarının Türkiye’de Nükleer Enerjiye Yönelik Görüşleri
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
27
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı ve Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
28
Öğretmen Adaylarının Millî Parklara Yönelik Algı ve Bilgi Düzeyleri: İlişkisel Bir Çalışma
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS)
0 0 0 0 0 1 0 0 1
29
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Ve Coğrafya Alan Bilgi Düzeyleri
JEDUS, Journal of educational sciences
0 0 0 0 1 0 0 0 1
30
TÜRKİYE’DE DEPREMLE İLGİLİ EĞİTİM ALANINA YÖNELİK LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ ANALİZİ: BİR İÇERİK ANALİZİ
Ahi Bilge Eğitim Dergisi (ABED)
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2022 15
Ahmet Sami Konca
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2021 14
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2021 11
Taner Çifçi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2015 - 2019 11
İbrahim Gafa
-
2017 - 2021 11
Ebru Gezer
-
2020 - 2022 6
Özgür Tekin
-
2018 - 2021 6
Barış Bilge Çelik
-
2018 - 2021 5
Bilal Özçakır
Ahi Evran Üniversitesi
2017 4
Oğuz Altay
-
2019 - 2021 4
Turhan Çetin
Gazi Üniversitesi
2013 - 2017 3
Kadir Sönmez
-
2017 - 2021 3
Melike Kozanhan
-
2021 - 2022 3
Ülkü Eser Ünaldı
Gazi Üniversitesi
2013 2
Selman Ablak
Ahi Evran Üniversitesi
2013 - 2014 2
Emir Kayhan
-
2023 2
-
2022 1
Büşra Nur Turan
-
2022 1
Rabia Asal
-
2022 1
Aslan Cengiz Alper
-
2009 1
Berrin Orduhan
-
2021 1
Fakı Danabaş
-
2018 1
Hatice Erdoğan
-
2023 1
Hayat Erkanal
-
2015 1
Leyla Yeniay Satılmış
-
2021 1
Muhammed Emin Boysak
-
2017 1
Seda Ergül
-
2022 1
Taner Okumuş
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Coğrafya Eğitimi 38
Anahtar Kelimeler Coğrafya Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 70 105 140 175 125 95 160 180 110 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 402 . 397 . 408 . 367 . 417 . 435 . 464 . 436 . 482 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 262 . 245 . 219 . 184 . 214 . 243 . 241 . 196 . 272 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 10 . 5 . 5 . 8 . 12 . 9 . 10 . 7 . 14 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 6 9 13 16 8 3 11 9 4 0
Toplam Makale 4 6 4 5 4 1 7 6 2 0
Toplam Kitap 0 0 1 1 1 2 1 2 2 0
Toplam Bildiri 2 3 8 10 3 0 3 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 3 5 1 4 3 1 6 6 2 0
Makale (Ulusal) 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 1 1 2 1 2 2 0
Bildiri (Uluslararası) 2 3 8 10 3 0 3 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri