img
Öğretmen Adaylarının “Öğretmenlik Mesleği” Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması   
Yazarlar
Gülay Ekici
Gazi Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Onur Kızılkaya
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı International Journal Of Eurasia Social Sciences
Dergi ISSN 2146-1961
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 08-2017
Cilt No 8
Sayı 28
Sayfalar 1 / 20
Makale Linki http://www.ijoess.com/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=28
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 27

Paylaş