img

Doç. Dr. Önder BALTACI

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
79
Atıf
98
h-index
5
Proje
9
Google Scholor
Yayın
38
Atıf
653
h-index
9
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

Eğitim hayatımı Selçuk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde tamamladım. Psikolojik Danışma alanında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından ve Çocuk Gelişimi lisans programından mezun oldum. 2007 yılında itibaren dil ve terapi merkezinde psikolojik danışman olarak; 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okul psikolojik danışmanı olarak çalıştım. 2009 yılında üniversitede psikolojik danışman eğitimi alanında çalışmaya başladım ve devam ediyorum.

baltacionder@gmail.com

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi - Çocuk Gelişimi, , 2018, 2022
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Dr), 2010, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Yl) (Tezli), 2007, 2010
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Pr., 2003, 2007
Araştırma Alanları
, Çocuk Gelişimi Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi - Çocuk Gelişimi, , 2018, 2022
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Dr), 2010, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Yl) (Tezli), 2007, 2010
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Pr., 2003, 2007
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
[UAK] Sağlık Bilimleri Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Eğitimi
2022-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2020-2022, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2009-2020, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Esra Örtücü, Yüksek Lisans, Ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları ilişki ile sosyotelist olma durumlarının incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Duygu Ekici, Yüksek Lisans, Duygusal yeme davranışının teknoloji bağımlılığı ve mutlulukla ilişkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Merve Özbent, Yüksek Lisans, Genç Yetişkinlerde Duygusal Yemenin İncelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Fadime Avşar, Yüksek Lisans, Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temelinde Ertelemeyi Azaltmaya Yönelik Web Tabanlı Kendi Kendine Yardım Sisteminin Geliştirilmesi: Ertele-ME, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
İbrahim Bayam, Yüksek Lisans, Gençlerin Dijital Tükenmişlik Düzeylerinin Yordanması, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Nursima Özbek, Yüksek Lisans, Ebeveyn Teknoferansının Ebeveyn Tükenmişliği ve Tutumu ile İlişkisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Rabia Zafer, Yüksek Lisans, Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı, bilinçli farkındalık ve can sıkıntısı düzeylerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ümmügülsüm Erdoğdu, Yüksek Lisans, Ergenlerde Sanal Sosyal Destek, Umut ve Öznel İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2020-2021, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2020-2021, Evlilik ve Aile Danışmanlığı, Lisans
2020-2021, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Lisans
2020-2021, Manevi Danışmanlık, Lisans
2020-2021, Test Dışı Teknikler, Lisans
2020-2021, Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları, Lisans
2020-2021, Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Lisans
2020-2021, Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma, Yüksek Lisans
2020-2021, Rehberlik, Lisans
2020-2021, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Lisans
2020-2021, Psikolojik Testler, Lisans
2020-2021, Psikolojiye Giriş, Lisans
2020-2021, Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele, Lisans
2020-2021, RPD'de Güncel Konular, Yüksek Lisans
2019-2020, Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma, Yüksek Lisans
2019-2020, OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA, Lisans
2019-2020, EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI, Lisans
2019-2020, YAŞAM DÖNEMLERİ UYUM PROBLEMLERİ, Lisans
2019-2020, TEST DIŞI TEKNİKLER, Lisans
2019-2020, MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR, Lisans
2019-2020, KURUM DENEYİMİ, Lisans
2019-2020, KURUMLARDA GÖZLEM, Lisans
2019-2020, PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ, Lisans
2019-2020, ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ, Lisans
2018-2019, Eğitim Psikolojisi (2018 Müfredatı), Lisans
2018-2019, Sosyal Psikoloji, Lisans
2018-2019, Öğrenme Güçlükleri, Lisans
2018-2019, Kurum Deneyimi, Lisans
2018-2019, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Lisans
2018-2019, Rehberlik, Lisans
2018-2019, Eğitim Psikolojisi (2006 Müfredatı), Lisans
2017-2018, Rehberlik, Lisans
2017-2018, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Lisans
2011-2012, Eğitim Psikolojisi, Lisans
Kayıt Yok
Geleceği Düşün, Harekete Geç! Sınıf Öğretmenleri Odağında Sürdürülebilir Bir Gelecek için Eğitici Eğitimi-3 (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2024-2024
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Proje Yazma Eğitimi 2237-A (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2023-2023
Eğitim fakültesi öğrencilerine TUBITAK 2209-A üniversite öğrencileri araştırma projeleri hazırlama eğitimi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2023
Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temelinde Ertelemeyi Azaltmaya Yönelik Web Tabanlı Kendi Kendine Yardım Sisteminin Geliştirilmesi: Ertele-Me (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2023
Dijital Dünyada Siber Kimlik Farkındalığı (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2022-2022
Osmaniye Öğretmen Akademisi 6. Dönem Öğretmenlerin Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesi. (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2021-2022
Tersyüz Sınıf Modelinin Önlisans Düzeyinde Uygulanması ve Değerlendirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
Dikensiz Yollar (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Eğitmen , 2017-2017
Mersin Çocuk Üniversitesi Ben Olabilmek Psikoloji Bilimini Sevdiren Okul (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2012-2012
Kayıt Yok
Hamarta, E., Baltacı, Ö., Akbulut, Ö.F., Akat, M. (2023) "The relationship between problematic technology use and mental health problems in the COVID-19 pandemic:A meta-analysis", Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 5 (1) Link DOI     
Konca, A.S., Baltacı, Ö., Akbulut, Ö.F. (2022) "Problematic Technology Use Scale for Young Children (PTUS-YC): Validity and Reliability Study", International Journal of Assessment Tools in Education, 9 (2) pp. 267-289 DOI      
Baltacı, Ö., Aktaş, E., Akbulut, Ö.F. (2022) "Üniversite Öğrencilerinin Pandemi Döneminde Mental İyi Oluş Düzeylerinin Yordayıcıları Olarak Covid-19 Korkusu, Stresle Başa Çıkma ve Ailedeki Koruyucu Etkenler", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 20 (1) pp. 1-24 [TR Dizin] Link DOI      
Bulat, E., Baltacı, Ö. (2021) "Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin Anksiyete ve Depresyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Sistematik Derleme", Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi (UPSEAD), 1 (1) pp. 8-27 Link   
Baltacı, Ö., Akbulut, Ö.F. (2021) "Ergenlerin Mutluluk ve Okulda Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi", Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), 5 (1) pp. 24-50 Link    
Baltacı, Ö., Akbulut, Ö.F., Yılmaz, E. (2021) "Problemli İnternet Kullanımında Güncel Bir Risk Faktörü: COVID-19 Pandemisi", Humanistic Perspective, 3 (1) pp. 97-121 DOI     
Baltacı, Ö., Akbulut, Ö.F. (2021) "Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki Tezlerde Problemli Teknoloji Kullanımı", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18 (0) pp. 4952-4982 [TR Dizin] DOI    
Baltacı, Ö. (2021) "Prediction of Fear of COVID-19: Meaning in Life and Psychological Resilience", Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16 (2) pp. 46-58 DOI    
Akdal, D., Baltacı, Ö., Akbulut, Ö.F. (2021) "The Examınation of The Opinions of Parents Wıth Children Who Have Specıal Needs Regarding The Distance Education Process", International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8 (3) pp. 1817-1832 Link     
Özüdoğru, G., Baltacı, Ö., Özçakır, B. (2021) "Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirilmesi", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11 (2) pp. 829-842 [TR Dizin] DOI      
Hamarta, E., Akbulut, Ö.F., Baltacı, Ö. (2021) "Ulusal Düzeydeki Problemli İnternet Kullanımını Önleme Programlarının İncelenmesi", Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 4 (1) pp. 1-34 Link    
Altınok, Ş., Kargı, T., Baltacı, Ö. (2021) "2010-2020 yılları arasında siber zorbalık ile ilgili lisansüstü tezler üzerine bir inceleme", Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1 (1) pp. 57-71 Link   
Özüdoğru, A., Baltacı, Ö., Dalakçı, M.S., Akbulut, Ö.F. (2021) "COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Ağrı, Fiziksel Aktivite ve Problemli İnternet Kullanımı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler", Bağımlılık Dergisi, 22 (4) pp. 421-431 [TR Dizin] DOI      
Baltacı, Ö. (2021) "An investigation of Turkish university students' internet addiction level during the Covid-19 pandemic", Acta Didactica Napocensia, 14 (2) pp. 71-83 Link DOI   
Baltacı, Ö., Akbulut, Ö.F. (2020) "Sensitivity to Child Violence as a Predictor of Psychological Counseling Candidates' Attitudes Towards Child Rights", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2) pp. 1026-1062 Link   
Baltacı, Ö., Akbulut, Ö.F., Zafer, R. (2020) "COVID-19 Pandemisinde Problemli İnternet Kullanımı: Bir Nitel Araştırma", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1 (3) pp. 126-140 Link    
Baltacı, Ö. (2020) "Prediction of happiness of university students by some cyberpsychology concepts", African Educational Research Journal, 8 (2) pp. 142-148 Link DOI   
Baltacı, Ö., Bacanlı, F. (2020) "Psychosocial Factors That Predict Internet Addiction", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 10 (59) pp. 661-679 [TR Dizin] Link    
Şimşek, H., Kula, S.S., Baltacı, Ö. (2019) "Üniversite Öğrencilerinin Derslerdeki Can Sıkıntısı Yaşantılarının İncelemesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1) pp. 178-190 [TR Dizin] DOI    
Baltacı, Ö. (2019) "The Predictive Relationships between the Social Media Addiction and Social Anxiety, Loneliness, and Happiness", International Journal of Progressive Education, 15 (4) pp. 73-82 DOI    
Baltacı, Ö. (2016) "Paradoxical Psychotherapy", Cumhuriyet International Journal of Education, 5 (2) pp. 1-8 DOI   
Baltacı, Ö. (2015) "Evli bireylerin aile ve evlilik kavramlarına yönelik metaforik algılarının bağlanma stillerine göre değerlendirilmesi", International Journal Of Eurasia Social Sciences, 6 (21) pp. 223-243 Link   
Baltacı, Ö., Hamarta, E. (2013) "Analyzing the relationship between social anxiety social support and problem solving approach of university students", Eğitim ve Bilim, 38 (167) pp. 226-250 [SSCI] Link    
Hamarta, E., Baltacı, Ö., Üre, Ö., Demirbaş, E. (2010) "Lise öğrencilerinin utangaçlıklarının algılanan anne baba tutumları ve problem çözme yaklaşımları açısından incelenmesi", Aile ve Toplum, 21 (6) pp. 73-82 [TR Dizin] Link     
Hamarta, E., Baltacı, Ö., Akbulut, Ö.F., Akat, M. (2023) "Ergenlerde problemli internet kullanımı ile akran ilişkileri ve aile uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi", Uluslararası 21.YY. Eğitim Araştırmaları Kongresi , Burdur, Türkiye, (Ağustos 2023
Baltacı, Ö. (2023) "KAPLAN EBEVEYNLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", 1.ULUSLARARASI SOSYAL VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ , (pp. 235), İstanbul, Türkiye, (Mart 2023
Özbek, N., Baltacı, Ö. (2023) "ZOR KONULARI ÇOCUKLARLA KONUŞMAK: ÖLÜM VE YAS", 9. Hitit Öğrenci Kongresi , (pp. 272), Çorum, Türkiye, (Haziran 2023
Şekerci, T.A., Baltacı, Ö. (2023) "ÇOCUKLARDA DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞINA TEORİK BİR BAKIŞ", 9.Hitit Öğrenci Kongresi , (pp. 280), Çorum, Türkiye, (Haziran 2023
Örtücü, E., Baltacı, Ö. (2023) "Ebeveynlerin Çocuklarıyla Kurdukları İlişki ile Sosyotelist Olma Durumlarının İncelenmesi", Uluslararası 21. yy Eğitim Araştırmaları Kongresi , (pp. 102), Burdur, Türkiye, (Temmuz 2023
Ekici, D., Baltacı, Ö. (2023) "Duygusal yeme davranışının teknoloji bağımlılığı ve mutlulukla ilişkisi", IX. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 90), İstanbul, Türkiye, (Haziran 2023
Avşar, F., Baltacı, Ö., Kurt, D.G., Özer, Ö. (2023) "Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temelinde Ertelemeyi Azaltmaya Yönelik Web Tabanlı Kendi Kendine Yardım Sisteminin Geliştirilmesi: Ertele-ME", 11. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu , (pp. 61-62), Eskişehir, Türkiye, (Ekim 2023
Hamarta, E., Baltacı, Ö., Akat, M., Akbulut, Ö.F., Bulat, E. (2022) "Türk Üniversite Öğrencilerinde Instagram Bağımlılığı ile Etkileşim Kaygısı Arasındaki İlişkide Bilişsel Esneklik ve Duygu Düzenlemenin Aracılık Rolü", 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Temmuz 2022
Hamarta, E., Baltacı, Ö., Akbulut, Ö.F. (2021) "Siber psikoloji alanında bir kavram incelemesi: Problemli internet kullanımına duyarlılık", 22.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , Türkiye, (Aralık 2021
Konca, A.S., Baltacı, Ö., Akbulut, Ö.F. (2021) "How Do Screen Time and Problematic Technology Use by Parents and Children Influence their Relationship in the Covid-19 Period?", 22.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , Türkiye, (Aralık 2021
Zafer, R., Baltacı, Ö. (2021) "Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Can Sıkıntısı Düzeylerinin İncelenmesi", International Congressof Academic Research and Practice , Antalya, Türkiye, (Temmuz 2021
Baltacı, Ö. (2021) "Social Media Usage Situations of Universıty Students in The Covid-19 Pandemic Process", International Covid-19 and Current Issues Congress , Online, Türkiye, (Mart 2021
Baltacı, Ö., Akbulut, Ö.F., Zafer, R. (2020) "Koronavirüs Salgınında Problemli İnternet Kullanımı: Bir Nitel Araştırma", VII. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , Eskişehir, Türkiye, (Eylül 2020
Baltacı, Ö., Özçakır, B., Özüdoğru, G. (2019) "Türkiye'de Eğitim Felsefesi ve Eğitim Tarihi Konularında Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirmesi", Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences - 2 , (pp. 677-679), Ankara, Türkiye, (Şubat 2019 
Özüdoğru, G., Baltacı, Ö., Özçakır, B. (2019) "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirilmesi", Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences - 2 , (pp. 679-680), Ankara, Türkiye, (Şubat 2019
Baltacı, Ö. (2019) "Sığınmacı Çocuklarının Çizimlerinin İncelenmesi", International Human and Civilization Congress From Past To Future , (pp. 113), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2019
Şimşek, H., Kula, S.S., Baltacı, Ö. (2018) "Üniversite Öğrencilerinin Derslerdeki Can Sıkıntısı Yaşantılarının İncelenmesi", International Education and Social Science Congress , (pp. 45), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2018
Akbulut, Ö.F., Baltacı, Ö. (2018) "Öğretmen adaylarının tutumları: çocuğa yönelik cinsel istismar ve çocuk hakları", III.INES ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , (pp. 125), (Haziran 2018 
Şimşek, H., Baltacı, Ö., Erbay, Ş. (2018) "Akademik rekabetçi tutum ölçeği", III. INES Education and Social Science Congress , Alanya, Türkiye, (Eylül 2018
Baltacı, Ö., Bacanlı, F. (2018) "İnternet Bağımlılığını Yordayan Psikososyal Faktörler", III. INES Education and Social Science Congress , Alanya, Türkiye, (Eylül 2018 
Talu, E., Baltacı, Ö. (2017) "Psikolojik danışman adaylarının yaşamda anlam arayışları ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", II. Internatıonal Academıc Research Congress , (pp. 161), Antalya, Türkiye, (Kasım 2017
Baltacı, Ö., Hamarta, E., Çardakkaya, H. (2017) "Çocukların Gizli Dünyasına Farklı Bir Yolculuk: Aile Çizimlerinin İnclenmesi", II. Internatıonal Academıc Research Congress , (pp. 337), Konya, Türkiye, (Kasım 2017
Hamarta, E., Baltacı, Ö. (2017) "Çocuk resimlerinin psikopedagojik analiz sürecinde uzmanın rolü", II. INES International Academic Research Congress , Antalya, Türkiye, (Kasım 2017
Baltacı, Ö. (2017) "60-72 aylık çocukların çizdikleri resimlerinin gelişim alanlarına göre incelenmesi", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi , (pp. 16), Çanakkale, Türkiye, (Nisan 2017
Sarıcaoğlu, H., Baltacı, Ö. (2016) "Mental iyi oluş ve öz anlayış arasındaki ilişkinin incelenmesi", III. International Eurasian Educational Research Congress , (pp. 1763-1764), Muğla, Türkiye, (Haziran 2016
Baltacı, Ö. (2016) "Aday sağlık çalışanlarının internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi", VI. Uluslararası Canik Sempozyumu Psikolojik Danışma ve Rehberlik , (pp. 260-267), Samsun, Türkiye, (Aralık 2016
Baltacı, Ö. (2016) "Ergenlerin metaforik algılarında rehberlik rehber öğretmen ve rehberlik servisi", VI. Uluslararası Canik Sempozyumu Psikolojik Danışma ve Rehberlik , (pp. 268-280), Samsun, Türkiye, (Aralık 2016
Sarıcaoğlu, H., Baltacı, Ö. (2016) "Öğretmen adaylarının kişilik özellikleri ve öz anlayış düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", VI. Uluslararası Canik Sempozyumu Psikolojik Danışma ve Rehberlik , (pp. 454-462), Samsun, Türkiye, (Aralık 2016
Baltacı, Ö. (2015) "Gençliği tehdit eden internet bağımlılığı’nı önleyici bir sistem olarak değerler eğitimi", II. National CongressOn Values Education , Kırıkkale, Türkiye, (Ekim 2015
Sırakaya, M., Başarmak, U., Baltacı, Ö. (2015) "Analysis of Teacher Candidates’ Educational Internet Self-efficacy Beliefs in Terms of Various Variables", 5th International Conference on New Horizons in Education (INTE 2014) , (pp. 3094-3101), Paris, Fransa, (Şubat 2015  
Baltacı, Ö. (2015) "Evli Bireylerin “Aile” ve “Evlilik” Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi", XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , Mersin, Türkiye, (Ekim 2015
Kurt, D.G., Baltacı, Ö., Talu, E. (2013) "Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Yordanması", IAC Dünya Konferansı, XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi(2013) , İstanbul, Türkiye, (Eylül 2013
Tümlü, G.Ü., Recepoğlu, E., Baltacı, Ö. (2012) "Üniversite Akademik Personelinin Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Eylül 2012
Baltacı, Ö., Sarıcaoğlu, H., Tümlü, G.Ü. (2011) "Lise öğrencilerin internet bağımlılığı, yalnızlık ve aileden algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", XI. Ulusal PDR Kongresi , İzmir, Türkiye, (Ekim 2011
Baltacı, Ö., Sarıcaoğlu, H., Tümlü, G.Ü., Sırakaya, D.A. (2011) "Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin eğitsel internet kullanım yetkinliklerinin incelenmesi", XI. Ulusal PDR Kongresi , İzmir, Türkiye, (Ekim 2011 
Baltacı, Ö., Hamarta, E. (2011) "Üniversite öğrencillerinin sosyal kaygılarının anne tutumlarına göre incelenmesi", XI. Ulusal PDR Kongresi , İzmir, Türkiye, (Ekim 2011
Aydın, D., Baltacı, Ö., Clipa, O. (2009) "Psychology of education analyzing the level of social anxiety of the teacher candidates according to some variables", Analele Universitatii ”Ştefan cel Mare” , (pp. 414-425), Romanya, (Eylül 2009 
Şahin, C., Kılınç, S., Baltacı, Ö., Cengiz, G.Ş.T. (2009) "Okulöncesi çocuklarının tv izleme süreleri ile sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi", X. Ulusal PDR Kongresi , Adana, Türkiye, (Ekim 2009
Hamarta, E., Baltacı, Ö., Üre, Ö., Demirbaş, E. (2009) "Lise öğrencilerinin utangaçlıklarının algılanan anne baba tutumları ve problem çözme yaklaşımları açısından incelenmesi", X. Ulusal PDR Kongresi , Adana, Türkiye, (Ekim 2009
Baltacı, Ö. (2023) "İhtiyaç Odaklı oyun Terapisi", Ankara/Türkiye : Nobel Yayınevi  
Baltacı, Ö. (2017) "Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Metodolojileri", Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Baltacı, Ö. (2017) "Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Metodolojileri", Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Baltacı, Ö. (2017) "Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Metodolojileri", Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Baltacı, Ö. (2017) "Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Metodolojileri", Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Zafer, R., Baltacı, Ö. (2023) "Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Bilinçli Farkındalık ve Can Sıkıntısı Düzeylerinin İncelenmesi", Kitap: Eğitim Bilimleri Araştırmaları- II, Gaziantep/Türkiye : Özgür Yayınları    
Ekici, D., Baltacı, Ö. (2022) "Çocukla Psikolojik Danışma ve İlk Görüşme", Kitap: Eğitim Araştırmaları, Konya/Türkiye : Çizgi Kitabevi  
Baltacı, Ö., Akbulut, Ö.F. (2022) "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların psiko-sosyal gelişimleri ve benlik algıları", Kitap: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, : Vize Akademik   
Baltacı, Ö., Akbulut, Ö.F. (2022) "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun sosyal, duygusal, akademik etkileri ve psiko-sosyal destek", Kitap: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, : Vize Akademik  
Baltacı, Ö. (2022) "İlkokul Dönemi Uyum ve Davranış Sorunları", Kitap: YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI, Ankara/Türkiye : Eğiten  
Baltacı, Ö., Akbulut, Ö.F. (2021) "Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Gereksinimleri", Kitap: Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar, Konya/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Erdoğdu, Ü., Baltacı, Ö. (2020) "Interview with Family for Child", Kitap: New Trends ins Educational Sciences, Litvanya : SRA Academic Publishing  
Zafer, R., Baltacı, Ö. (2020) "Benefiting from Cognitive Behavioral Therapy While Counseling with Children and Adolescents", Kitap: New Trends ins Educational Sciences, Litvanya : SRA Academic Publishing  
Baltacı, Ö. (2019) "Depresif Çocuklar ve Eğitimleri", Kitap: Zor Çocukların Eğitiminde Psikoeğitsel Yaklaşımlar ve Birlikte Yaşam, Ankara/Türkiye : Vize Akademik  
Baltacı, Ö. (2019) "Bağımlı ve Bağımlılık Riski Olan Çocuk ve Eğitimleri.", Kitap: Zor Çocukların Eğitiminde Psikoeğitsel Yaklaşımlar ve Birlikte Yaşam, Ankara/Türkiye : Vize Akademik  
Baltacı, Ö. (2015) "Risk taşıyan duygusal ve davranışsal bozukluklar", Kitap: Çocuk Ve Ergenlerde Gelişimsel ve Davranışsal Bozukluklar, Ankara/Türkiye : Vize Yayıncılık  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Eğitim ve Bilim, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Eğitimde Güncel Araştırmalar- I, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Eğitim Bilimleri Araştırmaları- I, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2021, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İlköğretim Online (elektronik), 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Eğitim ve Bilim, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
Üye, Kırşehir Valiliği Uyuşturucuyla Mücadele Alt Komisyonu, 2013-2015
Üye, Kırşehir Valiliği İnsan Hakları İl Komisyonu, 2013-2015
Üye, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 2007-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The Predictive Relationships between the Social Media Addiction and Social Anxiety, Loneliness, and Happiness
International Journal of Progressive Education
13 0 0 4 9 2 0 0 28
2
Problemli İnternet Kullanımında Güncel Bir Risk Faktörü: COVID-19 Pandemisi
Humanistic Perspective
2 0 0 5 10 4 0 0 21
3
Analyzing the relationship between social anxiety social support and problem solving approach of university students
Eğitim ve Bilim
2 0 0 10 3 0 0 0 15
4
COVID-19 Pandemisinde Problemli İnternet Kullanımı: Bir Nitel Araştırma
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
2 0 0 2 8 3 0 0 15
5
Lise öğrencilerinin utangaçlıklarının algılanan anne baba tutumları ve problem çözme yaklaşımları açısından incelenmesi
Aile ve Toplum
1 0 0 3 2 0 0 0 6
6
Prediction of Fear of COVID-19: Meaning in Life and Psychological Resilience
Educational Policy Analysis and Strategic Research
2 0 0 0 0 0 0 0 2
7
Üniversite Öğrencilerinin Derslerdeki Can Sıkıntısı Yaşantılarının İncelemesi
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
8
COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Ağrı, Fiziksel Aktivite ve Problemli İnternet Kullanımı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
Bağımlılık Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
9
Üniversite Öğrencilerinin Pandemi Döneminde Mental İyi Oluş Düzeylerinin Yordayıcıları Olarak Covid-19 Korkusu, Stresle Başa Çıkma ve Ailedeki Koruyucu Etkenler
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
10
Çocuk Ve Ergenlerde Gelişimsel ve Davranışsal Bozukluklar
0 0 0 0 0 1 0 0 1
11
Sensitivity to Child Violence as a Predictor of Psychological Counseling Candidates' Attitudes Towards Child Rights
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
12
Paradoxical Psychotherapy
Cumhuriyet International Journal of Education
0 0 0 0 1 0 0 0 1
13
The Examınation of The Opinions of Parents Wıth Children Who Have Specıal Needs Regarding The Distance Education Process
International Online Journal of Education and Teaching (IOJET)
0 0 0 0 1 0 0 0 1
14
Psychosocial Factors That Predict Internet Addiction
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Erdal Hamarta
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2009 - 2023 11
Ömer Faruk Akbulut
-
2018 - 2021 11
Ömer Faruk Akbulut
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2021 - 2023 9
Rabia Zafer
-
2020 - 2023 5
Halim Sarıcaoğlu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2011 - 2016 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 - 2021 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 - 2019 3
Muhammed Akat
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2022 - 2023 3
Bilal Özçakır
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 - 2021 3
Gamze Ülker Tümlü
Anadolu Üniversitesi
2011 - 2012 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2013 - 2023 2
Ahi Evran Üniversitesi
2013 - 2017 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 - 2019 2
Ömer Üre
Kıbrıs İlim Üniversitesi
2009 - 2010 2
Ahmet Sami Konca
Erciyes Üniversitesi
2021 - 2022 2
Feride Bacanlı
Gazi Üniversitesi
2018 - 2020 2
Duygu Ekici
-
2022 - 2023 2
Ece Bulat
-
2021 - 2022 2
Elif Demirbaş
-
2009 - 2010 2
-
2021 1
-
2021 1
Ahi Evran Üniversitesi
2011 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2015 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2015 1
Gülüzar Şule Tepetaş Cengiz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2009 1
Ergün Recepoğlu
Kastamonu Üniversitesi
2012 1
Şeyma Erbay
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2018 1
Ömer Özer
Anadolu Üniversitesi
2023 1
Emirhan Aktaş
-
2022 1
Cengiz Şahin
-
2009 1
Davut Aydın
-
2009 1
Ebru Yılmaz
-
2021 1
Esra Örtücü
-
2023 1
Fadime Avşar
-
2023 1
Haydar Çardakkaya
-
2017 1
Muhammed Samed Dalakçı
-
2021 1
Nursima Özbek
-
2023 1
Otilla Clipa
-
2009 1
Sultan Kılınç
-
2009 1
Şeyma Altınok
-
2021 1
Tunahan Kargı
-
2021 1
Tülay Ayça Şekerci
-
2023 1
Ümmügülsüm Erdoğdu
-
2020 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 729
Anahtar Kelimeler Psikolojik Danışmanlık Eğitimi, Okul Psikolojik Danışmanlığı, Aile Danışmanlığı
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 59 50 20 25 85 105 225 155 81 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 413 . 452 . 528 . 517 . 457 . 425 . 399 . 461 . 511 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 273 . 299 . 331 . 324 . 251 . 235 . 185 . 220 . 300 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 94 . 94 . 94 . 108 . 75 . 69 . 43 . 70 . 120 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 4 5 5 4 6 6 16 6 10 0
Toplam Makale 1 1 0 0 2 4 11 2 1 0
Toplam Kitap 1 0 1 0 1 1 1 3 2 0
Toplam Bildiri 2 4 4 4 3 1 4 1 7 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 1 0 0 1 1 5 1 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 3 6 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 1 0 1 1 1 3 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 4 4 4 3 1 4 1 4 0
Bildiri (Ulusal) 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri