img
2009 ve 2015 yılı hayat bilgisi dersi öğretim programlarının karşılaştırılması   
Yazarlar
Prof. Dr. Bayram TAY
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi ISSN 2687-3281
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 12-2015
Cilt No 10
Sayı 2
Sayfalar 104 / 135
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/17275/180472
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 102

Paylaş