img

Doç. Dr. Gül ÖZÜDOĞRU

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
46
Atıf
117
h-index
6
Proje
5
WoS
Yayın
5
Atıf
10
h-index
1
Google Scholor
Yayın
35
Atıf
434
h-index
10
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Dr), 2013, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yl) (Tezli), 2011, 2013
Lisans, Türkiye, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2006, 2010
Araştırma Alanları
Eğitim Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Dr), 2013, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yl) (Tezli), 2011, 2013
Lisans, Türkiye, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2006, 2010
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 65, 2010-ÜDS S, 2010
Değerlendirme, Hakemlik, Elsevier, 14-02-2022, 15-02-2022
Değerlendirme, Hakemlik, Springer, 29-01-2022, 31-01-2022
Çalışma, Bilim Kurulu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 16-06-2021, 18-06-2021
Değerlendirme, Hakemlik, Springer, 29-08-2021, 10-11-2021
Değerlendirme, Hakemlik, Springer, 28-01-2021, 08-02-2021
Değerlendirme, Hakemlik, DergiPark, 02-03-2021, 04-03-2021
Değerlendirme, Hakemlik, DergiPark, 30-05-2021, 16-06-2021
Değerlendirme, Hakemlik, DergiPark, 01-04-2021, 07-04-2021
Değerlendirme, Hakemlik, DergiPark, 21-05-2021, 15-09-2021
Değerlendirme, Hakemlik, DergiPark, 11-11-2021, 02-03-2021
Çalışma, Öğrenci Topluluğu Danışmanlığı, Kırşehir, 07-12-2021
Çalışma, Dergi Editör Kurulu Üyeliği, Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya), 01-06-2020
Değerlendirme, Hakemlik, DergiPark, 03-02-2020, 12-10-2020
Değerlendirme, Hakemlik, DergiPark, 30-09-2020, 19-10-2020
Değerlendirme, Hakemlik, DergiPark, 23-11-2020, 27-11-2020
Değerlendirme, Hakemlik, Springer, 15-02-2020, 03-03-2020
Değerlendirme, Hakemlik, DergiPark, 24-01-2020, 06-02-2020
Değerlendirme, Hakemlik, Wiley Online Library, 11-12-2020, 16-12-2020
Değerlendirme, Hakemlik, DergiPark, 31-01-2020, 24-12-2020
Çalışma, Editör kurulu ve bilim kurulu, Türkiye, 24-10-2020
Çalışma, Dergi Yayın Kurulu Üyeliği ve Dizgi Sorumlusu, Gazi Üniversitesi (Ankara), 01-07-2019, 30-10-2019
Çalışma, Dergi Bilim Kurulu Üyeliği, Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya), 01-12-2019
Kongre Düzenleme, Sempozyum Sekreteryası, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 24-10-2019, 26-10-2019
Çalışma, Sempozyum Bilim Kurulu, Antalya, 01-01-2019, 30-11-2019
Kongre Düzenleme, Sempozyum Düzenleme Kurulu, Kırşehir, 01-01-2019, 01-06-2019
Çalıştay, Sempozyum Kapsamında Çalıştay Düzenleme, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 02-05-2019, 04-05-2019
Çalışma, Hizmetiçi Eğitim Verme, İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Kırşehir), 24-06-2019, 28-06-2019
Çalıştay, Kırşehir 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı, Kırşehir, 10-01-2019, 11-01-2019
Değerlendirme, Hakemlik, DergiPark, 24-06-2019, 02-07-2019
Değerlendirme, Hakemlik, Türkiye, 06-08-2019, 19-08-2019
Çalışma, Dergi Editör Kurulu Üyeliği, Kırşehir, 01-12-2019
Çalışma, Dergi Dizgi Sorumlusu, Kırşehir, 16-08-2019
Çalıştay, Springer Nature Yazar Çalıştayı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir), 29-11-2018, 29-11-2018
Çalışma, Fakülte Projesi Görevi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir), 22-01-2018, 18-10-2018
Çalışma, Fakülte Projesi Başkan Yardımcısı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 18-10-2018
Çalıştay, Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojiler: Grafik Sembolleri Temel Alan Sistemler, Trakya Üniversitesi (Edirne), 18-09-2014, 20-09-2014
Çalıştay, Orta Anadolu Toplum ve Aile Çalıştayı (II), Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir), 08-04-2014, 09-04-2014
Çalıştay, Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi Nvivo 10 Programının Tanıtımı ve Uygulamaları, Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir), 29-11-2013, 01-12-2013
Seminer, Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir), 28-03-2012, 28-03-2012
Çalışma, Dergi Dizgi Sorumlusu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir), 01-04-2011, 01-08-2018
[UAK] Eğitim Bilimleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Teknolojileri
[UAK] Eğitim Bilimleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilişim Teknolojileri Eğitimi
2022-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2019-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2011-2019, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2023-, Kalite Komisyonu-Birim Efqm Kriter Grubu Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2023-, Kalite Komisyonu-Birim Efqm Kriter Grubu Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2022-, Kalite Koordinatörlüğü-Efqm Kriter Grubu Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2021-, Kurumsal Akreditasyon Programı Hazırlık Komisyonu Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2020-, Eğitimde Kalite Güvence Sistemi- Sistem Destek Ofisi Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2020-, Akreditasyon Komisyon Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2020-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2018-, Sosyal, Kültürel ve Spor Faaliyetler Komisyon Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2016-2019, Bologna Koordinatörü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Sezer Okçu, Yüksek Lisans, Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlıklarının, Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin ve Kodlamaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Döndü Durak, Yüksek Lisans, Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlikleri ve 21. yüzyıl öğreten becerileri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Sevgi Hayran, Yüksek Lisans, Karikatür destekli öğretimin ilkokul Türkçe dersine etkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2023-2024, Öğretim Teknolojileri, Lisans
2023-2024, Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme, Lisans
2023-2024, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2023-2024, Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2023-2024, Öğretmenlik Uygulaması 1, Lisans
2023-2024, Okullarda RPD Uygulamaları 1, Lisans
2022-2023, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2022-2023, Okullarda RPD Uygulamaları 2, Lisans
2022-2023, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2022-2023, Okullarda RPD Uygulamaları 1, Lisans
2022-2023, Öğretim Teknolojileri, Lisans
2022-2023, Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme, Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2021-2022, Öğretim Teknolojileri, Lisans
2021-2022, Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme, Lisans
2021-2022, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2021-2022, Okullarda RPD Uygulamaları 2, Lisans
2021-2022, Okullarda RPD Uygulamaları 1, Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2020-2021, Öğretim Teknolojileri, Lisans
2020-2021, Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme, Lisans
2020-2021, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2020-2021, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2020-2021, Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması, Lisans
2020-2021, Kurum Deneyimi, Lisans
2019-2020, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2019-2020, Öğretim Teknolojileri, Lisans
2019-2020, Bilişim Teknolojileri, Lisans
2019-2020, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2019-2020, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Lisans
2018-2019, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2018-2019, Bilişim Teknolojileri, Lisans
2018-2019, Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı, Lisans
2018-2019, Seçmeli Al-I: Medya Okuryazarlığı, Lisans
2018-2019, Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi, Lisans
2018-2019, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2018-2019, Okul Deneyimi, Lisans
Kayıt Yok
Doğadan İlham Aldım (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2021-2022
Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin eğitsel amaçlı sosyal ağ kullanım durumlarının belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
"Kod adı 2023" Projesinin 12-15 Yaş Aralığındaki Gençlerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2020
İlköğretim Matematik Eğitimi Kapsamında Öğretmen Adaylarının Dijital Öyküler Tasarlaması, Geliştirimesi ve Kullanması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
Web Tabanlı Öğrenme Ortamı Geliştirilmesi ve Web Tabanlı Öğretim Ortamında Yapılan Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2013-2016
Kayıt Yok
Sarıtepeci, M., Durak, H.Y., Özüdoğru, G., Uslu, N.A. (2024) "The role of digital literacy and digital data security awareness in online privacy concerns: A multi-group analysis with gender", Online Information Review, (0) [SSCI] Link DOI    
Durak, H.Y., Hopcan, S., Hopcan, E.P., Özüdoğru, G., Uslu, N.A. (2024) "Investigating Undergraduates’ Online Engagement Behaviors Predictors: The role of Multiple Screen Addictions, Motivation, Academic Success and Autonomous Learning", Technology, Knowledge and Learning, (0) Link DOI     
Durak, D., Özüdoğru, G. (2023) "School Principals’ Technological Leadership Self-Efficacies and 21st Century Teacher Skills", Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2) pp. 330-342 Link DOI     
Hayran, S., Şahin, A., Özüdoğru, G. (2022) "The Effect of Cartoon-Enriched Instruction on Primary School Students’ Academic Achievement and Attitude in Turkish Courses", Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 4 (2) pp. 222-232 Link DOI     
Özüdoğru, G. (2022) "The effect of distance education on self-efficacy towards online technologies and motivation for online learning", Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 7 (1) pp. 108-115 Link DOI     
Özüdoğru, G. (2022) "Pre-Service Teachers’ E-learning Styles and A eachers’ E-learning Styles and Attitudes t ttitudes towards Elearning", i.e.: inquiry in education, 14 (1) pp. 1-15 Link  
Özüdoğru, G., Şimşek, H. (2021) "A Qualitative Research on Competency- Based Learning Management System and Its Effectiveness", Ani Publishing and Consulting Company, (27) pp. 257-278 [TR Dizin] DOI      
Özüdoğru, G., Çakır, H. (2021) "Non-linear digital storytelling: Effect on technology utilization and writing self-efficacy", Technology in Society, 67 (0) pp. 1-8 [SSCI] Link DOI      
Özüdoğru, G., Bulut, A.S.K. (2021) "8. Sınıf Öğrencilerinin COVID-19 Pandemi Döneminde Matematik Dersi Deneyimleri", Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1 (1) pp. 17-25 Link    
Özüdoğru, G. (2021) "Problems faced in distance education during Covid-19 Pandemic", Participatory Educational Research, 8 (4) pp. 321-333 Link DOI     
Özüdoğru, A., Yinanç, S.B., Özüdoğru, G. (2021) "COVID-19 Salgını Döneminde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitiminde Uzaktan Eğitim Ortamı ile Yüz Yüze Eğitim Ortamının Karşılaştırılması", Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (4) pp. 787-794 [TR Dizin] Link DOI    
Özüdoğru, G., Baltacı, Ö., Özçakır, B. (2021) "Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirilmesi", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11 (2) pp. 829-842 [TR Dizin] Link DOI      
Özüdoğru, G. (2021) "Digital storytelling in education from teachers’ perspectives", Bartın University Journal of Faculty of Education, 10 (2) pp. 445-454 [TR Dizin] Link DOI      
Özüdoğru, G., Çakır, H. (2021) "Investigation of Pre-Service Teachers’ Opinions About Using Non-Linear Digital Storytelling Method", Kastamonu Education Journal, 29 (2) pp. 452-459 [TR Dizin] Link DOI      
Armut, M., Başar, T., Özüdoğru, G. (2020) "Technology in foreign language teaching: A needs analysis", Acta Didactica Napocensia, 13 (2) pp. 332-346 Link DOI    
Özüdoğru, G., Çakır, H. (2020) "An investigation into the opinions of pre-service teachers toward uses of digital storytelling in literacy education", Participatory Educational Research, 7 (1) pp. 242-256 Link DOI     
Özüdoğru, G., Çakır, H. (2020) "Teacher Educators as Role Models for Technology: Pre-Service Teachers' Perceptions", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50 (0) pp. 333-352 [TR Dizin] Link DOI      
Özüdoğru, G., Çakır, H. (2020) "An investigation of the effects of digital storytelling activities on engagement and writing self-efficacy", Acta Didactica Napocensia, 13 (1) pp. 105-116 Link DOI    
İslim, Ö.F., Özüdoğru, G., Çırak, N.S. (2018) "The use of digital storytelling in elementary Math teachers’ education", Educational Media International, 55 (2) pp. 107-122 Link DOI     
Özüdoğru, G., Özüdoğru, A. (2017) "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretim Deneyimlerinin İncelenmesi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3) pp. 865-879 [TR Dizin] Link     
Çakmak, E.K., Özüdoğru, G., Bozkurt, Ş.B., Ülker, Ü., Ünsal, N.Ö., Boz, K., Bozkurt, Ö.F., Sönmez, E.E., Kaya, C.B., Karaca, C., Bahadır, H., Gül, H.Ü. (2016) "2014 Yılında Eğitim Teknolojileri Alanındaki Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi", Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6 (1) pp. 80-108 [TR Dizin] Link DOI     
Çakır, H., Hava, K., Gülen, Ş.B., Özüdoğru, G. (2015) "Öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerinde güvenlik farkındalıklarının incelenmesi", International Journal of Human Sciences, 12 (1) pp. 887-902 Link  
Çakır, H., Özüdoğru, G., Bozkurt, Ş.B., Hava, K. (2015) "Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerinde Gizlilik Farkındalıklarının İncelenmesi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2) pp. 235-249 [TR Dizin] Link     
Özüdoğru, G., Çakır, H. (2014) "Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımında Öğretmen Adaylarına Model Olma Farkındalıklarının İncelenmesi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2) pp. 207-226 [TR Dizin] Link     
Özüdoğru, G. (2023) "Öğretmen Adaylarının Dijital Ortamda Okumaya ve Yazmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", 16th International Symposium on Computer and Instructional Technologies , Eskişehir, (Ekim 2023
Durak, D., Özüdoğru, G. (2022) "Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Öz-Yeterliklerinin ve 21. Yüzyıl Öğreten Becerilerinin İncelenmesi", 7. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi , (pp. 76), Türkiye, (Şubat 2022
Özüdoğru, G., Bulut, A.S.K. (2021) "8. Sınıf Öğrencilerinin Covid-19 Pandemi Döneminde Matematik Dersi Deneyimleri", 14th International Computer and Instructional Technologies Symposium , (pp. 78-79), Türkiye, (Ekim 2021
Özüdoğru, G. (2021) "Yetişkinlerin Eğitimlerinde Teknolojiden Faydalanma Durumlarının İncelenmesi", VIIIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER) , (pp. 1364-1365), Türkiye, (Temmuz 2021
Özüdoğru, G., Baltacı, Ö., Özçakır, B. (2019) "Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirilmesi", II. Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences , (pp. 679-680), Ankara, Türkiye, (Şubat 2019
Baltacı, Ö., Özçakır, B., Özüdoğru, G. (2019) "Türkiye’de Eğitim Felsefesi ve Eğitim Tarihi Konularında Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirmesi", II. Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences , (pp. 677-678), Ankara, Türkiye, (Şubat 2019 
Özüdoğru, G. (2019) "Öğretmenlerin Eğitimde Dijital Öyküleme Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", 7th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium , (pp. 375-376), Antalya, Türkiye, (Aralık 2019 
Özüdoğru, G., Çakır, H. (2019) "Doğrusal Olmayan Dijital Öyküleme Yöntemine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi", 13. International Computer and Instructional Technologies Symposium , Kırşehir, Türkiye, (Ekim 2019 
Çakır, H., Hava, K., Sarıtepeci, M., Özüdoğru, G. (2017) "Lessons Learned: Comparison of Three Cases of Design Based Learning Activities", EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology , (pp. 496-500), Washington, Amerika Birleşik Devletleri, (Haziran 2017  
Özüdoğru, G., Çakır, H. (2017) "A Review of the Studies Using Digital Storytelling in In-Service and Pre-Service Teacher Training", EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology , (pp. 886-891), Washington, Amerika Birleşik Devletleri, (Aralık 2017  
Özüdoğru, A., Özüdoğru, G. (2017) "Üniversite Öğrencilerinde Sesli Betimlemeli Film Deneyimi", 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium , (pp. 673), Malatya, Türkiye, (Mayıs 2017  
Özüdoğru, G., Özüdoğru, A. (2017) "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretim Deneyimlerinin İncelenmesi", 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium , (pp. 675-676), Malatya, Türkiye, (Mayıs 2017
Özüdoğru, A., Özüdoğru, G. (2017) "Üniversite Öğrencilerinde Sesli Betimlemeli Film Deneyimi", 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium , (pp. 1-5), Malatya, Türkiye, (Haziran 2017
İslim, Ö.F., Özüdoğru, G., Çırak, N.S., Yıldırım, İ.S. (2016) "The Use of Digital Storytelling in Elementary Math Teacher Education", III. International Dynamic, Explorative, and Active Learning (IDEAL) Conference , (pp. 92-93), Samsun, Türkiye, (Eylül 2016
Özüdoğru, G., Çakır, H. (2016) "Türkçe Öğretmen Adaylarının Dijital Öykü Oluşturma Etkinliği Sürecinin İncelenmesi", 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium , (pp. 66), Elazığ, Türkiye, (Aralık 2016  
Yağcı, M., Sırakaya, D.A., Özüdoğru, G. (2015) "The Investigation of Attitude and Readiness of Information and Communication Technologies Pre-service Teachers Toward Web Based Learning", 5th International Conference on New Horizons in Education (INTE) , (pp. 1099-1106), Paris, Fransa, (Şubat 2015   
Özüdoğru, G., Özüdoğru, A. (2014) "Görme Engelli Öğretmen Adaylarının EğitimdeTeknoloji Kullanım Durumlarının İncelenmesi", 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium , (pp. 88), Edirne, Türkiye, (Eylül 2014 
Yağcı, M., Özüdoğru, G., Sırakaya, D.A. (2014) "Web Tabanlı Bir Öğrenme Ortamı Geliştirilmesi", International Conferenceon New Horizons (INTE) , (pp. 319-323), Paris, Fransa, (Haziran 2014 
Özüdoğru, G., Çakır, H. (2013) "Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Konusunda Öz yeterlik Düzeylerinin ve Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi", 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium , (pp. 227), Trabzon, Türkiye, (Haziran 2013 
Özüdoğru, G., Çakır, H. (2012) "Fen Eğitiminde Problem Temelli Öğrenme Etkinliklerinin Öğretim Teknolojileriyle Desteklenebilirliği", Uygulamalı Eğitim Kongresi , (pp. 273-274), Ankara, Türkiye, (Eylül 2012 
Kayıt Yok
Şahin, A., Özüdoğru, G. (2022) "Farklı Kademe ve Disiplinlerde Öğretmenlik", Kitap: Öğretmenlik Mesleğine Eleştirel Bir Bakış, Ankara/Türkiye : Nobel Yayınevi  
Özüdoğru, G. (2020) "Açık ve Uzaktan Öğrenmede Kullanılan Teknolojiler", Kitap: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Problems faced in distance education during Covid-19 Pandemic
Participatory Educational Research
0 0 0 26 9 6 0 0 41
2
The use of digital storytelling in elementary Math teachers’ education
Educational Media International
3 5 0 6 0 0 0 0 14
3
Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımında Öğretmen Adaylarına Model Olma Farkındalıklarının İncelenmesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 5 6 0 0 0 11
4
An investigation into the opinions of pre-service teachers toward uses of digital storytelling in literacy education
Participatory Educational Research
0 0 0 9 0 1 0 0 10
5
2014 Yılında Eğitim Teknolojileri Alanındaki Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
0 0 0 0 5 4 0 0 9
6
Digital storytelling in education from teachers’ perspectives
Bartın University Journal of Faculty of Education
0 0 0 2 5 0 0 0 7
7
The Investigation of Attitude and Readiness of Information and Communication Technologies Pre-service Teachers Toward Web Based Learning
1 0 0 2 1 2 0 0 6
8
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretim Deneyimlerinin İncelenmesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 4 0 0 0 4
9
School Principals’ Technological Leadership Self-Efficacies and 21st Century Teacher Skills
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
10
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirilmesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
11
Açık ve Uzaktan Öğrenme
0 0 0 0 0 2 0 0 2
12
Öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerinde güvenlik farkındalıklarının incelenmesi
International Journal of Human Sciences
0 0 0 0 1 0 0 0 1
13
COVID-19 Salgını Döneminde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitiminde Uzaktan Eğitim Ortamı ile Yüz Yüze Eğitim Ortamının Karşılaştırılması
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
14
Pre-Service Teachers’ E-learning Styles and A eachers’ E-learning Styles and Attitudes t ttitudes towards Elearning
i.e.: inquiry in education
0 0 0 1 0 0 0 0 1
15
The effect of distance education on self-efficacy towards online technologies and motivation for online learning
Journal of Learning and Teaching in Digital Age
0 0 0 0 1 0 0 0 1
16
Non-linear digital storytelling: Effect on technology utilization and writing self-efficacy
Technology in Society
1 0 0 0 0 0 0 0 1
17
Investigation of Pre-Service Teachers’ Opinions About Using Non-Linear Digital Storytelling Method
Kastamonu Education Journal
0 0 0 0 1 0 0 0 1
18
8. Sınıf Öğrencilerinin COVID-19 Pandemi Döneminde Matematik Dersi Deneyimleri
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
19
Teacher Educators as Role Models for Technology: Pre-Service Teachers' Perceptions
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
20
Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerinde Gizlilik Farkındalıklarının İncelenmesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
(2023) "Teşekkür Belgesi - TÜBİTAK Bilim Söyleşileri" TÜBİTAK
(2022) "Genç Bilim İnsanı- Akademik Başarı Ödülü" KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(2022) "Uluslararası Bilimsel Yayınları (SSCI) Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2015) "Teşekkür Belgesi" KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(2013) "TÜBİTAK 2228-B Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Doktora Burs Programı"
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Hasan Çakır
Gazi Üniversitesi
2012 - 2021 14
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2014 - 2021 6
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 - 2021 3
Kevser Hava
Yozgat Bozok Üniversitesi
2015 - 2017 3
Bilal Özçakır
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
2019 - 2021 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2021 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2014 - 2015 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2014 - 2015 2
Ömer Faruk İslim
Mersin Üniversitesi
2016 - 2018 2
Neşe Sevim Çırak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2016 - 2018 2
Hatice Yıldız Durak
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2024 2
Nilüfer Atman Uslu
Dokuz Eylül Üniversitesi
2024 2
Mustafa Sarıtepeci
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2017 - 2024 2
Döndü Durak
-
2022 - 2023 2
Şeyma Büşra Bozkurt
-
2015 - 2016 2
-
2021 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2020 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2020 1
Ceren Baştemur Kaya
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2016 1
Sinan Hopcan
-
2024 1
Elif Polat Hopcan
-
2024 1
Ebru Kılıç Çakmak
Gazi Üniversitesi
2016 1
Ülkü Ülker
Dicle Üniversitesi
2016 1
Esra Ergül Sönmez
Süleyman Demirel Üniversitesi
2016 1
İbrahim Soner Yıldırım
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2016 1
Celal Karaca
Aksaray Üniversitesi
2016 1
Ömer Faruk Bozkurt
Aksaray Üniversitesi
2016 1
Handan Üstün Gül
-
2016 1
Harun Bahadır
-
2016 1
Kübranur Boz
-
2016 1
Nimet Özgül Ünsal
-
2016 1
Satuk Buğrahan Yinanç
-
2021 1
Sevgi Hayran
-
2022 1
Şeyma Büşra Gülen
-
2015 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
143.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
63.
9072 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
18.
618 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 618
Anahtar Kelimeler Eğitim Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri Eğitimi, Materyal Geliştirme
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 30 25 55 15 20 100 165 105 25 65
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 442 . 477 . 493 . 527 . 522 . 430 . 459 . 511 . 567 . 143 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 302 . 324 . 297 . 334 . 311 . 239 . 236 . 267 . 351 . 63 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 86 . 94 . 83 . 97 . 96 . 60 . 44 . 64 . 95 . 18 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 56 . 53 . 48 . 65 . 56 . 38 . 20 . 40 . 57 . 8 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 43 . 48 . 42 . 55 . 50 . 31 . 20 . 34 . 50 . 9 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 2 3 6 1 4 5 10 5 2 2
Toplam Makale 2 1 1 1 0 4 8 3 1 2
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Toplam Bildiri 0 2 5 0 4 0 2 1 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Makale (Uluslararası) 1 0 0 1 0 3 1 3 1 1
Makale (Ulusal) 1 1 1 0 0 1 6 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 5 0 4 0 2 1 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri