img
Bütünleştirilmiş Matematik ve Hayat Bilgisi Öğretiminin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Derslere Karşı Tutum Düzeylerine Etkisi   
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Neşe Işık Tertemiz
Prof. Dr. Bayram TAY
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)
Dergi ISSN 2618-589X
Dergi Tarandığı Indeksler GOOGLE SCHOOLAR, DRJI
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 12-2021
Cilt No 5
Sayı 2
Sayfalar 158 / 180
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/pub/tayjournal/issue/67130/1048290
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 1

Paylaş