img

Doç. Dr. Hüseyin ATEŞ

  • Eğitim Fakültesi
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
  • Fen Bilgisi Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
98
Atıf
327
h-index
8
Proje
14
WoS
Yayın
14
Atıf
215
h-index
7
Google Scholor
Yayın
38
Atıf
688
h-index
14
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Hukuk Bölümü, 2016, 2018
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim (Dr), 2013, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli), 2011, 2013
Lisans, Türkiye, Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2007, 2011
Araştırma Alanları
Fen Bilgisi Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim (Dr), 2013, 2019
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Hukuk Bölümü, 2016, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli), 2011, 2013
Lisans, Türkiye, Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2007, 2011
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 91, 17 Mart 20, 2018
İngilizce, KPDS, 87, 2012-KPDS , 2012
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Temel Eğitim Fen Bilgisi Eğitimi
2023-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2012-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2022-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2020-, Birim Müfredat Geliştirme ve Değerlendirme Komisyon Sorumlusu, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2020-, Birim Aydep Öğrenme Yönetim Sistemi Sorumlusu, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2019-, Birim Program ve Sınav Komisyon Sorumlusu, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Rabia Ateş, Yüksek Lisans, Öğretmenlerin fen öğretiminde sanal gerçeklik kullanma niyetlerine ilişkin kavramsal bir modelin geliştirilmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Kübra Solmaz, Yüksek Lisans, Yapay Zeka Temelli Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Fen Bilimleri Dersinde Kullanılabilirliğine Dair Öğretmen Niyetlerinin İncelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Fatma Gazioğlu, Yüksek Lisans, Öğretmenlerin fen eğitimine yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
İpek Öz, Yüksek Lisans, Fen alanı öğretmenlerinin uzaktan eğitim araçlarını kullanma niyetlerini etkileyen faktörler: YEM, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2021-2022, Bilimin Doğası ve Öğretimi, Lisans
2021-2022, Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları, Lisans
2021-2022, Seçmeli Alan II: Teknoloji ve Proje Tasarımı, Lisans
2021-2022, Astronomi (Eski Müfredat), Lisans
2021-2022, Genel Kimya Laboratuvarı II, Lisans
2021-2022, Astronomi, Lisans
2020-2021, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Öğretmenlik Uygula, Lisans
2020-2021, Astronomi, Lisans
2020-2021, Genel Kimya Laboratuvarı II, Lisans
2020-2021, Genel Fizik Laboratuvarı II, Lisans
2019-2020, Öğretmenlik Uygulaması 2, Lisans
2019-2020, Genel Fizik Laboratuvarı III, Lisans
2019-2020, Öğretmenlik Uygulaması 1, Lisans
2019-2020, Genel Fizik Laboratuvarı II, Lisans
Kayıt Yok
Kahraman Çocuklar Bilimle Güçleniyor (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2023-2023
Yeni bir gelecek fikri: Alternatif enerji (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Uzman , 2022-2022
Öğretmen adaylarının Osmanlı Devleti zamanındaki bilim alanında yaşanan gelişmelere yönelik farkındalıkların incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2020
Bireylerin Enerji Tüketim Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Değer İnanç Norm Teorisi Kapsamında İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Öğretmen Adaylarının Geri Dönüşüme Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
Öğretmen Adaylarının Karbon Ayak İzi Bilgi Seviyelerinin Ölçülmesi ve Karbon Ayak İzlerinin Hesaplanması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
Düşük karbonlu yaşam biçimi için fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir tüketim davranışlarının incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
Seyfe Gölü Flora Çalışması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Planlanmış Davranış Teorisi kapsamında Üniversite Ortamında Yaşayan Bireylerin Gıda Tüketimi Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayakizi Kavramına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Öğrenilmesi ve Ekolojik Ayakizlerinin Hesaplanması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİNAMİK YAZILIM DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
Cacabey Astronomi ve Uzay Temalı Materyal Tasarımı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ KONULARININ ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE UYGULAMALI OLARAK ÖĞRETİLMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2016
Fen bilgisi öğretmen adaylarının nükleer enerji hakkındaki düşünceleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2013-2013
Kayıt Yok
Ateş, H., Köroğlu, M. (2024) "Online Collaborative Tools for Science Education: Boosting Learning Outcomes, Motivation, and Engagement", Journal of Computer Assisted Learning, (0) [SSCI] DOI      
Ateş, H. (2024) "Designing a self-regulated flipped learning approach to promote students’ science learning performance", Educational Technology & Society, 27 (1) pp. 64-82 [SSCI] Link DOI     
Gül, K., Kırmızıgül, A.S., Ateş, H., Garzón, J. (2023) "Advantages and challenges of STEM education in K-12: Systematic review and research synthesis", International Journal of Research in Education and Science, 9 (2) pp. 283-307 Link DOI     
Ateş, H., Gündüzalp, C. (2023) "Proposing a Conceptual Model for the Adoption of Artifici...............(--REVISION--)", Interactive Learning Environments, (0) [SSCI]  
Ateş, H., Gündüzalp, C. (2023) "A Unified Framework for Understanding Teachers' Adoption of Robotics in STEM Education", Education and Information Technologies, (0) [SSCI] DOI      
Ateş, R., Ateş, H., Aydın, A. (2023) "Öğretmenlerin Fen Öğretiminde Sanal Gerçeklik Kullanma Niyetlerine İlişkin Kavramsal Bir Modelin Geliştirilmesi", Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, 8 (2) pp. 157-182 DOI     
Gül, K., Ateş, H. (2023) "An examination of the effect of technology-based STEM education training in the framework of technology acceptance model", Education and Information Technologies, 28 (0) pp. 8761-8787 [SSCI] Link DOI      
Ateş, H., Gül, K. (2023) "Investigation of Self-Efficacy and Concern Levels of Pre-service Teachers about STEM Education", The Journal of Turkish Educational Sciences, Gazi University, 21 (1) pp. 478-504 [TR Dizin] DOI     
Ateş, H., Garzon, J., Lampropoulos, G. (2023) "Evaluating Science Teachers’ Flipped Learning Readiness: A GETAMEL Approach Test", Interactive Learning Environments, (0) [SSCI] DOI      
Ateş, H., Yılmaz, R.M. (2023) "A comprehensive model explaining teachers' intentions to use mobile-based assessment", Interactive Learning Environments, (0) [SSCI] DOI      
Ateş, H., Garzon, J. (2023) "An integrated model for examining teachers’ intentions to use augmented reality in science courses", Education and Information Technologies, 28 (0) pp. 1299-1321 [SSCI] DOI     
Gül, K., Kırmızıgül, A.S., Ateş, H. (2022) "Temel eğitim ve ortaöğretimde STEM eğitimi üzerine alan yazın incelemesi: Türkiye örneği", Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 13 (1) pp. 544-568 [TR Dizin] DOI      
Olpak, Y.Z., Ateş, H. (2022) "Review of trends in the use of mobile learning in teacher education", Journal of Information and Communication Technologies, 4 (1) pp. 1-25 Link DOI     
Ateş, Y.T., Saraçoğlu, S., Ateş, H. (2022) "Fen eğitimi alanındaki akademisyenlerin STEM eğitimi inançları", Araştırma ve Deneyim Dergisi, 7 (1) pp. 1-18 DOI     
Ateş, H., Gül, K. (2022) "Determination of sustainable consumption behaviors of pre-service science teachers using the theory of planned behavior: A case of fast-food", Anadolu University Journal of Education Faculty, 6 (4) pp. 355-382 DOI   
Ateş, H., Garzon, J. (2022) "Drivers of teachers' intentions to use mobile applications to teach science", Education and Information Technologies, 27 (0) pp. 2521-2542 [SSCI] DOI       
Şimşek, A.S., Ateş, H. (2022) "The extended technology acceptance model for Web 2.0 technologies in teaching", International Journal of Technology and Educational Innovation, 8 (2) pp. 165-183 [ESCI] DOI      
Ateş, H. (2021) "Understanding students' and science educators' eco-labeled food purchase behaviors: Extension of theory of planned behavior with self-identity, personal norm, willingness to pay, and eco-label knowledge", Ecology of Food and Nutrition, 60 (4) pp. 454-472 [SSCI] DOI       
Ateş, H., Özdenk, G.D., Çalışkan, C. (2021) "Determinants of science teachers' healthy eating behaviors: Combining health belief model and theory of planned behavior", Journal of Baltic Science Education, 20 (4) pp. 573-589 [SSCI] DOI      
Gül, K., Ateş, H. (2021) "Fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının STEM alanlarına ve kariyerlerine yönelik semantik (anlamsal) algıları", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11 (4) pp. 2035-2047 [TR Dizin] Link DOI      
Gül, K., Ateş, H. (2021) "Understanding pre-service teachers’ mobile learning readiness using theory of planned behavior", Educational Technology & Society, 24 (2) pp. 44-57 [SSCI] Link     
Gül, K., Ateş, H. (2021) "Turkish adaptation of mobile learning readiness scale in the framework of theory of planned behavior", International Online Journal of Education and Teaching, 8 (2) pp. 814-831 Link     
Ateş, H. (2020) "Merging theory of planned behavior and value identity personal norm model to explain pro-environmental behaviors", Sustainable Production and Consumption, 24 (0) pp. 169-180 [SSCI] DOI     
Ateş, H. (2020) "Pre-service science teachers’ perceptual biases regarding sustainable food consumption: Negative footprint illusion", International Journal of Research in Education and Science, 6 (4) pp. 599-612 Link DOI    
Ateş, H. (2019) "Elementary school teachers' behavioral intentions for healthy nutrition", Health Education, 119 (0) pp. 133-149 DOI    
Ateş, H. (2019) "Fen bilimleri dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından analizi", Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1) pp. 101-127 [TR Dizin] DOI     
Ateş, Y.T., Ateş, H., Özbek, N., Afacan, Ö. (2019) "Special education teachers’ self-efficacy beliefs toward science course", Science Education International, 30 (4) pp. 241-250 Link DOI    
ATEŞ, H. (2019) "Elementary school teachers' behavioral intentions for healthy nutrition: Extending theory of planned behavior", HEALTH EDUCATION, 119 (2) pp. 133-149 [ESCI] DOI  
Ateş, H., Gül, K. (2018) "Investigating of pre-service science teachers’beliefs on education for sustainable development and sustainable behaviors", International Electronic Journal of Environmental Education, 8 (2) pp. 105-122 Link    
Olpak, Y.Z., Ateş, H. (2018) "Pre-service science teachers’ perceptions toward additional instructional strategies in biology laboratory applications: Blended learning", Science Education International, 29 (2) pp. 88-95 DOI    
Ateş, H. (2018) "Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sürdürülebilir tüketim davranışlarının ve bilgi düzeylerinin araştırılması", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2) pp. 507-531 [TR Dizin] DOI     
Gül, K., Ateş, H. (2017) "Science teachers’ perceptions toward discrepant events applied in science education", Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 18 (2) pp. 1-28 Link   
Ateş, H., Durmaz, S. (2017) "Turkish adaptation of nature of technology scale", Journal of Education and Vocational Research, 8 (1) DOI    
Ateş, H., Durmaz, S. (2016) "Fen bilgisi öğretmen adaylarının öz değer inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1) pp. 517-533 [TR Dizin]    
Ateş, H., Saraçoğlu, M. (2016) "Pre-service science teachers’ views about nuclear energy with respect to gender and university providing instruction", Science Education International, 27 (2) pp. 238-252 Link   
Ateş, H., Saylan, A. (2015) "Investigation of pre-service science teachers' academic self efficacy and academic motivation toward biology", International Journal of Higher Education, 4 (3) pp. 90-103  
Ateş, H., Saraçoğlu, M. (2013) "Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (3) pp. 175-193 [TR Dizin]     
Ateş, H. (2023) "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE YAPAY ZEKA KULLANIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BİRLEŞTİRİLMİŞ TEKNOLOJİ KABULÜ VE KULLANIMI TEORİSİ İLE AÇIKLANMASI", EYFOR XIV , Antalya, (Ekim 2023
Ateş, H. (2022) "Fen bilgisi öğretmen adaylarının su tüketim davranışlarının değer kimlik ahlaki norm modeli ile açıklanması", 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , İzmir, Türkiye, (Aralık 2022
Ateş, H. (2022) "Sürdürülebilirliğin temellerinden biri olan atık bertarafının sağlanmasında fen bilimleri öğretmen adaylarının davranışlarının anlaşılması", 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , İzmir, Türkiye, (Aralık 2022
Ateş, H. (2022) "Fen bilgisi öğretmen adaylarının etkileşimli e-kitap kullanma niyetlerinin incelenmesi", 2. International Black Sea Modern Scientific Research Congress , Rize, Türkiye, (Aralık 2022
Ateş, H. (2022) "Fen eğitiminde kitlesel açık çevrimiçi ders (MOOC) kullanımına yönelik öğretmen adaylarının niyetlerinin açıklanması", 2. International Black Sea Modern Scientific Research Congress , Rize, Türkiye, (Aralık 2022
Gazioğlu, F., Ateş, H., Aydın, A. (2022) "Öğretmenlerin fen eğitimine yönelik öz-yeterlik algıları", 12. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi , Türkiye, (Mart 2022   
Öz, İ., Aydın, A., Ateş, H. (2022) "Fen bilimleri öğretmen adaylarının uzaktan eğitim araçlarını kullanma niyetlerinin belirlenmesi", 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu , Balıkesir, Türkiye, (Mart 2022
Ateş, R., Ateş, H., Aydın, A. (2022) "Fen öğretiminde sanal gerçeklik kullanma niyetleri üzerindeki faktörlerin belirlenmesi", 6.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu , (Haziran 2022
Ateş, H. (2021) "Teknoloji kabul model yardımıyla fen bilimleri öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerini kullanma niyetlerinin belirlenmesi", 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2021
Ateş, H., Öztekin, C., Teksöz, G. (2021) "Kişisel normları açıklayan faktörler cinsiyete göre değişir mi?", 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2021
Garzon, J., Ateş, H. (2021) "Explaining science teachers’ intentions to use augmented reality", European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) , Amerika Birleşik Devletleri, (Ağustos 2021
Ateş, H. (2020) "Fen bilimleri öğretmenlerin organik gıda tüketim davranışlarının planlanmış davranış teorisi kapsamında incelenmesi", International Congress of Pedagogical Research , Türkiye, (Haziran 2020
Gül, K., Kırmızıgül, A.S., Ateş, H. (2020) "Okul öncesi, ilk ve orta öğretimde STEM eğitimi üzerine alan yazın incelemesi: Türkiye örneği", 2 nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education , Türkiye, (Kasım 2020
Ateş, H. (2020) "Fen bilimleri öğretmen adaylarının gıda tüketimlerinin sürdürülebilirlik açıdan değerlendirilmesi", 7th International Eurasian Educational Research Congress , Türkiye, (Eylül 2020
Gül, K., Ateş, H. (2020) "Öğretmen adaylarının mobil öğrenmeye yönelik hazır bulunuşlarının planlanmış davranış teorisi kapsamında anlaşılması", Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi , Türkiye, (Eylül 2020
Ateş, H. (2019) "Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre yanlısı davranışlarının incelenmesi", 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu , Muğla, Türkiye, (Nisan 2019
Ateş, H. (2019) "Mobil öğrenmeye yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının tutumlarının belirlenmesi", 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , Kırşehir, Türkiye, (Mayıs 2019
Ateş, H. (2019) "Fen bilgisi öğretmen adaylarının mobil öğrenmeye yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenmesi", 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , Kırşehir, Türkiye, (Mayıs 2019
Ateş, H. (2019) "Fen bilgisi öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının belirlenmesi", 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , Kırşehir, Türkiye, (Temmuz 2019
Ateş, H. (2019) "Examining of pre-service science teachers’ fastfood consumptions", 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu , Muğla, Türkiye, (Temmuz 2019
Ateş, H. (2019) "Examinining of pre-service science teachers’ intentions toward sustainable food consumptions and moral norms", 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu , Muğla, Türkiye, (Temmuz 2019
Ateş, H., Öztekin, C., Teksöz, G. (2019) "Ortaokul öğrencileri, fen bilimleri öğretmen adayları ve fen bilimleri öğretmenleri örnekleminde yeni ekolojik paradigma ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması", 6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi , Ankara, Türkiye, (Haziran 2019
Ateş, H., Gül, K. (2018) "Öğretmen adaylarının STEM alanlarına ve kariyerlerine yönelik anlamsal algıları", X. International Congress Of Educational Research , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2018
Ateş, H., Gül, K. (2018) "Antecedents of preservice science teachers’ preferences related to sustainable consumption: An implementation of theory of planned behavior", X. International Congress of Educational Research , Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2018
Ateş, H. (2018) "2018 yılında güncellenen sosyal bilgiler ve fen bilgisi dersi ortaokul müfredatlarının çevre eğitimi açısından incelenmesi", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , (Aralık 2018
Ateş, H. (2018) "Sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir tüketime yönelik davranış düzeylerin belirlenmesi: Nitel çalışma", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , (Aralık 2018
Ateş, H. (2018) "Sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretmen adaylarının gıda tüketim davranışlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Planlanmış davranış teorisi", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , (Aralık 2018
Ateş, H. (2018) "Fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir gıda tüketim anlayışları", 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Denizli, Türkiye, (Ekim 2018
Ateş, H., Öztekin, C. (2018) "Gelecek nesil insan-doğa ilişkisini nasıl algılıyor?", 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Denizli, Türkiye, (Ekim 2018
Sıvacı, S.Y., Kılınç, M., Ateş, H. (2018) "Fen bilimleri öğretmenlerinin 2017 yılında yayınlanan fen bilimleri öğretim programına yönelik görüşleri", 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies , Adana, Türkiye, (Mayıs 2018
Gül, K., Ateş, H. (2017) "Determination of Science Teachers’ Perceptions of Discrepant Events Applied in Science Education", 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science , Muğla, Türkiye, (Mayıs 2017
Ateş, H., Gül, K. (2017) "Mobile Learning İntention Scale: Validity And Reliability Study Of Turkish Form Based On Theory Of Planned Behavior", 6th international conference on education , Zagreb-Croatıa, Hırvatistan, (Haziran 2017
Ateş, H., Aydın, A., Uluay, G., Arıkan, N. (2017) "The material design of cacabey astronomy and space theme", II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) , Roma, İtalya, (Mayıs 2017
Ateş, H., Eyüboğlu, Ö. (2017) "Seyfe Lake flora study and pre-service science teachers’ attitudes toward application", 3RD INTERNATIONAL CONGRESSon EDUCATION SCIENCESAND LEARNING TECHNOLOGY , (Kasım 2017
Ateş, Y.T., Özbek, N., Afacan, Ö., Ateş, H. (2017) "Determination of self-efficacy of special education teachers towards science course", 3RD INTERNATIONAL CONGRESS onEDUCATION SCIENCES AND LEARNINGTECHNOLOGY (ICESLT) , Atina, Yunanistan, (Kasım 2017
Ateş, H., Eyüboğlu, Ö. (2017) "Examination of pre-service science teachers’ sustainable consumption behaviors to provide low carbon lifestyle", Academic Conference on Education, Teaching and E-learning , Prag, Çek Cumhuriyeti, (Ağustos 2017
Eyüboğlu, Ö., Ateş, H., Ateş, Y.T., Öztürk, C.Z. (2017) "Examination of factors affecting food consumption behaviors of individuals who live in university community in the scope of theory of planned behavior", Academic Conference on Education, Teaching and E-learning , Prag, Çek Cumhuriyeti, (Ağustos 2017
Ateş, H. (2017) "Investigation of pre-service science teachers’ degree of willingness to act toward preventing climate change", 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science , Muğla, Türkiye, (Mayıs 2017
Ateş, H. (2017) "Promoting pre-service science teachers’ sustainable behaviors", 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science , Muğla, Türkiye, (Mayıs 2017
Ateş, H., Durmaz, S. (2017) "Determination of pre-service science teachers’ nature of technology beliefs", 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science , Muğla, Türkiye, (Mayıs 2017
Ateş, H., Gündüz, A., Ateş, Y.T. (2017) "Determination of pre-service teachers’ knowledge level and carbon footprints", 5th International Congress On Social Sciences , Madrid, İspanya, (Temmuz 2017
Ateş, H., Afacan, Ö., Özbek, N. (2017) "Determination of factors affecting energy conservation behaviors in the scope of value belief norm theory", 3rd International Conference on Environmental Science and Technology , (pp. 205), Macaristan, (Ekim 2017
Uluay, G., Ateş, H., Aydın, A., Arıkan, N. (2017) "The effect of drawing on gifted students’ opinions towards space", 3rd International Congress on Education Sciences and Learning Technology , Yunanistan, (Kasım 2017
Olpak, Y.Z., Ateş, H., Ateş, Y.T. (2017) "Investigation of pre-service teachers’ attitudes towards recycling", 6th International Conference on Education , Zagreb, Hırvatistan, (Temmuz 2017
Ateş, H., Gül, K. (2016) "Investigation of pre-service science teachers’ beliefs on education for sustainable development and sustainable behaviors", II. International Congress Students Engagement in School: Perspectives of Psychology and Education , Lizbon, Portekiz, (Temmuz 2016
Ateş, H. (2016) "Investigation of preservice science teachers’ beliefs on education for sustainable development", 14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION , (Mayıs 2016
Ateş, H. (2016) "Examining dissertations conducted about education for sustainable development in Turkey", 14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION , Konya, Türkiye, (Mayıs 2016
Teksöz, G., Öztekin, C., Ateş, H. (2016) "An attempt for developing determinants of low carbon behavior a clue for climate change adaptation and mitigation", 14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION , Konya, Türkiye, (Mayıs 2016
Ateş, H. (2016) "Examining dissertations conducted about ecological footprint in the field of education in Turkey", 14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION , Konya, Türkiye, (Mayıs 2016
Olpak, Y.Z., Ateş, H. (2016) "Determination of pre-service science teachers’ perceptions towards supplementary instructional strategies in biology laboratory applications", II. International Congress Students Engagement in School: Perspectives of Psychology and Education , Lizbon, Portekiz, (Temmuz 2016
Ateş, H., Saylan, A. (2015) "Investigation of pre service science teachers’ academic self-efficacy and academic motivation toward biology", IInd International Eurasian Educational Research Congress (EJER) , Ankara, Türkiye, (Haziran 2015  
Ateş, H., Çakıroğlu, J. (2015) "Pre-Service science teachers’ knowledge, attitudes and ethical approaches regarding biotechnology", European Science Education Research Association (ESERA) , Helsinki, Finlandiya, (Eylül 2015
Ateş, H., Çakıroğlu, J. (2014) "Fen temelli teknolojik pedagojik alan bilgisi- Literatür taraması", 11.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Adana, Türkiye, (Eylül 2014
Ateş, H., Saraçoğlu, M. (2013) "Investigation what pre-service science teachers think about benefits and risks of nuclear energy", International Symposium on Changes and New Trends in Education , Konya, Türkiye, (Kasım 2013
Ateş, H., Saraçoğlu, M. (2013) "Views of prospective science teachers about nuclear energy", International Conference On Education, Culture and Identity , Saraybosna, Bosna Hersek, (Temmuz 2013
Ateş, H., Saraçoğlu, M. (2012) "Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının Türkiye’de uygulanmakta olan eğitim teknolojilerine yönelik tutumlarının tespit edilmesi (Kayseri ili örneği", Uygulamalı Eğitim Kongresi , Ankara, Türkiye, (Eylül 2012
Kayıt Yok
Ateş, H. (2023) "Sürdürülebilirlik: Üretim, Tüketim ve Atık", Kitap: Sürdürülebilirlik Öncülleri, Ardılları ve Evrilmesi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Sancar, R., Demirbacak, D.A., Ateş, H. (2023) "The Use of Virtual Reality in Education for Sustainable Development", Kitap: Designing Context-Rich Learning by Extending Reality, : IGI Global  
Sancar, R., Demirbacak, D.A., Ateş, H. (2022) "Sürdürülebilir Çevre Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı", Kitap: Pedagojiden Uygulamaya Yansımalar: Teknolojinin Öğretim Ortamlarında Kullanımı, Ankara/Türkiye : , PEGEM AKADEMİ  
Ateş, H. (2020) "Fen bilimleri öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma davranış niyetlerinin planlanmış davranış teorisi kapsamında incelenmesi", Kitap: Fen Eğitimi Araştırmalarında Güncel Bakış, Ankara/Türkiye : Akademisyen Kitabevi  
Ateş, H. (2020) "Fen bilgisi eğitimi akademik personelin iş ortamındaki çevresel davranış niyetlerinin planlanmış davranış teorisi yoluyla araştırılması", Kitap: Fen Eğitimi Araştırmalarında Güncel Bakış, Ankara/Türkiye : Akademisyen Kitapevi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) African Educational Research Journal, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Issues in Scientific Research, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Agricultural Policy and Research, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Biological Education, 2016
Üye, European Science Education Research Association (ESERA), 2015-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Merging theory of planned behavior and value identity personal norm model to explain pro-environmental behaviors
Sustainable Production and Consumption
114 11 0 50 0 0 0 0 175
2
Understanding students' and science educators' eco-labeled food purchase behaviors: Extension of theory of planned behavior with self-identity, personal norm, willingness to pay, and eco-label knowledge
Ecology of Food and Nutrition
19 2 0 1 0 0 0 0 22
3
Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 7 12 0 0 0 19
4
An integrated model for examining teachers’ intentions to use augmented reality in science courses
Education and Information Technologies
14 1 0 0 0 0 0 0 15
5
Drivers of teachers' intentions to use mobile applications to teach science
Education and Information Technologies
9 5 0 0 0 0 0 0 14
6
Understanding pre-service teachers’ mobile learning readiness using theory of planned behavior
Educational Technology & Society
9 3 0 0 0 0 0 0 12
7
Elementary school teachers' behavioral intentions for healthy nutrition: Extending theory of planned behavior
HEALTH EDUCATION
5 4 0 0 0 0 0 0 9
8
Investigation of pre-service science teachers' academic self efficacy and academic motivation toward biology
International Journal of Higher Education
0 0 0 6 3 0 0 0 9
9
The extended technology acceptance model for Web 2.0 technologies in teaching
International Journal of Technology and Educational Innovation
4 4 0 0 0 0 0 0 8
10
Investigating of pre-service science teachers’beliefs on education for sustainable development and sustainable behaviors
International Electronic Journal of Environmental Education
1 0 0 3 3 1 0 0 8
11
Fen bilgisi öğretmen adaylarının öz değer inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 5 0 1 0 6
12
An examination of the effect of technology-based STEM education training in the framework of technology acceptance model
Education and Information Technologies
5 0 0 0 0 0 0 0 5
13
Special education teachers’ self-efficacy beliefs toward science course
Science Education International
0 0 0 3 1 0 0 0 4
14
Temel eğitim ve ortaöğretimde STEM eğitimi üzerine alan yazın incelemesi: Türkiye örneği
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 1 2 0 0 0 3
15
Pre-service science teachers’ views about nuclear energy with respect to gender and university providing instruction
Science Education International
0 0 0 1 2 0 0 0 3
16
Fen bilimleri dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından analizi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
17
Determinants of science teachers' healthy eating behaviors: Combining health belief model and theory of planned behavior
Journal of Baltic Science Education
2 0 0 0 0 0 0 0 2
18
A comprehensive model explaining teachers' intentions to use mobile-based assessment
Interactive Learning Environments
2 0 0 0 0 0 0 0 2
19
Designing a self-regulated flipped learning approach to promote students’ science learning performance
Educational Technology & Society
2 0 0 0 0 0 0 0 2
20
Advantages and challenges of STEM education in K-12: Systematic review and research synthesis
International Journal of Research in Education and Science
1 0 0 0 0 0 0 0 1
21
Science teachers’ perceptions toward discrepant events applied in science education
Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching
0 0 0 1 0 0 0 0 1
22
Pre-service science teachers’ perceptions toward additional instructional strategies in biology laboratory applications: Blended learning
Science Education International
0 0 0 1 0 0 0 0 1
23
Elementary school teachers' behavioral intentions for healthy nutrition
Health Education
0 0 0 1 0 0 0 0 1
24
Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sürdürülebilir tüketim davranışlarının ve bilgi düzeylerinin araştırılması
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
25
Turkish adaptation of nature of technology scale
Journal of Education and Vocational Research
0 0 0 0 1 0 0 0 1
(2023) "Yayın Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2023) "Eğitim Bilimleri Alanı Genç Bilim İnsanı Birincilik Ödülü" KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(2022) "Yayın Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2022) "Sosyal, Beşeri ve Spor Bilimleri alanı Genç Bilim İnsanı kategorisi Birincilik Ödülü"
(2021) "Yayın Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2020) "Yayın Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: cacabey ve uzay temalı resim ve materyal, 18-04-2017
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kibar Gül
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2016 - 2023 17
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2023 6
Yeşim Taktat Ateş
-
2017 - 2022 6
Aslı Saylan Kırmızıgül
Erciyes Üniversitesi
2015 - 2023 5
Murat Saraçoğlu
Erciyes Üniversitesi
2012 - 2016 5
Juan Garzon
-
2021 - 2023 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2022 4
Ceren Öztekin
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2016 - 2021 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2019 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2019 3
Gaye Teksöz
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2016 - 2021 3
Serbay Durmaz
-
2016 - 2017 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 - 2023 2
Deniz Atal Demirbacak
Ankara Üniversitesi
2022 - 2023 2
Cengiz Gündüzalp
Kafkas Üniversitesi
2023 2
Jale Çakıroğlu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2014 - 2015 2
Rabia Ateş
-
2022 - 2023 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 1
-
2022 1
Sadık Yüksel Sıvacı
-
2018 1
Ceyda Zerenay Öztürk
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 1
Gülşah Uluay
Ahi Evran Üniversitesi
2017 1
Sibel Saraçoğlu
-
2022 1
Mustafa Köroğlu
-
2024 1
Nihat Arıkan
Ahi Evran Üniversitesi
2017 1
Mustafa Kılınç
-
2018 1
Cüneyt Çalışkan
-
2021 1
Gülcan Demir Özdenk
-
2021 1
Rabia Meryem Yılmaz
Atatürk Üniversitesi
2023 1
Fatma Gazioğlu
-
2022 1
Georgios Lampropoulos
-
2023 1
Gülşah Uluay
-
2017 1
İpek Öz
-
2022 1
Nihat Arıkan
-
2017 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
111.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
50.
9072 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
6.
604 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Temel Eğitim 604
Anahtar Kelimeler Fen Bilgisi Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 30 60 100 99 112 125 189 214 419 100
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 442 . 442 . 448 . 443 . 430 . 405 . 435 . 402 . 193 . 111 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 302 . 289 . 255 . 252 . 226 . 216 . 215 . 165 . 68 . 50 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 74 . 73 . 47 . 56 . 48 . 39 . 33 . 18 . 4 . 6 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 42 . 42 . 21 . 28 . 17 . 13 . 12 . 9 . 3 . 3 .
Toplam Yayın 3 8 16 11 10 7 8 14 12 2
Toplam Makale 1 2 2 3 3 2 5 6 9 2
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Toplam Bildiri 2 6 14 8 7 4 3 7 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 1 3 1 6 2
Makale (Uluslararası) 1 1 2 2 2 1 1 4 1 0
Makale (Ulusal) 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Bildiri (Uluslararası) 2 6 14 6 6 4 1 7 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri