img
Kuralların Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Bir Eylem Araştırması   
Yazarlar
BAŞ MURAT
DÖNMEZ TUĞBA
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli ulusal dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi ISSN 2147-1037
Dergi Tarandığı Indeksler Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 12-2023
Cilt No 24
Sayı 3
Doi Numarası 10.29299/kefad.1374667
Makale Linki https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3469057