img

Doç. Dr. Ahmet Salih ŞİMŞEK

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
48
Atıf
63
h-index
5
Proje
10
WoS
Yayın
6
Atıf
19
h-index
2
Scopus
Yayın
3
Atıf
6
h-index
2
Google Scholor
Yayın
34
Atıf
535
h-index
12
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

KLASİK ÖZGEÇMİŞ (KISA)
Doç.Dr. Ahmet Salih Şimşek, 2017 yılından itibaren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2019 yılında TÜBİTAK destekli doktora sonrası programı ile Hollanda'da Twente Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev yapmıştır. Eğitim alanında 30'dan fazla ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır. Şu anda, eğitimde büyük veri, eğitsel veri madenciliği ve öğrenme analitikleri, teknoloji ile zenginleştirilmiş ölçme değerlendirme yaklaşımları, harmanlanmış ve hibrit ders tasarımları, bilgisayarlı bireyselleştirilmiş testlerin geliştirilmesi ve eğitimde yapay zeka uygulamaları konularında çalışmalarına ve yayınlarına devam etmektedir.

KLASİK ÖZGEÇMİŞ (GENİŞLETİLMİŞ)
Doç.Dr. Ahmet Salih Şimşek, 2017 yılından itibaren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Daha önce 2010-2017 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev almış, 2019 yılında TÜBİTAK destekli doktora sonrası programı ile Hollanda'da Twente Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Lisans ve lisansüstü programlarında Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Temel İstatistik ve İleri Eğitim İstatistiği dersleri vermektedir. Ayrıca nicel veri analizi ve raporlama, Web 2.0 biçimlendirici değerlendirme araçları, teknoloji ile zenginleştirilmiş ders tasarımları, yenilikçi ölçme ve değerlendirme yaklaşımları konularında birçok kamu ve özel kurumda seminer vermiştir.

Eğitim alanında 30'dan fazla ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır. Şu anda, eğitimde büyük veri, eğitsel veri madenciliği ve öğrenme analitikleri, teknoloji ile zenginleştirilmiş ölçme değerlendirme yaklaşımları, harmanlanmış ve hibrit ders tasarımları, bilgisayarlı bireyselleştirilmiş testlerin geliştirilmesi ve eğitimde yapay zeka uygulamaları konularında çalışmalarına ve yayınlarına devam etmektedir.

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme (Dr), 2012, 2017
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2009, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme (Yl) (Tezli), 2009, 2012
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2007, 2009
Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Pr. (İö), 2005, 2009
Araştırma Alanları
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme (Dr), 2012, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme (Yl) (Tezli), 2009, 2012
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2007, 2009
Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Pr. (İö), 2005, 2009
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 80, 09 Temmuz , 2017
Değerlendirme, Education and Information Technologies: Hakemlik, Kırşehi Ahi Evran Üniversitesi - Türkiye, 04-09-2022, 15-01-2023
Çalışma, Erasmus KA220-SCH Projesi: Virtual Science Lab for All, Kırşehi Ahi Evran Üniversitesi - Türkiye, 23-10-2022, 24-03-2023
Değerlendirme, Springer Kitap Değerlendirmesi: From digital divide to digital inclusion - a global perspective, Kırşehi Ahi Evran Üniversitesi - Türkiye, 14-12-2022, 22-12-2022
Çalıştay, BİLSEM Çalıştayı, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Türkiye, 11-10-2021, 15-10-2021
Çalıştay, BİLSEM İdareci ve Öğretmenlere Yönelim Mesleki Gelişim Eğitimleri, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Türkiye, 07-03-2021, 12-03-2021
Çalıştay, Kırşehir 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Türkiye, 10-01-2019, 11-01-2019
Araştırma, LNIRT: An R package for joint modeling of response accuracy and times, University of Twente - Hollanda, 01-03-2019, 01-11-2019
Değerlendirme, Alan Editörlüğü, Kırşehi Ahi Evran Üniversitesi - Türkiye, 01-09-2018
Kurs, Training Course for Trainers: Large Scale Tests and Practices in Class, Kırşehi Ahi Evran Üniversitesi - Türkiye, 01-11-2018, 18-11-2018
Rapor, Ölçme Değerlendirme Destek Ofisi - İzleme ve Değerlendirme Raporları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 01-03-2018
Kurs, SPSS ile Nicel Veri Analizi Kursu, Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye, 29-09-2012, 17-11-2012
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
2019-2019, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Universiteit Twente, Faculty Of Behavioural, Management And Social Sciences, Department Of Learning, Data-Analytics And Technology
2017-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2010-2017, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2023-, Eğitimde Kalite Güvence Koordinatörlüğü - Ölçme ve Değerlendirme Destek Ofisi Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2023-, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2020-2022, Eğitimde Kalite Güvence Koordinatörlüğü - Ölçme ve Değerlendirme Destek Ofisi Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2018-, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-2017, Erasmus Koordinatörü, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
2014-2015, Farabi Koordinatörü, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
Hacer Soyocak, Yüksek Lisans, ÖĞRETMENLERİN ÖZGECİLİK, ÖĞRETİMSEL DOYUM VE ALGILANAN SOSYAL DESTEKLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: BİR ARACILIK MODELİ ANALİZİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mahmut Sami Sarıyıldız, Yüksek Lisans, Lise öğrencilerinin akademik başarı, siber aylaklık, problemli ı̇nternet tüketimi ve ı̇nternet katılım profillerinin ı̇ncelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
2022-2023, Temel İstatistik, Lisans
2022-2023, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Lisans
2022-2023, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2022-2023, Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2022-2023, İleri Eğitim İstatistiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II, Lisans
2021-2022, Temel İstatistik, Lisans
2021-2022, İSTATİSTİK-I, Lisans
2021-2022, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Lisans
2021-2022, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2021-2022, Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2020-2021, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2020-2021, Temel İstatistik, Lisans
2020-2021, SEÇMELİ AL-II: PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ, Lisans
2020-2021, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI, Lisans
2020-2021, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2020-2021, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2020-2021, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Lisans
2020-2021, Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2019-2020, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Lisans
2019-2020, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, Lisans
2018-2019, İSTATİSTİK-I, Lisans
2018-2019, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2018-2019, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, Lisans
2018-2019, EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2017-2018, Bilimsel Araştırmalarda Veri Analizi ve İstatistik, Yüksek Lisans
2017-2018, İleri Eğitim İstatistiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2017-2018, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, Lisans
2017-2018, KURUM DENEYİMİ, Lisans
Kayıt Yok
Eğitim Araştırmalarda Deneysel Uygulamalara Farklı İstatistiksel Analizler (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2021-2021
Çok Düzeyli Madde Tepki Modellerinin Karşılaştırılması ve Geniş Ölçekli Testlerdeki Hiyerarşik Veri Yapısına Sahip Örtük Özelliklerin Kestiriminde Kullanımı (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2019-2019
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ YÜKÜ ALGISI İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
Matematik Dersi Öğretim Programlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2020
Proje Kültürünün Oluşturulması ve Akademik Girişimcilik Eğiliminin Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2019
MEB SINAV KAYGI ÖLÇEĞİNİN CİNSİYET VE OKUL TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞEN MADDE FONKİSYONUNUN SIRALI LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2018
Öğretmen adaylarının öğretmen yeterliklerini kazanma düzeyleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
Öğretim Elemanlarının Tercih Ettikleri Sınıf Yönetimi Modelleri Öğretim İlke ve Yöntemleri Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlere İlişkin Öğretim Elemanları ve Öğrenci Görüşleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2017
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerinin Öğrenci Devamsızlıklarına İlişkin Görüşleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2012-2014
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinde Okula Yabancılaşma ve Okul Terki İlişkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2012-2014
Kayıt Yok
Fox, J., Kloztke, K., Şimşek, A.S. (2023) "R-package LNIRT for joint modeling of response accuracy and times", PeerJ Computer Science, 2023 (0) pp. 1-33 [SCI Expanded] Link DOI        
Şimşek, A.S. (2023) "The power and type I error of Wilcoxon-Mann-Whitney, Welch's t, and student's t tests for Likert-type data", International Journal of Assessment Tools in Education, 10 (1) pp. 114-128 Link DOI      
Taş, B., Şimşek, A.S. (2023) "Öğretmenlerin Politik Becerileri: Sistematik Bir İnceleme", Cumhuriyet University, 12 (3) pp. 732-742 DOI     
Şimşek, A.S., Tavşancıl, E. (2022) "Applicability And Efficiency of a Polytomous IRT-Based Computerized Adaptive Test for Measuring Psychological Traits", Egitimde ve Psikolojide Olcme ve Degerlendirme Dergisi, 13 (4) pp. 328-344 [ESCI] DOI        
Şimşek, A.S., Tavşancıl, E. (2022) "Validity and Reliability of Turkish Version of Skills Confidence Inventory", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 12 (64) pp. 89-107 [TR Dizin] DOI       
Şimşek, A.S., Ateş, H. (2022) "The extended technology acceptance model for Web 2.0 technologies in teaching", Innoeduca International Journal of Technology and Educational Innovation, 8 (2) pp. 165-183 [ESCI] Link DOI      
Şimşek, A.S., Akbulut, Ö.F. (2022) "Examining the relationships between the problematic internet consumption and internet engagement profiles of young adults", Psycho-Educational Research Reviews, 11 (3) pp. 480-497 DOI    
Uğurlu, C.T., Bozpolat, E., Usta, H.G., Şimşek, A.S. (2021) "Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetim Modellerine İlişkin Öğrenci Algısı Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması.", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (79) pp. 1048-1059 [TR Dizin] Link DOI      
Çil, O., Kuzu, O., Şimşek, A.S. (2019) "2018 Ortaöğretim matematik programının revize Bloom taksonomisine ve programın öğelerine göre incelenmesi", Yuzuncu Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 16 (1) pp. 1402-1418 [TR Dizin] Link DOI      
Kuzu, O., Çil, O., Şimşek, A.S. (2019) "2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (3) pp. 129-147 [TR Dizin] Link DOI     
Uğurlu, C.T., Usta, H.G., Şimşek, A.S. (2018) "Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimleri: Lojistik Yordayıcılık", Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2) pp. 345-354 [TR Dizin] Link    
Usta, H.G., Uğurlu, C.T., Şimşek, A.S. (2016) "Development Study for Absenteeism Attitude Scale", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1) pp. 504-515 [TR Dizin] Link DOI     
Bozpolat, E., Uğurlu, C.T., Usta, H.G., Şimşek, A.S. (2016) "Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Görüşleri Nitel Bir Araştırma", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (27) pp. 83-83 Link DOI    
Ak, M.Z., Altıntaş, N., Şimşek, A.S. (2016) "Türkiye de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Nedensellik Analizi", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 (2) pp. 151-160 [TR Dizin] Link      
Şimşek, A.S., Uğurlu, C.T., Usta, H.G. (2016) "Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimlerinin Belirlenmesi : Ölçek Geliştirme Çalışması", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1) pp. 297-311 [TR Dizin] Link    
Bozpolat, E., Usta, H.G., Uğurlu, C.T., Şimşek, A.S. (2016) "ÖĞRETİM ELEMANLARIN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ", International Journal of Social Science, (49) pp. 129-145 DOI    
Gökkuş, İ., Kuru, E., Şimşek, A.S. (2016) "Kütüphaneye Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", The Journal of Academic Social Science Studies, (42) pp. 465-479 DOI    
Kamer, S.T., Şimşek, A.S. (2016) "Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumlarının Ölçülmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2) pp. 663-678 [TR Dizin] Link      
Şimşek, A.S., Aybek, E.C. (2016) "Devlet Okullarinda Yürütülen Araştirmalarda Araştirmacilar Ve Öğretmenlerin Karşilaştiklari Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", Anatolian Journal of Education, 1 (1) pp. 19-32 DOI     
Şimşek, H., Abuzar, C., Yeğin, H.İ., Şimşek, A.S., Demir, A. (2015) "Okula Yabancılaşma Ölçeği", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1) pp. 309-322 [TR Dizin] Link     
Şimşek, H., Şimşek, A.S. (2015) "Ailenin Dönüşümü ve Aile Sorumluluğu Bağlamında Etüt Merkezlerini Yeniden Düşünmek", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (1) pp. 365-384 [TR Dizin] Link     
Uğurlu, C.T., Usta, H.G., Şimşek, A.S. (2015) "Yükseköğretimde Devamsızlık Olgusu ve Nedenlerine İlişkin Öğretim Üyeleri ve Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri", Turkish Studies, 10 (3) pp. 1009-1030 [TR Dizin] DOI     
Aybek, E.C., Şahin, D.B., Eriş, H.M., Şimşek, A.S., Köse, M. (2014) "Kağıt Kalem ve Bilgisayar Formunda Uygulanan Testlerde Öğrenci Başarısının Karşılaştırıldığı Çalışmaların Meta Analizi", Asya Öğretim Dergisi, 2 (2) pp. 18-26 Link     
Usta, H.G., Şimşek, A.S., Uğurlu, C.T. (2014) "Üniversite Öğrencilerinde Devamsızlık Davranışları: Nedenler ve Tutum Düzeyleri", Journal of Higher Education and Science, 4 (3) pp. 182-190 [TR Dizin] Link DOI     
Şimşek, H., Şimşek, A.S. (2013) "Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinde Sosyal Bütünleşme Düzeyi", Milli Eğitim, 43 (198) pp. 73-96 [TR Dizin] Link      
Şimşek, H., Balay, R., Şimşek, A.S. (2012) "İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinde Mesleki Yabancılaşma", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2 (1) pp. 53-72 Link     
Sarıyıldız, M.S., Şimşek, A.S. (2023) "Lise Öğrencilerinin Siber Aylaklık Düzeyleri ve Okul Başarıları: Öğrenci Özellikleri Üzerine Bir İnceleme", The 16th International Scientific Research Congress - Social and Educational Sciences , (pp. 38-39), Ankara, Türkiye, (Mart 2023
Şimşek, A.S. (2022) "Estimation of eTIMSS math ability with response time item response theory and comparison with logistic models", 8th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology , İzmir, Türkiye, (Aralık 2022
Şimşek, A.S. (2022) "Examining the importance of student-level variables in predicting computational thinking skills by country with artificial neural networks: ICILS 2018", 9th International Eurasian Educational Research Congress , (pp. 945), İzmir, Türkiye, (Temmuz 2022
Şimşek, A.S., Akbulut, Ö.F. (2021) "Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Tüketimlerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi", 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , Muş, Türkiye, (Kasım 2021
Şimşek, A.S. (2021) "Alfa, Omega ve AVE Güvenirlik Katsayılarının Madde Sayısı, Yanıt Kategori Sayısı ve Örneklem Büyüklüğüne Göre İncelenmesi: Simülasyon Çalışması", 7. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi , Ankara, Türkiye, (Eylül 2021
Kuzu, O., Çil, O., Şimşek, A.S. (2018) "Türkiye 2017 İlköğretim Ulusal Matematik Öğretim Programındaki Kazanımların Bilgi ve Bilişsel Süreç Boyutlarının İncelenmesi", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi , (pp. 788-789), Antalya, Türkiye, (Ekim 2018 
Şimşek, A.S., Tavşancıl, E. (2018) "Ortaöğretim Öğrencilerinin Mesleki İlgilerinin Belirlenmesi: Becerilere Güven Mesleki İlgi Envanterinin Türkçe’ye Uyarlanması.", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi , Antalya, Türkiye, (Ekim 2018
Çil, O., Kuzu, O., Şimşek, A.S. (2018) "2018 ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ", IV INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , Antalya, Türkiye, (Aralık 2018 
Şimşek, A.S., Tavşancıl, E. (2018) "Mesleki İlgilerin Belirlenmesindeki Ölçme Sorunlarına Yönelik Öneriler: Bilgisayarlı Bireyselleştirilmiş Testler", 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , (pp. 386-390), Samsun, Türkiye, (Kasım 2018
Şimşek, A.S., Tavşancıl, E. (2016) "Madde Seti Büyüklüğü ve Eğim Parametresinin CAT Test Uzunluğuna Etkisi", 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi , Antalya, Türkiye, (Eylül 2016  
Usta, H.G., Bozpolat, E., Uğurlu, C.T., Şimşek, A.S. (2016) "Students Perceptions Concerning The Assessment And Evaluation And Teaching Methods Used By Instructors", WEI International Academic Conference , Çek Cumhuriyeti, (Haziran 2016
Ünal, M., Şimşek, H., Şahin, C., Beydoğan, H.Ö., Şimşek, A.S. (2016) "Öğretmen adaylarının öğretme öğrenme sürecini planlama uygulama ve yönetme yeterliklerini kazanma düzeyleri", 4. International Conference on Curriculum and Instruction , (Aralık 2016
Şimşek, A.S., Çıkrıkcı, R.N. (2014) "Bilişsel ve Duyuşsal Özelliklerin Yükseköğretimdeki Akademik Başarıyı Yordama Gücü", 3. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi , Bolu, Türkiye, (Aralık 2014   
Şimşek, A.S., Usta, H.G., Koç, C., Uğurlu, C.T. (2014) "Views of University Academic Members and Students on the Absenteeism", 5.World Conference Education Science , Roma, İtalya, (Ekim 2014    
Usta, H.G., Şimşek, A.S. (2014) "Okul Büyüklüğü ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişkide Okul Özelliklerinin AracılıkEtkisi PISA 2012 Türkiye", 4. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇMEVE DEĞERLENDİRME KONGRESİ , Türkiye, (Haziran 2014  
Uğurlu, C.T., Koç, C., Usta, H.G., Şimşek, A.S. (2012) "Faculty of Education Students Views on Absence Attitudes", 4. World Conference Education Science , Barcelona, İspanya, (Eylül 2012    
Şimşek, A.S., Aybek, E.C. (2012) "MEB e Bağlı Okullarda Yürütülen Araştırmalarda Araştırmacıların ve Öğretmenlerin Sorunlar ve Çözüm Önerileri", 3. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi , Bolu, Türkiye, (Eylül 2012
Şimşek, H., Şimşek, A.S. (2012) "Ailenin Dönüşümü ve Aile Sorumluluğu Bağlamında Etüt Merkezlerini Yeniden Düşünmek", 11.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Rize, Türkiye, (Mayıs 2012
Şimşek, A.S., Aybek, E.C., Temeltaş, Y.O. (2010) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geri Bildirim Alma Düzeylerinin İncelenmesi", 10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , (pp. 745-749), Sivas, Türkiye, (Aralık 2010 
Kayıt Yok
Şimşek, A.S. (2022) "Problemi Fark Etme ve Belirleme", Kitap: Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık  
Şimşek, A.S. (2022) "Veri ve İstatistik Okuryazarlığı", Kitap: Yeni Okuryazarlıklar Değişen Metin Algısı, Ankara/Türkiye : Pegem  
Şimşek, A.S. (2021) "Bilim, Bilimin Doğası, Gelişimi ve Bilimsel Araştırma", Kitap: Bilim ve Araştırma Etiği, Ankara : Pegem Akademi Yayıncılık  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Üye, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği, 2013-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The extended technology acceptance model for Web 2.0 technologies in teaching
Innoeduca International Journal of Technology and Educational Innovation
5 7 0 3 0 0 0 0 15
2
İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinde Mesleki Yabancılaşma
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 4 5 1 0 0 10
3
Türkiye de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Nedensellik Analizi
Doğuş Üniversitesi Dergisi
0 0 0 0 7 0 0 0 7
4
Okula Yabancılaşma Ölçeği
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 5 0 0 0 6
5
2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 3 1 0 0 5
6
2018 Ortaöğretim matematik programının revize Bloom taksonomisine ve programın öğelerine göre incelenmesi
Yuzuncu Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi
0 0 0 0 1 2 0 0 3
7
R-package LNIRT for joint modeling of response accuracy and times
PeerJ Computer Science
3 0 0 0 0 0 0 0 3
8
The power and type I error of Wilcoxon-Mann-Whitney, Welch's t, and student's t tests for Likert-type data
International Journal of Assessment Tools in Education
2 0 0 0 0 0 0 0 2
9
Faculty of Education Students Views on Absence Attitudes
1 1 0 0 0 0 0 0 2
10
Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumlarının Ölçülmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 1 0 0 2
11
Yükseköğretimde Devamsızlık Olgusu ve Nedenlerine İlişkin Öğretim Üyeleri ve Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri
Turkish Studies
0 0 0 1 1 0 0 0 2
12
Kağıt Kalem ve Bilgisayar Formunda Uygulanan Testlerde Öğrenci Başarısının Karşılaştırıldığı Çalışmaların Meta Analizi
Asya Öğretim Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
13
Devlet Okullarinda Yürütülen Araştirmalarda Araştirmacilar Ve Öğretmenlerin Karşilaştiklari Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Anatolian Journal of Education
0 0 0 0 0 1 0 0 1
14
Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Görüşleri Nitel Bir Araştırma
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
15
Development Study for Absenteeism Attitude Scale
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
16
Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimlerinin Belirlenmesi : Ölçek Geliştirme Çalışması
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
17
Üniversite Öğrencilerinde Devamsızlık Davranışları: Nedenler ve Tutum Düzeyleri
Journal of Higher Education and Science
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Hatice Gonca Usta
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2012 - 2021 12
Celal Teyyar Uğurlu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2012 - 2021 11
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2016 6
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 - 2019 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 - 2019 4
Ebru Bozpolat
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2016 - 2021 4
Ezel Tavşancıl
-
2018 - 2022 4
Eren Can Aybek
Pamukkale Üniversitesi
2010 - 2016 4
Canan Koç
Yozgat Bozok Üniversitesi
2012 - 2014 2
Ömer Faruk Akbulut
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2021 - 2022 2
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 1
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2012 1
İclal Gökkuş
-
2016 1
Cengiz Şahin
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Nurullah Altıntaş
Sakarya Üniversitesi
2016 1
Mustafa Köse
Dumlupınar Üniversitesi
2014 1
Mehmet Zeki Ak
Sakarya Üniversitesi
2016 1
Esma Kuru
-
2016 1
Rahime Nükhet Çıkrıkcı
-
2014 1
Hayriye Merve Eriş
Düzce Üniversitesi
2014 1
Hüseyin İbrahim Yeğin
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2015 1
Selman Tunay Kamer
Kastamonu Üniversitesi
2016 1
Celil Abuzar
Harran Üniversitesi
2015 1
Döndü Bahar Şahin
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2014 1
Ali Demir
-
2015 1
Burcu Taş
-
2023 1
Ezel Tavşancıl
-
2016 1
Jean-Paul Fox
-
2023 1
Konrad Kloztke
-
2023 1
Mahmut Sami Sarıyıldız
-
2023 1
Yusuf Orkun Temeltaş
-
2010 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9214
YÖKSİS Bilim Alanı Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 114
Anahtar Kelimeler Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 45 137 0 35 30 0 65 165 79 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 428 . 365 . - 508 . 515 . - 560 . 459 . 517 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 286 . 215 . - 314 . 303 . - 326 . 212 . 303 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 20 . 12 . - 34 . 28 . - 31 . 12 . 34 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 17 . 8 . - 27 . 24 . - 22 . 9 . 30 . -
Toplam Yayın 3 11 0 5 2 0 4 8 4 0
Toplam Makale 3 8 0 1 2 0 1 4 3 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Toplam Bildiri 0 3 0 4 0 0 2 2 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Uluslararası) 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0
Makale (Ulusal) 3 5 0 1 2 0 1 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 0 4 0 0 2 2 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri