img
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİSYENLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ  
Yazarlar
Şeyma Erbay
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Özet Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Niteliği Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum
Bildiri Dili Türkçe
Kongre Adı icoess
Kongre Tarihi 04-04-2018 / 07-04-2018
Basıldığı Ülke Türkiye
Basıldığı Şehir Antalya
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş