img

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye MORKOYUNLU

  • Eğitim Fakültesi
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
  • Matematik Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
35
Atıf
0
h-index
0
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, İngiltere, University Of Leeds {England}, , 2011, 2012
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi (Dr), 2011, 2017
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, 2002, 2007
Araştırma Alanları
Matematik Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi (Dr), 2011, 2017
Yüksek Lisans, İngiltere, University Of Leeds {England}, , 2011, 2012
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, 2002, 2007
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 77, 2013-YDS S, 2013
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Matematik Eğitimi Matematik Eğitimi
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2017-2022, Doktor Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye
2013-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2023-2024, Öğretmenlik Uygulaması 1, Lisans
2023-2024, Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları, Lisans
2023-2024, Mesleki İngilizce, Lisans
2023-2024, Geometri ve Ölçme Öğretimi, Lisans
2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans
2022-2023, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2022-2023, Nicel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2022-2023, Ortaokul Matematik Öğretim Programları, Lisans
2022-2023, Matematik Felsefesi, Lisans
2022-2023, Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları, Lisans
2022-2023, Oyunla Matematik Öğretimi, Lisans
2022-2023, Matematik Sınıflarında İletişim, Lisans
2022-2023, Matematik Eğitiminde Özdüzenleme, Lisans
2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması 1, Lisans
2021-2022, Genel Matematik I, Lisans
2020-2021, Genel Matematik II, Lisans
2020-2021, Matematik I, Lisans
2020-2021, Eğitsel Oyunlarla Matematik, Lisans
2019-2020, Öğretmenlik Uygulaması 1, Lisans
2019-2020, EĞİTSEL OYUNLARLA MATEMATİK, Lisans
2019-2020, TEMEL MATEMATİK I, Lisans
2019-2020, MATEMATİK I, Lisans
2018-2019, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I, Lisans
2017-2018, BİLGİSAYAR II, Lisans
Kayıt Yok
Öğretmen Adaylarının Öğrencileri Tanıma Yeterliğini Kazanma Düzeyleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİNAMİK YAZILIM DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
Kayıt Yok
Morkoyunlu, Z., Ayhanöz, G.S. (2023) "Investigation of Attitudes and Self-Efficacy of Mathematics Teachers towards Gifted Education", Journal of Gifted Education and Creativity, 10 (4) Link  
Altun, S.D.G., Morkoyunlu, Z. (2023) "The Use of Error Based Activities to Improve the Mathematization Competency", International Journal of Progressive Education, 19 (3) pp. 134-148 Link  
Morkoyunlu, Z., Ayhanöz, G.S. (2023) "Investigation of the Effect of Middle School Students' Mathematical Belief on their Mathematical Resilience", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1) Link  
Altun, S.D.G., Morkoyunlu, Z. (2023) "Development of Mathematical Thinking through Mistake Handling Activities", International Journal of Curriculum and Instruction, 15 (2) Link  
Morkoyunlu, Z., Altun, S.D. (2022) "The Effect of Error-Based Activities on The Reflective Thinking Skills of Pre-Service Elementary Education Mathematics Teachers", Acta Didactica Napocensia, 15 (1) Link  
Morkoyunlu, Z., Ayhanöz, G.S. (2021) "İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Matematiksel Dayanıklılık Kavramı Hakkındaki Düşünceleri", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2) pp. 37-60 Link  
Kıymaz, Y., Kartal, B., Morkoyunlu, Z. (2020) "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Yazılı Matematiksel İletişim Becerilerinin İncelenmesi", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1) pp. 205-228 [TR Dizin] Link DOI   
Morkoyunlu, Z., Konyalıoğlu, A.C. (2020) "Ortaokul öğrencilerinin matematik ders başarılarının ebeveyn desteği açısından incelenmesi", e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7 (1) pp. 16-27 [TR Dizin] Link DOI   
Tayan, E., Gedik, D., Morkoyunlu, Z., Sözbilir, M., Konyalıoğlu, A.C. (2019) "Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Konulu Makaleler: Tematikİçerik Analizi Çalışması", Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi, (20) pp. 1183-1218 [TR Dizin] Link DOI   
Altun, S.D., Konyalıoğlu, A.C., Tuncer, E.B., Morkoyunlu, Z. (2017) "Mistake Handling Activities in Mathematics Education: Practice in Class", JOURNAL OF EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT, 6 (2) pp. 1-9 Link DOI  
Doruk, B.K., Kıymaz, Y., Horzum, T., Morkoyunlu, Z. (2014) "Sınıf Öğretmen Adaylarının İspatla İlgili Görüşleri: Formal İspat-Temsili İspat”", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (30) pp. 23-55 [TR Dizin] Link   
Morkoyunlu, Z. (2023) "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel yatkınlıkları ile matematik öğretmeye yönelik kaygılarının incelenmesi", EYFOR 14 , Antalya, Türkiye, (Ağustos 2023
Morkoyunlu, Z. (2022) "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel İlişkilendirme Becerilerinin İncelenmesi: Fonksiyon Konusu Örneği", Uluslararası Eğitim Yönetimi forumu – EYFOR-XIII , Türkiye, (Mayıs 2022
Morkoyunlu, Z., Ayhanöz, G.S. (2021) "ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İLE ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ HATALARA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ KARŞILAŞTIRILMASI", IGATE'21 , Türkiye, (Ekim 2021
Morkoyunlu, Z., Altun, S.D. (2021) "Hata temelli aktivitelerin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık bağlamında matematikleştirme yeterliklerine etkisi", TURCOMAT 5 , Antalya, Türkiye, (Kasım 2021
Morkoyunlu, Z., Ayhanöz, G.S. (2021) "Üstün yetenekli öğrencilerin matematiksel modelleme etkinlikleri sürecinde matematiksel düşünme süreçlerinin incelenmesi", TURCOMAT 5 , Antalya, Türkiye, (Kasım 2021
Kartal, B., Morkoyunlu, Z. (2019) "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık öz-yeterlikleri ile öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişkiye dair bir çalışma", VI. International Eurasian Educational Research Congress , (pp. 1523-1533), (Ekim 2019
Morkoyunlu, Z., Konyalıoğlu, A.C. (2018) "Parents' opinions on "Parent Mathematics Seminars"", ALM 25 , İngiltere, (Ağustos 2018
Morkoyunlu, Z., Altun, S.D. (2018) "Hata Temelli Aktivitelerin Matematik Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi", UNESAK 2018 , Türkiye, (Ekim 2018
Morkoyunlu, Z., Konyalıoğlu, A.C. (2018) "Ebeveyn Desteğinin Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Başarısına Etkisi", UNESK 2018 , Türkiye, (Kasım 2018
Altun, S.D., Morkoyunlu, Z., Konyalıoğlu, A.C. (2018) "Matematik öğretmen adaylarının matematik öğretimi üzerine görüşleri", 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2018
Altun, S.D., Morkoyunlu, Z., Konyalıoğlu, A.C. (2017) "Preservice Mathematics Teachers’xx Approaches Towards Proving in Mathematics", II-International Igdır Symposium , (pp. 180), (Ekim 2017
Altun, S.D., Morkoyunlu, Z., Konyalıoğlu, A.C. (2017) "Elementary Mathematics Teachers’xx Opinions About Division Concept", II-International IgdIr Symposium , (pp. 179), (Ekim 2017
Altun, S.D., Morkoyunlu, Z. (2017) "a study on elementary school teacher candidates geometry subject matter knowledge", ices-uebk , (Nisan 2017
Morkoyunlu, Z., Konyalıoğlu, A.C., Altun, S.D. (2017) "Parent’s training in mathematics: A social awareness study", ICME 13 , Almanya, (Ocak 2017
Konyalıoğlu, A.C., Morkoyunlu, Z. (2017) "The Effect Of Parental Guidance On The Middle School Students’ Mathematical Concept Learning", ICES-UEBK 2017 , (Nisan 2017
Altun, S.D., Morkoyunlu, Z., Konyalıoğlu, A.C. (2016) "An analysis of primary school candidates' mathematical content knowledge on operations", ICLEL 2016 , Türkiye, (Aralık 2016
Morkoyunlu, Z., Kıymaz, Y., Kartal, B. (2016) "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel iletişim becerilerinin incelenmesine dair bir çalışma", EJER 2016 , Türkiye, (Haziran 2016
Morkoyunlu, Z., Altun, S.D., Konyalıoğlu, A.C. (2015) "Sınıf öğretmeni adaylarının kesirler konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerinin incelenmesi", 3rd International Conference on Primary Education , Türkiye, (Ekim 2015
Tekin, B., Aksu, Z., Altun, S.D., Morkoyunlu, Z. (2019) "İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÇÖZÜMLÜ KPSS-ÖABT DENEMELERİ KİTABI (ULUSAL BELGESİ- DIŞ KAPAK-KİTAP-2019)", Erzurum/Türkiye : Ertual Akademi Yayıncılık  
Konyalıoğlu, A.C., Tekin, B., Aksu, Z., Özkaya, M., Altun, S.D.G., Morkoyunlu, Z., Akkuşci, Y.E. (2019) "MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN TEMELLERİ (ULUSAL BELGESİ- DIŞ KAPAK-KİTAP-2019)", Erzurum/Türkiye : Ertual Akademi  
Morkoyunlu, Z. (2020) "Matematik Eğitiminde Aile Katılımı", Kitap: Teori ve Uygulamalarıyla Eğitimde Aile KatılımI, : Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi  
Morkoyunlu, Z. (2019) "Doğal Sayılarda Dört İşlem Becerileri", Kitap: Kuramdan Uygulamaya Etkinlik Örnekleriyle Sayıların Öğretimi, Ankara/Türkiye : Pegem Yayınevi  
Morkoyunlu, Z., Konyalıoğlu, A.C., Altun, S.D. (2018) "Students Focus", Kitap: Contemporary Research in Adult and Lifelong Learning of Mathematics (International Perspectives), : Springer  
Morkoyunlu, Z., Konyalıoğlu, A.C. (2016) "Mathematical Creativity : Social Interaction or Individual Cognition", Kitap: In Search of Creativity A compilation of international studies, : Council for Creative Education (CCE)  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
(2007) "YLSY 2007" MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Solmaz Damla Altun
Nevşehir Üniversitesi
2015 - 2023 16
Alper Cihan Konyalıoğlu
Erzurum Teknik Üniversitesi
2015 - 2020 15
Gülşah Saltık Ayhanöz
-
2021 - 2023 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2020 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2014 - 2020 3
Birol Tekin
Amasya Üniversitesi
2019 2
Zeki Aksu
Artvin Çoruh Üniversitesi
2019 2
Merve Özkaya
Erzurum Teknik Üniversitesi
2019 1
Mustafa Sözbilir
Atatürk Üniversitesi
2019 1
Bekir Kürşat Doruk
-
2014 1
Tuğba Horzum
-
2014 1
Yavuz Erdem Akkuşci
Muş Alparslan Üniversitesi
2019 1
Damla Gedik
-
2019 1
Emine Betül Tuncer
-
2017 1
Emine Tayan
-
2019 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik Eğitimi 214
Anahtar Kelimeler Matematik Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 5 55 35 60 245 70 30 20 70 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 467 . 447 . 513 . 482 . 297 . 459 . 594 . 596 . 522 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 327 . 294 . 316 . 289 . 120 . 264 . 359 . 347 . 310 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 73 . 61 . 63 . 57 . 9 . 34 . 71 . 60 . 51 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 59 . 49 . 56 . 47 . 7 . 33 . 62 . 56 . 43 . -
Toplam Yayın 1 4 5 5 5 3 4 2 5 0
Toplam Makale 0 0 1 0 1 2 1 1 4 0
Toplam Kitap 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 3 4 4 1 0 3 1 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 3 4 4 1 0 3 1 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri