img

Doç. Dr. Tezcan KARTAL

  • Eğitim Fakültesi
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
  • Fen Bilgisi Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
100
Atıf
357
h-index
9
Proje
11
WoS
Yayın
12
Atıf
129
h-index
6
Google Scholor
Yayın
97
Atıf
1213
h-index
19
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Dr), 2009, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr. (İö), 2000, 2004
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Dr), 2009, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr. (İö), 2000, 2004
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 65, 2009
Çalışma, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti: Eğiticilerin Eğitimi, Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO, 06-06-2024, 07-06-2024
Çalıştay, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti: Eğiticilerin Eğitimi, Konya/Mevlana Öğretmen Evi, 23-05-2024, 24-05-2024
Çalıştay, Ders Kitapları Hazırlık Çalıştayı: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Ankara / Kızılcahamam, 06-05-2024, 10-05-2024
Çalıştay, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Öğretim Programları Geliştirme Çalıştayı, Kızılcahamam / ANKARA, 15-01-2024, 20-01-2024
Çalıştay, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Kızılcahamam / ANKARA, 17-12-2023, 20-12-2023
Çalıştay, K12 Öğretim Programları Geliştirme Çalıştayı: Türkiye Yüzyılı, Kızılcahamam / ANKARA, 17-11-2023, 19-11-2023
Çalıştay, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Kızılcahamam / ANKARA, 07-12-2023, 10-12-2023
Çalıştay, K12 Öğretim Programları Geliştirme Çalıştayı: Türkiye Yüzyılı Modeli, Kızılcahamam / ANKARA, 26-10-2023, 29-10-2023
Çalıştay, Fen Bilimleri Öğretimine Yönelik Girişimcilik Eğitimi (FÖYGE), Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye, 03-02-2020, 07-02-2020
Seminer, Eğitimde Farklı Yaklaşımlar, KIrşehir Cacabey Orta Okulu (MEB), Türkiye, 24-06-2019, 28-06-2019
Çalıştay, Springer Nature Yazar Çalıştayı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, Kırşehir, 29-11-2018, 29-11-2018
Çalıştay, Eğitimde Fatih Projesi-Eğitim Teknolojileri Zirvesi, The Green Park Otel-Ankara, Türkiye, 04-11-2016, 05-11-2016
Çalıştay, Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konuların Öğretimi Konusunda Yetiştirilmesi: Bir Profesy, Akdeniz Üniversitesi-Antalya, Türkiye, 29-01-2016, 30-01-2016
Çalıştay, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Temelli Sorgulayıcı Öğreti, Kırıkkale Üniversitesi-Kırıkkale, Türkiye, 07-09-2015, 11-09-2015
Çalıştay, Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik, İnteraktif Öğretim Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Öğretim Ort, Kırıkkale Üniversitesi-Kırıkkale, Türkiye, 08-09-2014, 12-09-2014
Çalıştay, Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamal, Gazi Üniversitesi-Ankara, Türkiye, 18-08-2013, 25-08-2013
Çalıştay, Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi: Nvivo 10 Programının Tanıtımı ve Uygulamaları, Ahi Evran Üniversitesi-Kırşehir, Türkiye, 25-10-2013, 27-10-2013
Çalıştay, 18. Milli Eğitim Şurası İl Çalışmaları, Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulu-Kırşehir, Türkiye, 26-07-2010, 30-07-2010
Çalıştay, 18. Milli Eğitim Şurası, Ankara-Kızılcahamam, Türkiye, 01-11-2010, 05-11-2010
Çalıştay, 1st Turkish Doctoral Symposium in Science Education, Kırşehir-Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye, 28-08-2009, 30-08-2009
[UAK] Eğitim Bilimleri Fen Bilgisi Eğitimi
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Türkiye
2014-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2008-2014, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2023-, Anabilim Dalı Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2017-2020, Anabilim Dalı Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2014-2017, Farabi Koordinatörü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2014-2017, Erasmus Koordinatörü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
İbrahim Serdar Kızıltepe, Doktora, Teknoloji Destekli Laboratuvar Uygulamalarının Kuvvet ve Hareket Konusundaki Kavramsal Değişime Etkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Cansu Handan Hacıoğlu, Yüksek Lisans, Sosyobilimsel konularda argümantasyona dayalı öğretimin etkileri: GDO örneği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Süleyman Yılmaz, Yüksek Lisans, Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin fen öğretimi yeterlik inançları ve karşılaşılan engeller açısından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
İbrahim Serdar Kızıltepe, Yüksek Lisans, Öğretmen adaylarının epistemolojik ve fen öğretimi yeterlik inançları açısından teknoloji kabullerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
İrem Dilek, Yüksek Lisans, Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi gelişiminde mikro öğretimin etkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Emine Şeyda Akyüz, Yüksek Lisans, Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sosyo-Bilimsel Konuların Öğretimine İlişkin İnanç Sistemlerinin İncelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Seda Er, Yüksek Lisans, ARGÜMANTASYON TABANLI FEN ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Fatıma Gül Yerli, Yüksek Lisans, Fen bilimleri öğretmenlerinin madde ve ısı konusundaki pedagojik alan bilgilerinin araştırılması, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
2021-2022, Fizik I, Lisans
2021-2022, Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I, Lisans
2021-2022, Fen Eğitiminde İleri Nicel Araştırma Yöntemleri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2021-2022, Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II, Lisans
2021-2022, Fizik II, Lisans
2021-2022, Fen Eğitiminde İleri Nitel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Fen Öğretiminde Kavram Öğretimi ve Kavram Yanılgıları, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Fizik Deneylerinin Öğrenme Stilleri Perspektifinde Bilimsel Süreç Becerilerine, Bilimin Doğasına ve Laboratuvar Kullanımına Yönelik İnançları Üzerine Etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
2237-A-FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GiRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ (FÖYGE) (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: , 2020-2020
Kimyasal Tepkimeler Konusunda Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Orantısal Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Öğretmen Adaylarının Epistemolojik ve Pedagojik İnançlarının Teknoloji Kabulleri Üzerindeki Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç ve Teknoloji Entegrasyon Algı Düzeylerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYO-BİLİMSEL KONULARDA YAPMIŞ OLDUKLARI MUHAKEMELERDE RİSK ALGILARININ ETKİLERİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2017
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ GELİŞİMİNE MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ETKİSİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2016
OKUL BİNASINDA BİR ÖĞRENME ÇEVRESİNİN TASARIMI:TARİHSEL ARAÇ-GEREÇLERİN KULLANIMI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2016
Okuldışı Öğrenme Ortamlarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Üzerine Etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2011-2012
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2011-2016
Bilgisayar Destekli Öğretimin 7 Sınıf Öğrencilerinin Maddenin İç Yapısına Yolculuk Konusunu Anlamalarına Olan Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2004-2006
Kayıt Yok
Kartal, T. (2024) "The Influence of Pedagogical and Epistemological Beliefs on Preservice Teachers’ Technology Acceptance in Turkey: A Structural Equation Modeling", Croatian Journal of Education, (0) [SSCI]   
Şeker, R., Kartal, T., Taşdemir, A., Kızıltepe, İ.S. (2023) "Examining Adolescents’ Technology Addiction Levels Before and After COVID-19 Pandemic", J Educ Sci Environ Health, 9 (4) pp. 330-347 DOI    
Gönç, T., Kartal, T., Kırındı, T. (2023) "Öğretmen yeterlik inançlarının teknolojik pedagojik alan bilgilerini yordama gücü: Hiyerarşik çoklu regresyon analizi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25 (1) pp. 1-28 [TR Dizin] Link DOI     
Kartal, T., Kızıltepe, İ.S., Kartal, B. (2022) "Extending Technology Acceptance Model with Scientific Epistemological and Science Teaching Efficacy Beliefs: A Study with Preservice Teachers", Journal of Education in Science, Environment and Health, 8 (1) pp. 1-16 DOI    
Çiriş, V., Başkonuş, T., Kartal, T., Taşdemir, A. (2022) "A Study on Digital Game Addictions of Adolescents in the COVID-19 Pandemic", Journal of Education in Science, Environment and Health, 8 (2) pp. 168-186 Link DOI    
Hacıoğlu, C.H., Kartal, T. (2022) "Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Öğrenci Tutumları Üzerine Etkisi", Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 10 (1) pp. 64-83 [TR Dizin] Link     
Kızıltepe, İ.S., Kartal, T. (2022) "Öğretmen Adaylarının Öğretim Yeterlik İnançlarının İncelenmesi: Çok Değişkenli Varyans Analizi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24 (1) pp. 409-434 [TR Dizin] Link    
Kızıltepe, İ.S., Kartal, T. (2021) "Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (3) pp. 2036-2069 Link DOI    
Kartal, T., Dilek, İ. (2021) "Developing Pre-Service Elementary Science Teachers’ Science Teaching Efficacy Beliefs Through Microteaching by Promoting Efficacy Sources", International Journal on Social and Education Sciences, 3 (4) pp. 710-731 DOI    
Kartal, T., Dilek, İ. (2021) "Preservice Science Teachers’ TPACK Development in A Technology-Enhanced Science Teaching Method Course", Journal of Education in Science, Environment and Health, 7 (4) pp. 339-353 Link    
Kartal, T., Kartal, B. (2019) "Examining strategies used by pre-service science teachers in stoichiometry problems in terms of proportional reasoning", Çukurova University Faculty of Education Journal, 48 (1) pp. 910-944 [ESCI] Link DOI      
Kartal, T., Yamak, H., Kavak, N. (2017) "Mikro Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgileri Üzerindeki Etkisi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3) pp. 740-771 Link    
Kılınç, A., Kelly, T., Eroğlu, B., Demiral, Ü., Kartal, T., Sönmez, A., Demirbağ, M. (2017) "Stickers to Facts Imposers Democracy Advocators and Committed Impartialists Preservice Science Teachers' Beliefs About Teacher s Roles in Socioscientific Discourses", International Journal of Science and Mathematics Education, 15 (2) pp. 195-213 [SSCI] Link DOI      
Şeker, R., Kartal, T. (2017) "The Effect of Computer-Assisted Instruction on Students’ Achievement in Science Education", Turkish Journal of Education, 6 (1) pp. 17-29 Link DOI      
Kartal, T., Afacan, Ö. (2017) "Examining Turkish Pre-service Science Teachers’ TechnologicalPedagogical Content Knowledge (TPACK) Based on Demographic Variables", Journal of Turkish Science Education, 14 (1) pp. 1-22 Link DOI    
Kılınç, A., Demiral, Ü., Kartal, T. (2017) "Resistance to Dialogic Discourse in SSITeaching The Effects of an Argumentation Based Workshop Teaching Practicum and Induction on a Preservice ScienceTeacher", Journal of Research in Science Teaching, 54 (6) pp. 764-789 [SSCI] DOI      
Kartal, T., Yamak, H., Kavak, N. (2017) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutumlarının Gelişiminde Mikro Öğretimin Etkisi", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2) pp. 881-907    
Demiral, Ü., Kartal, T. (2016) "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Düşünme Becerilerine İlişkin Görüşleri Problemler ve Çözüm Önerileri", International Journal of Eurasia Social Sciences, 7 (25) pp. 332-365 [TR Dizin] Link   
Kartal, T., Kartal, B., Uluay, G. (2016) "Technological pedagogical content knowledge self assessment scale (TPACK-SAS) for pre service teachers: Development validity and reliability", International Journal of Eurasia Social Sciences, 7 (23) pp. 1-36 [TR Dizin] Link      
Hastürk, H.G., Öztürk, N., Demir, R., Kartal, T. (2014) "Farklı Eğitim Kademelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimin Doğası İle İlgili Görüşleri", Tarih Okulu Dergisi (TOD), 4 (18) pp. 671-688 [TR Dizin] Link DOI      
Kılınç, A., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Demiral, Ü., Eroğlu, B., Kartal, T., Sönmez, A., İşeri, B., Görgülü, Ö. (2014) "Preservice science teachers' belief system about teaching a socioscientific issue", Turkish Journal of Science Education, 11 (3) pp. 79-102 Link DOI     
Taşdemir, A., Kartal, T., Özdemir, A.M. (2014) "Using Science Centers and Museums in Teacher Training in Turkey", The Asia-Pacific Education Researcher, 23 (1) pp. 61-72 [SSCI] DOI      
Kılınç, A., Kartal, T., Eroğlu, B., Demiral, Ü., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Görgülü, Ö. (2013) "Preservice Science Teachers' Efficacy Regarding a Socioscientific Issue: A Belief System Approach", Research in Science Education, 43 (6) pp. 2455-2475 [SSCI] DOI      
Taşdemir, A., Kartal, T. (2013) "Survey of the Science and Class Teacher Candidates’ Scientific Attitudes in Terms of Multi-Variables", Journal of Turkish Science Education, 10 (1) pp. 44-55 Link     
Kartal, T., Kayacan, K., Selvi, M. (2013) "Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutum ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi", The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (1) pp. 913-939   
Kılınç, A., Yeşiltaş, N., Kartal, T., Demiral, Ü., Eroğlu, B. (2013) "School Students Conceptions about Biodiversity Loss Definitions Reasons Results and Solutions", Research in Science Education, 43 (6) pp. 2277-2307 [SSCI] DOI      
Kartal, T. (2012) "İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2) pp. 279-297    
Kartal, T., Taşdemir, A. (2012) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2) pp. 73-96 [TR Dizin]     
Fettahlıoğlu, P., Öztürk, N., Dağ, M.Y., Kartal, T., Ekici, G. (2012) "Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerine Göre Öğretim Programının Boyutları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6 (2) pp. 103-134 Link   
Kartal, T., Afacan, Ö. (2012) "Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (24) pp. 76-96 [TR Dizin]    
Altan, E.B., Demir, R., Öztürk, N., Ekici, G., Kartal, T. (2011) "Use Of Science Logs in Determining The Relation Between Science and Technology and Daily Life", Western Anatolia Journal of Educational Sciences, (0) pp. 517-524     
Öztürk, N., Altan, E.B., Kartal, T., Demir, R., Ekici, G. (2011) "Evaluation of Prospective Science Teachers’ Computer Self-Efficacy", Western Anatolian Journal of Educational Science, (0) pp. 181-188 Link     
Öztürk, N., Ekici, G., Altan, E.B., Kartal, T., Demir, R. (2011) "Investigation of Prospective Science Teachers’ Attitudes Towards Computers in Terms of Different Variables", Western Anatolian Journal of Educational Science, (0) pp. 277-284 Link     
Kartal, T., Ekici, G., Demir, R., Altan, E.B., Öztürk, N. (2011) "The Expectations of Post Graduate Students from Academic Staff Members: The Example of Educational Sciences Institution", Western Anatolia Journal of Educational Sciences, (0) pp. 423-430 Link    
Demir, R., Kartal, T., Ekici, G., Öztürk, N., Altan, E.B. (2011) "Station Technique: A Sample Lesson Activity on Cells.", Western Anatolian Journal of Educational Science, (0) pp. 383-390    
Kartal, T., Kızıltepe, İ.S. (2024) "The effect of laboratory experiments on the self-efficacy development of pre-service science teachers", II. International Fırat Scientific Research Conference , (pp. 41-51), Elazığ, Türkiye, (Şubat 2024 
Kartal, T., Kızıltepe, İ.S. (2024) "The effect of confirmatory physics experiments on the development of beliefs about the nature of science", II. International Fırat Scientific Research Conference , (pp. 52-61), Elazığ, Türkiye, (Şubat 2024 
Kızıltepe, İ.S., Kartal, T. (2023) "Sanal Laboratuvar Uygulamalarının Teknoloji ile Fen Öğretimi Özyeterlik İnançları ve Web 2.0 Araçları Kullanım Niyetine Etkisi: Fizik Deneyleri Örneği", X. International Eurasian Educational Research Congress , (pp. 737-740), Ankara, Türkiye, (Temmuz 2023 
Kızıltepe, İ.S., Kartal, T. (2023) "Fen Kavramlarının Öğretiminde Sanal Laboratuvar Uygulamalarının Web 2.0 Araçlarına Yönelik Yeterlik İnançları Üzerine Etkisi", X. International Eurasian Educational Research Congress , (pp. 731-734), Ankara, Türkiye, (Haziran 2023 
Kızıltepe, İ.S., Kartal, T. (2023) "The effect of using technology in concept teaching on constructivist beliefs", Ases International Kayseri Scientific Research Conference , (pp. 16-25), Kayseri, Türkiye, (Eylül 2023 
Kızıltepe, İ.S., Kartal, T. (2023) "The effect of use of virtual laboratory in teaching physics concepts on the development of technological pedagogical content knowledge", Ases International Kayseri Scientific Research Conference , (pp. 2-16), Kayseri, Türkiye, (Eylül 2023 
Taşdemir, A., Kartal, T., Kızıltepe, İ.S. (2023) "Investigation of high school students' digital game addictions", ASES VII. International Social Sciences Congress , (pp. 108-123), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2023 
Kızıltepe, İ.S., Kartal, T. (2023) "Investigation of the relationship between preservice teachers' self-efficacy and epistemological beliefs", ASES VII. International Social Sciences Congress , (pp. 95-107), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2023 
Kartal, T., Kartal, B. (2022) "Etkili Öğretim İçin Teknoloji Gerekli Mi? : Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Bir Çalışma", IX th International Eurasian Educational Research Congress , (pp. 139-157), İzmir, Türkiye, (Haziran 2022 
Kartal, B., Kartal, T. (2022) "Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitime İlişkin Deneyimleri", IX th International Eurasian Educational Research Congress , (pp. 1590-1607), İzmir, Türkiye, (Haziran 2022 
Hacıoğlu, C.H., Kartal, T. (2022) "Sosyobilimsel Bir Konunun Öğretiminde Ortaokul Öğrencilerinin Tartışmacı Tutumlarının İncelenmesi: GDO Örneği", IX th International Eurasian Educational Research Congress , (pp. 176-190), İzmir, Türkiye, (Haziran 2022 
Kartal, B., Kartal, T. (2021) "Preservice teachers’ teacher efficacy beliefs and attitudes towards STEM", 5th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices , (pp. 380-389), New York, Amerika Birleşik Devletleri, (Ekim 2021  
Kartal, B., Kartal, T. (2021) "Preservice teachers’ understandings of science, technology, and mathematics and the relationships among these disciplines", 5th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices , (pp. 390-401), New York, Amerika Birleşik Devletleri, (Ekim 2021  
Kartal, T., Kartal, B. (2020) "The examination of pre-service science and mathematics teachers’ attitudes towards the integration of science, mathematics, and technology in terms of pedagogical beliefs", II. International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education , (pp. 290-291), Bursa, Türkiye, (Kasım 2020  
Yılmaz, S., Kartal, T. (2020) "Examining Pre-Service Teachers’ Beliefs Related To Inquiry Skills", II. International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education , (pp. 166-167), Bursa, Türkiye, (Kasım 2020  
Kartal, B., Kartal, T. (2019) "Pre-service teachers’ prospective technology use and their beliefs", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu , (pp. 323-335), Samsun, Türkiye, (Aralık 2019  
Kartal, T., Taşdemir, A. (2019) "Examining Preservice Science Teachers’ Beliefs Related to Teaching The Topic of “Pressure”", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu , (pp. 231-244), Samsun, Türkiye, (Aralık 2019 
Kızıltepe, İ.S., Kartal, T. (2019) "The Examination of Pre-Service Science Teachers’ Scientific Epistemological Beliefs", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu , (pp. 24-33), Samsun, Türkiye, (Aralık 2019  
Taşdemir, A., Kartal, T. (2019) "The Examining of the Relationship Between Attitude Towards STEM and Entrepreneurship Skills of Pre-Service Primary School and Science Teachers", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu , (pp. 12-22), Samsun, Türkiye, (Aralık 2019  
Kızıltepe, İ.S., Kartal, T. (2019) "The Investigation of External Variables in Technology Acceptance Model: Analysis of Variance", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu , (pp. 34-45), Samsun, Türkiye, (Aralık 2019  
Kartal, T., Kartal, B., Kızıltepe, İ.S. (2018) "Öğretmen adaylarının epistemolojik ve pedagojik inançlarının incelenmesi", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (Nisan 2018 
Kartal, B., Kartal, T. (2018) "Examining pre-service teachers’ technology acceptance", IV. International Symposium on Education and Social Sciences in Turkish Cultural Geography , (pp. 12-20), Baku, Azerbaycan, (Aralık 2018  
Kartal, T., Kartal, B. (2018) "Examining pre-service science teachers’ proportional reasoning on the problems related to chemical reactions", IV. International Symposium on Education and Social Sciences in Turkish Cultural Geography , Azerbaycan, (Temmuz 2018  
Kartal, T. (2018) "Examining Pre-Service Teachers’ Knowledge and Belief System: What Kind of A Relationship Is There?", IV. International Symposium on Education and Social Sciences in Turkish Cultural Geography , Baku, Azerbaycan, (Haziran 2018  
Kartal, T. (2018) "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Gelişimlerinin İncelenmesi", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , Baku, Azerbaycan, (Nisan 2018 
Kartal, T., Dilek, İ. (2018) "Mikro Öğretim Uygulamalarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve İnanç Gelişimine Etkisi: Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (Nisan 2018 
Kartal, T., Demiral, Ü., Kılınç, A. (2016) "Preservice science teachers first experiences with socio scientific discourse: The problems and possible solutions", National Association for Research in Science Teaching (NARST) , (Şubat 2016 
Taşdemir, A., Kartal, T. (2014) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerini Arttırmaya Yönelik Beklentileri", International Eurasian Educational Research Congress , (pp. 1024-1025), (Mayıs 2014
Afacan, Ö., Kartal, T. (2014) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) İncelenmesi", Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Eylül 2014
Demiral, Ü., Kartal, T., Kılınç, A., Sönmez, A., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Yıldırım, K., Eroğlu, B. (2014) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO’lu Besinlerin Öğretimi Sırasında Alacakları Roller", Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Türkiye, (Eylül 2014
Taşdemir, A., Kartal, T. (2014) "The Awareness of Pre-Service Teachers About Living Things as A Fundamental Concept on Teaching Socioscientific Issues", International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) , (pp. 46), (Haziran 2014 
Taşdemir, A., Kartal, T., Ünal, M. (2014) "Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programına Yönelik Stratejik Bir Planlama", International Eurasian Educational Research Congress , (pp. 990-991), (Mayıs 2014
Demiral, Ü., Kartal, T. (2014) "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Düşünme Becerilerine İlişkin Görüşleri", 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi , (Aralık 2014
Taşdemir, A., Kartal, T., Kuş, Z. (2012) "The use of out-of-the-school learning environments for the formation of scientific attitudes in teacher training programmes.", 4th World Conference on Educational Sciences , (pp. 2747-2752), Barcelona, (Aralık 2012    
Taşdemir, A., Kartal, T., Taşdemir, M. (2012) "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüş ve Beklentileri", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2012 
Taşdemir, A., Kartal, T., Taşdemir, M. (2012) "Öğretmen Adaylarının Öğretmelik Uygulamasına İlişkin Görüş ve Beklentileri", Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , (pp. 121-122), Türkiye, (Mayıs 2012
Kılınç, A., Soysal, D., İşeri, B., Önal, N.T., Seymen, H., Sönmez, A., Eroğlu, B., Kartal, T., Demiral, Ü., Yıldırım, K., Polat, D., Güler, M.P.D., Afacan, Ö., Görgülü, Ö. (2012) "Öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konunun öğretimi ile ilgili öz yeterlilikleri ve seçecekleri öğretim metotları", Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , (pp. 632-635), Türkiye, (Haziran 2012
Polat, D., Kılınç, A., Görgülü, Ö., Kartal, T., Demiral, Ü., Afacan, Ö., Güler, M.P.D., İşeri, B., Soysal, D., Sönmez, A., Önal, N.T. (2012) "Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor? Pratikler, faydalar, sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma", Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , (pp. 632-636), Türkiye, (Haziran 2012
Güler, M.P.D., Afacan, Ö., Kılınç, A., Demiral, Ü., Polat, D., Kartal, T., Eroğlu, B., Önal, N.T., Sönmez, A. (2012) "Sosyobilimsel tartışmalarda öğretmen olarak hangi pozisyonu almak istersin? Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri", Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi , (pp. 632-637), Türkiye, (Haziran 2012
Kılınç, A., Kartal, T., Görgülü, Ö., Polat, D., Güler, M.P.D., Afacan, Ö., Yıldırım, K., Eroğlu, B., Demiral, Ü., Önal, N.T. (2012) "Student science teachers’ self-efficacy beliefs about teaching a socio-scientific issue", American Educational Research Association (AERA) , (Ekim 2012 
Taşdemir, A., Kuş, Z., Kartal, T. (2012) "Out-of-the- school learning environments in values education:science centres and museums", 4th World Conference on Educational Sciences , (pp. 2765-2771), Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2012    
Kartal, T., Kaya, V.H., Öztürk, N., Ekici, G. (2012) "The Exploration of the Attitudes of the Science Teacher Candidates Towards Teaching Profession.", 4th World Conference on Educational Sciences. , (pp. 2759-2764), Barcelona, (Aralık 2012    
Kartal, T., Geren, N.Ö., Ekici, G. (2012) "Developing Pedagogical Content Knowledge in Preservice Science Teachers Through Microteaching Lesson Study", 4th World Conference On Educational Sciences , (pp. 2753-2758), Barcelona, (Aralık 2012    
Şeker, R., Kartal, T. (2011) "The Effects of the Computer Aided Teaching to the 7th Grade Students' Comprehension of “A Journey to the Interior Structure of The Matter" Subject.", 13th International Conference ICT in The Education of The Balkan Countries , (pp. 391-397), Varna, Bulgaristan, (Şubat 2011
Kartal, T., Kaya, V.H. (2011) "The Perception of Primary Education’s Students About Science And Technology", World Conference on New Trends in Science Education , (pp. 193), (Eylül 2011
Taşdemir, A., Kartal, T., Aslan, O. (2011) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasını Oluşturan Temel İlkeleri Algılama Durumları", Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , (pp. 348-349), Türkiye, (Mayıs 2011
Hastürk, H.G., Öztürk, N., Demir, R., Kartal, T. (2011) "Opinions of The Students from Different Grade Levels About The Nature of Science", International Congress on Curriculum and Instruction , (pp. 293-295), (Ekim 2011 
Kartal, T., Demir, R., Öztürk, N., Hastürk, H.G. (2011) "The Thematic Tendencies of Graduate Dissertations in Science Education", International Congress on Curriculum and Instruction , (pp. 402-404), (Ekim 2011 
Öztürk, N., Hastürk, H.G., Kartal, T., Demir, R. (2011) "Teachers’ Opinions about the Assessment and Evaluation Methods Employed in Elementary School Science and Technology Teaching Programs (4th-5thgrades)", International Congress on Curriculum and İnstruction , (pp. 470-472), (Ekim 2011 
Kaya, V.H., Kartal, T., Altuk, Y.G. (2011) "Türkiye, Amerika ve İngiltere’de Lisansüstü Eğitim: Fen Eğitimi ve Karşılaştırılması", Lisansüstü Eğitim Sempozyumu , (pp. 220-232), Türkiye, (Aralık 2011 
Kartal, T., Öztürk, N., Hastürk, H.G. (2011) "Misconceptions of Science Teacher Candidates about Heat and Temperature", 3rd World Conference on Educational Sciences , (pp. 2758-2763), Istanbul, Türkiye, (Aralık 2011    
Kartal, T., Hastürk, H.G., Öztürk, N. (2010) "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgıları", IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , (pp. 224), Türkiye, (Eylül 2010
Kartal, T., Kayacan, K. (2010) "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çoklu Değişkenler Açısından Bilişsel Farkındalıklarının İncelenmesi", IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , (pp. 247), Türkiye, (Eylül 2010
Güçlü, N., Kartal, T., Mete, F. (2010) "İlköğretim Fen ve Teknoloji Programında Değerlendirme Boyutuna İlişkin Öğretmen Görüşleri", Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , (pp. 428-433), Türkiye, (Eylül 2010 
Kartal, T., Urtekin, A. (2010) "Fen Bilgisi Öğretmenlerinin İlköğretim 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Derslerinde Öğrenci Başarısına Etkisi", Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , (pp. 48-53), Türkiye, (Eylül 2010 
Kayıt Yok
Taşdemir, A., Kartal, T. (2023) "Fen eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara göre ideal uygulama ve koşullar", Kitap: Cumhuriyet’in 100. Yılında Eğitimde İdealler Üzerine, Ankara/Türkiye : Eğitim  
Kartal, T., Taşdemir, A. (2023) "Fizik kavramlarının öğretiminde sanal laboratuvar uygulamaları ve ideal öğrenme ortamı", Kitap: Cumhuriyet’in 100. Yılında Eğitimde İdealler Üzerine, Ankara/Türkiye : Eğitim  
Kartal, T. (2023) "Fizik-1 konu ve kavramlarında sıkça görülen kavram yanılgıları", Kitap: Fizik 1, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Kartal, B., Kartal, T., Taşdemir, A. (2022) "How and why teachers implement STEM? A journey to teacher beliefs and teaching practices", Kitap: Internalization of STEM education, : ISTES Organization  
Taşdemir, A., Kartal, T. (2022) "Öğretmen Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu: TPAB Modeli", Kitap: Eğitimin Güncel Sorunları Üzerine, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Kartal, T. (2020) "Fizik-3 Konuları Kapsamında Karşılaşılan Kavram Yanılgıları", Kitap: Fizik 3 Problemlerinin ve Alternatif Soruların Çözümleri, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Kartal, T. (2019) "Fizik-3 Konuları Kapsamında Karşılaşılan Kavram Yanılgıları", Kitap: Fizik-3, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Kartal, T. (2018) "Sosyobilimsel Konu Temelli Fen Öğretimi", Kitap: Güncel Yaklaşım ve Yöntemlerle Etkinlik Destekli Fen Öğretimi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Kartal, T. (2017) "Fen Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu", Kitap: Fen Bilimleri Öğretimi: Yaklaşımlar ve Kazanımlar Doğrultusunda Uygulama Örnekleri, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Kartal, T. (2014) "Sorgulamaya Dayalı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı", Kitap: Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-1, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2021, Yrd. Editör
(Uluslararası - Dergi) SCIREA Journal of Education, 2019, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Eurasia Social Sciences, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Africa Education Review, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Eurasia Social Sciences, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
Üye, Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği, 2021-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Resistance to Dialogic Discourse in SSITeaching The Effects of an Argumentation Based Workshop Teaching Practicum and Induction on a Preservice ScienceTeacher
Journal of Research in Science Teaching
35 10 0 10 7 7 0 0 69
2
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 21 23 2 0 0 46
3
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 15 15 2 0 0 32
4
School Students Conceptions about Biodiversity Loss Definitions Reasons Results and Solutions
Research in Science Education
18 5 0 4 1 1 0 0 29
5
Misconceptions of Science Teacher Candidates about Heat and Temperature
5 15 0 5 2 0 0 0 27
6
Stickers to Facts Imposers Democracy Advocators and Committed Impartialists Preservice Science Teachers' Beliefs About Teacher s Roles in Socioscientific Discourses
International Journal of Science and Mathematics Education
9 4 0 7 2 2 0 0 24
7
Preservice Science Teachers' Efficacy Regarding a Socioscientific Issue: A Belief System Approach
Research in Science Education
10 4 0 7 1 2 0 0 24
8
Using Science Centers and Museums in Teacher Training in Turkey
The Asia-Pacific Education Researcher
3 3 0 3 3 0 0 0 12
9
Developing Pedagogical Content Knowledge in Preservice Science Teachers Through Microteaching Lesson Study
0 1 0 3 5 1 0 0 10
10
The Effect of Computer-Assisted Instruction on Students’ Achievement in Science Education
Turkish Journal of Education
0 0 0 1 8 0 0 0 9
11
The Exploration of the Attitudes of the Science Teacher Candidates Towards Teaching Profession.
1 1 0 4 2 0 0 0 8
12
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 4 3 0 0 0 7
13
Examining Turkish Pre-service Science Teachers’ TechnologicalPedagogical Content Knowledge (TPACK) Based on Demographic Variables
Journal of Turkish Science Education
0 0 0 5 1 1 0 0 7
14
Out-of-the- school learning environments in values education:science centres and museums
1 2 0 0 2 1 0 0 6
15
Technological pedagogical content knowledge self assessment scale (TPACK-SAS) for pre service teachers: Development validity and reliability
International Journal of Eurasia Social Sciences
0 0 0 3 2 1 0 0 6
16
Mikro Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgileri Üzerindeki Etkisi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 2 2 0 0 5
17
The use of out-of-the-school learning environments for the formation of scientific attitudes in teacher training programmes.
1 0 0 2 0 1 0 0 4
18
Fen Bilimleri Öğretimi: Yaklaşımlar ve Kazanımlar Doğrultusunda Uygulama Örnekleri
0 0 0 0 3 1 0 0 4
19
Preservice Science Teachers’ TPACK Development in A Technology-Enhanced Science Teaching Method Course
Journal of Education in Science, Environment and Health
0 0 0 2 0 0 0 0 2
20
Extending Technology Acceptance Model with Scientific Epistemological and Science Teaching Efficacy Beliefs: A Study with Preservice Teachers
Journal of Education in Science, Environment and Health
0 0 0 1 0 1 0 0 2
21
Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 1 0 0 2
22
Preservice science teachers' belief system about teaching a socioscientific issue
Turkish Journal of Science Education
0 0 0 2 0 0 0 0 2
23
Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-1
0 0 0 0 1 1 0 0 2
24
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutum ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi
The Journal of Academic Social Science Studies
0 0 0 1 1 0 0 0 2
25
Station Technique: A Sample Lesson Activity on Cells.
Western Anatolian Journal of Educational Science
0 0 0 1 1 0 0 0 2
26
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerine Göre Öğretim Programının Boyutları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
0 0 0 2 0 0 0 0 2
27
Evaluation of Prospective Science Teachers’ Computer Self-Efficacy
Western Anatolian Journal of Educational Science
0 0 0 2 0 0 0 0 2
28
Farklı Eğitim Kademelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimin Doğası İle İlgili Görüşleri
Tarih Okulu Dergisi (TOD)
0 0 0 0 2 0 0 0 2
29
Examining strategies used by pre-service science teachers in stoichiometry problems in terms of proportional reasoning
Çukurova University Faculty of Education Journal
1 0 0 0 0 0 0 0 1
30
Internalization of STEM education
0 0 0 0 0 1 0 0 1
31
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutumlarının Gelişiminde Mikro Öğretimin Etkisi
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
32
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Düşünme Becerilerine İlişkin Görüşleri Problemler ve Çözüm Önerileri
International Journal of Eurasia Social Sciences
0 0 0 0 0 1 0 0 1
33
Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Öğrenci Tutumları Üzerine Etkisi
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
34
Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor? Pratikler, faydalar, sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma
0 0 0 1 0 0 0 0 1
35
Examining pre-service teachers’ technology acceptance
0 0 0 0 1 0 0 0 1
36
Survey of the Science and Class Teacher Candidates’ Scientific Attitudes in Terms of Multi-Variables
Journal of Turkish Science Education
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2011 - 2023 20
İbrahim Serdar Kızıltepe
-
2018 - 2024 15
Nurhan Öztürk
Sinop Üniversitesi
2010 - 2014 14
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2022 13
Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2017 13
Ahmet Kılınç
Uludağ Üniversitesi
2012 - 2017 11
Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2017 10
Ramazan Demir
-
2011 - 2014 9
Barış Eroğlu
Aksaray Üniversitesi
2012 - 2017 8
Gülay Ekici
Gazi Üniversitesi
2011 - 2012 8
Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2014 7
Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2014 7
Hanife Gamze Hastürk
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2010 - 2014 6
Arzu Sönmez
-
2012 - 2017 6
Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2014 5
Esra Bozkurt Altan
Sinop Üniversitesi
2011 5
Nagihan Tanık Önal
Erciyes Üniversitesi
2012 4
Kasım Yıldırım
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2012 - 2014 4
Renan Şeker
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2011 - 2023 3
Büşra İşeri
-
2012 - 2014 3
İrem Dilek
-
2018 - 2021 3
Volkan Hasan Kaya
-
2011 - 2012 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2012 2
Ahi Evran Üniversitesi
2012 2
Havva Yamak
Gazi Üniversitesi
2017 2
Nusret Kavak
Gazi Üniversitesi
2017 2
Kadriye Kayacan
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2010 - 2013 2
Cansu Handan Hacıoğlu
-
2022 2
Davut Soysal
-
2012 2
Ahi Evran Üniversitesi
2014 1
-
2022 1
Nezahat Güçlü
Gazi Üniversitesi
2010 1
Pınar Fettahlıoğlu
Çukurova Üniversitesi
2012 1
Mehmet Demirbağ
Uludağ Üniversitesi
2017 1
Gülşah Uluay
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Filiz Mete
Bülent Ecevit Üniversitesi
2010 1
Oktay Aslan
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2011 1
Alper Murat Özdemir
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2014 1
Talip Kırındı
-
2023 1
Mahmut Selvi
Gazi Üniversitesi
2013 1
Ahmet Urtekin
-
2010 1
Hatice Seymen
-
2012 1
Manolya Yücel Dağ
-
2012 1
Namık Yeşiltaş
-
2013 1
Süleyman Yılmaz
-
2020 1
Tansu Gönç
-
2023 1
Thomas Kelly
-
2017 1
Turan Başkonuş
-
2022 1
Yasemin Gödek Altuk
-
2011 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
138.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
59.
9072 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
13.
408 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Fen Bilgisi Eğitimi 408
Anahtar Kelimeler Fen Bilgisi Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 10 30 205 75 110 50 65 170 160 70
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 462 . 472 . 344 . 467 . 432 . 479 . 559 . 446 . 432 . 138 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 322 . 319 . 169 . 274 . 228 . 281 . 327 . 206 . 224 . 59 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 93 . 106 . 23 . 71 . 53 . 76 . 85 . 40 . 52 . 13 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 2 2 7 7 7 3 5 9 10 3
Toplam Makale 0 2 6 0 1 0 3 4 2 1
Toplam Kitap 0 0 1 1 1 1 0 2 2 0
Toplam Bildiri 2 0 0 6 5 2 2 3 6 2
Makale (SCI) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Makale (Uluslararası) 0 2 3 0 1 0 3 2 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 1 1 1 0 2 2 0
Bildiri (Uluslararası) 2 0 0 6 5 2 2 3 6 2
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri