img

Doç. Dr. Evren ERZEN

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
64
Atıf
716
h-index
9
Proje
1
WoS
Yayın
13
Atıf
682
h-index
8
Scopus
Yayın
16
Atıf
737
h-index
8
Google Scholar
Yayın
41
Atıf
2070
h-index
17
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Dr), 2013, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli), 2009, 2013
Lisans, Türkiye, Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Pr. (İö), 2003, 2007
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Dr), 2013, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli), 2009, 2013
Lisans, Türkiye, Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Pr. (İö), 2003, 2007
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 88, 2019
Değerlendirme, Hakemlik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakütlesi Dergisi, 04-07-2023, 05-07-2023
Değerlendirme, Hakemlik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 04-07-2023, 05-07-2023
Değerlendirme, Hakemlik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-09-2023, 13-09-2023
Değerlendirme, Hakemlik, Current Psychology, 26-08-2022, 01-09-2022
Değerlendirme, Doktora tezi jüri üyeliği, Trabzon Üniversitesi, 01-06-2022, 21-01-2022
Değerlendirme, Yüksek Lisans tezi jüri üyeliği, Ordu Üniversitesi, 01-06-2022, 20-06-2022
Değerlendirme, Hakemlik, International Journal of Mental Health and Addiction, 09-07-2022, 09-09-2022
Değerlendirme, Hakemlik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 05-05-2022, 05-05-2022
Değerlendirme, Hakemlik, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-04-2022, 12-04-2022
Değerlendirme, Hakemlik, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 04-03-2022, 04-03-2022
Değerlendirme, Hakemlik, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19-09-2022, 04-10-2022
Değerlendirme, Hakemlik, Educational Policy Analysis and Strategic Research, 12-05-2022, 12-05-2022
Değerlendirme, Hakemlik, Children and Youth Services, 06-03-2021, 08-03-2021
Değerlendirme, Hakemlik, Current Psychology, 26-04-2021, 27-05-2021
Değerlendirme, Hakemlik, Current Psychology, 12-04-2021, 14-04-2021
Değerlendirme, Hakemlik, Current Psychology, 24-03-2021, 14-01-2021
Değerlendirme, Hakemlik, Current Psychology, 20-04-2021, 21-04-2021
Değerlendirme, Hakemlik, International Journal of Mental Health and Addicton, 12-05-2021, 08-06-2021
Değerlendirme, Hakemlik, Frontiers in Pscyhology, 14-05-2021, 17-05-2021
Değerlendirme, Hakemlik, International Journal of Mental Health and Addiction, 01-07-2021, 09-07-2021
Değerlendirme, Hakemlik, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 02-07-2021, 02-07-2021
Değerlendirme, Hakemlik, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15-11-2021, 15-11-2021
Değerlendirme, Doktora tezi jüri üyeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 01-08-2020, 29-08-2020
Değerlendirme, Hakemlik, Osmangazi Journal of Educational Research, 17-09-2020, 17-09-2020
Değerlendirme, Hakemlik, Studies in Educational Research and Development, 28-07-2020, 28-07-2020
Değerlendirme, Hakemlik, Social Sciences Computer Review, 05-07-2019, 07-07-2019
Değerlendirme, Hakemlik, Social Sciences Computer Review, 22-01-2019, 24-01-2019
Değerlendirme, Hakemlik, Türk PDR Dergisi, 01-01-2019, 01-01-2019
Değerlendirme, Hakemlik, Psychiatry Research, 21-06-2018, 23-06-2018
Değerlendirme, Hakemlik, Türk PDR Dergisi, 01-01-2018, 01-01-2018
Değerlendirme, Hakemlik, Türk PDR Dergisi, 02-02-2018, 02-02-2018
Değerlendirme, Hakemlik, Türk PDR Dergisi, 02-03-2018, 02-03-2018
Değerlendirme, Hakemlik, Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 15-04-2017, 17-04-2017
Değerlendirme, Hakemlik, Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 16-05-2017, 18-05-2017
Değerlendirme, Hakemlik, Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 19-09-2016, 22-09-2016
[UAK] Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2023-, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2021-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2019-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2012-2019, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2024-, Komisyon Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2021-, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2021-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2020-2021, Komisyon Üyeliği, Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye
2020-2021, Komisyon Üyeliği, Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye
Tülay Ayça Şekerci, Yüksek Lisans, FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLAR VE UMUDUN BİLİŞSEL ESNEKLİKLE İLİŞKİSİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Gizem Nurhan Dağlı, Yüksek Lisans, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK, SİBER ZORBALIK VE SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİSİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
2023-2024, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I, Lisans
2023-2024, Okullarda RPD Uygulamaları I, Lisans
2023-2024, Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları, Yüksek Lisans
2023-2024, Sosyal Psikoloji, Lisans
2023-2024, Anne Baba Eğitimi, Lisans
2023-2024, Psikolojiye giriş, Lisans
2023-2024, Rehberlik ve Özel Eğitim, Lisans
2023-2024, Manevi danışmanlık, Lisans
2023-2024, Aile içi şiddet, Lisans
2023-2024, İnsan ilişkileri ve iletişim, Lisans
2023-2024, Yüksek lisans semineri, Yüksek Lisans
2023-2024, Bilgisayar ve İstatistik Uygulamaları, Yüksek Lisans
2022-2023, Yüksek lisans semineri, Yüksek Lisans
2022-2023, Yüksek lisans tezi, Yüksek Lisans
2022-2023, Kısa süreli psikolojik danışma, Lisans
2022-2023, Rehberlik ve Özel Eğitim, Lisans
2022-2023, Okullarda RPD Uygulamaları II, Lisans
2022-2023, Aile içi şiddet, Lisans
2022-2023, Manevi danışmanlık, Lisans
2022-2023, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I, Lisans
2022-2023, Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları, Yüksek Lisans
2022-2023, Eğitim Psikolojisi, Lisans
2022-2023, Psikolojiye giriş, Lisans
2022-2023, Okullarda RPD Uygulamaları I, Lisans
2022-2023, Anne Baba Eğitimi, Lisans
2022-2023, Sosyal Psikoloji, Lisans
2022-2023, Bilgisayar ve İstatistik Uygulamaları, Yüksek Lisans
2021-2022, Yüksek lisans semineri, Yüksek Lisans
2021-2022, Yüksek lisans tezi, Yüksek Lisans
2021-2022, Karakter ve Değer Eğitimi, Lisans
2021-2022, Rehberlik ve Özel Eğitim, Lisans
2021-2022, Bilgisayar ve İstatistik Uygulamaları, Yüksek Lisans
2021-2022, Okullarda RPD Uygulamaları I, Lisans
2021-2022, Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları, Yüksek Lisans
2021-2022, Sosyal Psikoloji, Lisans
2021-2022, Anne-Baba Eğitimi, Lisans
2021-2022, Psikolojiye Giriş, Lisans
2021-2022, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I, Lisans
2021-2022, Psikolojik Testler, Lisans
2020-2021, Rehberlik, Lisans
2020-2021, Öğrenme psikolojisi, Lisans
2020-2021, Aile içi ilişkiler ve iletişim, Lisans
2020-2021, Eleştirel ve Analitik Düşünme, Lisans
2019-2020, Öğretmenlik Uygulaması-I, Lisans
2019-2020, Eleştirel ve Analitik Düşünme, Lisans
2019-2020, Rehberlik, Lisans
Kayıt Yok
Kişilik Özellikleri İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Bir Aracı Değişken Olarak Phubbing (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
Kayıt Yok
Erzen, E., Merdivenli, S.C. (2024) "Akademik motivasyon ve akademik benlik düzeyinin üniversiteye uyumu yordayıcı gücü", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Odacı, H., Erzen, E., Yeniçeri, İ. (2024) "Predictors of phubbing: Interpersonal relationships and family relationships", Trends in Psychology, (0) DOI      
Erzen, E., Öztürk, H. (2023) "Teaching death: The theme of death in illustrated children’s books", Journal of Pedagogical Sociology and Psychology, 5 (3) pp. 28-46 DOI     
Aydın, D., Baltacı, U.B., Erzen, E., Szabo, A., Griffiths, M.D. (2023) "The Turkish version of the Exercise Addiction Inventory: Validity and reliability", Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 10 (2) pp. 184-193 [TR Dizin] DOI        
Erzen, E., Özabacı, N. (2023) "Effects of personality traits, social support and self-efficacy on predicting university adjustment", Journal of Education, 203 (2) pp. 353-366 DOI       
Erzen, E., Çıkrıkçı, Ö. (2023) "Three-dimensional attachment and psychological vulnerability: Mediation role of mental well-being", British Journal of Guidance & Counselling, (0) [SSCI] DOI       
Çıkrıkçı, Ö., Erzen, E. (2023) "Üniversite öğrencilerinin ebeveyne bağlanma ve sınav kaygıları arasındaki ilişkide benlik saygısı ve akademik mükemmeliyetçiliğin aracı rolü", Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1) pp. 47-62 [TR Dizin] Link     
Çıkrıkçı, Ö., Grıffıths, M.D., Erzen, E. (2022) "Testing the mediating role of phubbing in the relationship between the big five personality traits and satisfaction with life", International Journal of Mental Health and Addiction, 20 (0) pp. 44-56 [SSCI] Link DOI       
Erzen, E., Kara, A. (2022) "Bağlanma stilleri, sosyal destek ve kariyer uyumluluğu: Alternatif modeller", Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 17 (57) pp. 340-364 [TR Dizin] Link DOI      
Erzen, E., Çıkrıkçı, Ö. (2022) "Bağlanma stilleri ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide akademik güdülenmenin aracı rolü", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (2) pp. 671-690 [TR Dizin] DOI     
Odacı, H., Erzen, E. (2021) "Attitude toward computers and critical thinking of postgraduate students as predictors of research self-efficacy", Computers in the Schools, 38 (2) pp. 125-141 DOI       
Erzen, E., Odacı, H., Yeniçeri, İ. (2021) "Phubbing: Which personality traits are prone to phubbing?", Social Science Computer Review, 39 (1) pp. 56-69 [SSCI] DOI       
Erzen, E. (2021) "COVID-19 salgını sürecinde psikolojik danışmanlık", Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, 1 (2) pp. 332-374 Link    
Erzen, E., Özabacı, N. (2021) "Hangi öğrenciler daha uyumlu? Üniversiteye uyumun bazı demografik faktörlere göre incelenmesi", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17 (33) pp. 447-476 [TR Dizin] DOI     
Erzen, E., Yurtçu, M., Kalın, Ö.U., Koçoğlu, E. (2021) "Sosyal Beğenirlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (78) pp. 879-891 [TR Dizin] DOI     
Erzen, E., Odacı, H. (2021) "Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği: Türkçe Uyarlama Çalışması", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 51 (0) pp. 520-535 [TR Dizin] DOI       
Erzen, E., Ceylan, M. (2020) "Covid-19 salgını ve uzaktan eğitim: Uygulamadaki sorunlar", Ekev Akademi Dergisi, (84) pp. 229-248 [TR Dizin] DOI      
Çıkrıkçı, Ö., Erzen, E. (2020) "Academic procrastination, school attachment, and life satisfaction: A mediation model", Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 38 (0) pp. 225-242 [SSCI] DOI       
Çikrıkci, Ö., Erzen, E., Yeniçeri, İ.A. (2019) "Self-Esteem and optimism as mediators in the relationship between test anxiety and life satisfaction among a school-based sample of adolescents.", Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 29 (0) pp. 39-53 [SSCI] DOI       
Erzen, E., Çıkrıkçı, Ö. (2018) "The effect of loneliness on depression: A meta-analysis", International Journal of Social Psychiatry, 64 (5) pp. 427-435 [SSCI] DOI        
Erzen, E., Çikrıkci, Ö. (2018) "Akademik ertelemede okula bağlanma ve aileden algılanan sosyal desteğin rolü", Turkish Journal of Teacher Education, 7 (1) pp. 17-27    
Erzen, E. (2018) "Teacher opinions about school and teacher professional development", Studies in Educational Research and Development, 2 (1) pp. 1-31 Link    
Karadağ, E., Tosuntaş, Ş.B., Erzen, E., Duru, P., Akmeşe, N.B., Şahin, B.M., Çulha, İ., Babadağ, B. (2016) "The virtual world’s current addiction: Phubbing", Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 3 (2) pp. 250-269 [TR Dizin] Link DOI       
Erzen, E., Odacı, H. (2016) "The effect of the attachment styles and self efficacy of adolescents preparing for university entrance tests in Turkey on predicting test anxiety", Educational Psychology, 36 (10) pp. 1728-1741 [SSCI] Link DOI       
Çikrıkci, Ö., Erzen, E. (2016) "Cinsiyetin akademik erteleme üzerindeki etkisi: Meta analiz", Hacettepe University Journal of Education, 31 (4) pp. 750-761 [TR Dizin] Link DOI     
Erzen, E. (2016) "Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3) pp. 1-21 [TR Dizin] Link DOI      
Cikrikci, O., ERZEN, E. (2016) "Gender Differences on Academic Procrastination: Meta-Analysis", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 31 (4) pp. 750-761 [ESCI] DOI     
Karadağ, E., Tosuntaş, Ş.B., Erzen, E., Duru, P., Akmeşe, N.B., Şahin, B.M., Çulha, İ., Babadağ, B. (2015) "Determinants of phubbing which is the sum of many virtual addictions A structural equation model", Journal of Behavioral Addictions, 4 (2) pp. 60-74 [SSCI] Link DOI        
Erzen, E., Odacı, H. (2014) "Who feels more test anxiety A research based on personal academic and family variables", International Journal of Human Sciences, 11 (2) pp. 401-419 Link DOI       
Erzen, E., Çikrıkci, Ö. (2014) "The Turkish Positive Perception Scale: A contribution to its validity and reliability", Journal of Education and Human Development, 3 (3) pp. 197-203 Link DOI     
Erzen, E., Yurtçu, M. (2013) "Investigation of prospective teacher s self compassion levels in terms of age gender perception of success family income level and branch variables", International Journal of New Trends in Arts, Sport Science Education, 2 (3) pp. 40-46 Link    
Erzen, E., Şekerci, T.A. (2023) "Depremden etkilenen bireylerde bağlanma stilleri ve umudun bilişsel esneklikle ilişkisi", 24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , Ankara, Türkiye, (Kasım 2023 
Aydın, D., Baltacı, U.B., Erzen, E. (2023) "Yaşam doyumu ile olumsuz değerlendirilme korkusu arasındaki ilişkide belirsizliğe tahammülsüzlüğün aracı rolü", 24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , Ankara, Türkiye, (Kasım 2023 
Erzen, E., Merdivenli, S. (2022) "Öğrencilerin üniversiteye uyumlarının akademik motivasyon ve akademik benlik düzeyi açısından incelenmesi", 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Haziran 2022 
Erzen, E., Dağlı, G.N. (2022) "Bilinçli farkındalık düzeylerinin öz-duyarlık ve sosyal medya bağımlılığı ile ilişkisi", 2nd International Cappadocia Scientific Research Congress , Türkiye, (Haziran 2022 
Erzen, E., Öztürk, H. (2022) "Opinions of preschool teachers on death themed illustrated children's literature works", 3. International Scientific Research and Innovation Congress , İstanbul, Türkiye, (Ağustos 2022 
Aydın, D., Baltacı, U.B., Erzen, E. (2022) "Kadınların ve erkeklerin toplumsal cinsiyet rolü stresleri, duygusal şiddete maruz kalmaları ve olumsuz değerlendirilme korkuları arasındaki yordayıcı ilişkiler", 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Ağustos 2022
Erzen, E., Bağrıyanık, K.E. (2021) "Ergenler ve Yetişkinler için Yaşam Becerileri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Uluslararası E-Kongresi - II , Artvin, Türkiye, (Haziran 2021
Erzen, E., Ceylan, M. (2020) "Covid-19 sürecinde uzaktan eğitime ilişkin öğrenci görüşleri", Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Uluslararası E-Kongresi , Artvin, Türkiye, (Temmuz 2020 
Erzen, E., Çıkrıkçı, Ö. (2020) "Üç boyutlu bağlanma ve internet bağımlılığı: D tipi kişiliğin aracı rolü", 5th International Scientific Research Congress , Türkiye, (Eylül 2020 
Çıkrıkçı, Ö., Erzen, E. (2020) "An exploration of the mediation role of problem fields and D Type Personality in the association between Three Dimensioned Attachment and Phubbing", 3th International Congress of Human Studies , Türkiye, (Kasım 2020 
Erzen, E., Çıkrıkçı, Ö. (2020) "Üç Boyutlu Bağlanma ve Psikolojik Kırılganlık: Mental İyi Oluşun Aracı Rolü", 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi , Türkiye, (Ağustos 2020
Öztürk, H., Erzen, E., Tağa, T. (2019) "Bir Tabunun Göstergebilimsel İncelemesi: Morris Micklewhite ve Turuncu Elbise", II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni , Erzurum, Türkiye, (Haziran 2019
Erzen, E., Çıkrıkçı, Ö. (2019) "Bağlanma stilleri, akademik güdülenme ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler", 21. Uluslararası psikolojik danışma ve rehberlik kongresi , Antalya, Türkiye, (Kasım 2019 
Çikrıkci, Ö., Erzen, E. (2017) "Kişilik özellikleri, psikolojik ihtiyaçlar ve üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkiler.", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Çikrıkci, Ö., Erzen, E. (2017) "Nevrotizm ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide sosyotelizmin aracı rolü", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Erzen, E. (2017) "Üniversite Uyum Ölçeği", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , Ordu, Türkiye, (Mayıs 2017
Çikrıkci, Ö., Erzen, E., Yeniçeri, İ.A. (2016) "Sınav kaygısı ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide benlik saygısı ve iyimserliğin aracı rolü", ULEAD 2016 , Rize, Türkiye, (Ekim 2016 
Odacı, H., Erzen, E., Yeniçeri, İ.A. (2016) "Phubbing kişilerarası ilişki tarzları aile ilişkileri ve demografik özellikler açısından bir değerlendirme", ICITS 2016 , Rize, Türkiye, (Ekim 2016 
Erzen, E., Odacı, H., Yeniçeri, İ.A. (2016) "Üniversiteli gençlerde kişilik özelliklerinin phubbing üzerindeki etkisi", ICITS 2016 , Rize, Türkiye, (Ekim 2016 
Erzen, E. (2015) "Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği", 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , Mersin, Türkiye, (Ekim 2015
Erzen, E., Çıkrıkçı, Ö. (2015) "Yalnızlığın depresyona etkisi: Bir meta analiz çalışması", 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , Mersin, Türkiye, (Ekim 2015
Odacı, H., Erzen, E. (2014) "Araştırma öz yeterliğinin yordayıcıları olarak bilgisayara yönelik tutum ve eleştirel düşünme", Ejer Congress 2014 , İstanbul, Türkiye, (Nisan 2014 
Erzen, E., Gündüz, Y., Çikrıkci, Ö. (2013) "Akademik başarının gelişmesinde öğrenci kişilik hizmetlerinin rolü Finlandiya Örneği", Öğretmen Yetiştirmede Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2013
Çikrıkci, Ö., Gündüz, Y., Erzen, E. (2013) "Bir meslek örgütü olarak Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin Hayata Etkin Katılımı Yılın empati ödülü", Öğretmen Yetiştirmede Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2013 
Erzen, E., Altun, T. (2012) "Teacher trends about school and teacher professional development", New Trends on Global Education Conference , Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Eylül 2012
Erzen, E., Yurtçu, M. (2012) "Investigation of self-compassion levels of prospective teachers in terms of some variables", New Trends on Global Education Conference , Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Eylül 2012 
Kayıt Yok
Erzen, E. (2024) "Sosyal medya bağımlılığı", Kitap: Bağımlılık ve bağımlılıklarla mücadele, İstanbul/Türkiye : Kronik Yayınları  
Erzen, E. (2024) "Akıllı telefon bağımlılığı", Kitap: Bağımlılık ve bağımlılıklarla mücadele, İstanbul/Türkiye : Kronik Yayınları  
Aydın, D., Erzen, E. (2023) "Aile içi şiddet", Kitap: Dünde bugünde yarında kadın, Ankara/Türkiye : Nobel   
Erzen, E. (2017) "The effect of anxiety on student achievement", Kitap: The factors effecting student achievement: Meta-analysisof empirical studies, Cham : Springer International Publishing AG      
Erzen, E. (2015) "Temel danışma becerileri", Kitap: Psikolojik danışma beceri ve teknikleri, Ankara/Türkiye : Vize Akademik Yayıncılık    
Armağan, Y., Erzen, E. (2015) "The effect of leadership on organizational justice", Kitap: Leadership and organizational outcomes meta analysis of empirical studies, New York/Amerika Birleşik Devletleri : Springer      
Erzen, E., Armağan, Y. (2015) "The effect of leadership on conflict management", Kitap: Leadership and organizational outcomes meta analysis of empirical studies, New York/Amerika Birleşik Devletleri : Springer      
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2024, Editör
(Uluslararası - Kitap) Bağımlılık ve Bağımlılıklarla Mücadele, 2024, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Türk PDR Dergisi, 2024
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2023
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2023
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Educational Policy Analysis and Strategic Research, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Studies in Educational Research and Development, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Türk PDR Dergisi, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Türk PDR Dergisi, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Türk PDR Dergisi, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) The Teacher Educator, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of School and Educational Psychology, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Happiness and Development, 2016
Üye, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 2019-
Üye, TEMA, 2018-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The effect of loneliness on depression: A meta-analysis
International Journal of Social Psychiatry
305 43 0 0 0 0 0 0 348
2
Determinants of phubbing which is the sum of many virtual addictions A structural equation model
Journal of Behavioral Addictions
140 56 0 2 1 0 0 0 199
3
The virtual world’s current addiction: Phubbing
Addicta: The Turkish Journal on Addictions
36 14 0 0 0 1 0 0 51
4
Phubbing: Which personality traits are prone to phubbing?
Social Science Computer Review
22 7 0 0 0 0 0 0 29
5
Testing the mediating role of phubbing in the relationship between the big five personality traits and satisfaction with life
International Journal of Mental Health and Addiction
16 4 0 0 0 0 0 0 20
6
The effect of the attachment styles and self efficacy of adolescents preparing for university entrance tests in Turkey on predicting test anxiety
Educational Psychology
8 2 0 4 1 0 0 0 15
7
Academic procrastination, school attachment, and life satisfaction: A mediation model
Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy
7 4 0 0 0 0 0 0 11
8
Self-Esteem and optimism as mediators in the relationship between test anxiety and life satisfaction among a school-based sample of adolescents.
Journal of Psychologists and Counsellors in Schools
6 3 0 0 1 0 0 0 10
9
Covid-19 salgını ve uzaktan eğitim: Uygulamadaki sorunlar
Ekev Akademi Dergisi
0 0 0 4 2 4 0 0 10
10
Effects of personality traits, social support and self-efficacy on predicting university adjustment
Journal of Education
4 1 0 0 0 0 0 0 5
11
Gender Differences on Academic Procrastination: Meta-Analysis
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION
2 3 0 0 0 0 0 0 5
12
Attitude toward computers and critical thinking of postgraduate students as predictors of research self-efficacy
Computers in the Schools
0 3 0 0 0 0 0 0 3
13
Leadership and organizational outcomes meta analysis of empirical studies
1 0 0 1 0 0 0 0 2
14
The factors effecting student achievement: Meta-analysisof empirical studies
1 0 0 1 0 0 0 0 2
15
Akademik ertelemede okula bağlanma ve aileden algılanan sosyal desteğin rolü
Turkish Journal of Teacher Education
1 0 0 0 0 0 0 0 1
16
Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1 0 0 0 0 0 0 0 1
17
The Turkish Positive Perception Scale: A contribution to its validity and reliability
Journal of Education and Human Development
0 0 0 0 1 0 0 0 1
18
Leadership and organizational outcomes meta analysis of empirical studies
0 0 0 0 0 1 0 0 1
19
Cinsiyetin akademik erteleme üzerindeki etkisi: Meta analiz
Hacettepe University Journal of Education
0 0 0 1 0 0 0 0 1
20
Who feels more test anxiety A research based on personal academic and family variables
International Journal of Human Sciences
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2024) "Eğitim Bilimleri Bölümü Atıf Sıralaması" AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(2023) "Eğitim Bilimleri Bölümü Atıf Sıralaması" AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(2023) "Eğitim Bilimleri Bölümü SSCI indeks ödülü" AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(2022) "Eğitim Bilimleri Bölümü Atıf Sıralaması" AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(2022) "UBYT" TÜBİTAK
(2021) "UBYT" TÜBİTAK
(2021) "Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri" ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
(2020) "Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri" ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
(2019) "Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri" ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
(2018) "Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri" ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
(2017) "Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri" ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
(2016) "Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri" ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
(2015) "Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri" ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
(2014) "Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri" ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
(2013) "Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri" ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Özkan Çikrıkci
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2013 - 2023 20
Hatice Odacı
Trabzon Üniversitesi
2014 - 2024 9
İlknur Akistanbullu Yeniçeri
Artvin Çoruh Üniversitesi
2016 - 2024 6
-
2022 - 2023 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 - 2023 3
Meltem Yurtçu
İnönü Üniversitesi
2012 - 2021 3
Hüseyin Öztürk
Artvin Çoruh Üniversitesi
2019 - 2023 3
Yüksel Gündüz
Artvin Çoruh Üniversitesi
2013 2
Burcu Babadağ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2015 - 2016 2
Berrak Mızrak Şahin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2015 - 2016 2
Engin Karadağ
-
2015 - 2016 2
Yasir Armağan
Bartın Üniversitesi
2015 2
Şule Betül Tosuntaş
Uludağ Üniversitesi
2015 - 2016 2
İlkay Çulha
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2015 - 2016 2
Nalan Bostan Akmeşe
Dumlupınar Üniversitesi
2015 - 2016 2
Pınar Duru
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2015 - 2016 2
Mustafa Ceylan
Artvin Çoruh Üniversitesi
2020 2
Nilüfer Özabacı
-
2021 - 2023 2
Özlem Ulu Kalın
-
2021 1
Kübra Elif Bağrıyanık
-
2021 1
Tahir Tağa
Süleyman Demirel Üniversitesi
2019 1
Taner Altun
-
2012 1
Ahmet Kara
-
2022 1
Erol Koçoğlu
-
2021 1
Attila Szabo
-
2023 1
Gizem Nurhan Dağlı
-
2022 1
Mark D Grıffıths
-
2022 1
Mark D. Griffiths
-
2023 1
Ozkan Cikrikci
-
2016 1
Sefa Cumali Merdivenli
-
2024 1
Sefa Merdivenli
-
2022 1
Tülay Ayça Şekerci
-
2023 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
173.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
78.
9214 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
31.
737 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9214
YÖKSİS Bilim Alanı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 737
Anahtar Kelimeler Okul Psikolojik Danışmanlığı, Psikolojik Danışmanlık Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 134 110 55 80 60 85 130 100 160 70
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 339 . 392 . 494 . 463 . 485 . 445 . 495 . 524 . 436 . 173 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 197 . 241 . 297 . 270 . 275 . 253 . 266 . 273 . 226 . 78 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 51 . 64 . 81 . 80 . 86 . 78 . 78 . 102 . 78 . 31 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 5 7 4 3 3 6 7 7 8 3
Toplam Makale 1 4 0 3 1 2 6 3 5 2
Toplam Kitap 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Toplam Bildiri 2 3 3 0 2 4 1 4 2 0
Makale (SCI) 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 1 0 0 1 1 4 2
Makale (Ulusal) 0 2 0 1 0 1 4 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Bildiri (Uluslararası) 0 3 3 0 2 4 1 4 2 0
Bildiri (Ulusal) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri