img
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları ve Çokkültürlü Yeterlik Algıları   
Yazarlar
Prof. Dr. Bayram TAY
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Özet Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili Türkçe
Kongre Adı 3. Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress
Kongre Tarihi 31-05-2016 / 03-06-2016
Basıldığı Ülke Türkiye
Basıldığı Şehir Muğla
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş