img
Öğretmen Adaylarının ”Öğretmenlik Mesleği” Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Matafor Analizi Çalışması   
Yazarlar
Gülay Ekici
Gazi Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Onur Kızılkaya
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Özet Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili Türkçe
Kongre Adı International Congress Of Eurasian Social Sciences 2017
Kongre Tarihi 06-04-2017 / 08-04-2017
Basıldığı Ülke Türkiye
Basıldığı Şehir Antalya
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş