img

Prof. Dr. Şakir Önder ÖZKURT

  • Eğitim Fakültesi
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
  • Fen Bilgisi Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
118
Atıf
260
h-index
7
Proje
35
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Paleoantropoloji (Dr), 2004, 2011
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Dr), 1993, 1995
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Yl) (Tezli), 1991, 1993
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1982, 1987
Araştırma Alanları
Ekoloji, Hayvan Sistematiği, Davranış Biyolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Paleoantropoloji (Dr), 2004, 2011
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Dr), 1993, 1995
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Yl) (Tezli), 1991, 1993
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1982, 1987
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 90, 2019
İngilizce, ÜDS, 77, Bahar, 2010
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Biyoloji Ekoloji
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Biyoloji Hayvan Sistematiği
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Biyoloji Davranış Biyolojisi
2015-, Profesör, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Biyoloji, Türkiye
2009-2015, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Alan Eğitimi, Türkiye
1996-2009, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Tunahan Akkış, Yüksek Lisans, BİYOLOJİ LABORATUVAR ETKİNLİKLERİYLE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK ÖZ YETERLİK VE KAYGILARININ İNCELENMESİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Makbule Karahan, Yüksek Lisans, Fen bilgisi öğretmen adaylarının 21.yy.becerileri ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Dilrüba Akbal, Yüksek Lisans, Miyosen dönem Anadolu Equidae'lerinin taksonomik ve paleoekolojik incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hasan Vural, Yüksek Lisans, Anadolu Miyosen Dönem Rodentia (kemirici=memeli) takımının incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Özlem Surul, Yüksek Lisans, Van Kalesi Höyüğü, Çiledir Höyük ve Tokul köyü Şapel kazılarından ele geçirilen bireylerin travma analizleri, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
2016-2017, Öğrenmenin Biyolojik temelleri, Lisans
2016-2017, EVRİM, Lisans
2016-2017, GENEL BİYOOJİ, Lisans
2016-2017, BİİMSEL RAŞTIRMA TEKNİĞİ VE YAYIN ETİĞİ, Yüksek Lisans
2016-2017, GENEL BİYOLOJİ LAB, Lisans
2015-2016, Öğrenmenin Biyolojik temelleri, Lisans
2015-2016, EVRİM, Lisans
2015-2016, GENEL BİYOOJİ, Lisans
2015-2016, MEMELİLER PALEONTOLOJİSİ, Lisans
2015-2016, ZOOCOGRAFYA, Lisans
2015-2016, BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR, Lisans
2015-2016, GENEL BİYOLOJİ LAB, Lisans
2014-2015, Öğrenmenin Biyolojik temelleri, Lisans
2014-2015, EVRİM, Lisans
2014-2015, GENEL BİYOOJİ, Lisans
2014-2015, ÖĞRENMENİN BİYOLOJİK TEMELLERİ, Yüksek Lisans
2014-2015, GENEL BİYOLOJİ LAB, Lisans
2013-2014, Öğrenmenin Biyolojik temelleri, Lisans
2013-2014, EVRİM, Lisans
2013-2014, Antropoloji, Lisans
2013-2014, Biyoçeşitlilik, Lisans
2013-2014, Zoocoğrafya, Lisans
2013-2014, Hayvan Ekolojisi, Lisans
2013-2014, Genel Biyoloji Lab., Lisans
2013-2014, Genel Biyoloji, Lisans
2013-2014, Omurgalı Hay. Biyo. Lab., Lisans
2013-2014, Omurgalı Hayvanlar Biyoloji, Lisans
2013-2014, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2013-2014, GENEL BİYOLOJİ LAB, Lisans
2012-2013, GENEL BİYOLOJİ LAB, Lisans
2012-2013, Öğrenmenin Biyolojik temelleri, Lisans
2012-2013, EVRİM, Lisans
2012-2013, GENEL BİYOOJİ, Lisans
2012-2013, BİTKİ VE HAYVAN SİSTEMETİĞİ, Lisans
2012-2013, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2011-2012, Öğrenmenin Biyolojik temelleri, Lisans
2011-2012, GENEL BİYOOJİ, Lisans
2011-2012, EVRİM, Lisans
2011-2012, PALEOANTROPOLOJİDE YAŞLANDIRMA TEKNİKLERİ, Lisans
2011-2012, MEMELİ PALEONTOLOJİSİ, Lisans
2011-2012, GENEL BİYOLOJİ LAB, Lisans
2010-2011, Öğrenmenin Biyolojik temelleri, Lisans
2010-2011, EVRİM, Lisans
2010-2011, GENEL BİYOOJİ, Lisans
2010-2011, ÖĞRENMENİN BİYOOJİK TEMELLERİ, Lisans
2010-2011, GENEL BİYOLOJİ LAB, Lisans
Kayıt Yok
LABORATUVAR YAKLAŞIMI İLE BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNİN, ÖĞRENCİLERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Upper Atbara Paleontology (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2020-2020
Geç Miyosen Kırşehir Kurutlu Kazısı Carnivorlarının Taksonomik Yönden İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019-2021
2019 Kurutlu Kazısı (Proje No:BK 014001(2019) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2019-2019
2018 Kırşehir ve Yozgat İlleri Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yataklarının Tespiti (Proje No:YA 01406601/2018) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2018-2018
Morphometric, Karyologic and mtDNA characterization of Sciurus vulgaris and S. anomalus in Turkey (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
2017 Kırşehir ve Yozgat İlleri Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yatakları Yüzey Araştırması (Proje No:YA01406601(2017) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2017-2017
Kurutlu Kazısı (PROJE NO:BK014001(2017) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2017-2017
KURUTLU KAZISI (PROJE NO:BK014001(2017)) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2017-2017
Türkiye de Yayılış Gösteren Allactaga Mammalia Rodentia Türlerinin Taksonomisi ve Filogenisi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2015-2019
Türkiyede Yayılış Gösteren Allactaga mammalia rodentia Türlerinin Taksonmisi ve Filogenisi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2015
Kayseri Sivas Malatya ve Yozgat illeri Doğal Sit Alanlarının Ekoloji Temelli Bilimsel Araştırma (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Danışman , 2015-2016
Türkiye’xxde yayılış gösteren Allactaga (Mammalia: Rodentia) türlerinin taksonomisi ve filogenisi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2015-2019
Hayranlı Geç Miyosen Lokalitesi Karnivorları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2014
KURUTLU KURTARMA KAZISI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
Kurutlu Antropolojik Kazısı (Proje No:BK014001/2018) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2014-2018
11. ULUSLARARASI MAMMALOJİ KONGRESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2013
Türkiye'de ki Sciurus Linneaeus, 1758 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin Taksonomik Durumu ve Yayılışı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2016
Türkiye'deki Mustela Linnaeus, 1758 Cinsinin Taksonomik Durumu Ve Yayılışı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2011-2014
KIRŞEHİR BÖLGESİ OMURGALI FOSİL YATAKLARININ ARAŞTIRILMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2010-2012
Hatay Altınözü Yaban hayatı geliştime sahası Hedef türü Hyaena hyaena sırtlan ile ilgili bilimsel değerlendirme raporu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2005-2016
Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Tarafından desteklenen Kızılırmak Nehri Devres Çayında Yaşayan Leuciscus cephalus L 1758 ve Capoeta tinca Heckel 1843 nin Büyüme ve Üreme Özelliklerinin AraştırılmasI (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
TUBİTAK TBAG AY 91 Eskişehir Kırka Yöresi Çatören ve Kunduzlar Baraj Göletlerinde Besin Zincirinde Bor Birikiminin Belirlenmesi Başlıklı altyapı Destek Projesinde yardımcı araştırıcı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu GEF 4 96 1 tarafından destsklenen İç Anadolu Bölgesinde Yaşayan Kemirici Türlerinin Tarım Alanları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu GEF 04 95 3 Tarafından destsklenen Eskişehir Kırka Yöresi Çatören ve Kunduzlar Baraj Göletlerinde Besin Zincirinde Bor Birikiminin Belirlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu GEF 4 97 3 tarafından desteklenen Batı Türkiye Spermophilus larının Karyolojik ve Elektroforetik Özellikleri (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
TÜBİTAK TBAG 1574 Türkiye deki Apodemus Kaup 1829 ve Mesocricetus Nehring 1898 Mammalia Rodentia Cinslerinin Taksonomik Durumları ve Yayılışları (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu No 96 05 03 06 tarafından desteklenen Türkiye deki Mus L 1758 Mammalia Rodentia Cinsinin Taksonomik Durumu ve Karyolojik Özellikleri (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu No 96 05 03 02 tarafından desteklenen Türkiye deki Apodemus Kaup 1829 Mammalia Rodentia Cinsinin Kan Proteinlerinin SDS PAGE Yöntemiyle İncelenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Türkiye deki Rattus Fischer 1803 Mammalia Rodentia cinsinde enzim polimorfizmi ve genetik farklılıklar (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
TUBİTAK 103Y110 Kaz Dağı Milli parkı Faunasının Aarştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu GEF 14 3003 01 Doğu Anadolu ve Kuzey batı İran Spermophilus Bennet 1835 Mammalia Rodentia larının Karyolojik ve Elektroforetik Özelliklerinin Analizi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
TUBİTAK 104T383 Behavoural Ecolology and Communication in Two Species of Hamster Tubitak Türkiye NSF USA Julih Almanya (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
TUBİTAK 104T255 Taxonomic assorting and Biomorphological Diversity of Microtus spp In Bulgaria and Turkish Thrace (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
110T930 no lu ve Türkiye deki Mustela Linnaeus 1758 Cinsinin Taksonomik Durumu Ve Yayılışı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Kayıt Yok
Karataş, A., Bulut, Ş., Sefalı, A., Toprak, F., Şahin, M.K., Özkurt, Ş.Ö. (2022) "Contributions on the southern distribution of Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 (Chiroptera: Vespertilionidae) from Türkiye", The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK-ULAKBIM) - DIGITAL COMMONS JOURNALS, 46 (0) pp. 434-443 [SCI] DOI  
Özkurt, Ş.Ö., Kandemir, İ., Çolak, R., Çolak, E. (2021) "THE GENUS MUSTELA LINNAEUS, 1758 IN TURKEY: DISTRIBUTION OF SPECIES, SUBSPECIES STATUS, KARYOLOGY AND MORPHOMETRY", Fresenius Environmental Bulletin, 30 (0) pp. 899-912 [SCI Expanded] Link  
Karataş, A., Bulut, Ş., Karataş, A., Toprak, F., Özkurt, Ş.Ö. (2020) "Contribution to the natural history of Barbastella barbastellus in Turkey (Chiroptera: Vespertilionidae)", Lynx, 51 (0) pp. 39-53 Link  
Mesci, B.L., Erkman, A.C., Özkurt, Ş.Ö. (2019) "Primary report of first document of mammal footprints from the late Oligocene in the Sivas basin, Turkey", TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 28 (6) pp. 822-833 [SCI] Link DOI   
Rodrigues, M., Bos, A.R., Schembri, P.J., De, L.R.F., Lymberakis, P., Lluıs, P., Michele, C., Sandrine, R., Özkurt, Ş.Ö., Margarida, S., Merila, M.J., Fernandes, C. (2017) "Origin and introduction history of the least weasel (Mustela nivalis) on Mediterranean and Atlantic islands inferred from genetic data", Biological Invasions, 19 (1) pp. 399-421 [SCI] Link DOI  
Erkman, A.C., Özkurt, Ş.Ö., Pehlevan, C. (2017) "KURUTLU KAZISI", 38.KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI, 1 (38) pp. 457-464  
Monica, R., Bos, B.A.R., Richard, H., Schembri, P.J., Petros, L., Cento, M., Wissem, G., Özkurt, Ş.Ö., Margarida, S., Merilä, J., Fernandes, C. (2016) "Taxonomic status and origin of the Egyptian weasel (Mustela subpalmata) inferred from mitochondrial DNA", Genetica, 144 (2) pp. 191-202 [SCI] Link DOI   
Özkurt, Ş.Ö. (2016) "Hatay Altınözü Yaban hayatı geliştime sahası Hedef türü Hyaena hyaena sırtlan ile ilgili bilimsel değerlendirme raporu", Hatay Büyükşehir belediyesi, (0)  
Özkurt, Ş.Ö., Güleç, E., Erkman, A.C. (2015) "Carnivores from the Late Miocene locality of Hayranlı Hayranlı Sivas Turkey", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 39 (0) pp. 842-867 [SCI Expanded] Link DOI   
Özkurt, Ş.Ö. (2015) "Karyological and some morphological characteristics of the Egyptian mongoose Herpestes ichneumon Mammalia Carnivora along with current distribution range in Turkey", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 39 (0) pp. 482-487 [SCI Expanded] Link DOI   
Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö., Kozbe, G. (2014) "Data to the cranial and tooth development of Glis glis orientalis Nehring 1903 Rodentia Gliridae", Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 49, (0) pp. 33-38 [SCI Expanded]  
Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö. (2014) "Contribution to the Taxonomy Distribution and Karyology of Martes foina Erxleben 1777 Mammalia Carnivora in Turkey", Tr. J. of Zoology, (27) pp. 297-302  
Çolak, R., Kandemir, İ., Karacan, G.O., Kankılıç, T., Çolak, E., Yiğit, N., Özkurt, Ş.Ö. (2013) "Allozyme variation in bank vole Myodes glareolus Mammalia Rodentia in Northern Anatolia", Biochemical Systematics and Ecology, (50) pp. 304-309 [SSCI]  
Kandemir, İ., Sözen, M., Matur, F., Kankılıç, T., Natalia, M., Çolak, F., Özkurt, Ş.Ö., Çolak, E. (2012) "Phylogeny of species and cytotypes of mole rats Spalacidae in Turkey inferred from mitochondrial cytochrome b gene sequences", Folia Zoologica, 1 (61) pp. 20-33 [SSCI]  
Gaubert, P., Machordom, A., Morales, A., Bao, J.V.L., Veron, G., Amin, M., Barros, T., Basuony, M., Sylvestre, C.A.M., San, E.D.L., Fonseca, C., Geffen, E., Özkurt, Ş.Ö., Cruand, C., Couloux, A., Palomares, F. (2011) "Palomares Francisco4Comparative phylogeography of two African carnivorans presumably introduced into Europe disentangling natural versus human mediated dispersal across the Strait of Gibraltar J Biogeogr", Journal of Biogeography, (2) pp. 341-358 [SSCI]   
Altındağ, A., Atasağun, S., Akıska, S., Özkurt, Ş.Ö. (2009) "the growth features of tench (Tinca tinca L., 1758) in the Kesikköprü Dam Lake", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, (0)  
Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö., Karataş, A., Çolak, E., Matur, F. (2009) "On the karyology morphology and biology of Chionomys gud Satunin 1909 Mammalia Rodentia in Turkey", Western Journal of Zoology, (5) pp. 121-129 [SCI Expanded]  
Gattermann, R., Johnston, R.E., Yiğit, N., Fritzsche, P., Larimer, S., Neumann, K., Song, Z., Çolak, E., Johnston, J., Mcphee, M.E., Özkurt, Ş.Ö. (2008) "Golden hamsters are nocturnal in captivity but diurnal in nature", Biology. Lett, 4 (0) pp. 253-255 [SSCI]   
Yiğit, N., Çolak, E., Kandemir, İ., Kankılıç, T., Çolak, R., Bulut, Ş., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö. (2008) "Allozyme variation in Rattus rattus Rodentia Muridae in Turkey with particular emphasis on the taxonomy", Zoology in the Middle East, (45) pp. 19-28 [SCI Expanded]  
Özkurt, Ş.Ö., Sözen, M., Yiğit, N., Kandemir, İ., Çolak, R., Çolak, E., Gharkheloo, M.M. (2007) "Taxonomic status of the genus Spermophilus Mammalia Rodentia inTurkey and Iran with description of a new species", Zootaxa 1529, (0) pp. 1-15 [SCI Expanded]  
Karataş, A., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö., Matur, F. (2007) "Karyology of three bat species of the genus Myotis M myotis M bechsteinii M brandtii Chiroptera Vespertilonidae from Turkey", Zoology in the Middle East,, (40) pp. 6-9 [SSCI]  
Yiğit, N., Kankılıç, T., Çolak, R., Çolak, E., Gattermann, R., Neumann, K., Özkurt, Ş.Ö., Gharkheloo, M.M. (2007) "Allozyme Variations and Genetic Differentiation in Mesocricetus brandti Nehring 1898 and Mesocricetus auratus Waterhouse 1839 Mammalia Rodentia", Turk J Zool, (31) pp. 219-227 [SSCI]   
Karataş, A., Özkurt, Ş.Ö., Kock, D. (2007) "The recovery of Nyctalus lasiopterus Schreber 1780 Chiroptera Vespertilionidae in Turkey A", cta Zoologica Cracoviensia, 50 (1) pp. 17-24 [SCI Expanded]  
Yiğit, N., Demirsoy, A., Karataş, A., Özkurt, Ş.Ö., Çolak, E. (2006) "Notes on the Mammals Found Kazdağı National Park and Its Environs", Turkish Journal of Zoology, (30) pp. 73-82   
Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., Çolak, R., Özkurt, Ş.Ö., Kankılıç, T., Kankılıç, T., Daşdemir, D., Çamlıca, M. (2006) "The Morphological Analysis of Mus domesticusand Mus macedonicus Mammalia Rodentia in Turkey", Turk J Zool, (30) pp. 309-317   
Yiğit, N., Gharkheloo, M.M., Özkurt, Ş.Ö., Bulut, Ş., Kankılıç, T., Dursun, N.A., Özkıldır, E. (2006) "The karyotypes of some rodent species Mammalia Rodentia from eastern Turkey and northern Iran with a new record Microtus schidlovskii Argyropulo 1933 from eastern Turkey", Turkish Journal of Zoology,, (30) pp. 459-464   
Sözen, M., Matur, F., Çolak, E., Özkurt, Ş.Ö., Karataş, A. (2006) "Some karyological records and a new chromosomal form for Spalax Mammalia Rodentia in Turkey", Folia Zool, (0) pp. 247-256 [SSCI]  
Yiğit, N., Çolak, E., Gattermann, R., Neumann, K., Özkurt, Ş.Ö., Gharkheloo, M.M., Frıtzsche, P., Çolak, R. (2006) "Morphological and Biometrical Comparisons of Mesocricetus Nehring 1898 Mammalia Rodentia species distributed in the Palaearctic Region", Turk. J. Zool, (30) pp. 291-299   
Çolak, R., Gharkheloo, M.M., Özkurt, Ş.Ö. (2006) "Distributional and Electrophoretic Aspects of Blood Serum Proteins of the Genus Spermophilus Mammalia Rodentia in Eastern Turkey and Iran", Pakistan Journal of Biological Sciences, (0) pp. 519-521 [SCI Expanded]  
Özkurt, Ş.Ö., Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Gharkheloo, M.M., Güngör, S. (2005) "Observation on the Ecology Reproduction and Behavior of Spermophilus Bennet 1835 Mammalia Rodentia in Turkey", Turk. J. of Zool., (29) pp. 91-99   
Yiğit, N., Neumann, K., Özkurt, Ş.Ö., Çolak, E., Çolak, R. (2005) "Biometric and genetic evolution of Spermophilus Mammalia Rodentia populations in Turkey", Israel Journal of Zoology, (51) pp. 191-198 [SSCI]  
Çolak, E., Yiğit, N., Çolak, R., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö., Kankılıç, T. (2004) "Taxonomic Status and Distribution of Apodemus mystacinus Danford and Alston 1877 Mammalia Rodentia inTurkey", Turk. J. of Zool, (28) pp. 285-294   
Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö. (2003) "A study on the geographical distribution along with habitat aspects of rodent species in Turkey Bonn Zool Beitr Bd 50 H 4", Bonn. Zool. Beitr. Bd. 50, H. 4, (0) pp. 355-368 [SCI Expanded]  
Yiğit, N., Çolak, E., Çolak, R., Özkan, B., Özkurt, Ş.Ö. (2003) "On the Turkish population of Dryomys nitedula Pallas 1779 and Dryomys laniger Felten and Storch 1968 Mammalia Rodentia", Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 49 (Suppl. 1),, (0) pp. 147-158 [SCI Expanded]  
Özkurt, Ş.Ö., Sözen, M., Yiğit, N., Çolak, E., Can, D.İ., Ceylan, Ö. (2002) "A Study on Vormela peregusna Guldenstaedt 1770 Mammalia Carnivora in Turkey", Tr. J. of Zoology., (23) pp. 141-144  
Çolak, R., Özkurt, Ş.Ö. (2002) "Electrophoretic comparison of blood serum proteins of Spermophilus citellus and Spermophilus xanthoprymnus Mammalia Rodentia in Turkey", Zoology in The Middle East, (25) pp. 5-8 [SSCI]  
Özkurt, Ş.Ö., Yiğit, N., Çolak, E. (2002) "Karyotype variation in Turkish populations of Spermophilus Mammalia Rodentia", Z. Saugetierkunde,, (67) pp. 117-119 [SSCI]  
Yiğit, N., Çolak, E., Çolak, R., Özkurt, Ş.Ö., Sözen, M. (2001) "A study on the distribution morphology and karyology of Tatera indica Hardwicke 1807 Mammalia Rodentia in Turkey", Turkish. J. of Zoology, 1 (25) pp. 67-70   
Çolak, R., Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö. (2001) "Blood Serum Proteins of Apodemus flavicollis and Apodemus hermonensis Mammalia Rodentia in Turkey", Turkish. J. of Biology, 1 (25) pp. 89-92  
Özkurt, Ş.Ö., Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Çolak, R., Kul, A.R. (2001) "Observations on the reproduction biology of Meriones meridianus Pallas 1773 Mammalia Rodentia in Turkey", Zoology in The Middle East, (23) pp. 23-29 [SSCI]  
Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö., Çolak, R. (2001) "Observations on the feeding biology and behaviour of the Fat Dormouse Glis glis orientalis Nehring 1903 Mammalia Rodentia in captivity", Zoology in The Middle East, (22) pp. 17-24 [SSCI]  
Yiğit, N., Çolak, R., Çolak, E., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö., İvacık, R.N. (2001) "Blood Serum Proteins of Rattus rattus and Rattus norvegicus Mammalia Rodentia in Turkey", Turkish. J. of Biology, 1 (25) pp. 83-88  
Özkurt, Ş.Ö. (2000) "Çatören ve Kunduzlar Kırka Eskişehir Baraj Göletlerindeki Sazanların Cyprinus carpio L 1758 Dokularında Bor Birikimi", Tr. J. Biology, 3 (24) pp. 663-676   
Yiğit, N., Çolak, R., Sözen, M., Çolak, E., Özkurt, Ş.Ö. (2000) "The Karyotype of Apodemus agrarius Pallas 1771 Mammalia Rodentia in Turkey", Zoology in Middle East, (20) pp. 21-23 [SSCI]  
Özkurt, Ş.Ö., Sözen, M., Yiğit, N., Çolak, E., Çolak, R. (2000) "On coloration and karyology of the Marbled Polecat Vormela peregusna in Turkey Z", oology in The Middle East, (21) pp. 13-18 [SSCI]  
Çolak, R., Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö. (2000) "Blood Serum Proteins of The genus Mesocricetus Nehring 1898 Mammalia Rodentia in Turkey", Tr. J. of Biology, (24) pp. 855-858  
Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö., Çolak, R., Beydağ, K.D., Ataç, A. (2000) "The distribution morphology and karyology of the genus Mesocricetus Mammalia Rodentia in Turkey", Folia Zoologica., 3 (49) pp. 167-174 [SSCI]  
Çolak, R., Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö. (2000) "Electrophoretic aspects of blood serum proteins of Apodemus mystacinus and Apodemus agrarius Mammalia Rodentia in Turkey", Tr. J. of Zoology, (24) pp. 225-229  
Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö. (2000) "A study on the Hibernation of Spermophilus xanthoprymnus Bennett 1835 Mammalia Rodentia in Turkey", Tr. Journal of Zoololgy., (24) pp. 87-93  
Çolak, R., Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö. (2000) "Nonspesific esterase patterns of Rattus norvegicus Berkenhaut 1769 in western Turkey", Tr. J. of Biology, (24) pp. 825-831  
Özkurt, Ş.Ö., Çolak, E., Sözen, M., Çolak, R. (1999) "Contributions to karyology and morphology of Arvicola terrestris Lin 1758 in Central Anatolia", Tr. J. of Zoology, (23) pp. 253-257  
Özkurt, Ş.Ö., Sözen, M., Yiğit, N., Çolak, E. (1999) "On the Karyology and Morphology of Sciurus anomalus Gmelin 1778 Mammalia Rodentia in Turkey", Zoology in Middle East., (18) pp. 5-155 [SSCI]  
Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö. (1999) "Türkiye Kemiricilerinin Mammalia Rodentia Habitatları ve Tarım Alanları Üzerine Etkileri", Gazi Üniv. Fen Ed. Fak. Biyoloji Der, 4 (12) pp. 885-906   
Özkurt, Ş.Ö., Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Akkurt, M. (1999) "Microtus guentheri Danfod and Alston 1880 Mammalia Rodentia nin İç Anadolu Bölgesindeki Tarım Alanları Üzerine Etkisi ve Mücadele Yöntemleri", Gazi Üniv. Fen Ed. Fak. Biyoloji Der, 4 (12) pp. 907-922   
Çolak, E., Sözen, M., Yiğit, N., Özkurt, Ş.Ö. (1999) "Observations on Biology and Ecology of Gerbillus dasyurus Wagner 1842 in Turkey Tr J of Zoology", Tr. J. of Zoology, (23) pp. 243-246  
Altındağ, A., Atasağun, S., Akıska, S., Özkurt, Ş.Ö. (1999) "Kesikköprü Baraj Gölündeki Turna Esox lucius L 1758 Balığının Büyüme Özellikleri Doğa", TR. J. Zoology., 3 (23) pp. 901-910  
Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö. (1999) "Meriones tristrami Thomas 1892 Mammalia Rodentia nin Diş Gelişimi Diş Aşınımı ve Yaş Tayini", Tr. J. of Zoology., 3 (23) pp. 967-971  
Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., Çolak, R., Özkurt, Ş.Ö. (1999) "A study on Morphology and Karyology Status of Prometheomys schaposhnikovi Satunin 1901 Mammalia Rodentia in Turkey", Turkish J. of Zoology, (23) pp. 415-421   
Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö., Yıldız, F. (1999) "A study on Mustela nivalis Linnaeus 1766 Mammalia Carnivora in Turkey", Tr. J. of Zoology,, (23) pp. 119-122   
Sözen, M., Çolak, E., Yiğit, N., Özkurt, Ş.Ö., Çolak, R., Akbulut, K., Şahin, Z., Aras, S., Sersan, M. (1999) "Contributions to the karyology and taxonomy of the genus Spalax Güldenstaedt 1770 Mammalia Rodentia in Turkey", Z. Saugetierkunde, (64) pp. 210-219 [SSCI]  
Sözen, M., Çolak, E., Yiğit, N., Özkurt, Ş.Ö. (1999) "Age variations of Microtus guentheri Danford and Alston 1880 Mammalia Rodentia in Turkey", Tr. J. of Zoology., (23) pp. 145-155   
Altındağ, A., Atasağun, S., Akıska, S., Özkurt, Ş.Ö., Korkmaz, N.D. (1998) "The Growth Features of Tench Tinca tinca L 1758", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, (22) pp. 311-318  
Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö., Gültekin, F., Duran, N.O., Avşar, Z. (1998) "A study on Taxonomic Status of Microtus subterraneus de Selys Longchamps 1836 and Microtus majori Thomas 1906 Mammalia Rodentia in Turkey", Tr. J. of Zoology., (22) pp. 119-129   
Özkurt, Ş.Ö., Sözen, M., Yiğit, N., Çolak, E. (1998) "Notes on Distributional Records and Some Characteristics of Five Carnivore species Mammalia Carnivora in Turkey", Tr. J. of Zoology, (22) pp. 285-288   
Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö., Sönmez, M.H. (1998) "The Taxonomy and Karyology of Rattus norvegicus Berkenhaut 1769 and Rattus rattus Linnaeus 1758 in Turkey", Tr. J. of Zoology., 3 (22) pp. 203-212  
Altındağ, A., Özkurt, Ş.Ö. (1998) "A Study on the Zooplanctonic Fauna of Dam Lakes Kunduzlar and Çatören Kırka Eskişehir", Tr. J. of Zoology., 22 (4) pp. 323-331    
Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö. (1998) "Hibernation and Body Weight in Dormice Glis glis orientalis Nehring 1903 Rodentia Gliridae Maintained under Uncontrolled Conditions", Tr. J. Zoology, (22) pp. 1-7   
Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö. (1998) "A study on Long eared hedgehog Hemiechinus auritus Gmelin 1770 Mammalia Insectivora in Turkey", Tr. J. of Zoology, (22) pp. 131-136   
Çolak, E., Yiğit, N., Özkurt, Ş.Ö., Sözen, M. (1998) "Karyotype of Clethrionomys glareolus Schreber 1780 in Turkey", Tr. J. Zoology,, (21) pp. 123-125  
Çolak, E., Sözen, M., Yiğit, N., Özkurt, Ş.Ö. (1998) "A study on Ecology and Biology of Microtus guentheri Danford and Alston 1880 Mammalia Rodentia in Turkey", Tr. J. of Zoology., (22) pp. 289-296   
Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö., Akad, I.A. (1997) "Distribution and Taxonomic Status of the Genus Microtus Mammalia Rodentia in Southeastern Turkey", Isr. J. Zool, (43) pp. 391-396 [SSCI]  
Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö., Arnavutoğlu, E. (1997) "On the Karyotype of Long eared hedgehog Hemiechinus auritus Gmelin 1770 Mammalia Insectivora in Turkey", Z. Säugetierkunde,, (62) pp. 372-374 [SSCI]  
Yiğit, N., Çolak, E., Özkurt, Ş.Ö. (1995) "Biology of Meriones tristrami Thomas 1892 Rodentia Gerbillinae in Turkey", Tr. J. of Zoology, 22 (2) pp. 337-341  
Erkman, A.C., Özkurt, Ş.Ö. (2019) "Kurutlu Kazısı 2018", 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Kazı Sonuçları Sempozyumu , (pp. 61-66), Diyarbakır, Türkiye, (Aralık 2019
Özkurt, Ş.Ö. (2019) "Some Ecological Observation of Spermophilus in Anatolia", VII All-Russian Conference with international participation on MOUNTAIN ECOSYSTEMS AND THEİR COMPONENTS , (Eylül 2019
Erkman, A.C., Özkurt, Ş.Ö. (2019) "Kurutlu Kazısı 2017", 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Kazı Sonuçları Sempozyumu , (pp. 43-48), Diyarbakır, Türkiye, (Haziran 2019
Erkman, A.C., Özkurt, Ş.Ö., Alkan, Y. (2018) "KURUTLU KAZISI 2016", 39. Kazı Sonuçları Toplantısı , (pp. 301-307), Bursa, Türkiye, (Mayıs 2018
Erkman, A.C., Özkurt, Ş.Ö., Alkan, Y. (2018) "Kurutlu Kazısı (2016)", 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Kazı Sonuçları Sempozyumu , (pp. 301-308), Bursa, Türkiye, (Mayıs 2018
Erkman, A.C., Özkurt, Ş.Ö., Pehlevan, C. (2017) "Kurutlu Kazısı", 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Kazı Sonuçları Sempozyumu , (pp. 454-464), Edirne, Türkiye, (Mayıs 2017
Karataş, A., Özkurt, Ş.Ö., Karataş, A., Bulut, Ş. (2017) "Two Examples of the Human Impact on the Shaping of Zoogeography From Turkey: Invasion and Drainage", The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017) , (Temmuz 2017
Özkurt, Ş.Ö., Çoğal, M., Sözen, M. (2017) "Distribution of Mustalidae in Turkey", 12th International Mammalogical Congress , Perth, Avustralya, (Temmuz 2017
Özkurt, Ş.Ö. (2017) "Mammalian Biodiversty and Evolution of Anatolia in Senezoic,", POPULATIONS IN THE NON-OPTIMAL ENVIRONMENT , (Eylül 2017
Çolak, R., Karacan, G.O., Çolak, E., Yiğit, N., Kandemir, İ., Özkurt, Ş.Ö. (2017) "A cryptic species model from Turkey: Allactaga (Mammalia: Rodentia)", 12th International Mammalogical Congress Perth, Western Australia , (Temmuz 2017
Özkurt, Ş.Ö., Kandemir, İ. (2017) "Morphometric, karyologic and mtDNA characterization of Sciurus vulgaris and S. anomalus in Turkey", 12th International Mammalogical Congress Perth, Western Australia , (Temmuz 2017
Çolak, R., Karacan, G.O., Çolak, E., Yiğit, N., Kandemir, İ., Özkurt, Ş.Ö. (2016) "MtDNA variation of Allactaga Mammallia Rodentia species distributed in TUrkey", INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES , Konya, Türkiye, (Aralık 2016
Erkman, A.C., Özkurt, Ş.Ö., Pehlevan, C., Yalçın, Y.A. (2016) "Kurutlu Kurtarma Kazusu Sonuçları", 37. Kazı Toplantı sonuçları 2. cilt , (pp. 627-632), Erzurum, (Temmuz 2016
Çolak, R., Karacan, G.O., Yiğit, N., Kandemir, İ., Kankılıç, T., Özkurt, Ş.Ö., Çolak, E. (2016) "Genetic Structure of Allactage Mammalia Rodentia species distributed in Turkey inferred from the partial cytb gene", The 15th Rodents et Spatiun , Olomouc, Çek Cumhuriyeti, (Aralık 2016
Özkurt, Ş.Ö. (2015) "determination of taxonomic status of mustela nivalis subspecies in turkey", 7 th european congreas of mammology , Stockholm, İsveç, (Ağustos 2015
Erkman, A.C., Pehlevan, C., Özkurt, Ş.Ö., Yiğit, A., Bozca, K.M., Hasırcı, B. (2015) "2013 YILI KIRŞEHİR VE YOZGAT İLLERİ NEOJENDÖNEM OMURGALI FOSİL YATAKLARI YÜZEYARAŞTIRMASI", T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI . ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI , (pp. 193-200), Türkiye, (Haziran 2015
Özkurt, Ş.Ö. (2013) "Kaymakçı N Pehlevan C Alkan Y Kaya F Two New Late Miocene Fossil Localities Yiğitler and Hirfanlı From Kırşehir in Central Anatolia", RCMNS 14th Congress: Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea”. 8-12 September 2013 Istanbul TURKEY. , (Eylül 2013
ÖNDER, Ö.Ş. (2013) "Evaluation of uniqe mountain gazelle Gazella gazella population in Hatay Turkey", 11th International Mammalogical Congress, 11th -16th August 2013, in Belfast, The United Kingdom. , (Ağustos 2013
ÖNDER, Ö.Ş. (2013) "Distribution Karyology and Genetics of Mustela nivalis Linnaeus 1766 Mammalia Carnivora in Turkey", 11th International Mammalogical Congress , (Ağustos 2013
Erkman, A.C., Pehlevan, C., Özkurt, Ş.Ö., Şahin, S., Alkan, Y., İhsan, K.A. (2012) "2011 Yılı Kırşehir Ve Yozgat İlleri Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yatakları Yüzey Araştırması T C Kültür Bakanlığı 34 Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunda Araştırma Sonuçları Çorum Baskıda", 2011 Yılı Kırşehir Ve Yozgat İlleri Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yatakları Yüzey Araştırması” .T.C. Kültür Bakanlığı 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunda Araştırma Sonuçları, Çorum (Baskıda) , (Temmuz 2012
ÖNDER, Ö.Ş. (2012) "Karataş A Introduction Problem Discussion with Current Information About Distribution of Turkish Squirrels", (Rodentia: Sciuridae) 13th Rodens et Spatium. July 13 - 17, 2012, Rovaniemi-Finland , (Temmuz 2012
Özkurt, Ş.Ö. (2012) "Distribution and Conservation Status of North East Turkey Carnivores", September, 10-14,2012 Sukhum-Abhazia. , (Eylül 2012
Özkurt, Ş.Ö. (2010) "Some observations and new distrubutional records on Sciurus vulgaris Linnaeus 1758", (Mammalia: Rodentia) in Turkey. 12th Rodens et Spatium. July 19 - 23, 2010, Zonguldak, Turkey , (Temmuz 2010
Güleç, E., Altın, Y., Yıldırım, A.A., Özkurt, Ş.Ö., Pehlevan, C., Erkman, A.C., Kaya, F. (2009) "2008 Yılı Sivas Haliminhanı Hayranlı Kazısı", ” T.C. Kültür Bakanlığı 31.Kazı Sonuçları Toplantısı I.Cilt , 25-29 Mayıs 2009, Denizli ss.331-339. , (Mayıs 2009
Güleç, E., Alkan, M., Pehlevan, C., Özkurt, Ş.Ö., Erkman, A.C., Kaya, F., Bedir, A., Bozca, K.M., Çeri, Ö. (2009) "2007 Yılı Sivas Haliminhanı Hayranlı Kazısı", ” T.C. Kültür Bakanlığı 30.Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara ss.341-350. , (Ocak 2009
ÖNDER, Ö.Ş. (2009) "Carnivore Mammalia Carnivora Evolution in Anatolia", (Middle Miocene to Present) DARWIN ANNIVERSARY SYMPOSIUM PROGRAMME April 22-25, Ritz-Carlton Hotel, Istanbul , (Nisan 2009
Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö., Karataş, A., Çolak, E., Matur, F., Kumcağız, H. (2008) "On the Karyology Morphology and Biology of Chionomys gud Satunin 1909 Mammalia Rodentia in Turkey", 11 th International Conference Rodence at Spatium on Rodent Biology. 24-28 July, Myshkin-Russia. , (Temmuz 2008
ÖNDER, Ö.Ş. (2008) "Orta Miyosen den Günümüze Anadolu da Carnivor Biyoçeşitliliğinin Değerlendirilmesi", III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu. , Ankara, Türkiye, (Ekim 2008
Yiğit, N., Özkurt, Ş.Ö., Karataş, A., Demirsoy, A., Saygılı, F., Çolak, E. (2005) "Management and wildlife problems in Kazdağı Ida Mountain National Park Turkey", [In: Stubbe, M. (Ed.) (Gesellschaft der GWJF), Wildtiere im Grenzbereich zwischen Schutz und Nutzung" in Chorin (Berlin) / Germany, 16-20 June 2005], Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Bd. 30, 383-391, Berlin. , (Ocak 2005
Tayanç, M., Özdemir, H. (2003) "Zarar Potansiyeli Bulunan Kemiricilerin Biyo Ekolojik Özellikleri ve Mücadele Yöntemleri Zararlı kemirgenler Mammalia Rodentia", Mücadele Yöntemleri ve Ekosistem Yönetimi Çalıştayı. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü , Ankara, Türkiye, (Haziran 2003
Özkurt, Ş.Ö., Yiğit, N., Çolak, E., Bağçivan, G., Challinor, J. (2002) "Distribution of Turkish Carnivores Zur 2 Internationalen Vortragstagung Methods in Mammalian Field Ecology", 12-14.04.2002. Meisdorf/Harz. Berlin. Halle/ Saale. , (Nisan 2002
Çolak, R., Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö. (2000) "SDS PAGE patterns of blood serum proteins of Meriones tristrami", Meriones persicus and Meriones crassus (Mammalia: Rodentia) from Turkey , Ankara, Türkiye, (Eylül 2000
Özkurt, Ş.Ö., Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M. (1996) "Mogan Gölünün Güneyinde Bulunan Step Alandaki Erozyonun Biyolojik Kanıtları", Mogan ve Eymir Gölleri II. Çevre Kurultayı. , Ankara, Türkiye, (Mayıs 1996
Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., Özkurt, Ş.Ö. (1996) "Türkiye deki Bazı Kemirici Türlerinin Üreme Biyolojisi", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Eylül 1996
Özkurt, Ş.Ö. (1996) "Tilapia nilotica da Pisces Cichlidae Borun Lethal Konsantrasyonlarının Belirlenmesi", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Eylül 1996
Özkurt, Ş.Ö., Kuru, M., Yiğit, N. (1995) "Lebistes reticularis de Borun Lethal Konsantrasyonlarının Tespiti", 2. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. , Ankara, Türkiye, (Eylül 1995
ÖNDER, Ö.Ş. (1995) "Türkiye deki Meriones tristrami Thomas 1892 Mammalia Rodentia", Türünün Ekolojisi ve Ekonomik Önemi. II. Ulusal Ekoloji Kongresi. , Ankara, Türkiye, (Eylül 1995
Özkurt, Ş.Ö. (1993) "Kırka Yöresi Eskişehir Sularında Bor Kirliliğinin Tespiti", S.D.Ü. 12. Mühendislik Haftası , Isparta, Türkiye, (Mayıs 1993
ÖNDER, Ö.Ş. () "2009 Yılı Sivas Haliminhanı Hayranlı Kazısı", T.C. Kültür Bakanlığı 32.Kazı Sonuçları Toplantısısı 2.Cilt ss.48-55 İstanbul  
Özkurt, Ş.Ö., Bulut, Ş. (2020) "TÜRKİYE MEMELİLERİ", Ankara/Türkiye : PANAMA YAYINCILIK  
Özkurt, Ş.Ö., Sözen, M. (2019) "SEYFE KUŞLARI", Ankara/Türkiye : EPA-MAT BASIM YAYIN PROMOSYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
Bulut, Ş., Özkurt, Ş.Ö., Doğan, M. (2018) "Memeliler", Kitap: Çanakkale Doğal Hayatı, Ankara/Türkiye : Bizim Büro Matbaa - Çevre Şehircilik Bakanlığı  
Erkman, A.C., Özkurt, Ş.Ö. (2017) "Diş Çürükleri Üzerine Arkeolojik Bir Yaklaşım", Kitap: BARIŞ SALMAN ANI KİTABI, İstanbul/Türkiye : EGE YAYINLARI  
Gözcelioğlu, B., Sözen, M., Hamzaoğlu, E., Özkurt, Ş.Ö., Çukur, H. (2016) "DIĞA TARİHİ", Kitap: ANADOLU DOĞASINDAN YANSIMALAR, Ankara/Türkiye : TÜBİTAK POPÜLER BİLİM KİTAPLARI  
Özkurt, Ş.Ö., Hasbenli, A., Doğan, A., Atasağun, S., Sözen, M., Karataş, A., Matur, F., Çolak, R., Çolak, E. (2014) "Bölüm 24; Primat Evrimi ve İnsanların Ortaya Çıkışı.", Kitap: Omurgalı Yaşamı Pough H Janis CM and Heiser JB 2013 Vertebrate Life 9 baskıdan çeviri, Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 2017
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Golden hamsters are nocturnal in captivity but diurnal in nature
Biology. Lett
44 0 0 2 0 2 0 0 48
2
Palomares Francisco4Comparative phylogeography of two African carnivorans presumably introduced into Europe disentangling natural versus human mediated dispersal across the Strait of Gibraltar J Biogeogr
Journal of Biogeography
37 0 0 0 0 4 0 0 41
3
Phylogeny of species and cytotypes of mole rats Spalacidae in Turkey inferred from mitochondrial cytochrome b gene sequences
Folia Zoologica
14 0 0 0 1 0 0 0 15
4
The karyotypes of some rodent species Mammalia Rodentia from eastern Turkey and northern Iran with a new record Microtus schidlovskii Argyropulo 1933 from eastern Turkey
Turkish Journal of Zoology,
10 0 0 1 4 0 0 0 15
5
Taxonomic status of the genus Spermophilus Mammalia Rodentia inTurkey and Iran with description of a new species
Zootaxa 1529
11 0 0 0 0 0 0 0 11
6
Some karyological records and a new chromosomal form for Spalax Mammalia Rodentia in Turkey
Folia Zool
10 0 0 0 0 0 0 0 10
7
A study on the geographical distribution along with habitat aspects of rodent species in Turkey Bonn Zool Beitr Bd 50 H 4
Bonn. Zool. Beitr. Bd. 50, H. 4
5 0 0 1 3 0 0 0 9
8
Contribution to the Taxonomy Distribution and Karyology of Martes foina Erxleben 1777 Mammalia Carnivora in Turkey
Tr. J. of Zoology
6 0 0 1 0 0 0 0 7
9
A study on the distribution morphology and karyology of Tatera indica Hardwicke 1807 Mammalia Rodentia in Turkey
Turkish. J. of Zoology
5 0 0 1 0 0 0 0 6
10
Origin and introduction history of the least weasel (Mustela nivalis) on Mediterranean and Atlantic islands inferred from genetic data
Biological Invasions
3 0 0 0 0 2 0 0 5
11
The Taxonomy and Karyology of Rattus norvegicus Berkenhaut 1769 and Rattus rattus Linnaeus 1758 in Turkey
Tr. J. of Zoology.
4 0 0 1 0 0 0 0 5
12
Taxonomic status and origin of the Egyptian weasel (Mustela subpalmata) inferred from mitochondrial DNA
Genetica
3 0 0 1 0 1 0 0 5
13
Contributions to karyology and morphology of Arvicola terrestris Lin 1758 in Central Anatolia
Tr. J. of Zoology
3 0 0 1 0 0 0 0 4
14
A study on Ecology and Biology of Microtus guentheri Danford and Alston 1880 Mammalia Rodentia in Turkey
Tr. J. of Zoology.
3 0 0 0 1 0 0 0 4
15
Observation on the Ecology Reproduction and Behavior of Spermophilus Bennet 1835 Mammalia Rodentia in Turkey
Turk. J. of Zool.
4 0 0 0 0 0 0 0 4
16
The distribution morphology and karyology of the genus Mesocricetus Mammalia Rodentia in Turkey
Folia Zoologica.
4 0 0 0 0 0 0 0 4
17
The Growth Features of Tench Tinca tinca L 1758
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY
3 0 0 0 1 0 0 0 4
18
The Morphological Analysis of Mus domesticusand Mus macedonicus Mammalia Rodentia in Turkey
Turk J Zool
2 0 0 1 1 0 0 0 4
19
Age variations of Microtus guentheri Danford and Alston 1880 Mammalia Rodentia in Turkey
Tr. J. of Zoology.
1 0 0 0 3 0 0 0 4
20
Allozyme Variations and Genetic Differentiation in Mesocricetus brandti Nehring 1898 and Mesocricetus auratus Waterhouse 1839 Mammalia Rodentia
Turk J Zool
3 0 0 0 0 0 0 0 3
21
Karyotype variation in Turkish populations of Spermophilus Mammalia Rodentia
Z. Saugetierkunde,
3 0 0 0 0 0 0 0 3
22
On the Karyology and Morphology of Sciurus anomalus Gmelin 1778 Mammalia Rodentia in Turkey
Zoology in Middle East.
2 0 0 1 0 0 0 0 3
23
Distribution and Taxonomic Status of the Genus Microtus Mammalia Rodentia in Southeastern Turkey
Isr. J. Zool
3 0 0 0 0 0 0 0 3
24
A study on Taxonomic Status of Microtus subterraneus de Selys Longchamps 1836 and Microtus majori Thomas 1906 Mammalia Rodentia in Turkey
Tr. J. of Zoology.
1 0 0 0 1 0 0 0 2
25
On the karyology morphology and biology of Chionomys gud Satunin 1909 Mammalia Rodentia in Turkey
Western Journal of Zoology
2 0 0 0 0 0 0 0 2
26
Observations on the feeding biology and behaviour of the Fat Dormouse Glis glis orientalis Nehring 1903 Mammalia Rodentia in captivity
Zoology in The Middle East
0 0 0 2 0 0 0 0 2
27
Carnivores from the Late Miocene locality of Hayranlı Hayranlı Sivas Turkey
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY
2 0 0 0 0 0 0 0 2
28
On the Turkish population of Dryomys nitedula Pallas 1779 and Dryomys laniger Felten and Storch 1968 Mammalia Rodentia
Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 49 (Suppl. 1),
2 0 0 0 0 0 0 0 2
29
Primary report of first document of mammal footprints from the late Oligocene in the Sivas basin, Turkey
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES
2 0 0 0 0 0 0 0 2
30
The recovery of Nyctalus lasiopterus Schreber 1780 Chiroptera Vespertilionidae in Turkey A
cta Zoologica Cracoviensia
1 0 0 0 0 1 0 0 2
31
Notes on the Mammals Found Kazdağı National Park and Its Environs
Turkish Journal of Zoology
1 0 0 1 0 0 0 0 2
32
KURUTLU KAZISI 2016
0 0 0 0 2 0 0 0 2
33
A Study on the Zooplanctonic Fauna of Dam Lakes Kunduzlar and Çatören Kırka Eskişehir
Tr. J. of Zoology.
0 0 0 2 0 0 0 0 2
34
Contributions to the karyology and taxonomy of the genus Spalax Güldenstaedt 1770 Mammalia Rodentia in Turkey
Z. Saugetierkunde
2 0 0 0 0 0 0 0 2
35
Notes on Distributional Records and Some Characteristics of Five Carnivore species Mammalia Carnivora in Turkey
Tr. J. of Zoology
0 0 0 2 0 0 0 0 2
36
Taxonomic Status and Distribution of Apodemus mystacinus Danford and Alston 1877 Mammalia Rodentia inTurkey
Turk. J. of Zool
1 0 0 1 0 0 0 0 2
37
A study on Mustela nivalis Linnaeus 1766 Mammalia Carnivora in Turkey
Tr. J. of Zoology,
0 0 0 0 2 0 0 0 2
38
Nonspesific esterase patterns of Rattus norvegicus Berkenhaut 1769 in western Turkey
Tr. J. of Biology
0 0 0 0 2 0 0 0 2
39
Karyological and some morphological characteristics of the Egyptian mongoose Herpestes ichneumon Mammalia Carnivora along with current distribution range in Turkey
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY
1 0 0 0 0 0 0 0 1
40
Kurutlu Kazısı 2018
0 0 0 0 0 1 0 0 1
41
A study on Morphology and Karyology Status of Prometheomys schaposhnikovi Satunin 1901 Mammalia Rodentia in Turkey
Turkish J. of Zoology
1 0 0 0 0 0 0 0 1
42
Kurutlu Kazısı 2017
0 0 0 0 1 0 0 0 1
43
the growth features of tench (Tinca tinca L., 1758) in the Kesikköprü Dam Lake
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY
0 0 0 1 0 0 0 0 1
44
Allozyme variation in Rattus rattus Rodentia Muridae in Turkey with particular emphasis on the taxonomy
Zoology in the Middle East
1 0 0 0 0 0 0 0 1
45
Observations on the reproduction biology of Meriones meridianus Pallas 1773 Mammalia Rodentia in Turkey
Zoology in The Middle East
1 0 0 0 0 0 0 0 1
46
Çatören ve Kunduzlar Kırka Eskişehir Baraj Göletlerindeki Sazanların Cyprinus carpio L 1758 Dokularında Bor Birikimi
Tr. J. Biology
1 0 0 0 0 0 0 0 1
47
Kesikköprü Baraj Gölündeki Turna Esox lucius L 1758 Balığının Büyüme Özellikleri Doğa
TR. J. Zoology.
0 0 0 1 0 0 0 0 1
48
Biology of Meriones tristrami Thomas 1892 Rodentia Gerbillinae in Turkey
Tr. J. of Zoology
1 0 0 0 0 0 0 0 1
49
Karyotype of Clethrionomys glareolus Schreber 1780 in Turkey
Tr. J. Zoology,
0 0 0 0 1 0 0 0 1
50
A study on Long eared hedgehog Hemiechinus auritus Gmelin 1770 Mammalia Insectivora in Turkey
Tr. J. of Zoology
1 0 0 0 0 0 0 0 1
51
On the Karyotype of Long eared hedgehog Hemiechinus auritus Gmelin 1770 Mammalia Insectivora in Turkey
Z. Säugetierkunde,
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: KURUTLU KAZISI, 30-06-2016
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Kırsehir ve Yozgat Illeri Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yataklarının Araştırılması, 16-10-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Kurutlu Kazısı 16 Ağustos 23 Eylül 2015 Kırşehir, 16-08-2015
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ercüment Çolak
Ankara Üniversitesi
1995 - 2021 63
Nuri Yiğit
Ankara Üniversitesi
1995 - 2017 58
Mustafa Sözen
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
1996 - 2019 52
Reyhan Çolak
Ankara Üniversitesi
1999 - 2021 31
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2009 - 2019 14
Ahmet Karataş
Niğde Üniversitesi
2005 - 2022 11
İrfan Kandemir
Ankara Üniversitesi
2007 - 2021 9
Şafak Bulut
Hitit Üniversitesi
2006 - 2022 7
Cesur Pehlevan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2009 - 2017 7
ÖZKURT ŞAKİR ÖNDER
-
2013 7
Ferhat Matur
Bülent Ecevit Üniversitesi
2006 - 2014 6
Tolga Kankılıç
Aksaray Üniversitesi
2004 - 2008 5
Mohammed Moradi Gharkheloo
-
2006 - 2007 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2018 4
Teoman Kankılıç
Niğde Üniversitesi
2006 - 2016 4
Sibel Atasağun
Ankara Üniversitesi
1998 - 2014 4
Ahmet Altındağ
Ankara Üniversitesi
1998 - 2009 4
Karsten Neumann
-
2005 - 2008 4
Seyhan Akıska
Ankara Üniversitesi
1998 - 2009 3
Gül Olgun Karacan
Aksaray Üniversitesi
2013 - 2017 3
Erksin Güleç
Ankara Üniversitesi
2009 - 2015 3
Rolf Gattermann
-
2006 - 2008 3
Ayşegül Karataş
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2017 - 2020 2
Ali Demirsoy
-
2005 - 2006 2
Carlos Fernandes
-
2016 - 2017 2
Ferhat Kaya
-
2009 2
Ferhat Toprak
-
2020 - 2022 2
Kutay Murat Bozca
-
2009 - 2015 2
Patrick J Schembri
-
2016 - 2017 2
Santosreis Margarida
-
2016 - 2017 2
Ahi Evran Üniversitesi
2014 1
Ahi Evran Üniversitesi
2012 1
Ayşen Açıkkol Yıldırım
Cumhuriyet Üniversitesi
2009 1
Ayhan Yiğit
Cumhuriyet Üniversitesi
2015 1
Murat Akkurt
-
1999 1
Nagihan Oğuz Duran
-
1998 1
Hüseyin Özdemir
-
2003 1
Iraz Akış Akad
-
1997 1
Gülriz Kozbe
-
2014 1
Ali Rıza Kul
-
2001 1
Züleyha Avşar
-
1998 1
Filiz Gültekin
-
1998 1
Hatice Kumcağız
-
2008 1
Kerime Derya Beydağ
-
2000 1
Mahmut Çamlıca
-
2006 1
Mehmet Kürşat Şahin
-
2022 1
Faruk Çolak
Niğde Üniversitesi
2012 1
Gülcan Bağçivan
-
2002 1
Abdullah Hasbenli
Gazi Üniversitesi
2014 1
Amine Ataç
-
2000 1
Ergin Hamzaoğlu
Gazi Üniversitesi
2016 1
Mustafa Kuru
Başkent Üniversitesi
1995 1
Nur Damla Korkmaz
-
1998 1
Abdurrahman Sefalı
-
2022 1
Hasan Çukur
Dokuz Eylül Üniversitesi
2016 1
Beytullah Özkan
Trakya Üniversitesi
2003 1
Mete Tayanç
-
2003 1
Duygu İrem Can
-
2002 1
Bekir Levent Mesci
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2019 1
Özgür Ceylan
-
2002 1
Fikret Yıldız
-
1999 1
Adem Bedir
-
2009 1
Annie Machordom
-
2011 1
Arnaud Couloux
-
2011 1
Arthur R Bos
-
2017 1
Arturo Morales
-
2011 1
Bahar Hasırcı
-
2015 1
Bos Arthur R Bos
-
2016 1
Bülent Gözcelioğlu
-
2016 1
Carlos Fonseca
-
2011 1
Cento Michele
-
2017 1
Chabi Adeyemi Marc Sylvestre
-
2011 1
Corinne Cruand
-
2011 1
Deniz Daşdemir
-
2006 1
Dieter Kock
-
2007 1
Eli Geffen
-
2011 1
Elif Özkıldır
-
2006 1
Emmanuel Do Linh San
-
2011 1
Emre Arnavutoğlu
-
1997 1
Francisco Palomares
-
2011 1
Fulya Saygılı
-
2005 1
Geraldine Veron
-
2011 1
Ghawar Wissem
-
2016 1
Gül Olgun Karacan
-
2016 1
Hoath Richard
-
2016 1
Joan Johnston
-
2008 1
Jose Vicente Lopes Bao
-
2011 1
Juha Merilä
-
2016 1
Julia Challinor
-
2002 1
Kadriye Akbulut
-
1999 1
Kartal Ali İhsan
-
2012 1
Lima Ricardo F De
-
2017 1
Lymberakis Petros
-
2016 1
M Elsbeth Mcphee
-
2008 1
Martinkova Natalia
-
2012 1
Mehmet Alkan
-
2009 1
Melisa Sersan
-
1999 1
Merila Juha Merila
-
2017 1
Michele Cento
-
2016 1
Mohammad Amin
-
2011 1
Mohammad Basuony
-
2011 1
Mohammad Moradı Gharkheloo
-
2005 1
Monica Rodrigues
-
2017 1
Muhammed Hanefi Sönmez
-
1998 1
Muhsin Çoğal
-
2017 1
Murat Doğan
-
2018 1
Necla Altınel Dursun
-
2006 1
Özlem Çeri
-
2009 1
Parpal Lluıs
-
2017 1
Peter Frıtzsche
-
2006 1
Peter Fritzsche
-
2008 1
Petros Lymberakis
-
2017 1
Philippe Gaubert
-
2011 1
Robert E Johnston
-
2008 1
Rodrigues Monica
-
2016 1
Ruette Sandrine
-
2017 1
Rüveyda Nüket İvacık
-
2001 1
Samantha Larimer
-
2008 1
Serdar Güngör
-
2005 1
Sümeyra Aras
-
1999 1
Tania Barros
-
2011 1
Yusuf Altın
-
2009 1
Zehra Şahin
-
1999 1
Zhimin Song
-
2008 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50856
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12883
YÖKSİS Bilim Alanı Biyoloji 2536
Anahtar Kelimeler Ekoloji, Hayvan Sistematiği, Davranış Biyolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 115 100 140 50 175 120 50 50 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 554 . 562 . 573 . 623 . 485 . 493 . 622 . 636 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 436 . 435 . 427 . 468 . 332 . 321 . 428 . 429 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 211 . 225 . 200 . 241 . 131 . 141 . 223 . 208 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 88 . 102 . 78 . 113 . 47 . 57 . 93 . 90 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 67 . 78 . 56 . 79 . 31 . 42 . 69 . 67 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 12 . 8 . 6 . 17 . 7 . 8 . 14 . 12 . - -
Toplam Yayın 5 4 9 2 5 2 1 1 0 0
Toplam Makale 2 1 2 0 1 1 1 1 0 0
Toplam Kitap 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Toplam Bildiri 3 2 6 1 3 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 2 2 6 1 3 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri