img
Sosyal bilgiler dersi kazanımları ile ders ve çalışma kitapları etkinliklerinin matematik dersi kazanımları açısından incelenmesi
Tez Türü Yüksek Lisans
Ülke Türkiye
Kurum/Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilimdalı Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2022
Öğrenci Adı ve Soyadı İlker Karaman
Tez Danışmanı Murat BAŞ