img

Prof. Dr. Menderes ÜNAL

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Eğitim Programları ve Öğretim

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
75
Atıf
106
h-index
7
Proje
8
Google Scholor
Yayın
39
Atıf
468
h-index
12
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Dr), 2007, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Yl) (Tezli), 2002, 2005
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Pr., 1989, 1994
Araştırma Alanları
,
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Dr), 2007, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Yl) (Tezli), 2002, 2005
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Pr., 1989, 1994
Kayıt Yok
İngilizce, KPDS, 71, Bahar, 2009
İngilizce, ÜDS, 79, Bahar, 2005
Çalıştay, Din Eğitimi Çalıştayı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 18-12-2023, 18-12-2023
Çalıştay, Yön Çalıştayı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 27-12-2023, 27-12-2023
Çalıştay, YÖK Eğitim Fakülteleri program güncelleme ve geliştirme, ODTÜ, 17-03-2017, 18-03-2017
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim
2024-, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Bilimleri, Türkiye
2012-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2006-2012, Okutman, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Rektörlük, Türkiye
1999-2006, Okutman, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Türkiye
1994-1999, Okutman, Tam Zamanlı, Kırıkkale Üniversitesi, Rektörlük, Türkiye
2023-, Eğitim ve Öğretim Komisyon Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2023-, Anabilim Dalı Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2023-, Myo/Yüksekokul Müdürü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2023-, Myo/Yüksekokul Müdürü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2016-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2015-2015, Myo/Yüksekokul Müdürü, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2013-2015, Fakülte Kurulu Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2011-2013, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Hayriye Torunoğlu, Doktora, Bilim ve sanat merkezlerinde uygulanan programların öğrenci veli ve öğretmen beklentilerine göre değerlendirilmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Selver Kılıçarslan, Yüksek Lisans, 2018 ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programının öğrenen özerkliği açısından değerlendirilmesi ve öğretmen gözüyle öğrenen özerkliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Fatma Nur Biçer, Yüksek Lisans, Okul öncesi öğrencilerinin oyuncak tercihleri ve gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Kamil Yılmaz, Yüksek Lisans, Üstün yetenekli öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerine göre problem kurma süreçlerinin incelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Fadime Dağıstan, Yüksek Lisans, Hayat bilgisi dersine yönelik yapılan lisansüstü tezlerin meta-analizi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Muhammet Ali Tekin, Yüksek Lisans, Bağlantı kurma stratejisinin okuduğunu anlama üzerindeki etkisi (İlkokul öğrencileri üzerine bir çalışma), Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Aybike Dağıstan, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin Matematik dersine yönelik kalıplaşmış düşüncelerinin akademik başarıları ile ilişkisi (Kırşehir ili Cacabey ortaokulu örneği), Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Suna Dağdelen, Yüksek Lisans, Ortaokul düzeyi matematik öğrenim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
2016-2017, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Lisans
2016-2017, MUKAYESELİ EĞİTİM, Yüksek Lisans
2016-2017, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME, Lisans
2016-2017, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2015-2016, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME, Yüksek Lisans
2015-2016, MUKAYESELİ EĞİTİM, Lisans
2015-2016, ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ, Lisans
2015-2016, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Lisans
2014-2015, EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME, Yüksek Lisans
2014-2015, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME, Lisans
2014-2015, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Lisans
2013-2014, MUKAYESELİ EĞİTİM, Yüksek Lisans
2013-2014, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Lisans
2013-2014, PROJE GELİŞTİRME, Lisans
2012-2013, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Lisans
2012-2013, EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Lisans
Kayıt Yok
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ YÜKÜ ALGISI İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNİ KAZANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2020
YÜKSEKÖĞRETİMDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLE YÖNELİK KALIPLAŞMIŞ DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Yabancı Dil Öğretiminde Hedeflenen Öğrenme Çıktılarının Öğretim Kademelerine Göre Gerçekleşme Düzeyinin Belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Öğretmen adaylarının öğretmen yeterliklerini kazanma düzeyleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
Öğretmen adaylarının öğretme öğrenme sürecini planlama uygulama ve yönetme yeterliklerini kazanma düzeyleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: , 2016-2016
Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin AB Erasmus Programına İlişkin Farkındalık Durumlarının İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2016
UYGULANABİLİR ÇEVRİM İÇİ SINAV SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ VE KAĞIT KALEM SINAVLARINA GÖRE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2012-2014
Kayıt Yok
Torunoğlu, H., Ünal, M. (2023) "BİLİM SANAT MERKEZLERİ PROGRAMLARINA YÖNELİK BEKLENTİLERİN İNCELENMESİ", ERCİYES AKADEMİ, 37 (2) pp. 731-754 Link DOI   
Ünal, M. (2023) "Öğretmenlerin Öğretim Programı Uyarlama Örüntülerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3) pp. 2329-2383 Link  
Keskinkılıç, F., Ünal, M. (2023) "Evaluation of Nature-Integrated STEM Activities from the Students’ Perspectives", Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 5 (2) pp. 838-857 Link DOI   
Kılıçarslan, S., Ünal, M. (2022) "Evaluation of 2018 Secondary Education English Lesson Curriculum in Terms of Learner Autonomy", Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), 6 (2) pp. 406-428 Link   
Şimşek, H., Ünal, M., Mermer, Ş.E., Özaslan, D. (2022) "Lise Öğrencilerinde Gelecek Beklentisi ve Öz Güven İlişkisi", Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (0) pp. 387-409 [TR Dizin] Link DOI   
İlhan, E., Ünal, M. (2021) "An Investigation of the 21st Century Skills Use of University Students in Turkey", International Journal of Curriculum and Instruction(IJCI), 13 (3) pp. 2462-2481 Link   
Çokyaman, M., Ünal, M. (2021) "Öğrenci ve Öğretmenlerin Covid-19 Salgını Dönemindeki Uzaktan Eğitim Algısı: Bir Metafor Analizi", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches, 11 (18) pp. 1684-1715 [TR Dizin] Link DOI    
Ünal, M., Çokyaman, M. (2021) "Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerinden Yürütülen Lisansüstü Derslerin Süreç Değerlendirmesi: AYDEP Örneği", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2) pp. 620-639 [TR Dizin] Link DOI    
Torunoğlu, H., Ünal, M., Karabay, E. (2021) "Bilim ve Sanat Merkezleri İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi", IJOESS International Journal of Eurasia Social Sciences, 12 (4) pp. 277-292 [TR Dizin] Link DOI    
Ünal, M., İlhan, E. (2017) "A Case Study on the Problems and Suggestions in Foreign Language Teaching and Learning at Higher Education", Journal of Education and Training Studies, 5 (6) pp. 64-72 Link DOI   
Ünal, M. (2017) "Preferences of Teaching Methods and Techniques in Mathematics with Reasons", Universal Journal of Educational Research, 5 (2) pp. 194-202 Link DOI   
Ünal, M. (2017) "ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME STİLLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2) pp. 932-947 [TR Dizin] Link    
Ünal, M. (2017) "Öğrencilerin Yabancı Dil Başarılarının Farklı Öğretim Kademelerine Göre Gelişiminin İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1) pp. 99-113 [TR Dizin] Link    
Ünal, M., Dağdelen, S. (2017) "Matematik Öğrenim ve Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1) pp. 483-510 [TR Dizin] Link DOI    
Ünal, M., Abdullah, G. (2017) "Analysing Mathematical Reasoning Strategy of Secondary School Students", INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH, 9 (5) pp. 50838-50842 Link   
Ünal, M., Dağıstan, F. (2017) "ÖĞRETİM ELEMANLARININ PEDAGOJİK YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZ ALGILARI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)", Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 1 (1) pp. 35-54 Link   
Ünal, M. (2016) "Üniversite Öğrencilerinin Bütünsel ve Özgün Düşünme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 7 (25) pp. 186-202 Link   
Tay, B., Ünal, M., Kafadar, T. (2016) "The Use of Rehearsal Strategies in Social Studies Education Textbooks by Prospective Classroom Teachers", International Journal of Social Sciences and Education, 6 (3) pp. 280-295 Link   
Ünal, M. (2016) "Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin AB Erasmus Programını Algılama Durumlarının İncelenmesi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3) pp. 581-598 [TR Dizin] Link    
Ünal, M. (2015) "An investigation on revealing the learning modalities of undergraduate students", Educational Research and Reviews, 10 (15) pp. 2076-2083 Link DOI   
Ünal, M. (2015) "Developing A Scale For Stereotyped Thoughts About Foreign Languages", International Journal Of Eurasia Social Sciences, 6 (19) pp. 218-233 [TR Dizin] Link  
Yağcı, M., Ünal, M. (2014) "Designing and Implementing an Adaptive Online Examination System", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116 (0) pp. 3079-3083 Link DOI   
Ünal, M., Yağcı, M. (2014) "Self Evaluation of Students Language in the Frame of Information and Communication Technologies", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116 (0) pp. 3090-3095 Link DOI   
Ünal, M. (2013) "Avrupa Birliği Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi", Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2) pp. 153-182 Link   
Ünal, M. (2010) "The Relationship Between Meta Cognitive Learning Strategies and Academic Success of University Students Ahi Evran University Sample", International Online Journal of Educational Sciences, 2 (3) pp. 840-864 Link   
Ünal, M., Özdemir, M.Ç. (2008) "Eğitim Fakültelerinde Ortak Ders Olarak Okutulan Yabancı Dil Derslerinde Öğrencilerin Bilişsel Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Akademik Başarıya Etkisi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1) pp. 13-22 [TR Dizin] Link    
Ünal, M., Akkaya, A. (2022) "Niteliksel Değerlendirme Yaklaşımı İle Yapılan Program Değerlendirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi", International Education Congress, EDU congress 2022 , (pp. 362-375), Antalya, Türkiye, (Kasım 2022 
Ünal, M., Macar, K. (2022) "ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN KARİYER BASAMAKLARINA GÖRE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ", IV. ULUSLARARASI KAPADOKYA SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ KONGRESİ , Aksaray, Türkiye, (Haziran 2022
Çokyaman, M., Ünal, M. (2021) "KIRKPATRICK MODELİ İLE YAPILAN PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI", III.Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi , Kırşehir, Türkiye, (Haziran 2021 
Çavdar, L., Ünal, M. (2021) "TYLER HEDEFE DAYALI DEĞERLENDİRME MODELİ İLE YAPILAN PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", III.Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi , Kırşehir, Türkiye, (Haziran 2021 
Torunoğlu, H., Ünal, M. (2021) "ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANAN PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ", III.Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi , Kırşehir, Türkiye, (Haziran 2021
Kılıçarslan, S., Ünal, M. (2021) "ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE PROGRAMI KAZANIMLARININ ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", 5. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , Kayseri, Türkiye, (Nisan 2021
Ünal, M., Kılıçarslan, S. (2021) "ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM ORTAMINDA UYGULAMA ETKİNLİĞİ ÖRNEĞİ: AİLE KATILIMI VE ÖZDEĞERLENDİRMESİ", 5 ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , Kayseri, Türkiye, (Nisan 2021
Ünal, M., İlhan, E. (2018) "21. yy Öğrenci ve Öğretmen Profiline İlişkin Beklentiler Üzerine Nitel Bir Çalışma", 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi , Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
İlhan, E., Ünal, M. (2018) "Üniversite Öğrencilerinin 21. yy Becerilerini Kazanma Durumunun Değerlendirimesi", 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi , Antalya, Türkiye, (Nisan 2018
Ünal, M., Dağıstan, F., İlhan, E. (2018) "Yükseköğretimde Öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme Becerilerini Kazanma Durumlarının Değerlendirilmesi", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , Kırşehir, Türkiye, (Ekim 2018
Ünal, M., Dağıstan, F., İlhan, E. (2018) "Hayat Bilgisi Eğitimine İlişkin Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi", 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , Kırşehir, Türkiye, (Ekim 2018
Ünal, M. (2018) "Akademik Çalışmalar ve Bilgi Üretim Sürecinde Kullanılan Dilin Etkisi", International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018) , (Mart 2018
Şimşek, H., Ünal, M. (2018) "Lise Öğrencilerinde Gelecek Beklentisi ve Özgüven Ilişkisi", International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018) , (Mart 2018
Ünal, M., Kula, S.S. (2017) "2004 YILINDA UYGULANAN MEB PROGRAM GELİŞTİRME MODELİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNİ İNCELEYEN NİTEL BİR ÇALIŞMA", INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES (ISOEVA) , (pp. 362-363), Muğla, Türkiye, (Ekim 2017
Ünal, M., Tekin, M.A. (2017) "TAHMİN ETME STRATEJİSİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES , (pp. 240-241), (Nisan 2017
Ünal, M., Tay, B. (2017) "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNE İLİŞKİN KALIPLAŞMIŞ DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES(ISOEVA) , (Ekim 2017
Ünal, M. (2017) "YÜKSEKÖĞRETİMDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLE YÖNELİK KALIPLAŞMIŞ DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ", INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES(ISOEVA) , (Ekim 2017
Ünal, M., Kula, S.S., Oflaz, H. (2017) "ÖĞRENCİLERİN PEDAGOJİK BEKLENTİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES , (pp. 259-260), (Nisan 2017
Ünal, M. (2017) "YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE HEDEFLENEN ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖĞRETİM KADEMELERİNE GÖREGERÇEKLEŞME DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ", INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES , (pp. 239-240), (Nisan 2017
Ünal, M. (2016) "Öğretmen ve öğretmen adaylarının öğretme stillerinin karşılaştırmalı analizi", 4.Uluslar arası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , (Aralık 2016
Şimşek, H., Ünal, M., Şahin, C., Beydoğan, H.Ö., Şimşek, A.S. (2016) "ÖğretmenAdaylarınınÖğretme ÖğrenmeSüreciniPlanlama Uygulamave Değerlendirme YeterlikleriAlgı Düzeyleri", 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , (Aralık 2016
Ünal, M. (2016) "AN INVESTIGATION ON THE VARK MODEL OF LEARNING STYLES IN PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE", IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences , (Şubat 2016
Ünal, M. (2016) "AN INVESTIGATION ON INSTRUCTORS AND STUDENTS AWARENESS OF EU ERASMUS PROGRAMME", IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences , (Şubat 2016
Ünal, M., İlhan, E. (2015) "Yükseköğretim Düzeyinde Yabancı Dil Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Durum Çalışması", III. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , Adana, Türkiye, (Ekim 2015
Ünal, M. (2015) "Yükseköğretimde Okuyan Öğrencilerin Kalıplaşmış Düşüncelerinin Akademik Başarıya Etkisinin Değerlendirilmesi", VII.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ , Nevşehir, Türkiye, (Mayıs 2015
Ünal, M., Abdullah, G. (2015) "Matematik Öğretiminde Tercih Edilen Yöntemler ve Nedenleri", The Third International Congress on Curriculum and Instruction. , Adana, Türkiye, (Ekim 2015
Ünal, M., Abdullah, G. (2015) "Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Akıl Yürütme Stratejilerini Kullanım Düzeyleri", The Third International Congress on Curriculum and Instruction. , (Ekim 2015
Ünal, M., Ünal, B.S. (2015) "Mesleki ve Teknik Eğitim Öğrencilerinin Bütünsel ve Yenilikçi Düşünme Stillerinin İncelenmesi", VII.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ , (pp. 141), Nevşehir, Türkiye, (Mayıs 2015
Ünal, M., Taşdemir, M. (2011) "Evaluation of New Extended Foreign Language Teaching Program Applied in 2005 in High Schools Considering the Opinions of Teachers and Students", INCCUI-2011. The First International Congress on Curriculum and Instruction , Eskişehir, (Ekim 2011
Ünal, M. (2011) "Evaluation of Educational and Instructional Proficiencies of Instructors Working in Faculty of Arts and Sciences and Vocational Collages", INCCUI-2011. The First International Congress on Curriculum and Instruction , Eskişehir, (Ekim 2011
Ünal, M. (2010) "The Effects of Metacognitive Strategies On University Students Academic Success in Foreign Language", The Second International Congress of Educational Research. , Antalya, (Nisan 2010
Ünal, M., Taşdemir, M. (2010) "A Case Study to Evaluate Erasmus Student Mobility Program of European Union Regarding Students Opinion", The Second International Congress of Educational Research , Antalya, (Nisan 2010
Ünal, M. (2009) "The Evaluation of Compulsory Foreign Language Courses in Higher Education if Meet The Aims of Primary Education Considering The Opinions of Students", The First International Congress of Educational Research. , (Mayıs 2009
Ünal, M. (2009) "Study Habis of Students in Foreign Language Courses in Faculty of Education and Effects on Academic Achievement", The First International Congress of Educational Research. , Çanakkale, (Mayıs 2009
Yıldırım, K., Tay, B., Ünal, M., Taşdemir, A. (2007) "Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", I. Ulusal İlköğretim Kongresi , (pp. 229), Türkiye, (Kasım 2007
Taşdemir, A., Ünal, M., Yıldırım, K., Tay, B. (2007) "İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Risk Alma Düzeylerinin Problem Çözebilme Becerileri Üzerine Etkisi", I. Ulusal İlköğretim Kongresi , (pp. 216), Türkiye, (Kasım 2007
Ünal, M., Kılıç, B. (2023) "Program Değerlendirme ve Program Değerlendirme Modelleri", Kitap: Eğitimde Program Geliştirme, Ankara/Türkiye : PEGEM Akademi  
Ünal, M., Torunoğlu, H. (2023) "Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Kitap: Eğitime Giriş, Ankara/Türkiye : PEGEM Akademi  
Ünal, M., Özaslan, D. (2023) "CIPP Program Değerlendirme Modeli ile Yapılan Çalışmaların Meta Değerlendirmesi", Kitap: Educational Sciences Research- V (Eğitim Bilimleri Araştırmaları-V), Gaziantep/Türkiye : ÖZGÜR YAYINLARI  
Ünal, M., Çokyaman, M. (2022) "Kırkpatrick’in Dört Aşamalı Modeline Göre Yapılan Program Değerlendirme Çalışmalarının Analizi", Kitap: Eğitim Bilimleri Alanında Yeni Trendler II, İzmir/Türkiye : Duvar Yayınları  
Ünal, M., Güçlü, M. (2022) "Uzaktan Eğitim Ortamında Gerçekleştirilen Uygulama Etkinliklerine Aile Katılımı ve Değişen Rollerine İlişkin Görüşler", Kitap: Prof. Dr. Mehmet Çağatay Özdemir Armağanı TOPLUMSAL DEĞİŞİM, Ankara/Türkiye : Nobel Yayıncılık  
Ünal, M., Çavdar, L. (2022) "Tyler Modeli ile Yapılan Program Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi: Bir Meta-Değerlendirme Çalışması", Kitap: Eğitim Bilimleri Alanında Yeni Trendler I, İzmir/Türkiye : Duvar Yayınları  
Ünal, M. (2021) "Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri", Kitap: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara/Türkiye : Nobel Yayıncılık  
Ünal, M. (2020) "EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR", Kitap: EĞİTİME GİRİŞ, Ankara/Türkiye : VİZETEK YAYINCILIK  
Güçlü, M., Ünal, M. (2020) "Mesleki Profesyonellik Kavramının Öğretmenlik Mesleği Açısından Değerlendirilmesi", Kitap: Eğitime Adanmış Yarım Asır, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Ünal, M. (2020) "EĞİTİMDE YENİ YÖNELİMLER", Kitap: EĞİTİME GİRİŞ, Ankara/Türkiye : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK  
Ünal, M. (2017) "EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ", Çanakkale/Türkiye : PARADİGMA AKADEMİ  
Özdemir, M.Ç., Ünal, M. (2008) "SOSYAL BİLGİLERDE PLANLAMA", Kitap: Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara/Türkiye : Pegem A yayıncılık   
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2021, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) KEFAD, 2020,
(Ulusal - Dergi) KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İnöünü Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) KEFAD, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2015
(Ulusal - Bilimsel Dergi) BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) The Antropologist, 2015
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Designing and Implementing an Adaptive Online Examination System
Procedia - Social and Behavioral Sciences
0 0 0 10 0 1 0 0 11
2
Eğitim Fakültelerinde Ortak Ders Olarak Okutulan Yabancı Dil Derslerinde Öğrencilerin Bilişsel Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Akademik Başarıya Etkisi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 5 2 3 0 0 10
3
Avrupa Birliği Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının CIPP Bağlam Girdi Süreç Ürün Modeline Göre Değerlendirilmesi
0 0 0 1 3 6 0 0 10
4
Öğrenci ve Öğretmenlerin Covid-19 Salgını Dönemindeki Uzaktan Eğitim Algısı: Bir Metafor Analizi
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches
0 0 0 3 5 1 0 0 9
5
Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin AB Erasmus Programını Algılama Durumlarının İncelenmesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 6 1 1 0 0 8
6
Preferences of Teaching Methods and Techniques in Mathematics with Reasons
Universal Journal of Educational Research
0 0 0 5 0 2 0 0 7
7
Matematik Öğrenim ve Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 5 1 1 0 0 7
8
The Relationship Between Meta Cognitive Learning Strategies and Academic Success of University Students Ahi Evran University Sample
International Online Journal of Educational Sciences
0 0 0 4 2 0 0 0 6
9
A Case Study on the Problems and Suggestions in Foreign Language Teaching and Learning at Higher Education
Journal of Education and Training Studies
0 0 0 6 0 0 0 0 6
10
Avrupa Birliği Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 3 1 1 0 0 5
11
EĞİTİME GİRİŞ
0 0 0 0 0 4 0 0 4
12
Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi
0 0 0 0 0 4 0 0 4
13
ÖĞRETİM ELEMANLARININ PEDAGOJİK YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZ ALGILARI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Türk Akademik Yayınlar Dergisi
0 0 0 1 0 1 0 0 2
14
ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME STİLLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
15
Developing A Scale For Stereotyped Thoughts About Foreign Languages
International Journal Of Eurasia Social Sciences
0 0 0 1 0 1 0 0 2
16
An investigation on revealing the learning modalities of undergraduate students
Educational Research and Reviews
0 0 0 0 1 1 0 0 2
17
Üniversite Öğrencilerinin Bütünsel ve Özgün Düşünme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
0 0 0 1 0 1 0 0 2
18
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
0 0 0 0 0 1 0 0 1
19
Lise Öğrencilerinde Gelecek Beklentisi ve Öz Güven İlişkisi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
20
Öğretim İlke ve Yöntemleri
0 0 0 1 0 0 0 0 1
21
Eğitime Adanmış Yarım Asır
0 0 0 0 0 1 0 0 1
22
Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerinden Yürütülen Lisansüstü Derslerin Süreç Değerlendirmesi: AYDEP Örneği
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
23
The Use of Rehearsal Strategies in Social Studies Education Textbooks by Prospective Classroom Teachers
International Journal of Social Sciences and Education
0 0 0 0 0 1 0 0 1
24
Öğrencilerin Yabancı Dil Başarılarının Farklı Öğretim Kademelerine Göre Gelişiminin İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 0 1 0 1
25
Analysing Mathematical Reasoning Strategy of Secondary School Students
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH
0 0 0 0 0 1 0 0 1
26
Self Evaluation of Students Language in the Frame of Information and Communication Technologies
Procedia - Social and Behavioral Sciences
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Elif İlhan
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2015 - 2021 7
Ahi Evran Üniversitesi
2007 - 2017 4
Hayriye Torunoğlu
-
2021 - 2023 4
Murat Çokyaman
-
2021 - 2022 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2022 3
Fadime Dağıstan
-
2017 - 2018 3
Gönç Abdullah
-
2015 - 2017 3
Selver Kılıçarslan
-
2021 - 2022 3
Ahi Evran Üniversitesi
2007 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 - 2023 2
Ahi Evran Üniversitesi
2010 - 2011 2
Ahi Evran Üniversitesi
2014 2
Ahi Evran Üniversitesi
2017 2
Lokman Çavdar
-
2021 - 2022 2
Kasım Yıldırım
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2007 2
Mustafa Güçlü
Erciyes Üniversitesi
2020 - 2022 2
Mehmet Çağatay Özdemir
Gazi Üniversitesi
2008 2
Cumhuriyet Üniversitesi
2016 1
Ahi Evran Üniversitesi
2015 1
-
2021 1
-
2023 1
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Cengiz Şahin
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Ahmet Akkaya
-
2022 1
Şeyma Erbay Mermer
-
2022 1
Berkay Kılıç
-
2023 1
Hasan Oflaz
-
2017 1
Kübra Macar
-
2022 1
Muhammet Ali Tekin
-
2017 1
Suna Dağdelen
-
2017 1
Tuğba Kafadar
-
2016 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78759
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9072
YÖKSİS Bilim Alanı Eğitim Programları ve Öğretim 316
Anahtar Kelimeler Eğitim Programları ve Öğretim
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 110 150 270 100 0 80 210 210 130 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 362 . 352 . 281 . 442 . - 450 . 414 . 406 . 462 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 222 . 201 . 123 . 251 . - 256 . 198 . 169 . 253 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 34 . 37 . 9 . 48 . - 42 . 19 . 24 . 53 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 14 14 26 13 0 2 19 11 7 0
Toplam Makale 4 6 14 0 0 0 8 4 6 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 0 2 1 3 1 0
Toplam Bildiri 10 8 12 12 0 0 10 4 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 4 4 8 0 0 0 6 2 4 0
Makale (Ulusal) 0 2 6 0 0 0 2 2 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 0 2 1 3 1 0
Bildiri (Uluslararası) 10 8 12 12 0 0 10 4 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri