img

Prof. Dr. Dilek GENÇTANIRIM KURT

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
82
Atıf
203
h-index
10
Proje
12
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Dr), 2004, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Yl) (Tezli), 2001, 2004
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1997, 2001
Araştırma Alanları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Dr), 2004, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Yl) (Tezli), 2001, 2004
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1997, 2001
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 75, Güz, 2006
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2022-, Profesör, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2017-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2011-2017, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2010-2011, Öğretim Görevlisi (Dr), Tam Zamanlı, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2002-2010, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2012-2015, Bölüm Başkan Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Hamza Şentürk, Yüksek Lisans, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OKULA UYUMUN YORDANMASI, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ebru Güneş, Yüksek Lisans, GENÇ YETİŞKİNLERİN YAŞAM BOYU KARDEŞ İLİŞKİLERİNİN AİLE BÜTÜNLÜK DUYGUSU AÇISINDAN İNCELENMESİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Salih Emiroğlu, Yüksek Lisans, 4-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA EKRAN BAĞIMLILIĞININ ANNE BABA STRES DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Furkan Emir Oğurlu, Yüksek Lisans, ERGENLERDE KARDEŞ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Rabia Arzuman, Yüksek Lisans, Genç yetişkinlik dönemindeki bireylerin kişilik özelliklerinin anne baba tutumları ve kardeş ilişkileri açısından incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Tunahan Kargı, Yüksek Lisans, Seçim teorisi temelli ergenlerde algılanan ebeveyn ilişki ölçekleri geliştirme çalışması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Navruz Merve Doğan, Yüksek Lisans, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN İNCELENMESİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Sümeyye Taşkın, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinde antisosyal davranışların incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hilal Öksüz, Yüksek Lisans, Kaynaştırma öğrencilerinin psikolojik danışma ve rehberlik ihtiyaçlarının çok boyutlu incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Sema Balaban Gönen, Yüksek Lisans, Okul öncesi eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik ihtiyaçları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hilal Öksüz, Yüksek Lisans, Kaynaştırma Öğrencilerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik İhtiyaçlarının Çok Boyutlu İncelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hatice Şabanoğlu, Yüksek Lisans, Üniversite öğrencilerinde sanal bağlanmanın yordanması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Gülsen Demirkalp Kaya, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin okula uyumlarının incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Neziha Çağlayan, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin matematik başarılarının incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ceren Karlı Şentürk, Yüksek Lisans, Lise öğrencilerinin matematik kaygılarının yordanması, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Yağmur Aydın, Yüksek Lisans, Lise öğrencilerinin yabancı dil kaygısının farklı değişkenler açısından incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Hayriye Torunoğlu, Yüksek Lisans, Meslek liseleri okul psikolojik danışmanları ve sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik programına ilişkin görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
2016-2017, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları, Lisans
2016-2017, Psikolojiye Giriş, Lisans
2016-2017, Kişilik Kuramları, Lisans
2015-2016, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİ, Yüksek Lisans
2015-2016, KİŞİLİK KURAMLARI, Lisans
2015-2016, REHBERLİK, Lisans
2015-2016, PSİKOLOJİYE GİRİŞ, Lisans
2015-2016, BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI, Lisans
2014-2015, SINIF İÇİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI, Yüksek Lisans
2014-2015, ÇAĞDAŞ GELİŞİM VE KİŞİLİK KURAMLARI, Yüksek Lisans
2014-2015, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ, Lisans
2014-2015, MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMASI, Lisans
2014-2015, PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI, Lisans
2014-2015, SOSYAL PSİKOLOJİ, Lisans
2014-2015, BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI, Lisans
2014-2015, KİŞİLİK KURAMLARI, Lisans
2014-2015, PSİKOLOJİYE GİRİŞ, Lisans
2014-2015, REHBERLİK, Lisans
2013-2014, TOPLUMA HİZMET UYGULAMLARI, Lisans
2013-2014, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİ, Yüksek Lisans
2013-2014, SINIF İÇİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI, Yüksek Lisans
2013-2014, BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI, Lisans
2013-2014, PSİKOLOJİ, Lisans
2013-2014, PSİKOLOJİYE GİRİŞ, Lisans
2013-2014, KİŞİLİK KURAMLARI, Lisans
2013-2014, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ, Lisans
2013-2014, KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA, Lisans
2013-2014, PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI, Lisans
2013-2014, ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ, Lisans
2013-2014, SOSYAL PSİKOLOJİ, Lisans
Kayıt Yok
Türkiye'de Ortaokulların Uyum Haritası: Ortaokul Öğrencilerinin Okula Uyumlarının Öğrenci, Sınıf ve Okul Düzeyine Göre İncelenmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2022
Süriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Eğitmen , 2018-2018
Fen ve Teknoloji Eğitimine Yönelik Öğrenci- Öğretmen --Veli ihtiyaç Analizi Anketi Geliştirme Çalışması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2019
Okulumda Risk Yok (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2015-2016
İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyumu (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2015-2019
Sanal ilişkiye bakış (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2014
Meslek Liselerinde Uygulanan Sınıf Rehberliği Programlarına İlişkin Okul Psikolojik Danışmanlarının ve Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Görüşleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2015
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ KIRŞEHİR ÖRNEKLEMİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2011-2013
Lise Öğrencilerinde Riskli Davranışların İncelenmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2011-2014
Ahi Evran Üniversitesi Öğrencilerinde Riskli Davranışlarının Yaygınlığının Belirlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü
Mersin Çocuk Üniversitesi Ben Olabilmek Psikoloji Bilimini Sevdiren Okul (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen
Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Modülünün Geliştirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Eğitmen , 218-2018
Kayıt Yok
Taşkın, S., Kurt, D.G. (2024) "Ortaokul Öğrencileri Için Antisosyal Davraniş Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalişmalari", Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, (0) [TR Dizin] DOI  
Emiroğlu, S., Kurt, D.G. (2023) "Perspective of Psychological Counselors about School Dropout", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 6 (0) pp. 51-78 DOI  
Torunoğlu, H., Kurt, D.G. (2022) "Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programının Meslek Liseleri Okul Psikolojik Danışmanlarının ve Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2) pp. 268-285 Link  
Aydın, Y., Kurt, D.G. (2022) "Lise Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygısının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (3) pp. 57-74 Link  
Arzuman, R., Kurt, D.G. (2022) "Tek Çocuk Olmanın Kişiliğe Yansımaları: Nitel Bir Çalışma", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi, 2 (2) pp. 277-296 Link  
Kargı, T., Kurt, D.G. (2022) "Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanım Riskinin Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi", Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (2) pp. 22-37 Link  
Talu, E., Kurt, D.G. (2022) "COVID-19 Salgınının Çocuklar Üzerindeki Akademik ve Psiko-Sosyal Etkileri", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (1) pp. 172-189 [TR Dizin] Link DOI    
Özer, A., Ergene, T., Zorbaz, S.D., Kurt, D.G., Gençoğlu, C. (2022) "İlkokul Birinci Sınıfa Geçiş Sırasında Okula Uyum Etkinliklerinin Katkısı: Ankara İli Örneği", Eğitim ve Bilim, 47 (210) pp. 27-39 [SSCI] Link DOI   
Kurt, D.G., Demir, Z., Kargı, T. (2022) "Investigation of Deadly and Caring Habits in Romantic Relationships", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 12 (64) pp. 69-88 [TR Dizin] Link DOI   
Kurt, D.G. (2022) "Effect of Family, Friends and School Climate on School Adjustment of Middle School Students", International Journal of Progressive Education, 18 (2) pp. 193-209 Link DOI  
Kurt, D.G., Zorbaz, S.D., Zorbaz, O., Kılıç, Ö.U., Avcı, D., Kula, S.S., Gürlen, E. (2021) "Prevention of Risk Behaviors: A Program Towards School Counselors", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2) pp. 816-859 [TR Dizin] Link   
Şimşek, H., Kurt, D.G., Kula, S.S. (2020) "A School-based adjustment program based on ecological approach for immigrant students in primary schools living in Turkey", İlköğretim Online (elektronik), 19 (4) pp. 2551-2563 [TR Dizin] Link DOI   
Kurt, D.G., Şabanoğlu, H. (2019) "A Look at the Relationship Forms of The Age of Technology: Virtual Attachment", Türk Akademik Yayınlar Dergisi TAY Journal, 3 (1) pp. 23-39 Link  
Ergene, T., Özer, A., Kurt, D.G., Şahin, F.A., Zorbaz, S.D., Şahin, S.K., Acar, T., Hoard, P. (2019) "The Risk Behaviors of High School Students and Causes Thereof: A Qualitative Study", Hacettepe University Journal of Education, 34 (1) pp. 1-21 [TR Dizin] Link DOI   
Ergene, T., Zorbaz, S.D., Kurt, D.G., Özer, A. (2018) "Çocuk Davranış Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması", İlköğretim Online (elektronik), 17 (4) pp. 1960-1971 [TR Dizin] Link   
Budak, Y., Kurt, D.G., Kula, S.S. (2018) "BİLİŞSEL GELİŞİMDE FARKLI BİR GÖRÜŞ GELİŞTİREN HENRİ WALLON VE JEAN PİAGET’NİN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (48) pp. 415-436 [TR Dizin] Link   
Kurt, D.G., Ergene, T. (2017) "Türk Ergenlerde Riskli Davranışların Yordanması", Eğitim ve Bilim, 42 (189) pp. 137-152 [SSCI] Link DOI   
Özer, A., Kurt, D.G., Kızıldağ, S., Zorbaz, S.D., Şahin, F.A., Acar, T., Ergene, T. (2016) "Ergenler için Yeterlik Algısı Ölçeğinin YAÖ Geliştirilmesi", Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7 (1) pp. 237-250 [TR Dizin] Link   
Zorbaz, S.D., Özer, A., Kurt, D.G., Ergene, T. (2016) "Öğretmen Öğrenci İlişki Ölçeği nin ÖÖİÖ Uyarlanması", Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7 (2) pp. 407-418 [TR Dizin] Link   
Kurt, D.G., Gürlen, E. (2016) "Predicting Vocational Self Esteem of Prospective Teachers", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2) pp. 207-221 Link   
Kurt, D.G. (2015) "Ergen İntiharlarının Önlenmesi Ekolojik Bakış Açısı", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1) pp. 151-164 [TR Dizin]   
Kurt, D.G., Kızıldağ, S., Zorbaz, S.D., Özer, A. (2015) "Psikolojik Danışman Adaylarının Duygusal Farkındalık Düzeylerinin Belirleyicileri", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (44) pp. 15-24 [TR Dizin]   
Kurt, D.G., Tay, B. (2015) "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Psikolojik İhtiyaçları", İlköğretim Online, 14 (2) pp. 647-656 [TR Dizin] Link DOI   
Kurt, D.G. (2015) "Suicide Risk in College Students The Effects of Internet Addiction and Drug Use", Educational Sciences: Theory & Practice, 15 (4) pp. 841-848 [SSCI] Link DOI   
Gençtanırım, D., Ergene, T. (2014) "Riskli Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları", International Journal of Social Science, 25 (1) pp. 125-138 Link  
Gençtanırım, D., Hayriye, T., Köroğlu, M. (2014) "Olumsuz Öğretmen Davranışlarının Çok Boyutlu İncelenmesi", International Journal Of Eurasia Social Sciences, 5 (16) pp. 1-18 Link  
Kurt, D.G. (2014) "Riskli Davranışlar Ölçeği Üniversite Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları", Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5 (1) pp. 24-34 [TR Dizin] Link   
Kızıldağ, S., Zorbaz, S.D., Gençtanırım, D., Arıcı, F. (2012) "Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Yardımı Almaya ve Bu Yardımın Sunulduğu Birimlere İlişkin Görüşleri", Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (3) pp. 185-196 [TR Dizin]   
Özer, A., Gençtanırım, D., Ergene, T. (2011) "Türk lise öğrencilerinde okul terkinin yordanması Aracı ve etkileşim değişkenleri ile bir model testi", Eğitim ve Bilim, 161 (36) pp. 302-317 [SSCI] Link  
Bilge, F., Doğan, N., Kurt, D.G., Canbaz, A.A., Yalçın, İ., Tagay, Ö., Sarı, T., Yaprak, B. (2010) "A Study on Multidimensional Relationships", Eurasian Journal of Educational Research, (41) pp. 37-53 [SSCI] Link   
Yıldırım, İ., Gençtanırım, D., Yaprak, B., Yalçın, İ. (2008) "Academic Achievement Perfectionism and Social Support as Predictors of Test Anxiety", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (34) pp. 287-297 [SSCI] Link   
Acar, N.H.V., Canbaz, A.A., Gültekin, F., Kurt, D.G. (2008) "Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerinin İncelenmesi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (35) pp. 342-350 [SSCI] Link   
Gençtanırım, D., Acar, N.H.V. (2007) "Akılcı Duygusal Davranışçı Yaklaşım ve Sezen Aksu Şarkıları", Eğitim ve Bilim, 143 (32) pp. 27-41 [SSCI] Link   
Öksüz, H., Kurt, D.G. (2022) "Kaynaştırma Öğrencilerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik İhtiyaçlarının Okul Psikolojik Danışmanlarının Görüşleri Çerçevesinde İncelenmesi.", I. ULUSAL EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR ÖĞRENCİ KONGRESİ , (pp. 19), Zonguldak, Türkiye, (Mayıs 2022
Sümeyye, T., Kurt, D.G. (2022) "Ortaokul Öğrencileri İçin Antisosyal Davranış Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları.", I. ULUSAL EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR ÖĞRENCİ KONGRESİ , Zonguldak, Türkiye, (Mayıs 2022
Emiroğlu, S., Kurt, D.G. (2022) "Psikolojik Danışman Bakış Açısıyla Okul Terki: Nitel Bir Çalışma", 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2022
Kurt, D.G., Çetin, S., Kargı, T., Demir, Z. (2022) "Evlilikte Yıkıcı Alışkanlıklar Ölçeği (EYAÖ): Seçim Teorisi Temelli Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2022
Kurt, D.G., Kaya, G.D. (2019) "Üniversiteye Uyumun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Örneği", IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi , (pp. 132-141), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2019
Kurt, D.G., Şabanoğlu, H. (2019) "Üniversite Öğrencilerinde Sanal Bağlanmanın İncelenmesi", 9. Uluslararası Yükseköğrettimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi , Türkiye, (Aralık 2019
Güler, M.P.D., Kurt, D.G., Çil, O., Baş, M. (2018) "Determination the needs of teachers, parents and students in science education", 10th World Conference on Educational Sciences (WCES 2018) , Prague, Çek Cumhuriyeti, (Mart 2018
Şimşek, H., Kurt, D.G., Kula, S.S. (2017) "Türkiye’de Yaşayan İlkokul Kademesindeki Göçmen Öğrenciler İçin Ekolojik Yaklaşıma Dayalı Okul Temelli Bir Uyum Programı Önerisi", Education Conference (EDUCCON) , (pp. 15), Ankara, Türkiye, (Aralık 2017
Kurt, D.G. (2017) "AKADEMİK BAŞARIDA AİLE, ÖĞRETMEN VE ARKADAŞ DESTEĞİ", III. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , (Aralık 2017
Kurt, D.G., Çakır, M.K. (2017) "FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARIYI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, VELİGÖRÜŞLERİ", III. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , (Aralık 2017
Balcı, G., Kurt, D.G. (2017) "ORTAOKULDA GÖREV ALAN ÖĞRETMENLERİN VE OKUMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİNTOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞLER", III. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , (Aralık 2017
Güler, M.P.D., Kurt, D.G., Çil, O., Baş, M. (2017) "Fen eğitimine ilişkin öğrenci ihtiyaçları", II. Internatıonal Academıc Research Congress (INES) , Antalya, (Aralık 2017
Güler, M.P.D., Kurt, D.G., Çil, O., Baş, M. (2017) "Etkili fen öğretimi için fen bilimleri öğretmenlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi​", II. Internatıonal Academıc Research Congress (INES) , (Aralık 2017
Kurt, D.G., Kurt, A. (2016) "Ortaokul Öğrencilerinde Sigara Kullanma Riski", VI.Uluslararası Canik Sempozyumu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hadefe Doğru , (Aralık 2016
Kurt, D.G., Pınar, E., Aslantürk, İ. (2016) "9 11 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Yordanması", III nd International Eurasian EducationalResearch Congress3 , Muğla, Türkiye, (Mayıs 2016
Kurt, D.G., Doğan, N., İn, E.Ç. (2016) "Üniversite Öğrencileri İçin Okul Güvenlik Ölçeğinin Geliştirimesi Geçerlik Güvenirlik Çalışmaları", III nd International Eurasian EducationalResearch Congress , Muğla, Türkiye, (Haziran 2016
Kurt, D.G., Kurt, A. (2016) "Ortaokul Öğrencilerinde Sigara Kullanma Riski", VI.Uluslararası Canik Sempozyumu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hadefe Doğru , (Aralık 2016
Zorbaz, S.D., Gençtanırım, D., Akıp, K. (2015) "An Overview of Young Adults Opinions into Cyber Relation Turkey Sample", 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA , (pp. 91-94), Prag, Çek Cumhuriyeti, (Mayıs 2015
Hayriye, T., Gençtanırım, D. (2015) "The perception of school counselors about guidance and counseling programs of vocational high schools", International Conference on New Horizons in Education , (pp. 368-376), Fransa, (Şubat 2015
Talu, E., Kurt, D.G. (2015) "Psikolojik Danışman Adaylarının Kariyer Tercihleri", 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , (pp. 481), Niğde, Türkiye, (Nisan 2015
Kurt, D.G. (2013) "İnsancıl kuram bağlamında Neşet Ertaş ın kişiliği ve hayatı", Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu , (pp. 411-421), (Mayıs 2013
Ergene, T., Özer, A., Gençtanırım, D., Arıcı, F., Zorbaz, S.D., Acar, T., Kızıldağ, S. (2013) "Lise Öğrencilerinde Riskli Davranışların Yaygınlığı", İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , (pp. 393-395), İstanbul, Türkiye, (Eylül 2013
Gençtanırım, D., Baltacı, Ö., Talu, E. (2013) "Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Yordanması", İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , (pp. 261-262), İstanbul, Türkiye, (Eylül 2013
Ergene, T., Gençtanırım, D., Özer, A., Zorbaz, S.D. (2013) "Predictors of School Dropout A Sample of Turkey", World Academy of Science Engineering and Technology , (pp. 980-982), London, İngiltere, (Temmuz 2013
Beydoğan, H.Ö., Tay, B., Hayran, Z., Gençtanırım, D. (2012) "İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Geçen Kavramlara Yükledikleri Anlamlar", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Rize, Türkiye, (Mayıs 2012
Gençtanırım, D., Tay, B. (2012) "Sınıf öğretmeni adaylarının psikolojik ihtiyaçları", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , (pp. 338), Rize, Türkiye, (Mayıs 2012
Kurt, D.G. (2011) "Ergen intiharlarının önlenmesi ekolojik bakış açısı", XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , (pp. 101-102), İzmir, Türkiye, (Ekim 2011
Gençtanırım, D., Ergene, T. (2011) "Risk altındaki öğrencileri nasıl tanıyabiliriz", XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , (pp. 325-326), İzmir, Türkiye, (Ekim 2011
Zorbaz, S.D., Gençtanırım, D., Kızıldağ, S., Arıcı, F. (2011) "Madde Kullanımının Önlenmesinde Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma", 3. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu. , Türkiye, (Nisan 2011
Kurt, D.G. (2009) "Ekolojik Yaklaşıma Göre Ergenlerdeki İntihar Riski", X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , (pp. 247), Adana, Türkiye, (Ekim 2009
Gençtanırım, D., Ergene, T. (2009) "Okula Uyum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması", X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , (pp. 40), Adana, Türkiye, (Ekim 2009
Gençtanırım, D., Ergene, T. (2008) "Risk Behaviors of Turkish Adolescents A Teachers Perception", International Congress of Counseling, Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs , (pp. 86), İstanbul, Türkiye, (Nisan 2008
Bilge, F., Doğan, N., Gençtanırım, D., Canbaz, A.A., Yalçın, İ., Tagay, Ö., Baydan, Y., Baydan, Y. (2007) "Çok Boyutlu İlişkiler ve Mükemmeliyetçiliğin Yordanması", IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , (pp. 244), İzmir, Türkiye, (Ekim 2007
Acar, N.H.V., Canbaz, A.A., Gültekin, F., Gençtanırım, D. (2007) "Voltan Acar Kendini Belirleme Ölçeği Güvenirlik Çalışması ve Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerinin Bazı Kişisel Değişkenler Açısından İncelenmesi", IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , (pp. 275), İzmir, Türkiye, (Ekim 2007
Acar, N.H.V., Gençtanırım, D. (2006) "Öğretmenlerin Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Görev ve Sorumlulukları", . Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu , (pp. 682-686), Baku, Azerbaycan, (Mayıs 2006
Acar, N.H.V., Gençtanırım, D. (2006) "Çizimle Kaygı Azaltma Programının Etkililiği", I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi , (pp. 55), Mersin, Türkiye, (Eylül 2006
Kurt, D.G. (2014) "Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları Kavramlar ve Örnek Olaylar", Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Kurt, D.G. (2013) "Psikolojik Danışma Kapsamlı Bir Meslek", Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Kurt, D.G., Şentürk, H. (2023) "Kapsayıcı Eğitimde Okula Uyum", Kitap: Herkes İçin Kapsayıcı Eğitim, Kırşehir/Türkiye : Vize Tek Yayıncılık  
Kurt, D.G. (2022) "Çocuklarda ve Ergenlerde Okul Terkini Anlamak ve Önlemek", Kitap: Önleyici Rehberlik, Kırşehir/Türkiye : Nobel  
Kurt, D.G. (2022) "Göçün Psikososyal Etkileri, Sorunlar ve Psikolojik Danışma Hizmetleri", Kitap: Kapsayıcı Eğitim Göçmen, Mülteci ve Sığınmacıların Uyumu ve Eğitim Politikaları, Kırşehir/Türkiye : Paradigma akademi  
Kurt, D.G. (2022) "Mizah (Humor) Terapi", Kitap: Psikolojik Danışmada Güncel Yaklaşımlar, Ankara/Türkiye : nobel akademi  
Kurt, D.G. (2021) "Okullarda Önleyici Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri", Kitap: OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA, Ankara/Türkiye : Nobel  
Kurt, D.G. (2021) "Okullarda Riskli Davranışlar, Antisosyal Yönelimler, Bağımlılıklar ve Okulda Ruh Sağlığı", Kitap: Okulda Ruh Sağlığı, Ankara/Türkiye : Nobel  
Kurt, D.G. (2021) "Okul RPD Programlarının Tarihçesi ve Okul RPD Program Modelleri", Kitap: Program Geliştirme Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alanında Çalışanlar İçin Güncel Program Örnekleri ile, Ankara/Türkiye : Nobel  
Kurt, D.G. (2020) "Okul Öncesi Eğitimde Kişisel Rehberlik", Kitap: Okul Öncesi EğitimdeRehberlik, : pegem akademi  
Kurt, D.G. (2018) "Gerçeklik Terapisi", Kitap: Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Yıldız, E.Ç., Kurt, D.G. (2017) "İnsancıl Kuram/Benlik Kuramı: Carl Rogers ve İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı: Abraham Maslow", Kitap: Kişilik Kuramları, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Kurt, D.G. (2017) "Bireysel farklılıklar", Kitap: Eğitim Psikolojisi, Ankara : Pegem Akademi  
Kayıt Yok
(Ulusal - ) Kişilik Psikolojisi: Öğrenci Merkezli Bir Yaklaşım, 2020, Editör
(Ulusal - Dergi) KEFAD, 2020,
(Ulusal - Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020, Editör
(Ulusal - Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019,
(Ulusal - Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018,
(Ulusal - Dergi) Kırşehir Eğitim Fkültesi Dergisi, 2018,
(Uluslararası - Kitap) Kişilik Kuramları: Gerçek Yaşamadan Kişilik Analizi Örnekleriyle, 2018, Editör
(Uluslararası - Kitap) Kişilik Kuramları Gerçek Yaşamdan Kişilik Analizi Örnekleriyle, 2017, Editör
(Uluslararası - Kitap) Kişilik Kuramları: Gerçek Yaşamdan Kişilik Analizi Örnekleriyle, 2017, Editör
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Eğitim ve Bilim, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) The Journal of Academic Social Science, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0
Üye, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 2004-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Türk lise öğrencilerinde okul terkinin yordanması Aracı ve etkileşim değişkenleri ile bir model testi
Eğitim ve Bilim
1 0 0 7 12 6 0 0 26
2
Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Yardımı Almaya ve Bu Yardımın Sunulduğu Birimlere İlişkin Görüşleri
Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 4 14 5 0 0 23
3
Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerinin İncelenmesi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 7 6 4 0 0 17
4
Riskli Davranışlar Ölçeği Üniversite Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
1 0 0 4 9 1 0 0 15
5
Academic Achievement Perfectionism and Social Support as Predictors of Test Anxiety
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1 0 0 6 3 2 0 0 12
6
Ergen İntiharlarının Önlenmesi Ekolojik Bakış Açısı
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 4 8 0 0 12
7
BİLİŞSEL GELİŞİMDE FARKLI BİR GÖRÜŞ GELİŞTİREN HENRİ WALLON VE JEAN PİAGET’NİN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 3 7 0 0 11
8
Suicide Risk in College Students The Effects of Internet Addiction and Drug Use
Educational Sciences: Theory & Practice
1 0 0 4 1 5 0 0 11
9
Riskli Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
International Journal of Social Science
1 0 0 2 7 1 0 0 11
10
Akılcı Duygusal Davranışçı Yaklaşım ve Sezen Aksu Şarkıları
Eğitim ve Bilim
0 0 0 2 4 4 0 0 10
11
Ergenler için Yeterlik Algısı Ölçeğinin YAÖ Geliştirilmesi
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
1 0 0 3 3 1 0 0 8
12
Eğitim Psikolojisi
0 0 0 1 1 4 0 0 6
13
Öğretmen Öğrenci İlişki Ölçeği nin ÖÖİÖ Uyarlanması
Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
0 0 0 2 2 1 0 0 5
14
Türk Ergenlerde Riskli Davranışların Yordanması
Eğitim ve Bilim
0 0 0 1 3 0 0 0 4
15
Predicting Vocational Self Esteem of Prospective Teachers
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 1 1 0 0 3
16
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Psikolojik İhtiyaçları
İlköğretim Online
0 0 0 1 2 0 0 0 3
17
Kişilik Kuramları
0 0 0 0 0 3 0 0 3
18
Psikolojik Danışman Adaylarının Duygusal Farkındalık Düzeylerinin Belirleyicileri
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
0 0 0 0 2 1 0 0 3
19
The perception of school counselors about guidance and counseling programs of vocational high schools
0 0 0 3 0 0 0 0 3
20
Çocuk Davranış Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
İlköğretim Online (elektronik)
1 0 0 0 1 0 0 0 2
21
COVID-19 Salgınının Çocuklar Üzerindeki Akademik ve Psiko-Sosyal Etkileri
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
22
Determination the needs of teachers, parents and students in science education
0 0 0 0 2 0 0 0 2
23
An Overview of Young Adults Opinions into Cyber Relation Turkey Sample
0 0 0 0 0 2 0 0 2
24
Perspective of Psychological Counselors about School Dropout
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
0 0 0 0 1 0 0 0 1
25
The Risk Behaviors of High School Students and Causes Thereof: A Qualitative Study
Hacettepe University Journal of Education
1 0 0 0 0 0 0 0 1
26
Effect of Family, Friends and School Climate on School Adjustment of Middle School Students
International Journal of Progressive Education
1 0 0 0 0 0 0 0 1
27
Lise Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygısının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
28
Prevention of Risk Behaviors: A Program Towards School Counselors
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
29
Okul Öncesi EğitimdeRehberlik
0 0 0 0 0 1 0 0 1
30
A School-based adjustment program based on ecological approach for immigrant students in primary schools living in Turkey
İlköğretim Online (elektronik)
0 0 0 0 1 0 0 0 1
31
FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARIYI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, VELİGÖRÜŞLERİ
0 0 0 0 1 0 0 0 1
32
Olumsuz Öğretmen Davranışlarının Çok Boyutlu İncelenmesi
International Journal Of Eurasia Social Sciences
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Tuncay Ergene
Hacettepe Üniversitesi
2008 - 2022 13
Selen Demirtaş Zorbaz
Ankara Üniversitesi
2011 - 2022 12
Arif Özer
Hacettepe Üniversitesi
2011 - 2022 9
Seval Kızıldağ
Adıyaman Üniversitesi
2011 - 2019 6
Fatma Arıcı Şahin
Kastamonu Üniversitesi
2011 - 2019 5
Nilüfer Havva Voltan Acar
Hacettepe Üniversitesi
2006 - 2008 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2021 4
Ahu Arıcıoğlu Canbaz
Pamukkale Üniversitesi
2007 - 2010 4
Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2015 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2013 - 2022 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 3
Tülin Acar
Hacettepe Üniversitesi
2013 - 2019 3
İlhan Yalçın
Ankara Üniversitesi
2007 - 2010 3
Tunahan Kargı
-
2022 3
Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2020 2
Eda Gürlen
Hacettepe Üniversitesi
2016 - 2021 2
Filiz Bilge
Hacettepe Üniversitesi
2007 - 2010 2
Filiz Gültekin
Uludağ Üniversitesi
2007 - 2008 2
Nuri Doğan
Hacettepe Üniversitesi
2007 - 2010 2
Özlem Tagay
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2007 - 2010 2
Akıp Kurt
-
2016 2
Baydan Yaprak
-
2008 - 2010 2
Hatice Şabanoğlu
-
2019 2
Salih Emiroğlu
-
2022 - 2023 2
Torunoğlu Hayriye
-
2014 - 2015 2
Yaprak Baydan
-
2007 2
Ziya Demir
-
2022 2
Ahi Evran Üniversitesi
2012 1
Ahi Evran Üniversitesi
2013 1
Ahi Evran Üniversitesi
2012 1
Tuğba Sarı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2010 1
Yusuf Budak
-
2018 1
Sevda Çetin
-
2022 1
Cem Gençoğlu
-
2022 1
Özlem Ulaş Kılıç
-
2021 1
Dilek Avcı
-
2021 1
Osman Zorbaz
-
2021 1
Evrim Çetinkaya Yıldız
Erciyes Üniversitesi
2017 1
İbrahim Yıldırım
Hacettepe Üniversitesi
2008 1
Emre Pınar
-
2016 1
Ezgi Çağatay İn
-
2016 1
Gulsen Demirkalp Kaya
-
2019 1
Gülçin Balcı
-
2017 1
Hamza Şentürk
-
2023 1
Hayriye Torunoğlu
-
2022 1
Hilal Öksüz
-
2022 1
İlyas Aslantürk
-
2016 1
Kurt Akıp
-
2015 1
Mine Kozanhan Çakır
-
2017 1
Mustafa Köroğlu
-
2014 1
Neziha Doğan
-
2016 1
Paul Hoard
-
2019 1
Rabia Arzuman
-
2022 1
Sümeyye Taşkın
-
2024 1
Taşkın Sümeyye
-
2022 1
Yağmur Aydın
-
2022 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
190.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
94.
9072 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
39.
729 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 729
Anahtar Kelimeler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık Eğitimi, Madde Bağımlılığı Danışmanlığı
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 97 70 160 75 36 55 135 289 55 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 375 . 432 . 389 . 467 . 506 . 474 . 489 . 327 . 537 . 190 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 235 . 279 . 202 . 274 . 296 . 277 . 262 . 115 . 325 . 94 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 70 . 83 . 45 . 83 . 96 . 93 . 75 . 31 . 132 . 39 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 43 . 52 . 25 . 53 . 65 . 59 . 47 . 18 . 93 . 30 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 5 8 9 4 4 2 4 15 2 1
Toplam Makale 4 3 1 2 2 1 1 8 1 1
Toplam Kitap 0 0 2 1 0 1 3 3 1 0
Toplam Bildiri 1 5 6 1 2 0 0 4 0 0
Makale (SCI) 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Makale (Ulusal) 3 3 0 2 2 1 1 2 1 1
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 2 1 0 1 3 3 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 5 6 1 0 0 0 2 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri