img

Prof. Dr. Nuri BALOĞLU

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Eğitim Yönetimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
105
Atıf
450
h-index
11
Proje
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Nuri Baloğlu lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi'nde tamamlamıştır.  Akademik yaşamına 1994 yılında Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak başlamıştır. Sonradan Ahi Evran Üniversitesi'ne dönüştürülen bu kurumda eğitim yönetimi alanında 1998 yılında Yardımcı Doçent 2013 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesörlük kadrolarına atanmıştır.

Baloğlu'nun uluslararası ve ulusal düzeyde seçkin hakemli dergi ve yayınevlerinde yayımlanmış 200'e yakın bilimsel eseri bulunmaktadır. Çalışma ilgi alanları arasında Liderlik ve Örgüt Kültürü, Eğitim, Okul ve Sınıf Yönetimi gibi temalar yer almaktadır. Üniversite yönetiminde Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik gibi idari görevler yürütmüştür. Kendi üniversitesinin dışında Yeditepe Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesinde lisansüstü dersler vermiş, İngiltere Liverpool Hope Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Dr), 1994, 1998
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması (Yl) (Tezli), 1990, 1992
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1985, 1987
Araştırma Alanları
Eğitim Yönetimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Dr), 1994, 1998
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması (Yl) (Tezli), 1990, 1992
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1985, 1987
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 65, Bahar, 2006
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Eğitim Yönetimi
2018-, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2013-2018, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2007-2013, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
1998-2007, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Türkiye
1994-1998, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr., Türkiye
2012-2017, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2006-2007, Genel Sekreter, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2005-2006, Dekan Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
1998-2003, Bölüm Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Sami Özdemir, Yüksek Lisans, OKUL YÖNETİCİLERİNİN PROGRAMLANMAMIŞ KARARLARI, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Eko. Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Didem Dağtekin, Yüksek Lisans, ÖĞRETMENLERİN ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI HAKKINDA OKUL MÜDÜRÜ GÖRÜŞLERİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Tuba Baran, Yüksek Lisans, ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN İŞ AĞI KURMA BECERİLERİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Yasin Aztekin, Yüksek Lisans, Ortaöğretim kurumu müdürlerinin duygusal zekâları ile karizmatik liderlik özellikleri arasındaki ilişki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Hamza Öz, Doktora, Yükseköğretim kurumlarında sosyal girişimsel liderlik, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Menduh Arslan, Yüksek Lisans, Özel eğitim okulu öğretmenlerinin örgüt kültürü ve yetkinlik algıları arasındaki ilişki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Mehmet Çomak, Yüksek Lisans, Okul yöneticilerinin dağıtımcı liderlik uygulama becerileri ile örgüt iklimi arasındaki ilişkiler, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Rüya Can, Yüksek Lisans, Öğretmenlerin görevsel ve bireysel motive edilme algıları ile okul kültürü algıları arasındaki ilişkiler, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Onur Doğan, Yüksek Lisans, Dijital dönüşümün yönetimi sürecinde üniversite öğrencilerinin endüstri 4.0 kavramsal farkındalık düzeyleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Tanju Yağ, Yüksek Lisans, Okul yöneticilerinin yönetim tarzları ile hesap verebilirlik yönelimleri arasındaki ilişki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ufuk Servet Yağmur, Yüksek Lisans, İlköğretim matematik ve fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinde duygusal zekâ ile akademik başarı arasındaki ilişki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Pınar Emre, Yüksek Lisans, İngilizce öğretmen adaylarının okuduğunu anlama stratejileri ile üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma düzeyleri arasındaki ilişki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Orhan Akkaya, Yüksek Lisans, Sınıf öğretmenlerinin bilinçli farkındalık ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Mesut Fatih Demir, Yüksek Lisans, Lise son sınıf öğrencilerinin üstbiliş becerileri ve akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
İlyas Aslantürk, Yüksek Lisans, Ekolojik sistem kuramı temelli okul güvenliği ölçeğinin geliştirilmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Erdal Yıldız, Yüksek Lisans, Öğretmenlerin meslek etik ilkelerine uygun davranma algılarının işe yabancılaşma-yaşam doyumu ve bazı değişkenler açısından incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
İzzet Lal, Yüksek Lisans, İlköğretim okulu müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişkiler, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Doğan Gökduman, Yüksek Lisans, Ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Ahu Cengiz Akar, Yüksek Lisans, Ruhsal liderlik ve ruhsal liderliğin eğitim örgütlerinde uygulanabilirliği hakkında teorik bir çalışma, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Yusuf Hayri, Yüksek Lisans, İlköğretim okulu yöneticilerinin liderlik yönelimleri ve mesleki etik algıları arasındaki ilişkiler: İlköğretim öğretmenleri örnekleminde ilişkisel bir çalışma, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Şehbal Kurtar, Yüksek Lisans, Ruhsal liderlik ölçeği: Türkçe dilsel eşdeğerlik,geçerlik ve güvenirlik çalışması, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Mustafa Tanrıverdi, Yüksek Lisans, Ortaöğretim okulu yöneticilerinin öğretmenler tarafından algılanan çatışma yönetimi stilleri ile öğretmenlerin okul iklimi algıları arasındaki ilişki (Bursa ili örneği), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Ali Karagöz, Yüksek Lisans, İlk ve ortaöğretim okulu yöneticilerinin öğretmenler tarafından algılanan etik liderlik rolleri ile öğretmenlerin örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişki(Bursa ili örneği), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Derya Şencan, Yüksek Lisans, İlköğretim okulu yöneticilerinin toplantı yönetimi yeterliklerine ilişkin öğretmen algıları (İstanbul ili, Kağıthane ilçesi örneği), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Şevki Gavuz, Yüksek Lisans, İlköğretim okulu yöneticilerinin liderlik tarzları ile yetki devretme düzeyleri arasındaki ilişki, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Hasan Karaman, Yüksek Lisans, İlk ve orta öğretim okulu yöneticilerinin stratejik planlamaya karşı tutumları, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı, 2007, (Asıl Danışman)
Mine Seçil Tahminciler, Yüksek Lisans, Devlet ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin okul içinde uygulamış oldukları mesleki geliştirme faaliyetlerinin karşılaştırılması(Maltepe ilçesi örneği), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı, 2007, (Asıl Danışman)
2017-2018, SINIF YÖNETİMİ, Lisans
2017-2018, EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Lisans
2017-2018, SEÇMELİ AL-II: PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ, Lisans
2017-2018, SEÇMELİ AL-I: KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM, Lisans
2017-2018, TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OK. YÖN, Lisans
2017-2018, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2016-2017, Eğitim Bilimine Giriş, Lisans
2016-2017, Sınıf Yönetimi, Lisans
2016-2017, Seçmeli AL-I KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM, Yüksek Lisans
2016-2017, Eğitim Yönetimi: Teori Araştırma ve Uygulama, Yüksek Lisans
2016-2017, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2016-2017, SEÇMELİ AL-II: PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ, Lisans
2016-2017, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Yüksek Lisans
2016-2017, Yüksek Lisans Semineri, Yüksek Lisans
2016-2017, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2016-2017, Eğitim Örgütlerinde Liderlik ve Liderlik Eğitimi, Yüksek Lisans
2015-2016, EĞİTİM YÖNETİMİNDE TEORİ VE ARAŞTIRMA, Yüksek Lisans
2015-2016, EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK, Yüksek Lisans
2015-2016, SINIF YÖNETİMİ, Lisans
2015-2016, SEÇMELİ AL-II: PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ, Lisans
2015-2016, SEÇMELİ AL-I: KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM, Lisans
2015-2016, SINIF YÖNETİMİ, Lisans
2015-2016, TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ, Lisans
2015-2016, EĞİTİM YÖNETİMİ, Lisans
2014-2015, SEÇMELİ AL-2: PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ, Lisans
2014-2015, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2014-2015, EĞİTİM YÖNETİMİNDE TEORİ VE ARAŞTIRMA, Yüksek Lisans
2014-2015, EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK, Yüksek Lisans
2014-2015, TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2014-2015, SINIF YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2013-2014, EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Lisans
2013-2014, EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK, Yüksek Lisans
2013-2014, EĞİTİM YÖNETİMİ, Lisans
2013-2014, TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ, Lisans
2013-2014, SINIF YÖNETİMİ, Lisans
2012-2013, EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK, Yüksek Lisans
2012-2013, FTR-YÖNETİM VE ORGANİZASYON, Lisans
2012-2013, EĞİTİM YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2012-2013, TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ, Lisans
2012-2013, SINIF YÖNETİMİ, Lisans
Kayıt Yok
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARIYLA SINIF İÇİ LİDER ÖĞRETMENLİK BECERİLERİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
OKUL MÜDÜRLERİNİN HESAP VERİLEBİLİRLİK POLİTİKALARI VE OKULA BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
BİLİNÇLİ MEDYA TÜKETİMİ EĞİTİM MODÜLÜ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
BİLİNÇLİ MEDYA TÜKETİMİ EĞİTİM MODÜLÜ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algı Ölçeğinin Geliştirilerek Öğretmenlerin Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
Kayıt Yok
Öz, H., Baloğlu, N. (2023) "Sosyal Girişimsel Liderlik Ölçeği (SGLO) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Gaziosmanpasa University, 2023 (21) pp. 588-615 [TR Dizin] DOI   
Öz, H., Baloğlu, N. (2022) "Kültürel Ögelerin Eğitim Kurumlarına Yansımaları", Journal of Research in Education and Society, 9 (2) pp. 243-268 [TR Dizin] DOI   
Baloğlu, N., Öz, H. (2021) "Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Liderlik ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1) pp. 411-445 [TR Dizin] DOI    
Doğan, O., Baloğlu, N. (2020) "ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 22 (38) pp. 58-51 [TR Dizin] Link   
Demir, M.F., Baloğlu, N. (2020) "Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Kullanma Becerileri ile Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Ahi Evra Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1) pp. 242-259 [TR Dizin] Link DOI   
Öz, H., Baloğlu, N. (2020) "Öğrencilerin Eğitim Kademelerinde Liderliği Deneyimleme Durumlarının Analizi", GEFAD, 40 (1) pp. 139-158 [TR Dizin] Link DOI    
Doğan, O., Baloğlu, N. (2020) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK DÜZEYLERİ", TÜBAV Bilim Dergisi, 13 (1) pp. 126-142 [TR Dizin] Link  
Baloğlu, N., Doğan, O. (2019) "TOXIC LEADERSHIP: A QUANTITATIVE ANALYSIS BASED ON THE OPINIONS OF VOCATIONALSCHOOL STUDENTS (TOKSİK LİDERLİK: MYO ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA DAYALI BİR NİCEL ANALİZ)", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (36) pp. 669-680 [TR Dizin] Link  
Baloğlu, N., Doğan, O. (2018) "LEADERSHIP INITIATIVES IN TERMS OF NON-POSITONAL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS (MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KONUMSAL OLMAYAN LİDERLİK GİRİŞİMLERİ )", International Journal Of Eurasia Social Sciences, 9 (34) pp. 2033-2050 [TR Dizin] Link  
Baloğlu, N., Bulut, M.B. (2017) "Değer Temelli Liderlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", The Journal of International Social Research, 10 (48) pp. 378-388 Link  
Baloğlu, N., Demir, M.F. (2017) "SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İLİŞKİLERİ VE ÜSTBİLİŞ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER (RELATIONS BETWEEN FAMILY RELATIONSHIPS AND EXECUTIVE COGNITIVE SKILLS OF 8TH GRADE STUDENTS)", The Journal of International Social Research, 8 (30) pp. 1891-1905  
Baloğlu, N. (2017) "The effects of family leadership orientation on socialentrepreneurship, generativity and academic successof college students", Educational Research and Reviews, 12 (1) pp. 36-44 DOI  
Baloğlu, N., Bulut, M.B. (2016) "FAMILY LEADERSHIP ORIENTATION SCALE FLOS VALIDITY AND RELIABILITY STUDY", THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, 9 (42) pp. 1037-1048 Link  
Baloğlu, N. (2016) "The Relations Between Distributed LeadershipBehaviors and Personality Traits of The SchoolPrincipals", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (4) pp. 1858-1866  
Bulut, M.B., Baloğlu, N. (2016) "Üniversite öğrencilerinin aile liderlik yönelimleri ile bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi", KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 17 (2) pp. 495-508 [TR Dizin] Link   
Baloğlu, N. (2015) "Farklılıkların Yönetimi ile öğrenen okul arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Baloğlu, N. (2015) "Sınıf Yönetiminde Doğru Liderlik", Artı Eğitim, (0)  
Baloğlu, N. (2015) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL SORUMLULUK TEMELLİ LİDERLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DENEYSEL BİR ÇALIŞMA", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Baloğlu, N. (2015) "Organizational Commitment of Teachers A Meta Analysis Studyu for the Effect of Gender and Martial Status in Turkey", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, (0) [SSCI]  
Baloğlu, N. (2015) "School Culture and Academic Achievement of Students A Meta analysis Study", Anthropologist, 21(3): 482-488 (2015), (0) [SSCI]  
Baloğlu, N. (2015) "Testing the Psychometric Features of the Academic Intellectual Leadership Scale in a University Environment", Educational Sciences: Theory & Practice, (0) [SSCI]  
Baloğlu, N., Bulut, M.B. (2015) "Aile Liderliği", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (6) pp. 185-197 [TR Dizin]  
Baloğlu, N. (2014) "Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçmede Bir Karar Destek Sistemi Analitik Hiyerarşi Süreci", KEFAD (Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi), 15 (2) pp. 297-313 [TR Dizin] Link   
Baloğlu, N. (2012) "Relations between Value Based Leadership and Distributed Leadership A Casual Research on School Principles", Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (2) pp. 1367-1378 [SSCI] Link  
Baloğlu, N. (2011) "Dağıtımcı Liderlik Uygulamaları Eklektik Bir Tasarım Çalışması", KEFAD (Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi), 12 (4) pp. 163-181 [TR Dizin] Link   
Baloğlu, N. (2011) "Dağıtımcı Liderlik Okullarda Dikkate Alınması Gereken Bir Liderlik Yaklaşımı", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3) pp. 127-148 [TR Dizin] Link   
ENGİN, K., NURİ, B., ABDULLAH, Ç. (2011) "A Path Analysis Study of School Culture and Teachers Organisational Commitment", Policy Futures in Education, 9 (5) pp. 573-584 DOI  
Baloğlu, N., Karadağ, E., Yüksel, S. (2010) "YAPILANDIRMACI DÜŞÜNME VE STRESLE BAŞA ÇIKMA: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME ÇALIŞMASI", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2) pp. 99-121 [TR Dizin] Link   
Karadağ, E., Baloğlu, N., Kücük, E. (2010) "Yönetici denetim algısının öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeyin8e etkisi Bir path analizi çalışması", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (2) pp. 417-437   
Baloğlu, N. (2010) "İLKOKUL SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDEKİ LİDERLİK YETERLİKLERİ HAKKINDAİLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN GÖRÜŞLERİ", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (7) pp. 98-107  
Karadağ, E., Baloğlu, N., Yüksel, S. (2010) "Yapılandırmacı Düşünme ve Stresle Başa Çıkma Bir Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2) pp. 99-123 [TR Dizin] Link  
SEDAT, Y., ENGİN, K., NURİ, B. (2010) "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Stillerinin Yaşam Çatışmaları Üzerindeki Etkileri", E-Journal of New World Sciences Academy NWSA, 5 (3) pp. 929-939 Link DOI  
NURİ, B., SEDAT, Y., ENGİN, K. (2010) "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Düşünme Stilleri ve Yaşam Çatışması", Kuramsal Eğitim Bilim, 3 (2) pp. 83-99  
Karadağ, E., Baloğlu, N., Kaya, S. (2009) "Okul Yöneticilerinin Eğitim Felsefesi Akımlarını Benimseme Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma An Empirical Study on School Managers Level of the Acceptance of Education Philosophies", Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, (12) pp. 181-200  
Baloğlu, N., Karadağ, E. (2009) "Okulu Müdürlerinin Çok Faktörlü Liderlik Stillerinin Yetki Devri Düzeylerine Etkisi Bir Doğrusal ve Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2) pp. 457-479   
Baloğlu, N. (2009) "Negative Behavior of Teachers with regard to High School Students in Classroom Setting", Journal of Instructional Psychology, 36 (1) pp. 69-78 Link  
Baloğlu, N., Karadağ, E. (2009) "Ruhsal Liderlik Üzerine Teorik Bir Çözümleme", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (58) pp. 165-190 Link   
Baloğlu, N. (2009) "Turkish Primary School Teachers Constructive Thinking Styles", Reading Improvement, 46 (2) pp. 81-87 Link  
NURİ, B., ENGİN, K. (2009) "A Study of the Relationship the Prospective Teachers Attitudes toward the Teaching Profession and their Preferred Coping Strategies with Stress", The New Education Review, 19 (3) pp. 273-284 [SCI] Link  
ENGİN, K., NURİ, B. (2009) "Path Analysis of How Prospective Teachers Sense of Efficacy Affects Their Styles of Coping with Stress Student Control Orientations and Attitudes toward Teaching Profession", The New Education Review, 18 (2) pp. 164-183 [SCI] Link  
Karadağ, E., Baloğlu, N., Çalışkan, N., Korkmaz, T. (2008) "Eğitim Kurumlarında Örgüt İklimi ve Örgüt Etkinliği Algısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3) pp. 63-71 [SSCI] Link   
Baloğlu, N., Karadağ, E., Hasan, K. (2008) "The strategic planning attitude scale a study of exploratory and confirmatory factor analyses", Educational Sciences: Theory and Practice, 8 (2) pp. 407-437 [SSCI]  
Baloğlu, N. (2008) "The Relationship Between Prospective Teachers Strategies for Coping with Stress and Their Perceptions of Student Control", Social Behavior and Personality: An International Journal, 36 (7) pp. 903-910 [SSCI]  
Karadağ, E., Sağlam, H., Baloğlu, N. (2008) "Bilgisayar Destekli Eğitim BDE İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (3) pp. 251-266  
Baloğlu, N., Karadağ, E. (2008) "Öğretmen Yetkinliğinin Tarihsel Gelişimi ve Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği Türk Kültürüne Uyarlama Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (56) pp. 571-606 Link   
Baloğlu, N., Karadağ, E., Elif, D.A. (2008) "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Mesleki Etik Davranışları", İş Ahlakı Dergisi, (0)  
Baloğlu, N. (2007) "İlk ve Ortaöğretim Okulu Yönetici Yardımcılarının Alması Gereken Hizmetiçi Eğitim Konuları Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1) pp. 167-178 [TR Dizin] Link   
Baloğlu, N., Karadağ, E., Çalışkan, N., Korkmaz, T. (2006) "İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Benlik Saygısı ve İş Doyumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", Kıreşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2) pp. 345-358 [TR Dizin] Link   
Karadağ, E., Baloğlu, N., Pınar, Y., Taşkın, B.G., Keçeli, A., Hocaoğlu, O., Kara, K., Koç, K., Erol, T., Yılar, M., Bayar, Y. (2006) "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Demokratik Tutumları ile Öğretmenlerin Demokratik Değerleri Üzerine İlişkisel Bir Araştırma", Değerler Eğitimi Dergisi, 4 (12) pp. 63-82  
Baloğlu, N. (2002) "Türkiye de İlköğretim I Kademede Görevli Sınıf Öğretmenlerinin Davranış Yönetimi Yeterlikleri", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 3 (1) pp. 21-30 [TR Dizin]   
Öz, H., Baloğlu, N. (2022) "AHİLİK TEŞKİLATI BAĞLAMINDA SOSYAL GİRİŞİMCİLİK SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF AHILIK ORGANIZATION", 2.Ahi Evran International Conference on Scientific Research , (pp. 17-25), Kırşehir, Türkiye, (Kasım 2022
Baloğlu, N., Doğan, O., Öztürk, M. (2019) "Endüstri 4.0 ve Eğitim 4.0 İçin Üreten (Maker) Hareketi", The 14th International Congress on Educational Administration , (pp. 650-656), Türkiye, (Mayıs 2019
Öztürk, M., Baloğlu, N., Doğan, O. (2019) "Yenilikçi Öğrenme Ortamları Olarak Üreten Alanları (Makerspace)", The 14th International Congress on Educational Administration , (pp. 657-661), Türkiye, (Mayıs 2019
Baloğlu, N., Can, R. (2019) "Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Sosyal Adalet Algıları ve Uygulamaları", 3 Rd International Congress of Eurasian Social Sciences , (pp. 1245-1256), Muğla, Türkiye, (Temmuz 2019
Baloğlu, N., Öz, H. (2019) "Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu , (pp. 418-436), Samsun, Türkiye, (Kasım 2019
Baloğlu, N., Öz, H. (2019) "Öğrencilerin Eğitim Kademelerinde Liderliği DeneyimlemeDurumlarının Analizi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu , (pp. 340-353), Samsun, Türkiye, (Kasım 2019
Baloğlu, N., Aztekin, Y. (2019) "Fen ve Meslek Lisesi Öğretmenlerindeki Tükenmişlik Düzeyi:Karşılaştırmalı Bir Analiz Çalışması", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu , (pp. 335-350), Samsun, Türkiye, (Kasım 2019
Aktepe, V., Baloğlu, N., Temur, M., Irmak, S. (2018) "Okul Müdürlerinin Okula Yönelik Değer Öncelikleri", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , (Haziran 2018
Baloğlu, N. (2018) "Ecological behavior management: a model proposal based on ecological system theory.(Ekolojik davranış yönetimi: Ekolojik sistem kuramı temelinde bir model önerisi)", International Congress of Eurasian Social Sciences. , (Nisan 2018
Baloğlu, N. (2018) "“Liderlik kimliği geliştirme yörüngeleri: Öğretmeni adayları üzerine nitel bir çalışma”", 3. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. , (Mayıs 2018
Doğan, O., Baloğlu, N. (2018) "Örgütsel Çeviklik: Eğitim Örgütlerine Yansımalar", 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi , (Temmuz 2018
Baloğlu, N., Doğan, O. (2018) "Konumsal Olmayan Liderlik: Eğitim Kurumlarındaki Gizil Liderlik Potansiyeli Üzerine Bir Nitel Araştırma", 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi , (pp. 954), (Temmuz 2018
Baloğlu, N., Doğan, O. (2018) "KONUMSAL OLMAYAN LİDERLİK GİRİŞİMLERİ BAKIMINDAN MESLEK YÜKSEKOKULUÖĞRENCİLERİNİN DURUMU", INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS) , (pp. 527), Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
Doğan, O., Baloğlu, N. (2018) "TOKSİK LİDERLİK: MYO ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA DAYALI BİR NİCEL ANALİZ", INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS) , (pp. 578-579), Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
Baloğlu, N. (2017) "Pedagojik liderlik ve yapılandırmacı yaklaşım", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 277), Antalya, Türkiye, (Nisan 2017
Baloğlu, N., Yağ, T. (2017) "OKUL MÜDÜRLERİNİN HESAP VERİLEBİLİRLİK POLİTİKALARI VE OKULA BAĞLILIK DÜZEYLERİARASINDAKİ İLİŞKİLER", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 267), Antalya, Türkiye, (Nisan 2017
Baloğlu, N., Demir, M.F. (2017) "8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İLİŞKİLERİ VE ÜSTBİLİŞ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 268-238), Antalya, Türkiye, (Nisan 2017
Baloğlu, N., Gülbahar, B., Söğüt, Y., Topal, M.C., Yurt, E. (2017) "Bilinçli medya tüketimi eğitiminin üniversite birinci sınıf öğrencileri üzerindeki etkileri", 3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’17) , (pp. 141), Mağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Aralık 2017
Baloğlu, N. (2017) "Örgüt Kültürü İnşa Aracı Olarak: Beşi Bir Yerde Sermaye Yönetimi Yaklaşımı", The 12th International Congress on Educational Administration , (pp. 1), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2017
Baloğlu, N. (2017) "EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE KOLEKTİF BİLİNÇ: AMPİRİK ARAŞTIRMALARA TEMEL OLACAK BİR KAVRAMSAL ANALİZ ÇALIŞMASI", The 12th International Congress on Educational Administration , (pp. 1), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2017
Baloğlu, N., Yıldız, E. (2017) "Öğretmenlerin Meslek Etik İlkelerine Uygun Davranma Algıları ile İşe Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkiler", The 26th International Congress on Educational Sciences 2017 , (pp. 1067-1070), Antalya, Türkiye, (Nisan 2017
Baloğlu, N., Yıldız, E. (2017) "Öğretmenlerin Meslek Etik İlkelerine Uygun Davranma Algılarının Özlük Hakları (Maaş), Mesleki Saygınlık ve Meslek Değiştirmeye Yönelik Görüşleri Acısından İncelenmesi", The 26th International Congress on Educational Sciences 2017 , (pp. 720-723), Antalya, Türkiye, (Nisan 2017
Baloğlu, N., Yıldız, E. (2017) "The 26th International Congress on Educational Sciences 2017.", Öğretmenlerin Meslek Etik İlkelerine Uygun Davranma Algılarının Özlük Hakları (Maaş), Mesleki Saygınlık ve Meslek Değiştirmeye Yönelik Görüşleri Acısından İncelenmesi , (pp. 597-610), (Kasım 2017
Baloğlu, N., Yıldız, E. (2017) "Öğretmenlerin Meslek Etik İlkelerine Uygun Davranma Algıları ile İşe Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkiler.", The 26th International Congress on Educational Sciences 2017. , (pp. 587-696), Antalya, Türkiye, (Kasım 2017
Baloğlu, N., Gülbahar, B., Söğüt, Y., Topal, M.C., Yurt, E. (2017) "Bilinçli medya tüketimi farkındalık ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", 3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’17 , (pp. 139), Mağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Aralık 2017
Baloğlu, N., Yıldız, E. (2016) "ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ETİK İLKELERİNE UYGUN DAVRANMA ALGILARININ YAŞAM DOYUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ", EYFOR , Ankara, Türkiye, (Aralık 2016
Bulut, M.B., Baloğlu, N. (2016) "AİLE LİDERLİK YÖNELİMİNİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ KAPSAMINDA BİR NİCEL ÇALIŞMA", INES , (pp. 1302-1311), Ankara, Türkiye, (Aralık 2016
Baloğlu, N., Bulut, M.B. (2016) "AİLE LİDERLİK EĞİLİMİ VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", INES TAM METİN , (pp. 1294-1301), Ankara, Türkiye, (Aralık 2016
Baloğlu, N. (2016) "PEDAGOJİK LİDERLİK ÖĞRETİMSEL LİDERLİĞİN GÖLGESİNDE KALAN BİR LİDERLİK YAKLAŞIMI", EYFOR , Ankara, (Aralık 2016
Baloğlu, N. (2015) "Beşi Bir Yerde Yenilik Yönetimi Modeline İlişkin Bir Teori Uygulama Karşılaştırması", Sözlü Bildiri , (Kasım 2015
Karadağ, E., Baloğlu, N., Çalışkan, N. (2009) "Öğretmen adaylarının stresle başa çıkma yolları ve yetkinlik duygusu yönelimleri: Bir MANOVA analizi", 1st. International Congress of Educational Research , Çanakkale, Türkiye, (Haziran 2009
Baloğlu, N. (2023) "BÜYÜK LİDERLİK Savaş Taktiklerinden Eğitim Teorilerine", İzmir/Türkiye : Duvar Yayınları  
Günbayı, İ., Baloğlu, N., Özgan, H., Özbaş, M., Akbaba, A., Durukan, H., Karataş, S. (2017) "Sınıf Yönetimi", İstanbul : Lisans  
NURİ, B. (2010) "Educational Administration Theory Reseahch and Practice", Ankara/Türkiye : Nobel Yayın Dağıtım  
Baloğlu, N. (2001) "Etkili Sınıf Yönetimi", : Baran Ofset  
Baloğlu, N. (2022) "Yaygın Eğitim ve Sorunları", Kitap: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Bolat, M., Baloğlu, N. (2022) "ATATÜRK'ÜN SİNERJİ LİDERLİĞİ", Kitap: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler III, Ankara/Türkiye : Duvar Yayınları  
Baloğlu, N. (2022) "LİDERLİK KAVRAM YANILGILARI", Kitap: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler III, Ankara/Türkiye : Duvar Yayınları  
Baloğlu, N. (2022) "Paradigmalar Savaşında Eğitimci Olmak", Kitap: Eğitimin Güncel Sorunları Üzerine, Ankara/Türkiye : NOBEL  
Baloğlu, N. (2021) "Grup Dinamiği ve Karar Verme", Kitap: Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar 3, Ankara/Türkiye : PLANATUS  
Baloğlu, N. (2021) "Takım Liderliği ve Yönetimi", Kitap: Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar 3, Ankara/Türkiye : PLANATUS  
Baloğlu, N. (2021) "Okullarda Karar Verme", Kitap: Eğitim Yönetimi, Ankara/Türkiye : ASOS  
Doğan, O., Ünlü, R. (2020) "Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yönetim ve Liderlik", Kitap: Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Liderlik, Ankara/Türkiye : Gece Kİtaplığı  
Baloğlu, N. (2020) "OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETERLİKLERİ", Kitap: EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİM VE LİDERLİK, : GECE KİTAPLIĞI  
Baloğlu, N. (2019) "EĞİTİME GİRİŞ", Ankara/Türkiye : PEGEM  
Baloğlu, N., Doğan, O. (2018) "ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİK VE BAZI EĞİTİM KURUMLARINDAKİ YANSIMALARI", Kitap: EĞİTİM YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI, Sivas/Türkiye : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  
Doğan, O., Baloğlu, N. (2018) "ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİK VE BAZI EĞİTİM KURUMLARINDAKİ YANSIMALARI", Kitap: EĞİTİM YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARIRESEARCH IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION, Sivas/Türkiye : Cumhuriyet Üniversitesi Yayıncılı  
Songür, N., Dursun, A. (2017) "Okullarda Eğitim Öğretim İle İlgili Hizmetler", Kitap: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ, Türkiye : YARGI YAYINEVİ  
Gökduman, D., Baloğlu, N. (2016) "EĞİTİM YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI", Ankara/Türkiye : PEGEM  
Lal, İ., Baloğlu, N. (2016) "OKUL MÜDÜRLERİNİN KİŞİSEL İLETİŞİM BECERİLERİ İLE OKUL KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER", Kitap: EĞİTİM YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI, Ankara/Türkiye : PEGEM  
NURİ, B. (2014) "Karar Verme", Kitap: EĞİTİM YÖNETİMİ TEORİ ARAŞTIRMA UYGULAMA, Ankara/Türkiye : PEGEM A  
Baloğlu, N., Başlantı, Y. (2007) "Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı", : Kök Yayıncılık  
NURİ, B. (2007) "Program Geliştirme", Kitap: Öğretmen Adayları İçin KPSS Eğitim Bilimleri, : Arın Yayınları  
Baloğlu, N. (2000) "Eğitim Sisteminde Yönetici, Müfettiş ve Uzmanların Yetiştirilmesi", Kitap: Türkiye Almanya ve Kıbrıs ta Öğretmen Yetiştirme, : CBT Yayınları  
NURİ, B. (2000) "Milli Eğitimin Yasal Temelleri", : Ocak Yayınları  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) KEFAD, 2023, Yrd. Editör
(Ulusal - Dergi) KEFAD, 2022, Yrd. Editör
(Uluslararası - Dergi) KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) KEFAD, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Liderlik, 2020, Editör
(Ulusal - Dergi) KEFAD, 2020,
(Ulusal - Dergi) KEFAD, 2018,
(Ulusal - Dergi) KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD), 2017, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) KEFAD KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi KEFAD, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi KEFAD, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi KEFAD, 2016, Yrd. Editör
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2015, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) School Leadership Management, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND POLICY STUDIES, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Educational Research and Reviews, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Educational Sciences: Theory & Practice, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) EĞİTİM VE BİLİM, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Cambridge Journal of Education, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND POLICY STUDIES, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) international journal of eurasia social sciences, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) GEFAD, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) TÜBAV BİLİM DERGİSİ, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) EDUCATIONAL ADMINISTRATION: THEORY AND PRACTICE, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) AHİ EVRAN ÜNİVERSETİSİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD), 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) KASTAMONU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Knowledge Press, 0
Üye, EYEDDER (EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE EĞİTİM DENETİCİLERİ DERNEĞİ), 2010-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Dağıtımcı Liderlik Okullarda Dikkate Alınması Gereken Bir Liderlik Yaklaşımı
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 9 23 25 4 0 61
2
Ruhsal Liderlik Üzerine Teorik Bir Çözümleme
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
0 0 0 1 13 26 3 0 43
3
Etkili Sınıf Yönetimi
0 0 0 3 12 25 1 0 41
4
Relations between Value Based Leadership and Distributed Leadership A Casual Research on School Principles
Educational Sciences: Theory & Practice
0 0 0 14 9 11 4 0 38
5
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Demokratik Tutumları ile Öğretmenlerin Demokratik Değerleri Üzerine İlişkisel Bir Araştırma
Değerler Eğitimi Dergisi
0 0 0 9 19 1 0 0 29
6
Dağıtımcı Liderlik Uygulamaları Eklektik Bir Tasarım Çalışması
KEFAD (Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi)
0 0 0 3 9 4 6 0 22
7
Okul Yöneticilerinin Eğitim Felsefesi Akımlarını Benimseme Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma An Empirical Study on School Managers Level of the Acceptance of Education Philosophies
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
0 0 0 3 13 4 2 0 22
8
Eğitim Kurumlarında Örgüt İklimi ve Örgüt Etkinliği Algısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 10 8 1 0 19
9
Öğretmen Yetkinliğinin Tarihsel Gelişimi ve Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği Türk Kültürüne Uyarlama Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
0 0 0 3 15 0 1 0 19
10
İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Benlik Saygısı ve İş Doyumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Kıreşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 18 0 0 0 19
11
The strategic planning attitude scale a study of exploratory and confirmatory factor analyses
Educational Sciences: Theory and Practice
0 0 0 5 6 2 0 0 13
12
ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
0 0 0 2 6 2 1 0 11
13
Okulu Müdürlerinin Çok Faktörlü Liderlik Stillerinin Yetki Devri Düzeylerine Etkisi Bir Doğrusal ve Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 3 7 0 0 0 10
14
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Mesleki Etik Davranışları
İş Ahlakı Dergisi
0 0 0 1 5 4 0 0 10
15
Bilgisayar Destekli Eğitim BDE İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 1 6 2 0 0 9
16
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK DÜZEYLERİ
TÜBAV Bilim Dergisi
0 0 0 0 6 1 0 0 7
17
İlk ve Ortaöğretim Okulu Yönetici Yardımcılarının Alması Gereken Hizmetiçi Eğitim Konuları Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 5 1 1 0 7
18
Değer Temelli Liderlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
The Journal of International Social Research
0 0 0 0 4 2 0 0 6
19
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçmede Bir Karar Destek Sistemi Analitik Hiyerarşi Süreci
KEFAD (Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi)
0 0 0 0 4 2 0 0 6
20
Yönetici denetim algısının öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeyin8e etkisi Bir path analizi çalışması
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 4 1 0 0 5
21
EĞİTİM YÖNETİMİ TEORİ ARAŞTIRMA UYGULAMA
0 0 0 0 1 4 0 0 5
22
Negative Behavior of Teachers with regard to High School Students in Classroom Setting
Journal of Instructional Psychology
0 0 0 2 3 0 0 0 5
23
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Kullanma Becerileri ile Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ahi Evra Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 4 0 0 0 4
24
The Relations Between Distributed LeadershipBehaviors and Personality Traits of The SchoolPrincipals
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
0 0 0 0 3 1 0 0 4
25
Yapılandırmacı Düşünme ve Stresle Başa Çıkma Bir Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 3 0 1 0 4
26
A Path Analysis Study of School Culture and Teachers Organisational Commitment
Policy Futures in Education
0 0 0 3 1 0 0 0 4
27
The Relationship Between Prospective Teachers Strategies for Coping with Stress and Their Perceptions of Student Control
Social Behavior and Personality: An International Journal
0 0 0 3 1 0 0 0 4
28
İLKOKUL SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDEKİ LİDERLİK YETERLİKLERİ HAKKINDAİLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 2 0 0 3
29
Öğretmen adaylarının stresle başa çıkma yolları ve yetkinlik duygusu yönelimleri: Bir MANOVA analizi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
30
YAPILANDIRMACI DÜŞÜNME VE STRESLE BAŞA ÇIKMA: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME ÇALIŞMASI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
31
Öğrencilerin Eğitim Kademelerinde Liderliği Deneyimleme Durumlarının Analizi
GEFAD
0 0 0 1 0 1 0 0 2
32
Türkiye de İlköğretim I Kademede Görevli Sınıf Öğretmenlerinin Davranış Yönetimi Yeterlikleri
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 0 2 0 0 0 2
33
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Düşünme Stilleri ve Yaşam Çatışması
Kuramsal Eğitim Bilim
0 0 0 0 2 0 0 0 2
34
Üniversite öğrencilerinin aile liderlik yönelimleri ile bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi
KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
0 0 0 0 1 0 0 0 1
35
FAMILY LEADERSHIP ORIENTATION SCALE FLOS VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
0 0 0 0 1 0 0 0 1
36
Örgütsel Çeviklik: Eğitim Örgütlerine Yansımalar
0 0 0 0 1 0 0 0 1
37
EĞİTİME GİRİŞ
0 0 0 0 0 1 0 0 1
38
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
0 0 0 0 0 1 0 0 1
39
Turkish Primary School Teachers Constructive Thinking Styles
Reading Improvement
0 0 0 0 0 1 0 0 1
40
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Stillerinin Yaşam Çatışmaları Üzerindeki Etkileri
E-Journal of New World Sciences Academy NWSA
0 0 0 0 1 0 0 0 1
41
Aile Liderliği
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
42
Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı
0 0 0 0 0 0 1 0 1
(2012) "Yayın Teşvik" Tübitak
(2009) "Yayın Teşvik" Tübitak
(2008) "Yayın Teşvik" Tübitak
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Engin Karadağ
Akdeniz Üniversitesi
2006 - 2010 14
Onur Doğan
Aksaray Üniversitesi
2018 - 2020 13
BALOĞLU NURİ
-
2000 - 2014 9
Hamza Öz
-
2019 - 2023 7
Meryem Berrin Bulut
Ahi Evran Üniversitesi
2015 - 2017 6
Erdal Yıldız
-
2016 - 2017 5
KARADAĞ ENGİN
-
2009 - 2011 5
Ahi Evran Üniversitesi
2006 - 2009 3
Ahi Evran Üniversitesi
2017 2
Ahi Evran Üniversitesi
2017 2
Sedat Yüksel
Uludağ Üniversitesi
2010 2
Yasin Söğüt
Ahi Evran Üniversitesi
2017 2
Mücahit Öztürk
Aksaray Üniversitesi
2019 2
Erhan Yurt
-
2017 2
Mesut Fatih Demir
-
2017 2
Tuba Korkmaz
-
2006 - 2008 2
YÜKSEL SEDAT
-
2010 2
-
2022 1
-
2006 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2020 1
-
2006 1
Süleyman Karataş
Akdeniz Üniversitesi
2017 1
Ahmet Akbaba
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2017 1
Vedat Aktepe
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2018 1
İlhan Günbayı
Akdeniz Üniversitesi
2017 1
Belgin Göçmen Taşkın
-
2006 1
Haydar Durukan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2017 1
Neşe Songür
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
2017 1
Alaettin Keçeli
-
2006 1
Murat Temur
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2018 1
Taşkın Erol
-
2006 1
Onur Hocaoğlu
-
2006 1
Kamil Kara
-
2006 1
Ruken Ünlü
Adıyaman Üniversitesi
2020 1
Mehmet Özbaş
Erzincan Üniversitesi
2017 1
Abdülkadir Dursun
-
2017 1
ÇAKIR ABDULLAH
-
2011 1
Doğan Aslı Elif
-
2008 1
Doğan Gökduman
-
2016 1
Erkan Kücük
-
2010 1
Habib Özgan
-
2017 1
Hakan Sağlam
-
2008 1
İzzet Lal
-
2016 1
Kander Koç
-
2006 1
Karaman Hasan
-
2008 1
Rüya Can
-
2019 1
Sedat Kaya
-
2009 1
Sefa Irmak
-
2018 1
Tanju Yağ
-
2017 1
Yalçınkayalar Pınar
-
2006 1
Yasemin Başlantı
-
2007 1
Yasin Aztekin
-
2019 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Eğitim Yönetimi 291
Anahtar Kelimeler Eğitim Yönetimi, Eğitim Politikaları
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 48 290 360 100 190 160 150 450 130 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 424 . 216 . 197 . 442 . 352 . 371 . 474 . 188 . 462 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 284 . 90 . 83 . 251 . 162 . 188 . 248 . 57 . 253 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 73 . 15 . 9 . 58 . 29 . 36 . 56 . 5 . 60 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 64 . 12 . 6 . 52 . 24 . 32 . 45 . 5 . 52 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 6 25 30 16 15 9 5 14 3 0
Toplam Makale 4 6 6 2 2 8 2 2 2 0
Toplam Kitap 0 3 2 0 1 1 3 10 1 0
Toplam Bildiri 2 16 22 14 12 0 0 2 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 2 4 6 2 2 6 0 0 2 0
Makale (Ulusal) 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 3 1 0 1 1 3 10 0 0
Bildiri (Uluslararası) 2 16 22 14 12 0 0 2 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri