img

Prof. Dr. Refik BALAY

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Eğitim Yönetimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
93
Atıf
334
h-index
8
Proje
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Dr), 1997, 2000
Yüksek Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli), 1993, 1996
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1987, 1992
Araştırma Alanları
Eğitim Yönetimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Dr), 1997, 2000
Yüksek Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli), 1993, 1996
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1987, 1992
Kayıt Yok
İngilizce, KPDS, 71, Güz, 1999
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Eğitim Yönetimi
2015-, Profesör, Tam Zamanlı, Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Bilimleri, Türkiye
2010-, Doçent, Tam Zamanlı, Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Bilimleri, Türkiye
2008-2010, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye
2002-2008, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türkiye
2000-2002, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye
1997-2000, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
1994-1997, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
2015-, Dekan, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2008-, Bölüm Başkanı, Harran Üniversitesi, Türkiye
2007-2013, Dekan Yardımcısı, Harran Üniversitesi, Türkiye
Cem Akın, Doktora, Okulların Değişime Açıklığı ve Örgütsel Dayanıklılığı Arasındaki İlişki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Hayriye Yavuz, Doktora, EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE AHİ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL DAYANIKLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Onur Doğan, Doktora, Eğitimde Dijital Dönüşüm: Değer Merkezli Bir Yaklaşım, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hayriye Yavuz, Yüksek Lisans, Okul yöneticilerinin örgütsel bağlılık ve hizmetkâr liderlik düzeyleri arasındaki ilişki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Pınar İlter, Yüksek Lisans, Resmi eğitim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Recep Tekinarslan, Yüksek Lisans, Orta öğretimde görev yapan öğretmenlerin iş yaşamı kalitesi algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Büşra İşeri, Yüksek Lisans, Üniversite öğretim elemanlarının duygu yönetimi yeterlikleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Halil Atlı, Yüksek Lisans, Bilim ve sanat merkezlerine devam eden öğrenciler ile devam etmeyen öğrencilerin evrensel değerlere ilişkin algıları, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Mehmet Akif Kazoğlu, Yüksek Lisans, Öğretmenlerin örgütsel yıldırma ve işe yabancılaşma algıları arasındaki ilişki, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Mehmet Nezir Çevik, Yüksek Lisans, Eğitim kurumlarına sınavla atanan yöneticiler ile sınavsız atanan yöneticilerin örgütsel bağlılığı, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Gülbahar Melik, Yüksek Lisans, Öğretmenlerin özyeterlik ve performans yönetimi algıları arasındaki ilişki, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Serkan Günce, Yüksek Lisans, İlköğretim okullarında örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık ilişkisi, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Reyhan Geçdoğan Yılmaz, Yüksek Lisans, Kamuda görev yapan yöneticilerin hizmetkâr liderlik yeterlikleri ile farklılıkları yönetme becerileri, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Mevlüt Kara, Yüksek Lisans, Resmi ve özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Mehmet Fatih Karacabey, Yüksek Lisans, Özel ve resmi ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel yaratıcılık algıları, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Birsel Aktoy, Yüksek Lisans, İlköğretim yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Nurettin Onbaş, Yüksek Lisans, İlköğretim okulu öğretmenlerinin eğitim örgütlerinde duygusal şiddete ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2007, (Asıl Danışman)
Adnan Engin, Yüksek Lisans, Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim müfettişlerinin tükenmişlik duygusu üzerine bir araştırma, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
Yakup Öncel, Yüksek Lisans, İlköğretim okulu müdürlerinin denetimdeki rol ve yeterlikleri, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, 2006, (Asıl Danışman)
2013-2014, Okul Liderliği ve Çağdaş Liderlik Yaklaşımları, Lisans
2013-2014, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2013-2014, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans
2013-2014, Sınıf Yönetimi, Lisans
2012-2013, Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Yüksek Lisans
2012-2013, Okul Liderliği ve Çağdaş Liderlik Yaklaşımları, Lisans
2012-2013, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2012-2013, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans
2012-2013, Sınıf Yönetimi, Lisans
2012-2013, Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Dede Korkut Hikâyelerinde Değerler Ve Karakter Eğitimi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
BRIDGE RADIO NETWORK CROSSING BOUNDARIES BRAIN (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2013-2015
Gap Kapsamındaki İllerde Bulunan Üniversitelerin Öğrenen Organizasyon Özelliklerini Taşıma Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
İlköğretim Okullarında Örgütsel Adalet İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje Koordinatörü
Kamuda Görev Yapan Yöneticilerin Hizmetkâr Liderlik Yeterlikleri ile Farklılıkları Yönetme Becerileri (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje Koordinatörü
Kayıt Yok
Balay, R., Kaya, A., Yıldırım, M. (2017) "Yükseköğretim Kurumlarında İtibar Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi", Ahi Evran Üniversites Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Atlı, H., Balay, R. (2016) "Suriyeli Öğretmenlerin Eğitim ve Öğretimden Beklentileri ile Bu Beklentilerin Gerçekleştirilme Düzeylerinin Belirlenmesi", International Journal Of Eurasia Social Sciences, (0)  
Şahin, C., Aydın, D., Balay, R. (2016) "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanımı ile İnternet Bağımlılıklarının İncelenmesi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1) pp. 481-497 [TR Dizin]   
Atlı, H., Balay, R. (2016) "Bilim ve Sanat Merkezindeki Üstün Yetenekliler Eğitiminin Sürdürülebilirliğine İlişkin Öğrenci Düşünceleri", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)., (0) [TR Dizin]   
Balay, R., Kaya, A., Gülbahar, M. (2015) "Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Yaratıcılık İle Yönetsel Etkililik Algıları Arasındaki İlişki", Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2) pp. 439-466 [TR Dizin] Link   
Balay, R. (2015) "Gönüle Uzanan Eğitim Milli Eğitim", TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, (13) pp. 249-265   
Kaya, A., Balay, R., Tınaz, S. (2014) "Yönetici ve Öğretmenlerin Yönetsel Etkililik veÖrgütsel Bağlılık Algıları Arasındaki İlişki", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (0) [TR Dizin]   
Balay, R., Kaya, A., Demirci, Z. (2014) "ORTAÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ)", Electronic Journal of Social Sciences, (0) [TR Dizin]   
Balay, R., Kaya, A., Yılmaz, R.G. (2014) "Eğitim Yöneticilerinin Hizmetkar Liderlik yeterlikleri ile farklılıkları yönetme becerileri arasındaki ilişki", Eğitim bilimleri araştırmaları dergisi, (0)  
Balay, R., Kaya, A. (2014) "Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Ahlaki Değer Yönelimleri", Değerler Eğitimi Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Balay, R., Kaya, A., Çevik, M. (2014) "Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri", Karadeniz, 21 (0) pp. 16-21   
MUSTAFA, P., SADETTİN, P., REFİK, B. (2014) "GAP Bölgesinde Bulunan Üniversitelerin Harran Gaziantep ve Dicle Öğrenen Organizasyon Özelliklerini Taşıma Düzeyleri Öğretim Elemanları ve Öğrencilere Göre Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Kazancı Dergisi, 2005 (8) pp. 116-140 [TR Dizin]  
CEVAT, Y.M., AHMET, K., REFİK, B., SALİH, Y. (2013) "Okul müdürlerinin müzakere becerilerine ilişkin bir analiz", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literatuar and History of Turkish or Turkic Academic Journal, 8 (8) pp. 2277-2289 [TR Dizin]   
REFİK, B., AHMET, K., ALİ, C. (2013) "Örgüt Kültürü ve Örgütsel Sinizm İlişkisi", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (2) pp. 123-144 [TR Dizin]   
Balay, R. (2013) "Erdemi paylaştıran ve paylaşmayı erdemleştiren okul Erdemli oku", Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1) pp. 47-65  
HÜSEYİN, Ş., REFİK, B., SALİH, Ş.A. (2012) "İlköğretim sınıf öğretmenlerinde mesleki yabancılaşma", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2 (1) pp. 53-72  
Balay, R. (2012) "Öğrenen örgüt algısının örgütsel bağlılığa etkisi Özel ve devlet üniversitesi arasında bir karşılaştırma", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (4) pp. 2461-2486 [SSCI]   
AHMET, K., REFİK, B., AHMET, G. (2012) "Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin bilme uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri", International Journal of Human Sciences, 9 (2) pp. 1229-1259  
REFİK, B., AHMET, K., ZEKİYE, D. (2012) "Ortaöğretim Pansiyonlarında Kalan Lise Öğrencilerinin Öğretmen Öğrenci İlişkisine İlişkin Algıları", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (42) pp. 103-128 [TR Dizin]   
Balay, R. (2011) "The applicability of moral virtues scale in higher education", Journal of Educational Sciences Research, 1 (2) pp. 99-118  
REFİK, B., CEMALETTİN, İ. (2010) "Teachers Perception of Organizational Culture and Organizational Commitment in Turkish Primary Schools", Journal of World of Turks, 2 (1) pp. 363-384  
CEMALETTİN, İ., REFİK, B. (2010) "Sınıf Yönetimi Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının İstenmeyen Davranışlara Müdahale Biçimleri Üzerindeki Etkisi", E-Journal of New World Sciences Academy, 5 (3) pp. 1140-1155  
Balay, R. (2010) "Öğretim Elemanlarının Örgütsel Yaratıcılık Algıları", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43 (1) pp. 41-77 [TR Dizin]   
Balay, R., Sağlam, M. (2008) "Sınıf İçi Olumsuz Davranışlara İlişkin Öğretmen Görüşleri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2) pp. 1-24  
REFİK, B., ADNAN, E. (2008) "GAP Bölgesinde Görev Yapan İlköğretim Müfettişlerinin Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Bir Araştırma", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (2) pp. 203-230 [TR Dizin]   
Balay, R. (2007) "Predicting Conflict Management Based on Organizational Commitment and Selected Demographic Variables", Asia Pacific Education Review, 8 (2) pp. 321-336 [SSCI]  
Balay, R. (2006) "Conflict Management Strategies of Administrators and Teachers", Asian Journal of Management Cases, 3 (1) pp. 5-24  
MUSTAFA, P., SADETTİN, P., REFİK, B. (2005) "GAP Bölgesinde Bulunan Üniversitelerin Harran Gaziantep ve Dicle Öğrenen Organizasyon Özellikleri Öğretim Elemanları Üzerinde Araştırma", İktisat, İşletme ve Finans, (234) pp. 91-108  
REFİK, B., MİRAÇ, S. (2004) "Eğitimde Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin Uygulanabilirliği", Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (8) pp. 31-46 [TR Dizin]   
Balay, R. (2004) "Küreselleşme Bilgi toplumu ve Eğitim", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37 (2) pp. 61-82 [TR Dizin]   
Balay, R. (2001) "Özel ve Resmi Liselerde Örgütsel Bağlılık", Eğitim Araştırmaları, (0)  
Balay, R. (1999) "İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Etkenleri ve Sonuçları", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32 (1) pp. 237-246 [TR Dizin]  
Balay, R. (2019) "Dede Korkut Hikayelerinde Değerler ve Karakter Eğitimi", 1.Türk Halklarıın Felsefi Mirası Sempozyumu , (Aralık 2019
Balay, R. (2019) "Eğitim Sistemimizde Hikmet Arayışı", 1.Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu , (Aralık 2019
Balay, R. (2018) "Milli Devletin Küreselleşme ile İmtihanı. El Ruha 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi", İKSAD , (Kasım 2018
Balay, R. (2018) "Kültür Emperyalizmi Bağlamında Erol Güngör’ün Medeniyetimizin Yeniden İhyasına ve İnşasına İlişkin Görüşleri", Erol Güngor sempozyumu , (Nisan 2018
Balay, R. (2015) "Suriyeli öğrencilerin eğitim ve öğretimden beklentileri ile bu beklentilerin gerçekleştirilme düzeylerinin belirlenmesi", 3rd. International Eurasian Educational Research Congress. , (Haziran 2015
REFİK, B., NİLGÜN, M. () "Sinerjik yönetim ölçeğinin geliştirilmesi Sözlü Bildiri", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , Türkiye 
REFİK, B., ABDULLAH, A., AHMET, K., AHMET, A. () "Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretim elemanları ile almayan öğretim elemanlarının sınıf yönetimi beceri düzeylerinin karşılaştırılması", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , Türkiye 
REFİK, B., AHMET, K., ALİ, C. () "Örgüt kültürü ve örgütsel sinizm ilişkisi Şanlıurfa ili örneği", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , Türkiye 
AHMET, K., REFİK, B., SEDA, D. () "Örgüt kültürü ve örgütsel öğrenme arasındaki ilişki Şanlıurfa ili örneği", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , Türkiye 
REFİK, B., AHMET, K., AKİF, K.M. () "Öğretmenlerin okullarda maruz kaldıkları yıldırma durumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , Türkiye 
REFİK, B., AHMET, K., NEZİR, Ç.M. () "Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım özyeterlik inanç düzeyleri", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , Türkiye 
REFİK, B., AHMET, K., GÜLBAHAR, M. () "Öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık ve yönetsel etkililik algıları arasındaki ilişki", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , Türkiye 
AHMET, K., REFİK, B., SALİH, Y. () "Okul yöneticilerinin çatışmayı yönetme stilleri ile müzakere becerileri arasındaki ilişki", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. , Türkiye 
AHMET, K., REFİK, B., VENHAR, K. () "Okul yöneticileri ve öğretmenlerin örgütsel stres yönetimi ile örgütsel psikolojik sermaye düzeylerinin incelenmesi", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , Türkiye 
AHMET, K., REFİK, B., SONGÜL, T. () "İlk ve ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin yönetsel etkililik ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişki", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , Türkiye 
REFİK, B., AHMET, K., HALİL, A. () "Öğretmen adaylarının moral değer yönelimleri", I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi , Türkiye 
REFİK, B., AHMET, K., HALİL, A. () "Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin bazı değişkenlere göre aksiyonda değerler eğitimi algıları Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği", I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi , Türkiye 
ABDULLAH, A., AHMET, K., REFİK, B. () "Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım becerileri ile bilgi edinme becerileri arasındaki ilişki", IV. Eğitim Yönetimi Forumu , Türkiye 
REFİK, B., AHMET, K., MESUT, Y. () "Eğitim örgütlerinde itibar yönetimi ölçeğinin geliştirilmesi", IV. Eğitim Yönetimi Forumu , Türkiye 
REFİK, B., AHMET, K., REYHAN, G.Y. () "Eğitim Yöneticilerinin hizmetkâr liderlik yeterlikleri ile farklılıkları yönetme becerileri arasındaki ilişki", IV. Eğitim Yönetimi Forumu , Türkiye 
AHMET, K., REFİK, B., AHMET, G. () "Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin bilme uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri Hakkâri ili örneği", XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , Türkiye 
HALİL, K., REFİK, B., AHMET, K. () "Pozitif okul yönetiminin öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisi", VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , Türkiye 
YILMAZ, S., REFİK, B. () "Harran Üniversitesi öğretim elemanlarının örgütsel metafor algıları", IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. , Türkiye 
Balay, R. () "Eğitim ve toplumsal değişme Şanlıurfa ve Hilvan yöresi kalkınmasında insan ögesi", Gap Ekseninde Gelişen/Değişen Hilvan Sempozyumu , Türkiye 
Balay, R. () "İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık etkenleri Şanlıurfa ili örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Türkiye 
Balay, R. () "GAP bölgesindeki illerden Şanlıurfa da görev yapan öğretmenlerin liderlik davranışları", Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Türkiye 
REFİK, B., MUSTAFA, P., SADETTİN, P. () "Öğrenmeyi paylaşan ve paylaşmayı öğrenen örgütler olarak üniversiteler", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Türkiye 
REFİK, B., ABDULLAH, A., AHMET, K., AHMET, G. () "Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin öğrenmeye ilişkin tutumlarına etkisi", Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu  
AHMET, K., REFİK, B., ZEYNEP, D., AHMET, G. () "Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin psikolojik sermaye düzeylerinin incelenmesi Şanlıurfa örneği", Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu  
AHMET, K., REFİK, B., AYŞEGÜL, T. () "İl eğitim denetmenlerinin liderlik yöneticilik ve rehberlik rollerine ilişkin öğretmen görüşleri", V.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi  
AHMET, K., REFİK, B., MÜSLÜM, K., HALİL, K. () "Ortaöğretim kurumlarında yapılan denetimin okul başarısı ve gelişimi üzerine etkisi", V.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi  
AHMET, K., REFİK, B., SARA, G., HALİL, K. () "İl eğitim denetmenlerinin mesleki etik ilkeleri ve bu ilkelere uyma düzeyleri", V.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi  
Balay, R. () "Çağın sorunları karşısında eğitimde onurlu insan arayışı Hz Peygamber ve İnsan Onuru", VII. Uluslararası Kutlu Doğum Sempozyumu  
EMİN, U.M., CAVİT, A., REFİK, B. () "E school", Information Technology Applied to Adult Training  
Balay, R. () "Eğitimde İhtiyaç Duyduğumuz Bir Değer Moral Liderlik", Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi: Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu  
Balay, R. (2021) "2000’Lİ YILLARDA SINIF YÖNETİMİ", Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Balay, R. (2020) "Türkiye’yi Yaşat ki İnsanlık Yaşasın", Ankara/Türkiye : Akçağ Yayınevi  
Balay, R. (2018) "Yediden Diriliş", Türkiye : İstanbul: Hayat Yayınları  
Balay, R. (2016) "2000 Lİ YILLARDA SINIF YÖNETİMİ", Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Balay, R., İpek, C. (2015) "Öğretim Denetimi", Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Balay, R. (2009) "2000 li Yıllarda Sınıf Yönetimi", Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık  
Balay, R. (2000) "Örgütsel bağlılık", Ankara/Türkiye : Nobel Yayınevi  
Balay, R. (2000) "Özel ve Resmi Liselerde Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı", Ankara/Türkiye : Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi  
Balay, R. (2000) "Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık", Türkiye : Nobel Yayıncılık  
Balay, R. (2021) "Eğitim Yöneticisinin Davranış Standartları", Kitap: Prof. Dr. Ali Balcı’ya Armağan Kitabı, Ankara/Türkiye : Ankara Üniversitesi Yayınları  
Balay, R., Aydın, D. (2021) "Kariyerle İlgili Temel Kavramlar. Kariyer Planlama ve Geliştirme", Kitap: Kariyer Planlama ve Geliştirme: Kuram Yöntem Uygulama, Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Balay, R. (2021) "Güçlü Kadın, Mutlu Aile, Güçlü Toplum", Kitap: Kadın ve Aile, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Balay, R., Aytaç, T. (2020) "Eğitim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği", Kitap: Eğitim Hukuku, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık  
Balay, R. (2019) "Dijital Çağın Eşiğinde Eğitim ve İnsanı Yeniden Düşünmek", Kitap: Türkiye Eğitim Vizyonu Üzerine Değerlendirmeler, : Pegem Akademi  
Balay, R. (2019) "Eğitim Sistemimiz ve Vizyonu", Kitap: Eğitim Vizyonumuz Üzerine Tartışmalar, : Pegem AKADEMİ  
Balay, R. (2017) "YÖNETİMDE YARATICILIK", Kitap: YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR, : PEGEM AKADEMİ  
Balay, R. (2016) "Modern Çağın İnsan Çıkmazı: Milli ve İnsani Bir Eğitimin Neresindeyiz?", Kitap: Prof Dr Ziya Bursalıoğlu na Armağan, Türkiye : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları  
Balay, R. (2016) "Öğretim ve Sınıf Yönetimi", Kitap: Eğitim Psikolojisi, Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Balay, R. (2015) "Öğretim ve Sınıf Yönetimi", Kitap: Eğitim Psikolojisi, Kırşehir/Türkiye : Nobel Yayınevi  
Balay, R. (2015) "Modern Çağın Çıkmazı: Milli ve İnsani Bir Eğitimin Neresindeyiz?", Kitap: Prof Dr Ziya Bursalıoğlu na Armağan, Ankara/Türkiye : Ankara Üniversitesi Yayınları no 535  
Balay, R. (2012) "Sosyal Bir Sistem Olarak Örgüt ve Çevre İlişkisi", Kitap: Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar, Türkiye : ANI YAYINCILIK  
Balay, R. (2011) "Bir Eğitimci Olarak Prof. Dr. Necmettin Tozlu’nun Eğitim Problemlerimize İlişkin Düşünceleri ve Çözüm Önerileri", Kitap: Eğitimden Felsefeye, Türkiye : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları  
Balay, R. (2010) "Yönetimde Yaratıcılık", Kitap: Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık  
Balay, R. (2010) "Eğitimin Politik Temelleri", Kitap: Eğitim Bilimine Giriş, Türkiye : İdeal Kültür Yayıncılık  
Balay, R. (2008) "Okula Toplumsal Katılım: Okul- Çevre İlişkileri", Kitap: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık  
Balay, R. (2004) "Öğrenen örgütler", Kitap: Öğrenen örgütler Öğrenen örgütlerin dinamikleri, Türkiye : Sandal Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2017
Yönetim Kurulu Üyesi, HARRAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (HARÜSEM), 2011-
Yönetim Kurulu Üyesi, HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2010-
Üye, HARRAN ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYESİ, 2008-
Danışman, HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖR DANIŞMANI, 2008-
Yönetim Kurulu Üyesi, HARRAN UNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2003-2008
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Küreselleşme Bilgi toplumu ve Eğitim
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 14 12 59 1 0 86
2
Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık
0 0 0 26 22 28 0 0 76
3
Örgütsel bağlılık
0 0 0 9 16 1 0 0 26
4
Sınıf İçi Olumsuz Davranışlara İlişkin Öğretmen Görüşleri
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 5 2 4 1 0 12
5
Eğitimde Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin Uygulanabilirliği
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 5 4 0 0 10
6
Öğretim Elemanlarının Örgütsel Yaratıcılık Algıları
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 5 4 0 0 10
7
Özel ve Resmi Liselerde Örgütsel Bağlılık
Eğitim Araştırmaları
0 0 0 3 5 1 0 0 9
8
Özel ve Resmi Liselerde Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı
0 0 0 0 9 0 0 0 9
9
İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Etkenleri ve Sonuçları
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 4 3 0 0 8
10
2000’Lİ YILLARDA SINIF YÖNETİMİ
0 0 0 0 1 6 0 0 7
11
Örgüt Kültürü ve Örgütsel Sinizm İlişkisi
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
0 0 0 3 2 2 0 0 7
12
Öğrenen örgüt algısının örgütsel bağlılığa etkisi Özel ve devlet üniversitesi arasında bir karşılaştırma
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
0 0 0 3 0 3 0 0 6
13
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
0 0 0 0 0 6 0 0 6
14
Eğitim Yöneticilerinin Hizmetkar Liderlik yeterlikleri ile farklılıkları yönetme becerileri arasındaki ilişki
Eğitim bilimleri araştırmaları dergisi
0 0 0 0 1 5 0 0 6
15
Eğitim Yöneticilerinin hizmetkâr liderlik yeterlikleri ile farklılıkları yönetme becerileri arasındaki ilişki
0 0 0 5 0 0 1 0 6
16
The applicability of moral virtues scale in higher education
Journal of Educational Sciences Research
0 0 0 1 0 4 0 0 5
17
2000 Lİ YILLARDA SINIF YÖNETİMİ
0 0 0 1 0 4 0 0 5
18
2000 li Yıllarda Sınıf Yönetimi
0 0 0 3 1 1 0 0 5
19
Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin bilme uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri
International Journal of Human Sciences
0 0 0 1 2 1 0 0 4
20
Conflict Management Strategies of Administrators and Teachers
Asian Journal of Management Cases
0 0 0 0 0 4 0 0 4
21
Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri
Karadeniz
0 0 0 0 2 2 0 0 4
22
Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Ahlaki Değer Yönelimleri
Değerler Eğitimi Dergisi
0 0 0 0 1 3 0 0 4
23
ORTAÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ)
Electronic Journal of Social Sciences
0 0 0 0 1 2 0 0 3
24
Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar
0 0 0 0 0 3 0 0 3
25
İlköğretim sınıf öğretmenlerinde mesleki yabancılaşma
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
26
Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Yaratıcılık İle Yönetsel Etkililik Algıları Arasındaki İlişki
Kastamonu Eğitim Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
27
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanımı ile İnternet Bağımlılıklarının İncelenmesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
28
GAP Bölgesinde Görev Yapan İlköğretim Müfettişlerinin Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Bir Araştırma
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
29
YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR
0 0 0 0 0 1 0 0 1
30
Teachers Perception of Organizational Culture and Organizational Commitment in Turkish Primary Schools
Journal of World of Turks
0 0 0 0 0 1 0 0 1
31
Yönetici ve Öğretmenlerin Yönetsel Etkililik veÖrgütsel Bağlılık Algıları Arasındaki İlişki
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
32
Predicting Conflict Management Based on Organizational Commitment and Selected Demographic Variables
Asia Pacific Education Review
0 0 0 1 0 0 0 0 1
33
Ortaöğretim Pansiyonlarında Kalan Lise Öğrencilerinin Öğretmen Öğrenci İlişkisine İlişkin Algıları
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
(2012) "“Yönetici Eğitimleri” Programına İlişkin Teşekkür Plaketi" MILLI EGITIM MÜDÜRLÜĞÜ
(2007) "Teşekkür Plaketi" HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
BALAY REFİK
-
2014 36
KAYA AHMET
-
2013 25
Ahmet Kaya
Harran Üniversitesi
2014 - 2017 7
GÖÇEN AHMET
-
2012 4
ADIGÜZEL ABDULLAH
-
3
KARADAŞ HALİL
-
3
PAKSOY MUSTAFA
-
2014 3
PAKSOY SADETTİN
-
2014 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2021 2
ATLI HALİL
-
2
CÜLHA ALİ
-
2013 2
Halil Atlı
-
2016 2
İPEK CEMALETTİN
-
2010 2
MELİK GÜLBAHAR
-
2015 2
YILMAZ SALİH
-
2013 2
Ahi Evran Üniversitesi
2015 1
-
2020 1
Cengiz Şahin
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Mesut Yıldırım
Harran Üniversitesi
2017 1
ALTUNTAŞ CAVİT
-
1
AYDOĞDU AHMET
-
1
ÇEVİK MEHMET NEZİR
-
1
DEMİR SEDA
-
1
DEMİRCİ ZEYNEP
-
1
DOĞU ZEKİYE
-
2012 1
ENGİN ADNAN
-
2008 1
GENÇDOĞAN YILMAZ REYHAN
-
1
GÜVEN SARA
-
1
KAPLAN VENHAR
-
1
KARAKUŞ MÜSLÜM
-
1
KAZOĞLU MEHMET AKİF
-
1
M,Nezir Çevik
-
2014 1
Miraç Sağlam
-
2008 1
MÜJDECİ NİLGÜN
-
1
Re Gençdoğan Yılmaz
-
2014 1
SAĞLAM MİRAÇ
-
2004 1
SEDA YILMAZ
-
1
Songül Tınaz
-
2014 1
ŞİMŞEK A SALİH
-
2012 1
ŞİMŞEK HÜSEYİN
-
2012 1
TAŞDEMİR AYŞEGÜL
-
1
TINAZ SONGÜL
-
1
USTA MEHMET EMİN
-
1
YILDIRIM M CEVAT
-
2013 1
YILDIRIM MESUT
-
1
Zeynep Demirci
-
2014 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Eğitim Yönetimi 291
Anahtar Kelimeler Eğitim Yönetimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 115 50 15 120 100 140 200 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 357 . 452 . 533 . 422 . 442 . 390 . 424 . - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 217 . 299 . 336 . 233 . 237 . 205 . 206 . - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 45 . 79 . 86 . 51 . 57 . 41 . 41 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 38 . 65 . 72 . 45 . 46 . 36 . 31 . - - -
Toplam Yayın 6 3 1 3 4 2 4 0 0 0
Toplam Makale 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 3 0 0 1 2 2 4 0 0 0
Toplam Bildiri 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 3 0 0 0 2 1 3 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri