img

Doç. Dr. Erhan GÜNEŞ

  • Eğitim Fakültesi
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
51
Atıf
157
h-index
7
Proje
16
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojileri (Dr), 2007, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 1998, 2003
Araştırma Alanları
Eğitim Teknolojileri, Materyal Geliştirme, Uzaktan Eğitim Tasarımı ve Yönetimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojileri (Dr), 2007, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 1998, 2003
Kayıt Yok
İngilizce, KPDS, 81, Bahar, 2011
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Teknolojileri
[UAK] Eğitim Bilimleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Materyal Geliştirme
[UAK] Eğitim Bilimleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Uzaktan Eğitim Tasarımı ve Yönetimi
2012-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2007-2012, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Mucur Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Türkiye
2019-, Bölüm Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2014-, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2012-, Erasmus Koordinatörü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2012-, Farabi Koordinatörü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2012-2015, Bölüm Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2011-2012, Bölüm Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Tarık Yasin Çetiner, Yüksek Lisans, Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Ve Memnuniyetlerinin İncelenmesi Ve Uzaktan Eğitim Süreçlerine Yönelik İyileştirme Önerileri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Muhammed Bağcı, Yüksek Lisans, Öğretim Elemanlarının Çevrimiçi Öğretime Hazırbulunuşluklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ayşen Yağmur, Yüksek Lisans, Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Sebeplerinin İncelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Erhan Dürüst, Yüksek Lisans, Ortaöğretim fen branşı öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Kırşehir ili örneği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2016-2017, VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ, Lisans
2016-2017, SEÇMELİ AL I- MEDYA OKURYAZARLIĞI, Lisans
2016-2017, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2016-2017, UZAKTAN EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Lisans
2016-2017, UZAKTAN EĞİTİM, Lisans
2016-2017, SEÇMELİ MB-I ÖĞRENME TEORİLERİ, Lisans
2016-2017, EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI, Lisans
2015-2016, VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ, Lisans
2015-2016, SEÇMELİ AL I- MEDYA OKURYAZARLIĞI, Lisans
2015-2016, WEB TASARIMI, Lisans
2015-2016, UZAKTAN EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Lisans
2015-2016, Bilgisayar II, Lisans
2015-2016, UZAKTAN EĞİTİM, Lisans
2015-2016, SEÇMELİ MB-I ÖĞRENME TEORİLERİ, Lisans
2015-2016, EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI, Lisans
2015-2016, Bilgisayar I, Lisans
2014-2015, SEÇMELİ AL I- MEDYA OKURYAZARLIĞI, Lisans
2014-2015, WEB TASARIMI, Lisans
2014-2015, PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ II, Lisans
2014-2015, UZAKTAN EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Lisans
2014-2015, PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I, Lisans
2014-2015, UZAKTAN EĞİTİM, Lisans
2014-2015, EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI, Lisans
2013-2014, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2013-2014, PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ II, Lisans
2013-2014, UZAKTAN EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Lisans
2013-2014, PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I, Lisans
2013-2014, UZAKTAN EĞİTİM, Lisans
2013-2014, EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI, Lisans
2012-2013, PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ II, Lisans
2012-2013, UZAKTAN EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Lisans
2012-2013, SEÖMELİ AL-I ÖĞRENME NESNELERİ, Lisans
2012-2013, Bilgisayar II, Lisans
2012-2013, PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I, Lisans
2012-2013, UZAKTAN EĞİTİM, Lisans
2012-2013, SEÇMELİ MB-I ÖĞRENME TEORİLERİ, Lisans
2012-2013, EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI, Lisans
2012-2013, Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
SSL4ADULTS: Developing Adults Key Competencies by Improving their Socio-Scientific Literacy (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2021
Proje TEBAG: Tarih Eğitiminde Bağlamsallaştırma Becerisini Geliştirmeye Dönük Alternatif Öğretim Aracı Geliştirme (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2020
Proje Tebag: Tarih Eğitiminde Bağlamsallaştırma Becerisini Geliştirmeye Dönük Alternatif Öğretim Aracı Geliştirme (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2020
E-Argümantasyon: Fen Eğitimine Yönelik Yenilikçi Bir Yazılımın Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2020-2023
EARLYCODE: Developing Teaching Materials for Preschool Teaching Undergraduates on Computational Thinking and Introduction to Coding (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yürütücü , 2018-2021
Uzaktan Eğitimde İçerik Geliştirme: Bir Örnek Uygulama ve Değerlendirme Çalışması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİNİN (KEFAD) DONANIMSAL VE YAZILIMSAL ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2019
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ANLAYIŞLARI VE DİJİTAL OKUR YAZARLIKLARI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI, ÖĞRENME-ÖĞRETME ANLAYIŞLARI VE DİJİTAL OKURYAZARLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Kullanımına Yönelik Bir Örnek Uygulama (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Dijital Hikayeleme Yöntemi ile Etkili Türkçe Öğretimi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
Dünyada ”Şiddet” Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi Örneği Üzerinden Bakanlık Uzman Yardımcılarının Eğitimi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2016-2016
Proje tabanlı öğrenme kapsamında eğitim yazılımı geliştirilmesi ve uygulanması. (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2016
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE EĞİTİM UYGULAMALARI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2017
Politika Geliştirmede Yeni Yöntemler ve Dünyada Politika Araştırmalarındaki Eğilimlerin Belirlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2014-2015
Ortak Dersler Sınav Yönetim Sistemi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2015
Kayıt Yok
Başarmak, U., Yakar, H., Güneş, E., Kuş, Z. (2019) "Analysis of Digital Citizenship Subject Contents of Secondary Education Curricula", Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 10 (1) pp. 26-51 [TR Dizin] DOI   
Bahçivan, E., Güneş, E., Üstündağ, M.T. (2018) "A Comprehensive Model Covering Prospective Teachers’ Technology Use: The Relationships Among Self, Teaching and Learning Conceptions and Attitudes", Technology, Pedagogy and Education, 27 (4) pp. 399-416 [SSCI] Link DOI   
Cemaloğlu, N., Kukul, V., Üstündağ, M.T., Güneş, E., Arslangilay, A.S.B. (2018) "EĞİTİCİLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ: BİLECİK İLİ ÖRNEĞİ", Electronic Turkish Studies, 13 (11) pp. 399-420 [TR Dizin]   
Güneş, E., Bahçivan, E. (2018) "A mixed research-based model for pre-service science teachers’ digital literacy: Responses to “which beliefs” and “how and why they interact” questions", COMPUTERS EDUCATION, 118 (0) pp. 96-106 [SSCI] Link DOI  
Bahçivan, E., Güneş, E., Üstündağ, M.T. (2018) "A comprehensive model covering prospective teachers’ technology use: the relationships among self, teaching and learning conceptions and attitudes", Technology Pedagogy and Education, 27 (4) pp. 399-416 [SSCI] Link DOI  
Yılmaz, Y., Üstündağ, M.T., Güneş, E. (2017) "Öğretim materyali olarak dijital hikâye geliştirme aşamalarının ve araçlarının incelenmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3) pp. 1621-1640 [TR Dizin]   
Yılmaz, Y., Üstündağ, M.T., Güneş, E., Çalışkan, G. (2017) "DİJİTAL HİKAYELEME YÖNTEMİ İLE ETKİLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ", Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7 (2) pp. 254-275 [TR Dizin]   
Üstündağ, M.T., Güneş, E., Bahçivan, E. (2017) "Turkish Adaptation of Digital Literacy Scale and Investigating Pre-service Science Teachers’ Digital Literacy", Journal of Education and Future, 12 (0) pp. 19-29 [ESCI]  
Güneş, E., Üstündağ, M.T., Yalçın, H., Safran, M. (2017) "Investigating Educational Research Articles (1980-2014) in terms of Bibliometric Indicators", International Online Journal of Educational Sciences, 9 (1) pp. 101-117 DOI  
Güneş, E., Yüksel, M., Kaya, H.P. (2017) "Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18 (1) pp. 367-382 [TR Dizin]   
Güneş, E., Yalın, H.İ. (2017) "ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME STİLLERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ FARKLI ETKİLEŞİM TASARIMLARININ AKADEMİK BAŞARI VE GÜDÜLENMEYE ETKİSİ", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (39) pp. 275-299 [TR Dizin]  
Güneş, E. (2017) "Teaching Project Management Using an Online Project Management Software: Implications for Student Satisfaction and Interaction", Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (3) pp. 122-135  
Kuş, Z., Güneş, E., Başarmak, U., Yakar, H. (2017) "Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Journal of Computer and Education Research, 5 (10) pp. 298-316 DOI  
Üstündağ, M.T., Yalçın, H., Birbudak, T.S., Güneş, E., Safran, M. (2016) "Öğretmen Adaylarının 2014 KPSS Puanlarının Fakülte ve Öğretmenlik Alanlarına Göre Karşılaştırılması", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (3) pp. 599-619 [TR Dizin]   
Güneş, E., Bahçivan, E. (2016) "A Multiple Case Study of Preservice Science Teachers TPACK Embedded in a Comprehensive Belief System", International Journal of Environmental Science Education, 11 (15) pp. 8040-8054  
Üstündağ, M.T., Yalçın, H., Güneş, E. (2016) "Intellectual Structure of STEM Education in Educational Research", The Turkish Online Journal of Educational Technology, (0) pp. 1222-1230  
Güneş, E., Bülbül, H.İ. (2014) "Web Ortamında Problem Temelli Öğrenmede Farklı Geri Bildirim Stratejilerinin ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumun Öğrenme Üzerindeki Etkisi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (2) pp. 109-125  
Çakmak, E.K., Güneş, E., Çiftci, S., Üstündağ, M.T. (2011) "WEB SİTESİ KULLANILABİLİRLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİK GÜVENİRLİK ANALİZİ VE UYGULAMA SONUÇLARI", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (2) pp. 31-40  
Dürüst, E., Güneş, E. (2019) "Öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik tutumları ve öz-yeterlik algıları", 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , (pp. 416), Kırşehir, Türkiye, (Ekim 2019
Başarmak, U., Güneş, E. (2018) "Türkiyedeki Üniversite Web Sitelerinin Farklı Boyutlara Göre Değerlendirilmesi", 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS 2018) , (pp. 193-194), Antalya, Türkiye, (Kasım 2018
Kuş, Z., Güneş, E., Yakar, H., Başarmak, U. (2018) "Geleneksel Vatandaşlıktan Dijital Vatandaşlığa: Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Algıları", 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018) , (pp. 326), İzmir, Türkiye, (Mayıs 2018
Üstündağ, M.T., Güneş, E., Topçu, Ö. (2018) "Böte Öğrencilerinin Hızlı Uygulama Geliştirmeye Yönelik Görüşleri", ICITS 2018 , İzmir, Türkiye, (Haziran 2018
Güneş, E., Baş, M., Başarmak, U. (2018) "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN DENEYİMLERİ BAĞLAMINDA INCELENMESİ", I. UluslararasıÇağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu , (pp. 195-196), Antalya, Türkiye, (Kasım 2018
Yılmaz, Y., Üstündağ, M.T., Güneş, E., Çalışkan, G. (2017) "Dijital Hikayeleme Yönteminin Türkçe Öğretimine Etkisi", 11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017) , (pp. 236-237), Malatya, Türkiye, (Mayıs 2017
Başarmak, U., Güneş, E. (2017) "Digital Age Disease Nomophobia: High School Sample", 8th International Conference on New Horizons in Education Conference (INTE 2017) , (pp. 1031), Berlin, Almanya, (Kasım 2017
Bahçivan, E., Üstündağ, M.T., Güneş, E. (2017) "PRE-SERVICE TEACHERS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND DIGITAL LITERACY", 6. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education , (pp. 76-77), Prag, Çek Cumhuriyeti, (Mayıs 2017
Güneş, E., Üstündağ, M.T., Bahçivan, E. (2017) "Dijital Okuryazarlık Düzeyinin Ölçülmesi Problemi", 5. International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES 2017) , (pp. 132), İzmir, (Ekim 2017
Kuş, Z., Güneş, E., Başarmak, U., Yakar, H. (2017) "Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması", 11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017) , (pp. 217-218), Malatya, Türkiye, (Mayıs 2017
Güneş, E., Başarmak, U., İslim, Ö.F. (2017) "Uzaktan Eğitimde İçerik Geliştirme: Bir Örnek Uygulama ve Değerlendirme Çalışması", 11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017) , (pp. 480-481), Malatya, Türkiye, (Mayıs 2017
Özçakır, B., Güneş, E., Özdemir, D. (2017) "Matematik Eğitimine Yönelik Bir Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi ve Uygulanması", 5. International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES 2017) , (pp. 240), İzmir, Türkiye, (Ekim 2017
Güneş, E., Bahçivan, E. (2017) "Öğretmen adaylarının öğrenme-öğretme anlayışları ve dijital okuryazarlıkları", 6th International Conference on Strategic Research in Social Science and Education , (Haziran 2017
Bahçivan, E., Üstündağ, M.T., Güneş, E. (2017) "Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve dijital okuryazarlıkları", 6th International Conference on Strategic Research in Social Science and Education , (Haziran 2017
Güneş, E., Bahçivan, E. (2017) "CONCEPTIONS OF TEACHING-LEARNING AND DIGITAL LITERACIES OF PRE-SERVICE TEACHERS", 6. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education , (pp. 75), Prag, Çek Cumhuriyeti, (Mayıs 2017
Güneş, E., Başarmak, U., Yağcı, M. (2016) "A Case Study of Project based Learning for Teaching Educational Software Development", International Conference on New Horizons in Education (INTE2016) , (pp. 241), Viyana, Avusturya, (Aralık 2016
Özçakır, B., Güneş, E., Çitci, E. (2016) "IMPLEMENTATION OF AUGMENTED REALITY ON CHEMISTRY EDUCATION", International Conference on New Horizons in Education (INTE2016) , (pp. 116), Viyana, Avusturya, (Aralık 2016
Güneş, E., Üstündağ, M.T. (2016) "Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Kullanımına Yönelik Bir Örnek Uygulama", 10th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS2016) , (pp. 116), Rize, Türkiye, (Haziran 2016
Yılmaz, Y., Üstündağ, M.T., Güneş, E. (2016) "Öğretim Materyali Olarak Dijital Hikaye Geliştirme Aşamalarının İncelenmesi", 10th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS2016) , (pp. 267), Rize, Türkiye, (Haziran 2016
Özçakır, B., Çakıroğlu, E., Güneş, E. (2016) "EDUTAINMENT APPLICATIONS OF AUGMENTED REALITY THECASE OF AUGMENTED BOOK", International Academic Research Congress(INES-2016) , (pp. 1337-1344), Antalya, Türkiye, (Aralık 2016
Üstündağ, M.T., Güneş, E., Yalçın, H., Birbudak, T.S. (2015) "TÜBİTAK DESTEKLİ YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ VE ÖZELDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ DURUMU", 5th International Conference on Research in Education , (pp. 156), Edirne, Türkiye, (Ekim 2015
Güneş, E., Üstündağ, M.T. (2015) "How Can We Integrate Technology into Measurement and Evaluation? Implementation of an Exam Management Application", International Educational Technology Conference (IETC 2015) , (pp. 532-538), İstanbul, Türkiye, (Haziran 2015
Güneş, E., Üstündağ, M.T. (2014) "Student Awareness Towards Rapid Application Development (RAD) in Education", International Conference on New Trends in Educational Technology - INTET2014 , (pp. 18), Gazimagusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Nisan 2014
Üstündağ, M.T., Çakmak, E.K., Güneş, E. (2014) "Sosyal Bilimler Alanında Akademik Araştırmalara Destek Amaçlı Yazılımların Kullanımına Yönelik İhtiyaç Analizi", International Conference on New Trends in Educational Technology - INTET2014 , (pp. 12), Gazimagusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Nisan 2014
Üstündağ, M.T., Güneş, E., Olpak, Y.Z. (2013) "Lisansüstü Eğitimde Teknoloji Kullanımının Önemi ve Öğretimi - Örnek Uygulama ve Sonuçları", 1. International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES 2013) , (pp. 94), Trabzon, Türkiye, (Haziran 2013
Çiftci, S., Güneş, E., Üstündağ, M.T. (2010) "Attitudes of distance education students towards web based learning – a case study", World Conference on Educational Sciences (WCES-2010) , (pp. 2393-2396), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2010
Güneş, E., Karataş, S., Çakmak, E.K., Çiftci, S., Üstündağ, M.T. (2009) "E-ÖĞRENMEDE TASARIM VE GELİŞTİRME SÜRECİ İLE GÖREV PAYLAŞIMI", 3. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2009) , (pp. 1123-1127), Trabzon, Türkiye, (Eylül 2009
Karataş, S., Üstündağ, M.T., Güneş, E. (2009) "PARMAKLAR KLAVYEDE, PEKİ YA ZİHİNLER NEREDE? E-ÖĞRENMEDE ETKİLEŞİM", 9th International Educational Technology Conference (IETC2009) , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2009
Güneş, E., Üstündağ, M.T., Karataş, S. (2008) "EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİNDEN BAĞIMSIZ “SCORM UYUMLU” EĞİTİMSEL İÇERİK GELİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA", International Educational Technology Conference (IETC 2008) , Eskişehir, Türkiye, (Haziran 2008
Kayıt Yok
Güneş, E., Sancar, R. (2023) "Reklamlar ve Reklamlarda Mesaj Tasarımı", Kitap: Erken Çocukluk Eğitiminde Uygulamalarla Medya Okuryazarlığı, : Nobel Akademik Yayıncılık  
Altun, D., Güneş, E., Üstündağ, M.T., Uysal, M., Tanrıverdi, M. (2022) "Erken Çocukluk Döneminde Bilgi- İşlemsel Düşünme Becerileri", Kitap: Erken Çocukluk Döneminde DİJİTAL TEKNOLOJİ - Uygulamalar, Araştırmalar ve Eğilimler, Ankara/Türkiye : Nobel Yayınevi  
Berk, N.A., Gültekin, F., Üstündağ, M.T., Kaymakcı, S., Karabağ, Ş.G., Güneş, E. (2022) "Use of Digital Historical Material and Alternative Teaching Tools in History Lessons Project TEBIT", Kitap: Cases on Historical Thinking and Gamification in Social Studies and Humanities Education, Hershey/Amerika Birleşik Devletleri : IGI Global  
Güneş, E., Hamutoğlu, N.B. (2020) "Açık ve Uzaktan Eğitimin Geleceği Araştırma ve Değerlendirme", Kitap: Açık ve UzaktanÖğrenme, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) KEFAD, 2018,
(Ulusal - Bilimsel Dergi) KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD), 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU), 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Tarih İncelemeleri Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATICS TECHNOLOGIES, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
A mixed research-based model for pre-service science teachers’ digital literacy: Responses to “which beliefs” and “how and why they interact” questions
COMPUTERS EDUCATION
5 0 0 21 3 8 0 0 37
2
Turkish Adaptation of Digital Literacy Scale and Investigating Pre-service Science Teachers’ Digital Literacy
Journal of Education and Future
0 0 0 15 11 2 0 0 28
3
DİJİTAL HİKAYELEME YÖNTEMİ İLE ETKİLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
0 0 0 9 9 5 0 0 23
4
Öğretim materyali olarak dijital hikâye geliştirme aşamalarının ve araçlarının incelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 6 4 8 0 0 18
5
Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Journal of Computer and Education Research
0 0 0 2 3 5 0 0 10
6
Attitudes of distance education students towards web based learning – a case study
0 0 0 2 4 1 1 0 8
7
A Multiple Case Study of Preservice Science Teachers TPACK Embedded in a Comprehensive Belief System
International Journal of Environmental Science Education
0 0 0 5 1 2 0 0 8
8
Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 0 6 0 0 0 6
9
WEB SİTESİ KULLANILABİLİRLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİK GÜVENİRLİK ANALİZİ VE UYGULAMA SONUÇLARI
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
0 0 0 0 4 1 0 0 5
10
Öğretmen Adaylarının 2014 KPSS Puanlarının Fakülte ve Öğretmenlik Alanlarına Göre Karşılaştırılması
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 1 3 0 0 0 4
11
EĞİTİCİLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ: BİLECİK İLİ ÖRNEĞİ
Electronic Turkish Studies
0 0 0 1 2 0 0 0 3
12
Intellectual Structure of STEM Education in Educational Research
The Turkish Online Journal of Educational Technology
0 0 0 0 0 2 0 0 2
13
Web Ortamında Problem Temelli Öğrenmede Farklı Geri Bildirim Stratejilerinin ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumun Öğrenme Üzerindeki Etkisi
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
14
Açık ve UzaktanÖğrenme
0 0 0 0 0 1 0 0 1
15
Investigating Educational Research Articles (1980-2014) in terms of Bibliometric Indicators
International Online Journal of Educational Sciences
0 0 0 1 0 0 0 0 1
16
PARMAKLAR KLAVYEDE, PEKİ YA ZİHİNLER NEREDE? E-ÖĞRENMEDE ETKİLEŞİM
0 0 0 0 0 1 0 0 1
17
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME STİLLERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ FARKLI ETKİLEŞİM TASARIMLARININ AKADEMİK BAŞARI VE GÜDÜLENMEYE ETKİSİ
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mutlu Tahsin Üstündağ
Gazi Üniversitesi
2008 - 2022 28
Eralp Bahçivan
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2016 - 2018 10
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2019 9
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2019 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2019 4
Haydar Yalçın
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
2015 - 2017 4
Yakup Yılmaz
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2016 - 2017 4
Serçin Karataş
Gazi Üniversitesi
2008 - 2009 3
Ebru Kılıç Çakmak
Gazi Üniversitesi
2009 - 2014 3
Serdar Çiftci
Adnan Menderes Üniversitesi
2009 - 2011 3
Bilal Özçakır
Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2017 3
Gürbüz Çalışkan
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2017 2
Togay Seçkin Birbudak
Gazi Üniversitesi
2015 - 2016 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 1
Ahi Evran Üniversitesi
2017 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 1
Ahi Evran Üniversitesi
2017 1
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2023 1
Ahi Evran Üniversitesi
2013 1
Halil İbrahim Yalın
Gazi Üniversitesi
2017 1
Erdinç Çakıroğlu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2016 1
Nazire Burçin Hamutoğlu
-
2020 1
Ömer Faruk İslim
Ahi Evran Üniversitesi
2017 1
Dilek Altun
-
2022 1
Erol Çitci
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Neval Akça Berk
Çukurova Üniversitesi
2022 1
Mevlüt Uysal
Gazi Üniversitesi
2022 1
Şerifnaz Gülin Karabağ
Gazi Üniversitesi
2022 1
Halil İbrahim Bülbül
Gazi Üniversitesi
2014 1
Mustafa Tanrıverdi
Gazi Üniversitesi
2022 1
Necati Cemaloğlu
Gazi Üniversitesi
2018 1
Fatma Gültekin
Aksaray Üniversitesi
2022 1
Aslıhan Selcen Bingöl Arslangilay
Gazi Üniversitesi
2018 1
Mustafa Safran
Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)
2017 1
Volkan Kukul
Amasya Üniversitesi
2018 1
Selahattin Kaymakcı
Kastamonu Üniversitesi
2022 1
Duygu Özdemir
-
2017 1
Mustafa Safran
-
2016 1
Özgür Topçu
-
2018 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 618
Anahtar Kelimeler Eğitim Teknolojileri, Materyal Geliştirme, Uzaktan Eğitim Tasarımı ve Yönetimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 5 62 180 182 20 40 0 80 40 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 467 . 440 . 369 . 360 . 522 . 488 . - 536 . 552 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 327 . 287 . 188 . 179 . 311 . 290 . - 291 . 339 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 105 . 71 . 33 . 30 . 96 . 82 . - 72 . 89 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 69 . 41 . 14 . 14 . 56 . 57 . - 44 . 52 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 29 . 24 . 7 . 6 . 31 . 31 . - 24 . 28 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 32 . 15 . 4 . 4 . 30 . 26 . - 13 . 23 . -
Toplam Yayın 2 8 18 8 2 1 0 2 1 0
Toplam Makale 0 3 8 4 1 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
Toplam Bildiri 2 5 10 4 1 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 10 3 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri