img
Matematiğin tarihsel gelişimi ve matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanılması    
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Diğer (Teknik, not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap krıtiği, araştırma notu, bilirkişi raporu ve benzeri)
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale
Dergi Adı TÜRK AKADEMİK YAYINLAR DERGİSİ
Dergi ISSN 2618-589X
Dergi Tarandığı Indeksler DRJI, GOOGLE SCHOLAR
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 06-2019
Cilt No 3
Sayı 1
Sayfalar 1 / 22
Makale Linki https://dergipark.org.tr/en/pub/tayjournal/issue/57152/806565
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 10

Paylaş