img

Doç. Dr. Tercan YILDIRIM

  • Eğitim Fakültesi
  • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
  • Sosyal Bilgiler Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
69
Atıf
166
h-index
7
Proje
2
Google Scholor
Yayın
37
Atıf
276
h-index
10
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Yl) (Tezsiz), 2006, 2008
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü, 1995, 2000
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tarih Öğretmenliği (Dr), 2014
Araştırma Alanları
Tarih Eğitimi, Tarih Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tarih Öğretmenliği (Dr), 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Yl) (Tezsiz), 2006, 2008
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü, 1995, 2000
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 82, 2017
İngilizce, YDS, 61, Bahar, 2015
İngilizce, KPDS, 63, Bahar, 2003
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitimi Tarih Eğitimi
[UAK] Eğitim Bilimleri Tarih Eğitimi Tarih Eğitimi
2019-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2017-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2015-2017, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2017-, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Özge Dişsiz, Yüksek Lisans, Tarihsel Dizilerde Toplumsal Belleğin Sunumu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ümmügülsüm Torun, Yüksek Lisans, Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının okul dışı öğrenmeye yönelik görüşleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ayşe Paksoy, Yüksek Lisans, Vatandaşlık aktarımı açısından geçmişten günümüze sosyal bilgiler ders kitaplarının incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2017-2018, YÜKSEK LİSANS, Yüksek Lisans
2017-2018, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2017-2018, Türk Eğitim Tarihi, Lisans
2017-2018, Türk Modernleşme Tarihi II, Lisans
2017-2018, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2017-2018, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Lisans
2017-2018, Sosyal Bilgilerde İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretimi, Yüksek Lisans
2017-2018, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2017-2018, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans
2017-2018, Okul Deneyimi, Lisans
2017-2018, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2017-2018, 1938 Sonrası Kültür ve Toplum, Lisans
2017-2018, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri, Lisans
2016-2017, BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ- II, Yüksek Lisans
2016-2017, SEMİNER, Yüksek Lisans
2016-2017, TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2016-2017, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2016-2017, OKUL DIŞI TARİH ÖĞRETİMİ, Lisans
2016-2017, TARİH ÖĞRETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR, Lisans
2016-2017, SOSYAL PROJE GELİŞTİRME, Lisans
2016-2017, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2016-2017, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I, Lisans
2016-2017, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Lisans
2016-2017, BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ- I, Yüksek Lisans
2016-2017, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2015-2016, SOSYAL PROJE GELİŞTİRME, Lisans
2015-2016, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2015-2016, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I, Lisans
2015-2016, EĞİTİM SİSTEMİNDE SORUNLAR, EĞİLİMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI, Lisans
2015-2016, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Lisans
2015-2016, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2015-2016, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2015-2016, OKUL DENEYİMİ, Lisans
Kayıt Yok
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin ve Öğrencilerin Beceri Hiyerarşileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
2017 ORTAÖĞRETİM TARİH PROGRAMININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Kayıt Yok
Alaca, E., Yıldırım, T. (2023) "Preservice Social Studies Teachers’ Views About Instructional Technologies Course", International Journal of Turkish Educational Studies, 11 (21) pp. 642-669 [TR Dizin] DOI     
Yıldırım, T., Öztürk, D. (2023) "A Mixed-Method Research on Digital Literacy of Middle School Students", International Journal of Education & Literacy Studies, 11 (1) pp. 70-86 Link DOI    
Yıldırım, T., Yazıcı, F. (2023) "Tarih Öğretimini Çarpıtmanın Meşru Gerekçeleri Olabilir Mi?", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1) pp. 210-255 Link DOI    
Torun, Ü., Yıldırım, T. (2022) "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenmeye Yönelik Farkındalıkları, Bilişsel Yapıları ve Uygulama Durumları Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2022 (18) pp. 222-249 [TR Dizin] DOI      
Yakar, H., Yıldırım, T. (2021) "Edebî Ürünlerin Tarih Öğretiminde Kullanımı: Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarının Analizi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2) pp. 409-426 [TR Dizin] DOI     
Yakar, H., Yıldırım, T. (2021) "Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Edebî Ürünlerin Kullanımı", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2) pp. 409-426 [TR Dizin] DOI    
Çelikkaya, T., Yıldırım, T., Kürümlüoğlu, M. (2019) "Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (0) pp. 113-134 [TR Dizin] Link DOI      
Alaca, E., Yıldırım, T. (2018) "Preservice Social StudiesTeachers’ Opinions Regarding History Education", JOURNAL OF EDUCATION AND TRAINING STUDIES, 6 (4) pp. 110-117 Link DOI     
Yıldırım, T. (2018) "Türkiye’de Tarih Öğretiminde Pozitivist Etki: Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme (1930-1938)", International Online Journal of Educational Sciences, 10 (1) pp. 211-227 Link DOI    
Yıldırım, T. (2018) "2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 19 (1) pp. 994-1019 [TR Dizin] Link    
Yazıcı, F., Yıldırım, T. (2018) "History teaching as a nation-building tool in the early republican period in Turkey (1923–1938)", Paedagogica Historica, 54 (1) pp. 1-14 [SSCI] Link DOI   
Yıldırım, T. (2018) "Tarih Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Değer Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri", Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (14) pp. 296-320 [TR Dizin] Link DOI     
Yıldırım, T., Yazıcı, F. (2017) "Tarih Alan Yeterlik Algısı Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", Journal of Turkish Studies, 12 (17) pp. 589-604 [TR Dizin] Link DOI     
Yazıcı, F., Yıldırım, T. (2017) "Effect of Pedagogical Formation Program on Pre-Service History Teachers’ Perceived Self-Efficacy", European Journal of Educational Research, 6 (3) pp. 357-366 Link DOI    
Yıldırım, T., Şimşek, A. (2017) "Erken Cumhuriyet Döneminde “Biz”in İnşası: Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37 (1) pp. 367-382 [TR Dizin] Link    
Yıldırım, T., Yazıcı, F. (2017) "Preservice History Teachers’ Perceptions of Subject Matter Competency", Journal of Education and Training Studies, 5 (10) pp. 113-122 Link DOI     
Yazıcı, F., Yıldırım, T. (2017) "Okul Dışı Tarih Öğretimi ve Sosyal Zekâ Arasındaki İlişkinin Yol Analiziyle İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2) pp. 733-755 [TR Dizin]    
Yıldırım, T., Şimşek, A. (2017) "Erken Cumhuriyet Dönemi’nde “Biz”in İnşası:Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37 (1) pp. 367-389 Link  
Yıldırım, T. (2017) "Yeni Ortaöğretim Tarih Ders Programları ve 9. Sınıf Tarih Ders Kitabında Değerler Eğitimi", Journal of Turkish Studies, 12 (33) pp. 557-572 [TR Dizin] Link DOI     
Yıldırım, T., Yazıcı, F. (2017) "Preservice History And Social Studies Teachers’ Perceptions Of Outdoor History Teaching", European Journal of Education Studies, 3 (9) pp. 150-162 Link DOI    
Yıldırım, T. (2016) "Halkevleri deki Tarih Eğitimi Faaliyetlerine Bir Örnek Tarihi Konferanslar 1932 1951", Turkish Studies, 11 (19) pp. 825-840 [TR Dizin] Link DOI     
Yazıcı, F., Pamuk, A., Yıldırım, T. (2016) "Tarih Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Tutumları Arasındaki İlişki", Turkish Studies, 11 (9) pp. 947-964 [TR Dizin] Link DOI     
Yıldırım, T., Şimşek, A. (2015) "Erken Cumhuriyet Dönemi Lise Tarih Ders Kitaplarında Din Anlatısı", Eğitim ve Biim, 40 (179) pp. 323-340 [SSCI] Link DOI    
Yıldırım, T. (2014) "Tarih Ders Kitaplarında Öteki Kurgusu 1930 lı Yıllar Üzerine Bir Değerlendirme", Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 3 (1) pp. 62-89 Link DOI    
Yıldırım, T. (2014) "Avrupa Tarihi nin Oluşumu", Tuhed, 3 (2) pp. 187-200  
Yıldırım, T. (2023) "Türkiye'de Tarih Eğitiminin Yüzyılı: Nereden Geldi? Nereye Gidiyor?", VII. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (ISHE/ TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ) , (Eylül 2023
Yıldırım, T., Yazıcı, F., Ozan, H. (2023) "Tarih Öğretmenlerinin Sosyal Yaşamlarında Tarih Bilgisini Kullanma Durumları", IX. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (ISHE/ SAKUM) , (pp. 162-163), Sakarya, (Eylül 2023
Yıldırım, T., Ozan, H. (2023) "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerisini Öğretme Deneyimleri", IX. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (ISHE/ SAKUM) , (pp. 102-103), Sakarya, (Eylül 2023
Dişsiz, Ö., Yıldırım, T. (2022) "Toplumsal Belleğin Yeniden İnşasında Tarihsel Dizilerin Kullanımı", VIII. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (ISHE/ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ) , Adana, (Eylül 2022
Yıldırım, T. (2021) "GEÇ OSMANLI'DAN ERKEN CUMHURİYET'E LİSE TARİH ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI", VII. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (ISHE/ TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ) , Tokat, (Eylül 2021
Alaca, E., Yıldırım, T. (2021) "GEÇ OSMANLI'DAN ERKEN CUMHURİYET'E TARİH ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI", 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION , (pp. 41-42), Tokat, Türkiye, (Eylül 2021
Torun, Ü., Yıldırım, T. (2019) "Türkiye’de Kanıt Temelli Öğrenme Alanında Yapılan Araştırmalarda Bir Eğilim Çalışması", 8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , (pp. 832-843), Ankara, Türkiye, (Aralık 2019
Paksoy, A., Yıldırım, T. (2019) "Atatürkçülük Konularının Öğretimi :Bir Eğilim Araştırması", 8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , (pp. 820-831), Ankara, Türkiye, (Aralık 2019
Yıldırım, T., Yazıcı, F. (2019) "SÖZLÜ TARİH YÖNTEMİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ", VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu , (pp. 909-918), Bolu, Türkiye, (Aralık 2019
Çelikkaya, T., Yıldırım, T., Kürümlüoğlu, M. (2018) "Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri,", III: International Congress on Social Sciences 05-08 September 2018, Üsküp/MAKEDONYA , (Eylül 2018
Alaca, E., Yıldırım, T. (2018) "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI", 17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU(USOS) , (pp. 541-542), Ankara, Türkiye, (Nisan 2018
Yıldırım, T., Alaca, E. (2018) "TÜRKİYE’DE TARİHSEL DÜŞÜNME BECERİLERİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARDA EĞİLİM: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI", 17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU(USOS) , (pp. 527-528), Ankara, Türkiye, (Nisan 2018
Yıldırım, T., Alaca, E. (2018) "TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROGRAMDAKİ DEĞERLERE İLİŞKİN DEĞER HİYERARŞİLERİ, GEREKÇELERİ VE ÖNERİLERİ", 17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU(USOS) , (pp. 922-923), Ankara, Türkiye, (Nisan 2018
Alaca, E., Yıldırım, T. (2018) "TÜRK TARİH KONGRELERİNDE TARİH EĞİTİMİNİN YERİ", V. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION , (pp. 4), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2018
Çelikkaya, T., Yıldırım, T. (2018) "Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kronoloji Becerilerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES VII) , (pp. 1259-1273), Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2018
Alaca, E., Yıldırım, T. (2017) "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI", IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH , (pp. 333-334), Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Yıldırım, T. (2017) "İnkılap Temsilleriyle Tarih Öğretimi: Halkevlerinde Milli Mücadele Anlatısı", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu Üniversitesi, Ordu, 2017 , Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Yazıcı, F., Yıldırım, T. (2017) "Yurtseverlik Tutumlarını Yordayan Değerlerin İncelenmesi", International Symposium of Education and Values , (Ekim 2017
Yıldırım, T., Yazıcı, F. (2017) "2017 Ortaöğretim Tarih Dersi 9-11 Öğretim Programının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi", International Symposium of Education and Values , (Ekim 2017
Yıldırım, T. (2016) "Halkevlerinde Tarih Eğitimi Faaliyetlerine Bir Bakış 1932 1951", IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu , (Eylül 2016
Yıldırım, T. (2014) "Türkiye de Tarih Ders Kitaplarında Milli Seciye Söylemi", III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu , Sakarya, Türkiye, (Eylül 2014 
Yıldırım, T. (2014) "Tarih Ders Kitaplarında Medeniyet Kültür Anlatısı", III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu , Sakarya, Türkiye, (Haziran 2014 
Şimşek, A., Yıldırım, T. (2012) "Erken Cumhuriyet Dönemi Lise Tarih Ders Kitaplarında Din Anlatısı", II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Haziran 2012
Yıldırım, T., Şimşek, A. (2012) "Erken Cumhuriyet Dönemi Lise Tarih Ders Kitaplarında Din Anlatısı", II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu , Trabzon, Türkiye, (Eylül 2012
Yıldırım, T., Alaca, E. (2023) "MEŞRUTİYET’TEN GÜNÜMÜZE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA VATANDAŞLIK DERSLERİ (İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE)", Ankara/Türkiye : NOBEL  
Alaca, E., Yıldırım, T. (2022) "1869'DAN GÜNÜMÜZE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİN DERSLERİ (İLKOKUL VE ORTAOKUL)", Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık   
Alaca, E., Yıldırım, T. (2022) "1926'DAN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI", Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Alaca, E., Yıldırım, T. (2022) "HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI 1926'DAN GÜNÜMÜZE", Ankara/Türkiye : NOBEL   
Alaca, E., Yıldırım, T. (2022) "1869'DAN GÜNÜMÜZE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİN DERSLERİ(İLKOKUL VE ORTAOKUL)", Ankara/Türkiye : NOBEL  
Alaca, E., Yıldırım, T. (2021) "1869' DAN GÜNÜMÜZE TARİH ÖĞRETİM PROGRAMLARI (İLKOKUL, ORTAOKUL ve LİSE)", Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Alaca, E., Yıldırım, T. (2021) "1869'DAN GÜNÜMÜZE TARİH ÖĞRETİM PROGRAMLARI (İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE)", Ankara/Türkiye : NOBEL  
Alaca, E., Yıldırım, T. (2020) "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARI", Ankara/Türkiye : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ  
Alaca, E., Yıldırım, T. (2020) "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARI", Ankara/Türkiye : NOBEL  
Yıldırım, T. (2016) "Tarih Ders Kitaplarında Kimlik Söylemi", İstanbul/Türkiye : Yeni İnsan    
Yıldırım, T. (2024) "Cumhuriyetin 100. Yılında “Tarih Ders Kitapları”", Kitap: Tarih ve Eğitime Dair Cumhuriyetin 100. Yılı Konuşmaları, İstanbul/Türkiye : İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Yayınevi  
Yıldırım, T., Alaca, E. (2020) "POLİTİK OKURYAZARLIK BECERİSİ VE ÖĞRETİMİ", Kitap: KONU VE BECERİ TEMELLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - II, Ankara/Türkiye : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ  
Yıldırım, T., Mert, H. (2019) "Atatürkçülük Konularının Öğretimi", Kitap: (Atatürkçülük Konularının Öğretimi) Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi II, Ankara/Türkiye : pegem akademi  
Yıldırım, T. (2019) "Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı", Kitap: Tarih Ders Kitaplarında İmajlar: Devletler, Halklar, Kişiler, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Yıldırım, T., Mert, H. (2019) "Atatürkçülük Konularının Öğretimi", Kitap: Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi II, Türkiye : Pegem Akademi   
Şimşek, A., Yıldırım, T. (2017) "Türkiye’de Kronoloji Üzerine Yapılmış Araştırmalara Genel Bir Bakış", Kitap: Türkiye’de Tarih Eğitimi Araştirmalari El Kitabı, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Şimşek, A., Yıldırım, T. (2017) "Türkiye’de Kronoloji Üzerine Yapılmış Araştırmalara Genel Bir Bakış", Kitap: Türkiye’de Tarih Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, Ankara/Türkiye : PegemA  
Şimşek, A., Yıldırım, T. (2014) "Demokrat Parti Dönemi (1950-1960)", Kitap: Modern Türkiye Tarihi, İstanbul/Türkiye : Marmara Üniversitesi Yayınları   
Şimşek, A., Yıldırım, T. (2014) "Demokrat Parti Dönemi (1950-1960)", Kitap: Modern Türkiye Tarihi, Türkiye : Marmara Üniversitesi Yayınevi  
Koca, F.A., Yıldırım, T. (2011) "Tarih Yazımı/Metodolojisi/Felsefesi Üzerine Türkçe Bibliyografya Denemesi ”", Kitap: Türkiye de Tarih Yazımı, İstanbul/Türkiye : Yeditepe  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Journal of Current Approaches and Reviews in Education, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi I, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi II, 2019, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Tarih Ders Kitaplarında Kimlik Söylemi
0 0 0 7 10 22 2 0 41
2
Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 3 7 4 0 0 14
3
History teaching as a nation-building tool in the early republican period in Turkey (1923–1938)
Paedagogica Historica
4 0 0 3 2 2 1 0 12
4
Tarih Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Tutumları Arasındaki İlişki
Turkish Studies
1 0 0 8 0 1 0 0 10
5
Yeni Ortaöğretim Tarih Ders Programları ve 9. Sınıf Tarih Ders Kitabında Değerler Eğitimi
Journal of Turkish Studies
1 0 0 1 6 1 0 0 9
6
Halkevleri deki Tarih Eğitimi Faaliyetlerine Bir Örnek Tarihi Konferanslar 1932 1951
Turkish Studies
0 0 0 0 0 6 2 0 8
7
Tarih Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Değer Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri
Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 5 2 0 0 8
8
Okul Dışı Tarih Öğretimi ve Sosyal Zekâ Arasındaki İlişkinin Yol Analiziyle İncelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 5 1 1 0 0 7
9
Erken Cumhuriyet Dönemi Lise Tarih Ders Kitaplarında Din Anlatısı
Eğitim ve Biim
0 0 0 3 2 2 0 0 7
10
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde “Biz”in İnşası:Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1 0 0 0 2 3 0 0 6
11
Tarih Ders Kitaplarında Öteki Kurgusu 1930 lı Yıllar Üzerine Bir Değerlendirme
Türk Tarih Eğitimi Dergisi
0 0 0 2 1 3 0 0 6
12
2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
0 0 0 0 3 2 0 0 5
13
Türkiye’de Tarih Öğretiminde Pozitivist Etki: Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme (1930-1938)
International Online Journal of Educational Sciences
0 0 0 0 0 4 0 0 4
14
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenmeye Yönelik Farkındalıkları, Bilişsel Yapıları ve Uygulama Durumları Üzerine Bir İnceleme
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 2 0 2 0 0 4
15
Tarih Alan Yeterlik Algısı Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Journal of Turkish Studies
0 0 0 2 1 1 0 0 4
16
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARI
0 0 0 0 0 3 0 0 3
17
Türkiye’de Tarih Eğitimi Araştirmalari El Kitabı
0 0 0 0 0 2 0 0 2
18
(Atatürkçülük Konularının Öğretimi) Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi II
0 0 0 0 1 1 0 0 2
19
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARI
0 0 0 0 0 2 0 0 2
20
1869' DAN GÜNÜMÜZE TARİH ÖĞRETİM PROGRAMLARI (İLKOKUL, ORTAOKUL ve LİSE)
0 0 0 0 0 1 0 0 1
21
Preservice Social StudiesTeachers’ Opinions Regarding History Education
JOURNAL OF EDUCATION AND TRAINING STUDIES
0 0 0 0 1 0 0 0 1
22
Erken Cumhuriyet Döneminde “Biz”in İnşası: Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
23
Preservice History Teachers’ Perceptions of Subject Matter Competency
Journal of Education and Training Studies
0 0 0 1 0 0 0 0 1
24
Preservice History And Social Studies Teachers’ Perceptions Of Outdoor History Teaching
European Journal of Education Studies
0 0 0 1 0 0 0 0 1
25
Edebî Ürünlerin Tarih Öğretiminde Kullanımı: Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarının Analizi
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
26
Türkiye de Tarih Yazımı
0 0 0 0 0 1 0 0 1
27
Effect of Pedagogical Formation Program on Pre-Service History Teachers’ Perceived Self-Efficacy
European Journal of Educational Research
0 0 0 1 0 0 0 0 1
28
Modern Türkiye Tarihi
0 0 0 0 0 0 1 0 1
29
Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Edebî Ürünlerin Kullanımı
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
30
Türkiye’de Tarih Eğitimi Araştırmaları El Kitabı
0 0 0 0 0 0 1 0 1
31
KONU VE BECERİ TEMELLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - II
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Eray Alaca
Giresun Üniversitesi
2017 - 2023 18
Fatih Yazıcı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 - 2023 12
Ahmet Şimşek
Sakarya Üniversitesi
2012 - 2017 9
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 - 2019 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 2
Hüseyin Ozan
-
2023 2
Mutlu Kürümlüoğlu
-
2018 - 2019 2
Ümmügülsüm Torun
-
2019 - 2022 2
-
2023 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2021 1
Akif Pamuk
Marmara Üniversitesi
2016 1
Ayşe Paksoy
-
2019 1
Funda Alaslan Koca
-
2011 1
Hamza Yakar
-
2021 1
Özge Dişsiz
-
2022 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
166.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
77.
9072 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
4.
32 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Tarih Eğitimi 32
Anahtar Kelimeler Tarih Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 50 135 225 145 165 140 240 420 155 40
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 422 . 367 . 324 . 397 . 377 . 390 . 384 . 211 . 437 . 166 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 282 . 216 . 155 . 209 . 178 . 205 . 174 . 66 . 229 . 77 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 12 . 8 . 2 . 5 . 4 . 6 . 4 . 2 . 7 . 4 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 10 . 6 . 2 . 3 . 3 . 4 . 3 . 2 . 7 . 3 .
Toplam Yayın 1 4 14 11 7 2 6 6 7 1
Toplam Makale 1 2 8 5 1 0 2 1 3 0
Toplam Kitap 0 1 2 0 3 2 2 4 1 1
Toplam Bildiri 0 1 4 6 3 0 2 1 3 0
Makale (SCI) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 4 2 1 0 0 1 2 0
Makale (Ulusal) 0 2 4 2 0 0 2 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 1 0 0 0 1 2 4 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 2 0 3 1 0 0 0 1
Bildiri (Uluslararası) 0 1 4 6 3 0 2 1 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri