img
Öğretmen adaylarının STEM semantik farkındalık ve tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2021
Öğrenci Adı ve Soyadı Hilal Demirdaş
Tez Danışmanı Murat BAŞ