img

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞ

  • Eğitim Fakültesi
  • Temel Eğitim
  • Sınıf Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
36
Atıf
131
h-index
6
Proje
6
Google Scholor
Yayın
30
Atıf
260
h-index
7
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 2020
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Eğitimi (Dr), 2015, 2021
Yüksek Lisans, İngiltere, The University Of Warwick, , 2011, 2013
Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 2005, 2009
Lisans, Türkiye, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 2003, 2005
Araştırma Alanları
Matematik Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Eğitimi (Dr), 2015, 2021
Yüksek Lisans, İngiltere, The University Of Warwick, , 2011, 2013
Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 2005, 2009
Lisans, Türkiye, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 2003, 2005
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 2020
Kayıt Yok
İngilizce, IELTS, 6, Diğer, 2011
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Matematik Eğitimi Matematik Eğitimi
2023-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2011-2023, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2022-, Türk Akademik Yayınlar Dergisi (Tay Journal) Editör, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2021-2022, Türk Akademik Yayınlar Dergisi (Tay Journal) Editör Yardımcısı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2019-, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi Sekreteryası, Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.), Türkiye
2018-2021, Türk Akademik Yayınlar Dergisi (Tay Journal) Sekreteryası, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Sekreteryası, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
İlker Karaman, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler dersi kazanımları ile ders ve çalışma kitapları etkinliklerinin matematik dersi kazanımları açısından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hilal Demirdaş, Yüksek Lisans, Öğretmen adaylarının STEM semantik farkındalık ve tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2023-2024, Temel Matematik, Lisans
2023-2024, Matematik Öğretimi, Lisans
2023-2024, NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE AKADEMİK UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2023-2024, İlkokul Öğretmenleri için Geometri ve Ölçüm, Yüksek Lisans
2023-2024, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2, Lisans
2023-2024, İlkokul Programları, Lisans
2023-2024, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2022-2023, Matematik Öğretimi, Lisans
Kayıt Yok
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitici Eğitimi (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Eğitmen , 2022-2022
TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DAVRANIŞLARININ FARKLI AÇILARDAN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2018
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİNİN (KEFAD) DONANIMSAL VE YAZILIMSAL ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2019
SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ DERSİ KAPSMINDA AKILLI TAHTAYA YÖNELİK TUTUM VE YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
Fen ve Teknoloji Eğitimine Yönelik Öğrenci- Öğretmen --Veli ihtiyaç Analizi Anketi Geliştirme Çalışması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2019
OKUL BİNASINDA BİR ÖĞRENME ÇEVRESİNİN TASARIMI:TARİHSEL ARAÇ-GEREÇLERİN KULLANIMI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2016
Kayıt Yok
MURAT, B., TUĞBA, D. (2023) "Kuralların Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Bir Eylem Araştırması", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3) Link DOI   
İlker, K., BAYRAM, T., MURAT, B. (2023) "Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımları ile Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Konularının Matematik Dersi Kazanımları Açısından İncelenmesi", Gazi Egitim Faukeltesi Dergisi, 43 (0) [TR Dizin] DOI     
Baş, M., Tay, B., Tertemiz, N.I. (2021) "The Effects of Integrated Mathematics and Life Sciences Teaching on Primary School Students' Value Acquisition", International Journal of Modern Education Studies, 5 (2) pp. 487-515 Link DOI      
Baş, M., Tertemiz, N.I., Tay, B. (2021) "Bütünleştirilmiş Matematik ve Hayat Bilgisi Öğretiminin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Derslere Karşı Tutum Düzeylerine Etkisi", Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), 5 (2) pp. 158-180 Link   
Baş, M., Tertemiz, N.I., Tay, B. (2021) "Bütünleştirilmiş matematik ve hayat bilgisi öğretiminin ilkokul 3. Sınıf öğrencilerinin değer edinimlerine etkisi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (4) pp. 1311-1327 [TR Dizin] DOI     
Baş, M. (2019) "Matematiğin tarihsel gelişimi ve matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanılması", TÜRK AKADEMİK YAYINLAR DERGİSİ, 3 (1) pp. 1-22 Link    
Ekici, G., Baş, M., Kızılkaya, O. (2017) "Öğretmen Adaylarının “Öğretmenlik Mesleği” Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması", International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8 (28) pp. 1-20 [TR Dizin] Link   
Baş, M. (2017) "2009 ve 2015 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programları ile 2017 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Karşılaştırması", Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 14 (1) pp. 1219-1258 [TR Dizin] Link DOI    
Tay, B., Baş, M. (2015) "2009 ve 2015 yılı hayat bilgisi dersi öğretim programlarının karşılaştırılması", Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2) pp. 104-135 [TR Dizin] Link   
Baş, M. (2014) "The Using of IWBs by Primary School Teachers in Mathematics Classrooms", International Journal Of Eurasia Social Sciences, 6 (21) pp. 121-135 [TR Dizin] Link   
Baş, M., Tay, B. (2021) "Sınıf Öğretmenlerinin Matematik ve Sosyal Bilgiler Derslerinde Farklılaştırılmış Öğretime İlişkin Yeterlik ve Uygulama Düzeylerine İlişkin Algıları ve Karşılaştıkları Zorlukların İncelenmesi", 9. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi , (pp. 197-198), Bolu, Türkiye, (Aralık 2021
Güler, M.P.D., Kurt, D.G., Çil, O., Baş, M. (2018) "Determination the needs of teachers, parents and students in science education", 10th World Conference on Educational Sciences (WCES 2018) , Prague, Çek Cumhuriyeti, (Mart 2018
Tay, B., Baş, M., Aslan, Ş. (2018) "Hayat Bilgisi Öğretiminde Çizgi Film Ve Animasyon Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri", 7th International Social Studies Education Symposium , (pp. 27-38), Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2018 
Güldalı, Ş.U., Erbay, Ş., Baş, M. (2018) "The Predictors of Student Teachers’ Creative Classroom Behaviors from Primary Education: The Contributions of Game Self-Efficacy, Social Skills and Teaching and Learning Concept", 8th International Conference on Teaching, Education Learning (ICTEL), 07-08 June 2018, Rome, Italy , (Haziran 2018
Baş, M. (2018) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Problem Kurma Çalışmalarında Kullanmış Oldukları Problem Kurma Stratejilerinin Belirlenmes",  II International Congress Of Eurasian Social Sciences , (Nisan 2018 
Durmuş, M., Pektaş, S., Baş, M. (2018) "lkokul Öğrencılerının “Matematık Dersi”Ne Yönelık Algılarının Belırlenmesı: Bır Metafor Analızı Çalışması", 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu , (Ekim 2018
Güneş, E., Baş, M., Başarmak, U. (2018) "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN DENEYİMLERİ BAĞLAMINDA INCELENMESİ", I. UluslararasıÇağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu , (pp. 195-196), Antalya, Türkiye, (Kasım 2018 
Erbay, Ş., Baş, M., Durmuş, M. (2018) "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK KARİYER ALGILARI", İCOESS , Antalya, (Nisan 2018
Erbay, Ş., Baş, M. (2018) "LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİSYENLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", icoess , (pp. 661), Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
Güldalı, Ş.U., Erbay, Ş., Baş, M. (2018) "The Predictors of Student Teachers’ Creative Classroom Behaviors from Primary Education: The Contributions of Game Self-Efficacy, Social Skills and Teaching and Learning Concept", 8th International Conference on Teaching, Education Learning (ICTEL), 07-08 June 2018, Rome, Italy , (Haziran 2018
Tay, B., Güldalı, Ş.U., Baş, M. (2017) "2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları ve 2017 Taslak Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Karşılaştırılması", 6th International Social Studies Education Symposium , Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2017
Baş, M., Türk, Ö. (2017) "Sınıf öğretmenlerinin “interaktif beyaz tahta” kavramına yönelik metafor algıları", International Congress Of Eurasian Social Sciences , (Mayıs 2017
Aslan, Ş., Baş, M. (2017) "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ İÇERİSİNDE MASAL KULLANIMI", International Congress Of Eurasian Social Sciences , (Mayıs 2017
Baş, M., Oğuz, H.C. (2017) "İlkokullarda matematık öğretimınde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri", International Congress Of Eurasian Social Sciences2017 , (Mayıs 2017
Güler, M.P.D., Kurt, D.G., Çil, O., Baş, M. (2017) "Fen eğitimine ilişkin öğrenci ihtiyaçları", II. Internatıonal Academıc Research Congress (INES) , Antalya, (Aralık 2017
Güler, M.P.D., Kurt, D.G., Çil, O., Baş, M. (2017) "Etkili fen öğretimi için fen bilimleri öğretmenlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi​", II. Internatıonal Academıc Research Congress (INES) , (Aralık 2017
Baş, M., Çil, O., Tay, B. (2017) "Pre-service elementary teachers’ attitude and proficiency towards use of interactive smart boards for teaching mathematics", International Symposium of Education and Values (ISOEVA) , (Ekim 2017 
Ekici, G., Baş, M., Kızılkaya, O. (2017) "Öğretmen Adaylarının ”Öğretmenlik Mesleği” Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Matafor Analizi Çalışması", International Congress Of Eurasian Social Sciences 2017 , (pp. 295), Antalya, Türkiye, (Mart 2017 
Tay, B., Baş, M. (2016) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları ve Çokkültürlü Yeterlik Algıları", 3. Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress , Muğla, Türkiye, (Haziran 2016 
Taşçı, S., Baş, M. (2021) "SAGE Nitel Araştırmalar Kılavuz Kitabı", Ankara : VİZETEK YAYINCILIK   
Baş, M. (2021) "SAGE Nitel Araştırmalar Kılavuz Kitabı", Ankara : VİZETEK YAYINCILIK   
Baş, M. (2021) "SAGE Nitel Araştırmalar Kılavuz Kitabı", Ankara/Türkiye : VİZETEK YAYINCILIK   
Baş, M. (2023) "Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı", Kitap: Current Research in Education- IV, : Özgür Yayınları   
Baş, M. (2023) "Bütünleştirilmiş Öğretim Yaklaşımı", Kitap: Eğitimde Güncel Araştırmalar- II, Türkiye : Özgür Yayınları   
Tay, B.A., Baş, M. (2017) "Cumhuriyetten Günümüze Hayat Bilgisi Öğretim ProgramlarınaKarşılaştırmalı Bir Bakış", Kitap: ETKİNLİK ÖRNEKLERİYLE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ, Ankara : PEGEM AKADEMİ    
Tay, B., Baş, M. (2015) "Çokkültürlü Eğitim Anlayışı Temelli Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı", Kitap: Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme öğretme yaklaşımları III, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ   
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) TAY Journal (Türk Akademik Yayınlar Dergisi), 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) ETKİNLİK ÖRNEKLERİYLE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ, 2017, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
2009 ve 2015 yılı hayat bilgisi dersi öğretim programlarının karşılaştırılması
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 16 14 13 1 0 44
2
Öğretmen Adaylarının “Öğretmenlik Mesleği” Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması
International Journal Of Eurasia Social Sciences
1 0 0 3 21 10 0 0 35
3
The Using of IWBs by Primary School Teachers in Mathematics Classrooms
International Journal Of Eurasia Social Sciences
0 0 0 7 4 1 0 0 12
4
2009 ve 2015 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programları ile 2017 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Karşılaştırması
Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi
0 0 0 1 5 5 0 0 11
5
Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme öğretme yaklaşımları III
0 0 0 7 4 0 0 0 11
6
Matematiğin tarihsel gelişimi ve matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanılması
TÜRK AKADEMİK YAYINLAR DERGİSİ
0 0 0 1 3 2 0 0 6
7
ETKİNLİK ÖRNEKLERİYLE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
0 0 0 2 0 4 0 0 6
8
Bütünleştirilmiş matematik ve hayat bilgisi öğretiminin ilkokul 3. Sınıf öğrencilerinin değer edinimlerine etkisi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 0 0 0 0 2
9
Bütünleştirilmiş Matematik ve Hayat Bilgisi Öğretiminin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Derslere Karşı Tutum Düzeylerine Etkisi
Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)
0 0 0 2 0 0 0 0 2
10
The Effects of Integrated Mathematics and Life Sciences Teaching on Primary School Students' Value Acquisition
International Journal of Modern Education Studies
0 0 0 1 0 0 0 0 1
11
Hayat Bilgisi Öğretiminde Çizgi Film Ve Animasyon Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2010) "MEB YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM BURSU"
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Nasa ve Oxford Canlı bağlantılı E-Konferans, 18-05-2015
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2015 - 2021 10
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 4
Şeyma Erbay
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 3
Neşe Işık Tertemiz
-
2021 3
Gülay Ekici
Gazi Üniversitesi
2017 2
BAŞ MURAT
-
2023 2
Mustafa Durmuş
-
2018 2
Onur Kızılkaya
-
2017 2
Şule Aslan
-
2017 - 2018 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 1
Samet Taşçı
-
2021 1
Betül Akyürek Tay
-
2017 1
DÖNMEZ TUĞBA
-
2023 1
Hatice Ceren Oğuz
-
2017 1
Karaman İlker
-
2023 1
Özge Türk
-
2017 1
Serpil Pektaş
-
2018 1
TAY BAYRAM
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik Eğitimi 214
Anahtar Kelimeler Matematik Eğitimi, Hayat Bilgisi Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 55 5 110 45 4 0 50 0 110 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 417 . 497 . 438 . 497 . 538 . - 574 . - 482 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 277 . 344 . 245 . 304 . 327 . - 340 . - 272 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 47 . 84 . 34 . 63 . 69 . - 63 . - 39 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 39 . 70 . 30 . 53 . 57 . - 56 . - 33 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 2 1 11 8 1 0 5 0 4 0
Toplam Makale 1 0 2 0 1 0 3 0 2 0
Toplam Kitap 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0
Toplam Bildiri 0 1 8 8 0 0 1 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0
Makale (Ulusal) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 8 8 0 0 1 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri