img

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KANMAZ

  • Eğitim Fakültesi
  • Temel Eğitim
  • Okul Öncesi Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
31
Atıf
1
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi (Dr), 2018, 2023
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi (Yl) (Tezli), 2016, 2017
Lisans, Türkiye, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 2010, 2014
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi (Dr), 2018, 2023
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi (Yl) (Tezli), 2016, 2017
Lisans, Türkiye, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 2010, 2014
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 58, 2018
Sertifika, Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Sertifikası, Çağdaş Drama Derneği Ankara şubesi, 06-01-2019, 03-07-2022
[UAK] Eğitim Bilimleri Okul Öncesi Eğitimi
2024-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2018-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Emet Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Türkiye
2018-2020, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
2018-, Bölüm Başkanı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2023-2024, Öğretmenlik Uygulaması 2, Lisans
2023-2024, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2023-2024, Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi, Lisans
2023-2024, Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları, Lisans
2023-2024, Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı, Lisans
2023-2024, Çocuk ve Oyun, Ön Lisans
2023-2024, Çocuk Gelişimi 1, Ön Lisans
2023-2024, Çocuk Edebiyatı, Ön Lisans
2022-2023, Okul Öncesi Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar, Ön Lisans
2022-2023, Çocuk ve Oyun, Ön Lisans
2022-2023, Çocuk Edebiyatı, Ön Lisans
2022-2023, Çocuk Gelişimi 2, Ön Lisans
2022-2023, Çocuk Gelişimi 1, Ön Lisans
2022-2023, Çocuk ve Drama, Ön Lisans
2021-2022, Çocukta Sanat ve Yaratıcılık, Ön Lisans
2021-2022, Çocuk ve Drama, Ön Lisans
2021-2022, Çocuk Gelişimi 2, Ön Lisans
2021-2022, Okul Öncesi Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar, Ön Lisans
2021-2022, Öğrenme ve Öğretme Teknikleri, Ön Lisans
2021-2022, Çocuk Edebiyatı, Ön Lisans
2021-2022, Çocuk ve Oyun, Ön Lisans
2021-2022, Çocuk Gelişimi 1, Ön Lisans
2020-2021, Çocukta Sanat ve Yaratıcılık, Ön Lisans
2020-2021, Çocuk ve Drama, Ön Lisans
2020-2021, Okul Öncesi Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar, Ön Lisans
2020-2021, Çocuk Gelişimi 2, Ön Lisans
2020-2021, Çocuk Gelişimi 1, Ön Lisans
2020-2021, Öğrenme ve Öğretme Teknikleri, Ön Lisans
2020-2021, Çocuk ve Oyun, Ön Lisans
2020-2021, Çocuk Edebiyatı, Ön Lisans
2019-2020, Okul Öncesi Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar, Ön Lisans
2019-2020, Çocuk ve Oyun, Ön Lisans
2019-2020, Çocuk Edebiyatı, Ön Lisans
2019-2020, Çocuk ve Drama, Ön Lisans
2019-2020, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama 2, Ön Lisans
2019-2020, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama 1, Ön Lisans
2019-2020, Çocuk Gelişimi 2, Ön Lisans
2019-2020, Çocuk Gelişimi 1, Ön Lisans
2018-2019, Okul Öncesi Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Ön Lisans
2018-2019, Özel Eğitim 2, Ön Lisans
2018-2019, Çocuk ve Drama, Ön Lisans
2018-2019, Okul Öncesinde Çağdaş Yaklaşımlar, Ön Lisans
2018-2019, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Değerler Eğitimi, Ön Lisans
2018-2019, Özel Eğitim 1, Ön Lisans
2018-2019, Çocuk ve Oyun, Ön Lisans
2018-2019, Çocuk Edebiyatı, Ön Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kurupınar, A., Kanmaz, T., Gürler, S.A. (2024) "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yenilikçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri", Manas Journal of Social Studies, 13 (1) pp. 1-15 [TR Dizin] Link DOI    
Kurupınar, A., Kanmaz, T. (2023) "A Study into Learning Losses of Preschool Children in Covid-19 Pandemic", Journal of Qualitative Research in Education, 35 (3) pp. 24-55 [ESCI] Link DOI   
Kanmaz, T. (2023) "Okul Öncesi Öğretmenleri Robotik Kodlama Hakkında Ne Düşünüyor", Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (1) pp. 1-22 Link  
Özcan, A., Şahin, F.T., Kanmaz, T. (2022) "Annelerin Problemli İnternet Kullanımı ve Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarının Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi", Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8 (2) pp. 648-667 Link  
Kanmaz, T., Şahin, F.T. (2022) "Okul Öncesinde Akran İlişkileri Ölçeği Ebeveyn ve Öğretmen Formlarının Geliştirilmesi", Turkish Studies, 17 (3) pp. 437-468 Link DOI  
Kanmaz, T., Şahin, F.T. (2020) "Okul Öncesinde Yaratıcı Drama Çalışmalarına İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi", Journal of Social Research and Behavioral Sciences, 6 (12) Link  
Kanmaz, T., Duman, G. (2018) "ANALYZING THE MOVEMENT EDUCATION PROGRAM’S EFFECTS ON GROSSMOTORSKILLS OF ORTHOPEDICALLY HANDICAPPED CHILDREN IN EARLYCHILHOOD INCLUSIVE EDUCATION", Social Sciences Studies Journal, 4 (14) pp. 329-337 Link DOI  
Kanmaz, T., Dörterler, S.Ö. (2024) "EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE PRESCHOOL TEACHERS' PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS EDUCATION 4.0 AND THEIR PERCEPTIONS OF COMPETENCE IN USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION", AHİ EVRAN 4. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , (pp. 787-799), Kırşehir, Türkiye, (Mayıs 2024
Kanmaz, T., Şahin, F.T. (2023) "Robotik Kodlama Destekli Eğitim Programı’nın Okul Öncesi Dönem Çocuklarının 21. Yüzyıl Becerilerine Etkisi", 8. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi , (pp. 297-298), Karaman, Türkiye, (Ekim 2023
Kanmaz, T., Şahin, F.T., Bozkuş, T. (2023) "Öğretmen Görüşlerine Göre 4-6 Yaş Grubu Çocukların Akran İlişkilerinin İncelenmesi", 9. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi , (pp. 48), Prag, Çek Cumhuriyeti, (Ağustos 2023
Kanmaz, T., Şahin, F.T. (2023) "Annelerin Çocuklarının Akran İlişkilerine Bakış Açısı", 9. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi , (pp. 44), Prag, Çek Cumhuriyeti, (Eylül 2023
Sürsavur, L., Kanmaz, T., Bakır, V. (2022) "Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi", 4. INTERNATİONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS , Ankara, Türkiye, (Mart 2022
Kanmaz, T., Gürler, S.A. (2022) "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Gözünden: Akran Zorbalığı", 13. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi , (pp. 235-240), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2022
Kanmaz, T., Şahin, F.T. (2022) "YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİNİN PLANLANMASI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ", 6.ULUSLARARASI AVRASYA SPOR, EĞİTİM VE TOPLUM KONGRESİ , Diyarbakır, Türkiye, (Kasım 2022
Gürler, S.A., Kanmaz, T. (2022) "Çocuk ve Teknoloji", 13. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi , (pp. 227-234), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2022
Kanmaz, T., Şahin, F.T., Özcan, A. (2022) "Annelerin Çocuklarına Verilen Robotik Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri", 8. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi , Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Mayıs 2022
Özcan, A., Şahin, F.T., Kanmaz, T. (2022) "Annelerin Problemli İnternet Kullanımı ve Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarının Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi", 8. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Mayıs 2022
Kanmaz, T., Şahin, F.T. (2020) "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarında Resimli Çocuk Kitaplarına Yer Verme Durumlarının İncelenmesi", SADAB VII. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu , (Aralık 2020
Şahin, F.T., Kanmaz, T. (2020) "Resimli Çocuk Kitaplarında Akran İlişkilerinin İncelenmesi", SADAB VII. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu , (Aralık 2020
Kanmaz, T., Şahin, F.T. (2020) "Okul Öncesinde Yaratıcı Drama Çalışmalarına İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi", SADAB VII. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu , (Kasım 2020
Kanmaz, T., Şahin, F.T. (2020) "AKADEMİSYEN ANNE OLMAK", DÜNYA KADIN KONGRESİ , (Mart 2020
Kanmaz, T., Şahin, F.T. (2019) "Türkiye’de Kodlama Eğitimi Üzerine Yapılan Çalışmalara Genel Bir Bakış", 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ , (pp. 207), (Ekim 2019
Kanmaz, T., Alıcı, C.E. (2019) "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ROBOTİK KODLAMA HAKKINDA NEDÜŞÜNÜYOR", 14. ULUSAL OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ ÇOCUĞUN EKOLOJİK DÜNYASI , Türkiye, (Mayıs 2019
Kanmaz, T., Şahin, F.T. (2018) "ÖZEL ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE AİLE KATILIM ÇALIŞMALARI", 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi , (pp. 77-87), Eskişehir, Türkiye, (Aralık 2018
Kanmaz, T., Duman, G. (2017) "ANALYZING GROSS MOTOR SKILLS OF ORTHOPEDICALLY HANDICAPPEDCHILDREN IN INCLUSIVE EARLY CHILDHOOD EDUCATION", IBAD 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences , İstanbul, Türkiye, (Nisan 2017
Kayıt Yok
Kanmaz, T. (2022) "Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık", Kitap: ERKEN ÇOCUKLUKTA SANAT EĞİTİMİ, Ankara/Türkiye : Eğiten Kitap  
Kanmaz, T. (2022) "Okul Öncesi Eğitimde Yöntem Boyutuyla Drama ve Uygulama Örnekleri", Kitap: Okul Öncesi Eğitimde Drama, Ankara/Türkiye : Eğiten Kitap  
Kanmaz, T. (2022) "Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerini Planlama ve Uygulama", Kitap: Okul Öncesi Eğitimde Drama, Ankara/Türkiye : Eğiten Kitap  
Şahin, F.T., Kanmaz, T. (2021) "Erken Çocukluk Eğitiminde Endüstri 4.0 ve Uygulamaları", Kitap: ENDÜSTRİ 4.0 VE UYGULAMALARI, Ankara/Türkiye : Detay  
Kanmaz, T., Şahin, F.T. (2020) "Akademisyen Anne Olmak", Kitap: KADIN ÇALIŞMALARINA SOSYOLOJİK,KÜLTÜREL ve EDEBİ BİR BAKIŞ, Ankara/Türkiye : İKSAD PUBLİSHİNG HOUSE  
Duman, G., Kanmaz, T., Alıcı, C.E. (2018) "Movement Activities in Early Childhood Education", Kitap: Educational Research and Practice, : St. Kliment Ohridski University Press  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Okul Öncesi Öğretmenleri Robotik Kodlama Hakkında Ne Düşünüyor
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
(2023) "AKADEMİK TEŞVİK" KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
(2022) "Best Oral Presentation" 8. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: Anne-Baba Eğitimi Atölyesi, 23-09-2019
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: Masallarla Drama, 23-09-2019
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: Oyun Kartları ile Drama, 30-09-2019
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Fatma Tezel Şahin
Gazi Üniversitesi
2018 - 2023 17
Gökhan Duman
Gazi Üniversitesi
2017 - 2018 3
Ali Özcan
Pamukkale Üniversitesi
2022 3
Serap Aktemur Gürler
Kafkas Üniversitesi
2022 - 2024 3
Abdulhamit Kurupınar
-
2023 - 2024 2
Can Eda Alıcı
-
2018 - 2019 2
Sümeyye Öcal Dörterler
-
2024 1
Latife Sürsavur
-
2022 1
Vedat Bakır
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
2022 1
Tülay Bozkuş
-
2023 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
190.
78759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
94.
9072 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
21.
329 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Okul Öncesi Eğitimi 329
Anahtar Kelimeler Okul Öncesi Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 5 58 12 85 40 155 45 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 543 . 484 . 530 . 445 . 584 . 461 . 547 . 190 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 346 . 291 . 319 . 252 . 349 . 220 . 335 . 94 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 73 . 75 . 77 . 56 . 78 . 48 . 81 . 21 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 0 1 3 2 6 1 10 5 1
Toplam Makale 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1
Toplam Kitap 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0
Toplam Bildiri 0 0 1 1 2 4 0 6 3 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 0 1 4 0 6 3 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri