img

Prof. Dr. Cemalettin İPEK

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Eğitim Yönetimi

Genel Bilgiler

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Dr), 1996, 1999
Yüksek Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli), 1993, 1995
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1983, 1988
Araştırma Alanları
Eğitim Yönetimi, Eğitim Politikaları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Dr), 1996, 1999
Yüksek Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli), 1993, 1995
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1983, 1988
Kayıt Yok
İngilizce, KPDS, 80, Bahar, 1999
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Eğitim Politikaları
2017-, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2016-2017, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Bilimleri, Türkiye
2012-2016, Doçent, Tam Zamanlı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Bilimleri, Türkiye
2004-2012, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2000-2004, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
1993-1999, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2023-, Enstitü Müdürü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2022-2023, Myo/Yüksekokul Müdürü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2019-2022, Dekan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2017-2021, Anabilim Dalı Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2016-2019, Myo/Yüksekokul Müdürü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2011-2015, Bölüm Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye
2008-2011, Dekan Yardımcısı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye
2007-2010, Enstitü Müdür Yardımcısı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye
2005-2007, Bölüm Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye
Mehmet Kılıç, Doktora, EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DNA VE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME YÖNELİK TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİDE LİDERLİK TARZININ ROLÜ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mevlüt Uygur, Doktora, Eğitim kurumlarında öğretmenlerin örgütsel iklim algıları üzerinde etkili olan örgütsel davranış faktörleri: Bir meta analiz çalışması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Nimet Adalı, Yüksek Lisans, İlk ve ortaöğretim kurumları öğretmenlerinin denetim odağı ve motivasyon algıları (Kırşehir örneği), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Hande Ataç, Yüksek Lisans, OKULÖNCESİ DÖNEMDE AİLE İÇİ İLETİŞİM VE SOSYAL BECERİ GELİŞİMİ KONUSUNDA VELİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Buse Hökelekli, Yüksek Lisans, İlkokul yöneticilerinin otomatik düşünce sıklıkları ve öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki (Nevşehir örneği), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Volkan Köksal, Yüksek Lisans, Öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutumları ve öğretmenlik mesleği öz-yeterlik inançları (Kırşehir örneği), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Musa Şahin, Yüksek Lisans, Milli eğitimde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin 2023 Eğitim Vizyon Belgesi konusundaki görüş ve düşünceleri (Kırşehir örneği), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Rabia Taşdemir, Yüksek Lisans, İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel kültür ve motivasyon algıları (Nevşehir örneği), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
İsmail Adıgüzel, Yüksek Lisans, Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Sare İpek, Yüksek Lisans, Temel eğitimde görev yapan öğretmenlerin sınıf yönetimi öz-yeterlik inançları ve mesleki tutumları (Rize ili örneği), Avrasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Lokman Semiz, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin medya okuryazarlığı yeterlikleri ve medya okuryazarlığı dersini yürüten öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Semra Ersoy, Yüksek Lisans, İlköğretim okullarında yönetici ve öğretmenler arasındaki iletişim sorunları (Van ili örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
Rezzan Uçar, Yüksek Lisans, İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin MEB hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri (Van ili örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2005, (Asıl Danışman)
Fedai Coşkun, Yüksek Lisans, Askeri yöneticilerin dönüşümcü liderlik özellikleri (Doğu Anadolu bölgesi örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2005, (Asıl Danışman)
Yakup Alhan, Yüksek Lisans, İlköğretimde okul merkezli yönetimin uygulanmasına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2004, (Asıl Danışman)
Nihat Gülpınar, Yüksek Lisans, İlköğretim okullarında değişime karşı direnişin giderilmesinde eğitim yöneticilerinin yeterlik düzeyleri (Van il örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2004, (Asıl Danışman)
Emine Gülsemin Görgin, Yüksek Lisans, İlköğretim yöneticilerinin çatışmaya bakış açıları ve çatışmayı yönetme biçimleri (Siirt ili örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2003, (Asıl Danışman)
İbrahim Sarı, Yüksek Lisans, Poliste stres yönetimi (Van ili örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2003, (Asıl Danışman)
Abdulsamet Tadik, Yüksek Lisans, Öğrenen okul liderliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2003, (Asıl Danışman)
Mustafa Karaağaç, Yüksek Lisans, İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin çocuk gelişimi alanındaki yeterlilik düzeyleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2002, (Asıl Danışman)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Öğretmen Adaylarının Öğretmen Metaforu Algıları ve Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları (Ahi Evran Üniversitesi Örneği) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kayıt Yok
İpek, C. (2023) "Eğitim Sisteminde Yönetici Yetiştirme ve Atama Tartışmaları", Ahi Evran Akademi, 4 (1) pp. 1-18 [TR Dizin] Link  
Uygur, M., İpek, C. (2023) "Examining the Relationship Between Organizational Climate and Leadership in Educational Institutions: A Meta-Analysis Study", Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 11 (2) pp. 402-421 Link  
Aytaç, T., İpek, C. (2021) "Okul yöneticilerinin okullarda yetenek yönetimi yaklaşımının uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri (nitel bir analiz)", Milli Eğitim, 50 (232) pp. 357-382 [TR Dizin] Link   
İpek, C. (2020) "Üniversitelerde Akademik Personel ve Yöneticilerin Unvan ve Cinsiyete Göre Dağılımları", Tarihi Okulu Dergisi, 47 (0) pp. 2394-2430 [TR Dizin] DOI   
Özdemir, H.Ö., İpek, C. (2020) "Üniversite İdari Personelinin Örgütsel Bağlılık Algılarının Örgütsel Kültür Algılarından Yordanması", İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (3) pp. 2823-2845 [TR Dizin] Link DOI   
Uçar, R., İpek, C. (2019) "The Relationship Between High School Teachers’ Perceptions of Organizational Culture and Motivation", Journal of Educational Training Studies, 7 (7) pp. 102-117 Link DOI  
Taşdemir, R., İpek, C. (2019) "İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSELKÜLTÜR VE MOTİVASYON ALGILARI (NEVŞEHİR ÖRNEĞİ)", Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (16) pp. 130-151 Link  
İpek, C. (2018) "MESNEVĠ’DEKĠ HĠKÂYELERĠN EĞĠTĠMDE ÖRNEKOLAY YÖNTEMĠ VE BAĞLAM TEMELLĠ ÖĞRENME YAKLAġIMI KAPSAMINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ (YÖNETĠM BĠLĠMĠ ĠÇĠN SEÇĠLMĠġ ÖRNEKLER)", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (13) pp. 63-79 Link  
İpek, C. (2017) "Emeklilik Hayatında Uyum Sorunu Ve Emeklilik Eğitimi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1) pp. 60-71  
İpek, C. (2017) "Öğretmen adaylarının öğretmen metaforu algıları ve okul yöneticiliğine yönelik tutumları (Ahi Evran Üniversitesi örneği)", Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (10) pp. 140-154 DOI  
Gök, E., İpek, C., Yaylacı, A.F., Beldağ, A. (2016) "Yükseköğretim ders kitaplarında nitelik eğitim bilimleri alanındaki kitaplara ilişkin bir inceleme", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (3) pp. 891-908   
Adıgüzel, İ., İpek, C. (2016) "Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ve tükenmişlik düzeyleri", International Journal of Eurasia Social Sciences, 7 (23) pp. 247-273   
Yaylacı, A.F., Beldağ, A., Gök, E., İpek, C. (2015) "Medyanın beş ilkesinin uygulanması Sınıfta Hayvan Çiftliği ni izlemek", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (34) pp. 169-193   
İpek, S., İpek, C. (2015) "Temel eğitimde görev yapan öğretmenlerin sınıf yönetimi öz yeterlik inançları ve mesleki tutumları Rize ili örneği", EJEDUS Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (8) pp. 169-190 Link  
Beldağ, A., Yaylacı, A.F., Gök, E., İpek, C. (2015) "Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin üniversite toplum işbirliği açısından değerlendirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2) pp. 161-178 [TR Dizin] Link   
İpek, C., Gök, E. (2015) "ABD ve Türkiye yükseköğretim sisteminde akademik personelin istihdamı terfi uygulamaları ve Türkiye yükseköğretim sistemi için bazı öneriler", TYB Akademi, 5 (13) pp. 177-199   
İpek, C., Aytaç, T., Gök, E. (2015) "Effect of Gender on Teachers Organizational Culture Perception A Meta Analysis", Journal of Education and Training Studies, 3 (4) pp. 9-20 Link DOI  
İpek, C., Kahveci, G., Camadan, F. (2015) "Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ve okul yöneticiliğine yönelik tutumları", Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (1) pp. 211-226 Link   
İpek, C., Camadan, F. (2012) "Primary teachers and primary pre service teachers self efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession", International Journal of Human Sciences, 9 (2) pp. 1206-1216 [TR Dizin] Link  
İpek, C., Saklı, A.R. (2012) "Çay sektöründeki kamu çalışanlarının örgütsel kültür ve örgütsel vatandaşlık davranışı algıları", Ege Akademik Bakış, 12 (2) pp. 251-266 [TR Dizin] Link   
İpek, C. (2012) "Öğretmen algılarına göre ortaöğretim kurumlarında örgütsel kültür ve örgütsel vatandaşlık davranışı", ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18 (3) pp. 399-434 [TR Dizin] Link   
İpek, C. (2011) "Sınıf öğretmeni adaylarının kamu personeli seçme sınavı kpss puanlarının akademik başarı puanlarından kestirilmesi", Journal of Qafqaz University, Philology and Pedagogy, 32 (0) pp. 80-90  
İpek, C., Acuner, H.Y. (2011) "Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar öz yeterlik inançları ve eğitim teknolojilerine yönelik tutumları", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2) pp. 23-40 [TR Dizin] Link   
İpek, C. (2011) "Velilerin Okul Tutumu ve Eğitime Katılım Düzeyleri ile Aileye Bağlı Bazı Faktörlerin İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavları SBS Üzerindeki Etkisi", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (2) pp. 69-79 [TR Dizin] Link  
İpek, C., Tekbıyık, A., Ursavaş, Ö.F. (2010) "Lisansüstü öğrencilerin araştırma öz yeterlik inançları ve bilgisayar tutumları", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1) pp. 127-145 Link   
İpek, C., Kaptan, S.Y. (2010) "Sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının okul yöneticiliğinde cinsiyet ayrımcılığına yönelik tutum ve görüşleri", e-international Journal of Educational Research, 1 (1) pp. 58-76 Link  
İpek, C., Balay, R. (2010) "Sınıf yönetimi dersinin sınıf öğretmeni adaylarının istenmeyen davranışlara müdahale biçimleri üzerindeki etkisi", , e-Journal of New World Science Academy, 5 (3) pp. 1141-1155 Link  
İpek, C. (2010) "Predicting organizational commitment from organizational culture in Turkish primary schools", Asia Pacific Education Review, 11 (3) pp. 371-385 [SSCI] Link DOI  
İpek, C., Terzi, A.R. (2010) "İlk ve ortaöğretim kurumlarında öğretmen öğrenci ilişkilerinin öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16 (3) pp. 433-456 [TR Dizin] Link   
İpek, C., Topsakal, C. (2009) "Genel ve mesleki teknik lise öğrencilerinin örgütsel kültür algıları Kosova Örneği", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15 (1) pp. 53-76 [TR Dizin] Link   
Tekbıyık, A., İpek, C. (2007) "Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimlerine yönelik tutumları ve mantıksal düşünme becerileri", yyü efdergi, 4 (1) pp. 102-117 Link  
Rezzan, U. (2006) "İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerinin MEB hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri", yyü efdergi, 3 (1) pp. 34-53 Link  
İpek, C., Bayraktar, Ş. (2004) "Aday öğretmenlerin fen bilimleri ve sosyal bilimlere bakışları", yyü efdergi, 1 (1) pp. 1-23 Link  
İpek, C. (2001) "Mısır yüksek öğretim sistemi: Türkiye yüksek öğretim sistemi ile bir karşılaştırma", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2) pp. 177-201 [TR Dizin]  
İpek, C. (2001) "Japonya da yerel yönetimler ve eğitim", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (2) pp. 175-187  
İpek, C. (1999) "Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen öğrenci ilişkisi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 5 (3) pp. 411-442 Link  
Uygur, M., İpek, C. (2022) "Eğitim kurumlarında örgütsel iklim ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması", IV. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi , Aksaray, Türkiye, (Haziran 2022
Köksal, V., İpek, C. (2022) "Öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutumları ve öğretmenlik mesleği öz-yeterlik inançları (Kırşehir örneği)", 3. Uluslararası 5 Ocak Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi , Adana, Türkiye, (Ocak 2022
Yakar, H., İpek, C. (2019) "Felsefe Nedir? Filozof Kimdir? Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Bir Değerlendirme", II. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu , (pp. 182-193), Kırşehir, Türkiye, (Aralık 2019
İpek, C. (2019) "Cinsiyetin Örgütsel Kültür Eğilimleri Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması", 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi , (pp. 243-260), Şanlıurfa, Türkiye, (Aralık 2019
Uçar, R., İpek, C. (2018) "Okul Kültürü ile Motivasyon Arasındaki İlişki", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi , Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
İpek, C. (2017) "İllere Göre Genel Ortaöğretim İle Mesleki Ve Teknik Ortaöğretimde Öğrenci Oranları Ve İllerin Ygs/Lys Sıralamaları", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , (pp. 322), Ordu, Türkiye, (Aralık 2017
İpek, C. (2017) "Örgütsel kültür konusunda yapılan lisansüstü tezler", Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu (Eyfor 8) , (pp. 355), Ankara, Türkiye, (Ekim 2017
İpek, C. (2017) "İllere Göre Genel Ortaöğretim İle Mesleki Ve Teknik Ortaöğretimde Öğrenci Oranları Ve İllerinYgs/Lys Sıralamaları", IX International Congress of Educational Research , (pp. 396-407), Ordu, Türkiye, (Kasım 2017
İpek, C. (2017) "Örgütsel Kültür Konusunda yapılan Lisansüstü tezler", Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu-8 (EYFOR 8) , (pp. 47-65), Ankara, Türkiye, (Aralık 2017
İpek, C. (2016) "Öğretmen adaylarının öğretmen metaforu algıları ve okul yöneticiliğine yönelik tutumları Ahi Evran Üniversitesi örneği", 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi , Muğla, Türkiye, (Mayıs 2016
İpek, C. (2016) "Eğitim yönetimi alanında 2000 2016 yılları arasında Türkiye de yapılan lisansüstü tezlerin konu edindiği eğitim kademelerine göre dağılımı", International Conference on Quality in Higher Education , (pp. 1059-1067), Sakarya, Türkiye, (Aralık 2016
İpek, C., Balay, R. (2016) "Öğretim Denetimi Uygulama Araçları ve Kavramlar", Ankara/Türkiye : Pegam A kademi  
Aytaç, T., İpek, C. (2014) "Eğitimde Yetenek Yönetimi", Ankara/Türkiye : Nobel Yayıncılık  
İpek, C. (2022) "Dünyada ve Türkiye'de Göçmen, Mülteci ve Sığınmacılara İlişkin Demograf,k Göstergeler", Kitap: Kapsayıcı Eğitim; Göçmen, Mülteci ve Sığınmacıların Uyumu ve Eğitim Politikaları, Çanakkale/Türkiye : Paradigma Akademi  
İpek, C. (2021) "Sanal sosyalleşme ve örgüt yönetimi", Kitap: Prof. Dr. Ali Balcı’ya Armağan, Ankara/Türkiye : Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları  
İpek, C. (2021) "Kariyer yönetimi araçları bağlamında eğitimde mentörlük ve koçluk", Kitap: Kariyer Planlama ve Geliştirme, Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
İpek, C. (2021) "Kadın ve aileye ilişkin başlıca kavram ve kuramlar", Kitap: Kadın ve Aile, Ankara/Türkiye : Nobel yayıncılık  
İpek, C., Tunç, S.E. (2020) "Eğitimde Bilişim Hukuku", Kitap: Eğitim Hukuku, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
İpek, C. (2020) "Dünyada ve Türkiye’xxde Üniversitelerin Gelişimi ve Geleceği", Kitap: Prof. Dr. Hüseyin Korkut’a Armağan: Eğitimde 58 Yıl, Ankara : Anı Yayıncılık  
İpek, C., Mazlum, A.A. (2020) "Etkili Okul İçin Okul Kültürü Oluşturma", Kitap: Eğitim Ortamlarında Nitelik, Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
İpek, C. (2020) "Okul Kültürü ve Etkili Okul", Kitap: Eğitim Ortamlarında Nitelik, Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
İpek, C., Tunç, S.E. (2020) "Eğitimde bilişim hukuku", Kitap: Eğitim Hukuku, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
İpek, C. (2019) "Yükseköğretimde Uluslararası Branş Kampüs Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler", Kitap: Türkiye Eğitim Vizyonu Üzerine Değerlendirmeler, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
İpek, C. (2019) "Eğitim Politikaları", Kitap: Eğitim Vizyonumuz Üzerine Tartışmalar, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Özdem, G., İpek, C., Demir, K., Titrek, O., Tunç, B., Taşdan, M., Aslanargun, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., Memduhoğlu, H.B. (2017) "Duygusal zekâ ve liderlik", Kitap: Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Ankara/Türkiye : Pegem  
İpek, C. (2017) "Kaos Kuramı ve Örgütsel Kaos", Kitap: Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
İpek, C. (2017) "Eğitimin ToplumsalTemelleri", Kitap: Eğitim Bilimine Giriş, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
İpek, C. (2016) "Yönetim teorileri", Kitap: Türk Eğitim Sistemi ve okul Yönetimi, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayınları  
İpek, C. (2016) "Yönetim bilimindeki gelişmeler bağlamında eğitim yönetimi ve yeni üniversiteler", Kitap: Dünyada ve Türkiye de Üniversite, Bayburt/Türkiye : Bayburt Üniversitesi  
İpek, C. (2015) "Örgüt Kültürü", Kitap: Prof Dr İbrahim Ethem Başarana a Armağan Eğitimde 52 yıl, Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
İpek, C. (2010) "Okul örgütü ve okul liderliği", Kitap: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, : Celepler Matbaacılık  
İpek, C. (2010) "Kaos kuramı ve örgütsel kaos", Kitap: Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, : Pegem Yayınları  
İpek, C. (2009) "Eğitimin Toplumsal Temelleri Eğitim Bilimine Giriş", : Pegem Yayınları  
İpek, C. (2008) "Yönetim Teorileri Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi adlı kitapta bölüm", : Pegem Yayınları  
İpek, C., Memduhoğlu, H.B. (2007) "Sınıf Yönetimi kitabında bölüm", : Grafiker Yayınları  
İpek, C. (2007) "Etkili öğrenme çevresi oluşturma ve sürdürme Eğitim Psikolojisi kitabında bölüm", : Lisans Yayıncılık  
İpek, C. (2007) "Okullarda şiddet Bağlamında İlköğretim Programına Konan Medya Okur-yazarlığı Dersi", Kitap: Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu, : Hegem Yayınları  
İpek, C. (2007) "Güney Kore Eğitim Sistemi", Kitap: Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, : Pegem Yayınları  
İpek, C. (2004) "Öğrenen örgütler ve örgüt kültürü Öğrenen Örgütler adlı kitapta bölüm", : Sandal Yayıncılık  
İpek, C. (2003) "Sınıf ortamında öğretmen Sınıf Yönetimi Kitabında Bölüm", : Mikro Yayıncılık  
İpek, C. (2000) "Örgütsel çatışma ve çatışma yönetiminde uygulanabilecek örgüt geliştirme aracıları Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar adlı Kitapta Bölüm", : Anı Yayıncılık  
İpek, C. (2000) "Örgütsel çatışma ve çatışma yönetiminde uygulanabilecek örgüt geliştirme aracıları", Kitap: Örgütsel çatışma ve çatışma yönetiminde uygulanabilecek örgüt geliştirme aracıları Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar adlı Kitapta Bölüm, : Anı Yayıncılık  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Eurasian Journal of Educational Research, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Pakistan Journal of Education, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Asia Pasific Educational Review, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Sakarya University Journal of Education, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Eurasia Social Sciences, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Übiversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Pakistan Journal of Education, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar öz yeterlik inançları ve eğitim teknolojilerine yönelik tutumları
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 13 21 3 1 0 38
2
İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerinin MEB hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri
yyü efdergi
0 0 0 14 11 8 1 0 34
3
Örgütsel çatışma ve çatışma yönetiminde uygulanabilecek örgüt geliştirme aracıları Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar adlı Kitapta Bölüm
0 0 0 3 2 13 4 0 22
4
Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen öğrenci ilişkisi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
0 0 0 3 8 9 0 0 20
5
Velilerin Okul Tutumu ve Eğitime Katılım Düzeyleri ile Aileye Bağlı Bazı Faktörlerin İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavları SBS Üzerindeki Etkisi
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
0 0 0 10 5 3 1 0 19
6
Öğretmen algılarına göre ortaöğretim kurumlarında örgütsel kültür ve örgütsel vatandaşlık davranışı
ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
0 0 0 6 9 1 2 0 18
7
Aday öğretmenlerin fen bilimleri ve sosyal bilimlere bakışları
yyü efdergi
0 0 0 4 10 0 1 0 15
8
Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimlerine yönelik tutumları ve mantıksal düşünme becerileri
yyü efdergi
0 0 0 6 9 0 0 0 15
9
İlk ve ortaöğretim kurumlarında öğretmen öğrenci ilişkilerinin öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
0 0 0 3 3 4 1 0 11
10
Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri
0 0 0 1 1 7 1 0 10
11
Eğitim Bilimine Giriş
0 0 0 1 1 8 0 0 10
12
Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ve okul yöneticiliğine yönelik tutumları
Kastamonu Eğitim Dergisi
0 0 0 7 3 0 0 0 10
13
Japonya da yerel yönetimler ve eğitim
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
0 0 0 1 1 6 0 0 8
14
Predicting organizational commitment from organizational culture in Turkish primary schools
Asia Pacific Education Review
0 0 0 6 0 2 0 0 8
15
Lisansüstü öğrencilerin araştırma öz yeterlik inançları ve bilgisayar tutumları
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 5 2 1 0 0 8
16
Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin üniversite toplum işbirliği açısından değerlendirilmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 3 1 2 0 7
17
Eğitimin Toplumsal Temelleri Eğitim Bilimine Giriş
0 0 0 0 0 6 0 0 6
18
Üniversite İdari Personelinin Örgütsel Bağlılık Algılarının Örgütsel Kültür Algılarından Yordanması
İşletme Araştırmaları Dergisi
0 0 0 3 1 1 0 0 5
19
Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ve tükenmişlik düzeyleri
International Journal of Eurasia Social Sciences
0 0 0 3 2 0 0 0 5
20
Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu
0 0 0 1 2 2 0 0 5
21
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
0 0 0 0 0 5 0 0 5
22
Primary teachers and primary pre service teachers self efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession
International Journal of Human Sciences
0 0 0 4 1 0 0 0 5
23
The Relationship Between High School Teachers’ Perceptions of Organizational Culture and Motivation
Journal of Educational Training Studies
0 0 0 2 0 2 0 0 4
24
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSELKÜLTÜR VE MOTİVASYON ALGILARI (NEVŞEHİR ÖRNEĞİ)
Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 1 3 0 0 0 4
25
Effect of Gender on Teachers Organizational Culture Perception A Meta Analysis
Journal of Education and Training Studies
0 0 0 1 0 3 0 0 4
26
Çay sektöründeki kamu çalışanlarının örgütsel kültür ve örgütsel vatandaşlık davranışı algıları
Ege Akademik Bakış
0 0 0 0 1 1 1 0 3
27
Türk Eğitim Sistemi ve okul Yönetimi
0 0 0 1 0 2 0 0 3
28
Eğitimde Yetenek Yönetimi
0 0 0 1 1 1 0 0 3
29
Örgütsel çatışma ve çatışma yönetiminde uygulanabilecek örgüt geliştirme aracıları Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar adlı Kitapta Bölüm
0 0 0 0 1 2 0 0 3
30
Mısır yüksek öğretim sistemi: Türkiye yüksek öğretim sistemi ile bir karşılaştırma
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
31
ABD ve Türkiye yükseköğretim sisteminde akademik personelin istihdamı terfi uygulamaları ve Türkiye yükseköğretim sistemi için bazı öneriler
TYB Akademi
0 0 0 2 0 0 0 0 2
32
Öğrenen örgütler ve örgüt kültürü Öğrenen Örgütler adlı kitapta bölüm
0 0 0 1 0 1 0 0 2
33
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
0 0 0 0 0 1 1 0 2
34
Emeklilik Hayatında Uyum Sorunu Ve Emeklilik Eğitimi
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
35
Yönetim Teorileri Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi adlı kitapta bölüm
0 0 0 0 0 2 0 0 2
36
Genel ve mesleki teknik lise öğrencilerinin örgütsel kültür algıları Kosova Örneği
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
37
Sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının okul yöneticiliğinde cinsiyet ayrımcılığına yönelik tutum ve görüşleri
e-international Journal of Educational Research
0 0 0 1 0 1 0 0 2
38
Yükseköğretim ders kitaplarında nitelik eğitim bilimleri alanındaki kitaplara ilişkin bir inceleme
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
39
Eğitim Sisteminde Yönetici Yetiştirme ve Atama Tartışmaları
Ahi Evran Akademi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
40
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
0 0 0 0 0 1 0 0 1
41
Sınıf Yönetimi kitabında bölüm
0 0 0 0 0 1 0 0 1
42
Medyanın beş ilkesinin uygulanması Sınıfta Hayvan Çiftliği ni izlemek
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
43
Sınıf ortamında öğretmen Sınıf Yönetimi Kitabında Bölüm
0 0 0 1 0 0 0 0 1
44
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Enes Gök
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2015 - 2016 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2014 - 2021 3
Adem Beldağ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2015 - 2016 3
Ali Faruk Yaylacı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2015 - 2016 3
Harran Üniversitesi
2010 - 2016 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2020 2
Hasan Basri Memduhoğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2007 - 2017 2
Ahmet Tekbıyık
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2007 - 2010 2
Fatih Camadan
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2012 - 2015 2
Rezzan Uçar
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2018 - 2019 2
Mevlüt Uygur
-
2022 - 2023 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2020 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2020 1
Yahya Altınkurt
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2017 1
Cem Topsakal
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2009 1
Ali Rıza Terzi
Balıkesir Üniversitesi
2010 1
Ömer Faruk Ursavaş
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2010 1
Murat Taşdan
Kafkas Üniversitesi
2017 1
Engin Aslanargun
Düzce Üniversitesi
2017 1
Osman Titrek
Sakarya Üniversitesi
2017 1
Güven Özdem
Giresun Üniversitesi
2017 1
Binali Tunç
Mersin Üniversitesi
2017 1
Haci Yusuf Acuner
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2011 1
Gökhan Kahveci
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2015 1
Ali Rıza Saklı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2012 1
Kamile Demir
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
2017 1
Şule Bayraktar
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2004 1
Seher Yarar Kaptan
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2010 1
Kürşad Yılmaz
Dumlupınar Üniversitesi
2017 1
Ayşegül Atalay Mazlum
-
2020 1
İsmail Adıgüzel
-
2016 1
Rabia Taşdemir
-
2019 1
Sare İpek
-
2015 1
Uçar Rezzan
-
2006 1
Volkan Köksal
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Eğitim Bilimleri 951
Anahtar Kelimeler Eğitim Yönetimi, Eğitim Politikaları
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 140 125 140 25 130 190 135 47 35 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 332 . 377 . 408 . 517 . 412 . 342 . 489 . 569 . 557 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 192 . 225 . 219 . 324 . 209 . 164 . 262 . 322 . 343 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 54 . 70 . 54 . 114 . 62 . 43 . 87 . 133 . 129 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 27 . 32 . 31 . 65 . 29 . 18 . 48 . 72 . 63 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 14 . 11 . 15 . 34 . 14 . 9 . 16 . 36 . 27 . -
Toplam Yayın 7 7 9 2 6 6 4 3 2 0
Toplam Makale 6 2 2 1 2 2 1 0 2 0
Toplam Kitap 1 3 2 0 2 4 3 1 0 0
Toplam Bildiri 0 2 5 1 2 0 0 2 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 2 2 1 1 2 1 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 4 0 1 0 0 1 1 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 3 2 0 2 4 3 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 4 1 2 0 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri