img

Doç. Dr. Osman ÇİL

  • Eğitim Fakültesi
  • Temel Eğitim
  • Sınıf Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
44
Atıf
35
h-index
3
Proje
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Amerika Birleşik Devletleri, Syracuse University, , 2011, 2014
Yüksek Lisans, Amerika Birleşik Devletleri, Syracuse University {New York}, , 2009, 2010
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr. (İö), 2002, 2006
Araştırma Alanları
Matematik Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Amerika Birleşik Devletleri, Syracuse University, , 2011, 2014
Yüksek Lisans, Amerika Birleşik Devletleri, Syracuse University {New York}, , 2009, 2010
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr. (İö), 2002, 2006
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 83, 2022
İngilizce, YDS, 83, 2022/1 Yab, 2022
Çalıştay, UNICEF, Aksaray, 15-08-2022, 18-08-2022
Seminer, UNICEF, Aksaray, 05-09-2022, 09-09-2022
Seminer, Milli Eğitim Bakanlığı, Kırşehir, 24-06-2019, 28-06-2019
Kurs, TÜRK LOYDU, Kırşehir, 11-01-2016, 11-01-2016
Kurs, TÜRK LOYDU, Kırşehir, 12-01-2016, 12-01-2016
Kurs, TÜRK LOYDU, Kırşehir, 13-01-2016, 13-01-2016
[UAK] Eğitim Bilimleri Matematik Eğitimi Matematik Eğitimi
2016-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2014-2016, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2015-, Farabi Koordinatörü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-, Erasmus Koordinatörü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Zeynep İğdeli, Yüksek Lisans, Matematik öğretmeni adaylarının matematiksel modelleme bağlamında matematiksel düşünme becerilerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mahmut Karataş, Yüksek Lisans, OYUN TEMELLİ ÖĞRETİMİN 3.SINIF ZAMAN ÖLÇME KAZANIMLARININ İŞLENMESİNDE ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
İrem Akçay Arıcan, Yüksek Lisans, SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOKLU TEMSİL BAŞARILARININ VE BECERİLERİNİN İNCELENMESİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Şuheda Ünal, Yüksek Lisans, Sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde dijital öykü kullanımına yönelik deneyimlerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Kübra Aytekin Uskun, Yüksek Lisans, İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin dört işlem problemlerinde gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının problem çözme ve problem kurma başarılarına etkisinin araştırılması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
2021-2022, İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi, Lisans
2021-2022, TEMEL EĞITIMDE YAPILANDIRMACI MATEMATIK ÖĞRETIM YAKLAŞIMLARI VE UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2021-2022, MATEMATİK ÖĞRETİMİ-II, Lisans
2021-2022, İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ VE AKADEMİK ÇALIŞMALARI, Yüksek Lisans
2021-2022, MATEMATİK ÖĞRETİMİ-I, Lisans
2020-2021, NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2020-2021, İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ VE AKADEMİK ÇALIŞMALARI, Yüksek Lisans
2020-2021, MATEMATİK ÖĞRETİMİ-II, Lisans
2020-2021, MATEMATİK ÖĞRETİMİ-I, Lisans
2019-2020, Öğretmenlik uygulaması, Lisans
2019-2020, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2019-2020, NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2019-2020, MATEMATİK ÖĞRETİMİ-II, Lisans
2019-2020, MATEMATİK ÖĞRETİMİ VE AKADEMİK ÇALIŞMALARI, Yüksek Lisans
2019-2020, MATEMATİK ÖĞRETİMİ-I, Lisans
2018-2019, ÖĞRETİM TEK.VE MATERYAL TASARIMI, Lisans
2018-2019, Okul Deneyimi, Lisans
2018-2019, Matematik Öğretimi ve Akademik Çalışmları, Yüksek Lisans
2018-2019, Matematik Öğretimi-II, Lisans
2018-2019, Matematik Öğretimi-I, Lisans
2018-2019, Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2017-2018, Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2017-2018, Matematik Öğretimi ve Akademik Çalışmaları, Yüksek Lisans
2017-2018, Matematik Öğretimi-II, Lisans
2017-2018, Matematik Öğretimi-I, Lisans
2017-2018, Erken Çocukluk Eğitimi, Lisans
2016-2017, Okul Deneyimi, Lisans
2016-2017, Öğretim Tek.ve Materyal Tasarımı, Lisans
2016-2017, Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2016-2017, Matematik Öğretimi ve Akademik Çalışmaları, Yüksek Lisans
2016-2017, Özel Eğitim, Lisans
2016-2017, Matematik Öğretimi-II, Lisans
2016-2017, Matematik Öğretimi-I, Lisans
2016-2017, Erken Çocukluk Eğitimi, Lisans
2015-2016, Erken Çocukluk Eğitimi, Lisans
Kayıt Yok
Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Tasarım Temelli Doğal Afet Eğitimi Uygulamaları (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2021-2021
Matematik Dersi Öğretim Programlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2020
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ YÜKÜ ALGISI İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ DERSİ KAPSMINDA AKILLI TAHTAYA YÖNELİK TUTUM VE YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Fen ve Teknoloji Eğitimine Yönelik Öğrenci- Öğretmen --Veli ihtiyaç Analizi Anketi Geliştirme Çalışması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2019
Kayıt Yok
Ünal, Ş., Çil, O. (2023) "Primary School Teachers’ Experiences on The Process of Teaching Mathematics with The Digital Storytelling Method", Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), 7 (3) pp. 922-971 Link  
Çil, O. (2022) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geçmiş Yaşantılarının Matematik Dersine Yönelik İnançlarına Olan Etkisinin İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi(KEFAD), 23 (3) pp. 2223-2261 Link DOI   
Çil, O. (2022) "A comparative exploration of Turkish and Irish curricula via TIMSS cognitive domains", Issues in Educational Research, 32 (2) pp. 434-452 Link  
Çil, O. (2022) "Preservice Elementary Teachers' Perspectives Around the Peer Assessment Process During an Academic Poster Session", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (1) pp. 317-334 [TR Dizin] DOI   
Kuzu, O., Çil, O. (2022) "Examination of Preservice Teachers’ Skills in Classifying Learning Objectives and Problem Posing Involving Fractions", Kastamonu Eğitim Dergisi, 30 (1) pp. 141-160 [TR Dizin] Link  
Uskun, K.A., Çil, O., Kuzu, O. (2021) "Gerçekçi Matematik Eğitiminin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma ve Çözme Becerileri ile Akademik Başarılarına Etkisi", Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 28 (0) pp. 22-50 [ESCI] Link DOI  
Çil, O., Ünal, Ş. (2021) "Öğretmenlerin matematik öğretimi ile matematiksel modelleme ve okuryazarlık öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki", Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED), 2 (2) Link  
Çil, O., Sefer, F. (2021) "Sınıf öğretmenlerinin oyun temelli matematik etkinliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi.", Trakya Eğitim Dergisi, 11 (3) pp. 1366-1385 [TR Dizin] Link DOI   
Karaman, İ., Çil, O. (2021) "Öğretmenlerin Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik İnançları ile Matematik ve Matematik Öğretim Kaygıları Arasındaki İlişki", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1) pp. 1042-1072 [TR Dizin] Link DOI   
Çil, O. (2021) "An Educator’s Response to COVID-19: Preservice Teachers’ Perspectives on Flipped Distance Education", IAFOR Journal of Education, 9 (3) Link DOI  
Akçay, A.O., Çil, O. (2021) "Metaphoric Perceptions of Primary Pre-Service Teachers Towards Mathematics, Mathematics Teaching Process and Mathematics Teaching", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56 (3) pp. 1798-1819 [TR Dizin]   
Uskun, K.A., Kuzu, O., Çil, O. (2020) "İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Gerçekçi Matematik Eğitimi Çerçevesinde Dört İşleme Yönelik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (3) pp. 1561-1606   
Kuzu, O., Çil, O., Şimşek, A.S. (2019) "2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (3) pp. 129-147 [TR Dizin] DOI  
Çil, O., Kuzu, O., Şimşek, A.S. (2019) "2018 Ortaöğretim Matematik Programının Revize Bloom Taksonomisine ve Programın Ögelerine Göre İncelenmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1) pp. 1402-1418 [TR Dizin] DOI   
Kuzu, O., Çil, O., Şimşek, A.S. (2019) "Investigation of 2018 Mathematics Curriculum Objectives According to the Revised Bloom Taxonomy", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (3) pp. 129-147 [TR Dizin]   
Çil, O., Kuzu, O., Şimşek, A.S. (2019) "2018 Ortaöğretim Matematik Programının Revize Bloom Taksonomisine ve Programın Ögelerine Göre İncelenmesi", YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1) pp. 1402-1418 [TR Dizin]  
Uskun, K.A., Çil, O. (2018) "The Perspectives of Elementary School and MathematicsTeachers Towards Realistic Mathematics Education", Türk Akademik Yayınları Dergisi, 2 (1) pp. 25-45 Link  
Çil, O. (2017) "Pre-Service Elementary School Teachers’ Mathematics Anxiety and Mathematics Self-Efficacy and Their Relationship to Mathematical Teaching Performance", International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8 (28) [TR Dizin] Link   
Çil, O., Dotger, B. (2017) "The emergence of moral, professional, and political geographies in a clinically simulated parent-teacher interaction", Teaching and Teacher Education, 67 (0) pp. 237-245 [SSCI] Link DOI  
Çil, O., Dotger, B.H. (2015) "Pre-Service Teachers’ Identity Characteristics: An Investigation of Pre-Service Teachers’ Decision-Making and Facilitation Processes Within A Clinical Simulation", International Journal of Eurasia Social Sciences, 6 (19) pp. 50-75 [TR Dizin]  
Çil, O. (2022) "Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Motivasyon İnançları İle Matematik ve Matematik Öğretim Kaygıları Arasındaki İlişki", Cumhuriyet 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2022
Karataş, M., Çil, O. (2022) "4. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi", 13th International Congress on New Trends in Education (ICONTE) , Aydın, Türkiye, (Mayıs 2022
Çil, O. (2022) "Öğrenci Merkezli Eğitsel Uygulamaların Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme ve Okuryazarlık Becerilerine ve Matematik Öğretim Kaygılarına Olan Etkisinin İncelenmesi", BURSA 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi , Bursa, Türkiye, (Mayıs 2022
Ünal, Ş., Çil, O. (2022) "Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Öykü Temelli Matematik Öğretimi Sürecine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", 2nd International Conference on Education Studies (USBILIM) , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2022
Kuzu, O., Çil, O. (2021) "Investigation of preservice elementary and middle school mathematics teachers’ problem posing skills on fractions", International Online Conference on Mathematics Education , İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2021
Ünal, Ş., Çil, O. (2021) "İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin matematik öğretimi öz yeterlik inançları ile matematiksel modelleme ve matematik okuryazarlığı öz yeterlik inanç düzeyleri arasındaki ilişki", III: Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi , Kırşehir, Türkiye, (Haziran 2021
Uskun, K.A., Kuzu, O., Çil, O. (2020) "Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Dört İşleme Yönelik Problem Çözme Becerilerine Etkisi", 12nd International Educational Community Symposium , Türkiye, (Haziran 2020
Uskun, K.A., Kuzu, O., Çil, O. (2019) "İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımı Çerçevesinde Dört İşlem Becerilerinin İncelenmesi", 12nd International Educational Community Symposium , Türkiye, (Haziran 2019
Güler, M.P.D., Kurt, D.G., Çil, O., Baş, M. (2018) "Determination the needs of teachers, parents and students in science education", 10th World Conference on Educational Sciences (WCES 2018) , Prague, Çek Cumhuriyeti, (Mart 2018
Çil, O., Kuzu, O., Şimşek, A.S. (2018) "2018 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi", IV. International Academic Research Congress , Alanya, Türkiye, (Aralık 2018
Kuzu, O., Çil, O., Şimşek, A.S. (2018) "Türkiye 2017 İlköğretim Ulusal Matematik Programındaki Kazanımların Bilgi ve Bilişsel Süreç Boyutlarının İncelenmesi.", 27th International Conference on Educational Sciences (ICES 2018) , Antalya, Türkiye, (Ağustos 2018
Halime, E., Çil, O. (2018) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlilik İnançları İle Matematiksel Modelleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , (Haziran 2018
Uskun, K.A., Çil, O. (2018) "Gerçekçi Matematik Eğitimine Yönelik Sınıf ve Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , (Haziran 2018
Çil, O. (2017) "Pre-Service Elementary School Teachers’ Mathematics Anxiety and Mathematics Self-efficacy and Their Relationship to Mathematical Teaching Performance", INTERNATIONALCONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES 2017 , (Nisan 2017
Güler, M.P.D., Kurt, D.G., Çil, O., Baş, M. (2017) "Fen eğitimine ilişkin öğrenci ihtiyaçları", II. Internatıonal Academıc Research Congress (INES) , Antalya, (Aralık 2017
Güler, M.P.D., Kurt, D.G., Çil, O., Baş, M. (2017) "Etkili fen öğretimi için fen bilimleri öğretmenlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi​", II. Internatıonal Academıc Research Congress (INES) , (Aralık 2017
Baş, M., Çil, O., Tay, B. (2017) "Pre-service elementary teachers’ attitude and proficiency towards use of interactive smart boards for teaching mathematics", International Symposium of Education and Values (ISOEVA) , (Ekim 2017
Çil, O. (2016) "Alternative school calendars: Could they make a dıfference?", International Conference on Research in Education Science , (Mayıs 2016
Çil, O. (2016) "Pre-service teachers’ perspective around peer assessment", International Conference on Research in Education Science , (Mayıs 2016
Çil, O. (2015) "Use of Clinical Simulations as a Data Gathering Tool", International Conference on Education in Mathematics , (Nisan 2015
Çil, O. (2015) "Probleme dayalı bir mikro öğretim modeli olarak klinik simülasyonun tanımı, olumlu ve olumsuz yönleri ve eğitim fakültelerindeki potansiyel kullanım alanları", 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Türkiye, (Nisan 2015
Çil, O. (2013) "The Troublesome Student Becomes a Teacher: An Educator’s Personal Perspective on Schooling and His Identity", Ninth İnternational Congress of Qualitative Inquiry , (Mayıs 2013
Kayıt Yok
Çil, O., Akçay, A.O. (2023) "İlkokulda STEM Eğitimi", Kitap: STEM Eğitimi: Perspektif, Süreç ve Uygulamalar, Ankara/Türkiye : Vizetek  
Çil, O., Akçay, A.O. (2023) "Mathematics Curricula and Approaches in Türkiye", Kitap: Countries' Mathematics Curricula and Approaches, Ankara/Türkiye : Vizetek  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Countries' Mathematics Curricula and Approaches, 2023, Editör
(Ulusal - Dergi) KEFAD, 2020,
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 10 1 0 0 12
2
Investigation of 2018 Mathematics Curriculum Objectives According to the Revised Bloom Taxonomy
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 3 0 0 0 4
3
The emergence of moral, professional, and political geographies in a clinically simulated parent-teacher interaction
Teaching and Teacher Education
0 0 0 3 0 0 0 0 3
4
2018 Ortaöğretim Matematik Programının Revize Bloom Taksonomisine ve Programın Ögelerine Göre İncelenmesi
YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 1 1 0 0 3
5
Pre-Service Elementary School Teachers’ Mathematics Anxiety and Mathematics Self-Efficacy and Their Relationship to Mathematical Teaching Performance
International Journal Of Eurasia Social Sciences
0 0 0 3 0 0 0 0 3
6
2018 Ortaöğretim Matematik Programının Revize Bloom Taksonomisine ve Programın Ögelerine Göre İncelenmesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 2 0 0 3
7
Sınıf öğretmenlerinin oyun temelli matematik etkinliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi.
Trakya Eğitim Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
8
Determination the needs of teachers, parents and students in science education
0 0 0 0 2 0 0 0 2
9
Gerçekçi Matematik Eğitiminin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma ve Çözme Becerileri ile Akademik Başarılarına Etkisi
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
10
An Educator’s Response to COVID-19: Preservice Teachers’ Perspectives on Flipped Distance Education
IAFOR Journal of Education
0 0 0 1 0 0 0 0 1
11
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Gerçekçi Matematik Eğitimi Çerçevesinde Dört İşleme Yönelik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 - 2022 12
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 - 2019 6
Kübra Aytekin Uskun
-
2018 - 2021 6
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 4
Şüheda Ünal
-
2021 - 2023 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 3
Ahmet Oğuz Akçay
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2021 - 2023 3
Ahi Evran Üniversitesi
2017 1
Benjamin Dotger
-
2017 1
Benjamin H Dotger
-
2015 1
Ekici Halime
-
2018 1
Funda Sefer
-
2021 1
İlker Karaman
-
2021 1
Mahmut Karataş
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik Eğitimi 214
Anahtar Kelimeler Matematik Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 22 15 80 40 60 30 110 90 95 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 450 . 487 . 468 . 502 . 482 . 498 . 514 . 526 . 497 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 310 . 334 . 272 . 309 . 273 . 299 . 285 . 281 . 287 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 63 . 79 . 44 . 65 . 54 . 46 . 38 . 39 . 43 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 51 . 66 . 38 . 55 . 45 . 42 . 33 . 36 . 36 . -
Toplam Yayın 3 3 5 6 4 3 8 8 3 0
Toplam Makale 1 0 2 1 4 1 6 4 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Toplam Bildiri 2 3 3 5 0 2 2 4 0 0
Makale (SCI) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 0 1 0 1 0 3 1 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 3 1 3 3 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Bildiri (Uluslararası) 1 3 3 5 0 2 2 4 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri