img
İlkokullarda matematık öğretimınde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri  
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Hatice Ceren Oğuz
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Özet Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili Türkçe
Kongre Adı International Congress Of Eurasian Social Sciences2017
Kongre Tarihi 06-04-2017 / 08-04-2017
Basıldığı Ülke
Basıldığı Şehir
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş