img
Bütünleştirilmiş matematik ve hayat bilgisi öğretiminin ilkokul 3. Sınıf öğrencilerinin değer edinimlerine etkisi     
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Neşe Işık Tertemiz
Prof. Dr. Bayram TAY
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi ISSN 1303-0493
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 12-2021
Cilt No 21
Sayı 4
Sayfalar 1311 / 1327
Doi Numarası 10.17240/aibuefd.2021..-1000871
Makale Linki http://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2021..-1000871