img

Doç. Dr. Memiş BOLACALI

  • Tıp Fakültesi
  • Temel Tıp Bilimleri
  • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
68
Atıf
134
h-index
6
Proje
14
WoS
Yayın
20
Atıf
64
h-index
5
Scopus
Yayın
22
Atıf
82
h-index
6
Google Scholor
Yayın
33
Atıf
326
h-index
10
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Dr), 2005, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Zootekni (Yl) (Tezli), 2002, 2005
Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., 1997, 2002
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Dr), 2005, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Zootekni (Yl) (Tezli), 2002, 2005
Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., 1997, 2002
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 65, 2014-YDS S, 2014
İngilizce, KPDS, 53, 2005 Mayıs, 2005
Kurs, Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu, Ankara, 26-12-2022, 07-01-2023
Kurs, İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu, Ankara, 26-12-2022, 07-01-2023
Çalıştay, ”BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI”, Antalya, Türkiye, 09-01-2018, 11-01-2018
Kurs, ”IBM SPSS İLE İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ”, Siirt Üniversitesi /Siirt, Türkiye, 14-10-2016, 30-10-2016
Çalıştay, ”KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI”, Hakkari, Türkiye, 08-06-2012, 09-06-2012
Sertifika, ”DENEY HAYVANLARI SERTİFİKASI”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu / Van, Türkiye, 07-07-2008, 07-07-2008
Kurs, ”BİYOİNFORMATİK-2003: TEORİ VE UYGULAMA LİSANSÜSTÜ YAZ OKULU”, Erzurum, Türkiye, 22-06-2003, 28-06-2003
Kurs, ”SIĞIRLARDA REKRO-VAGİNAL METOT İLE SUNİ TOHUMLAMA SERTİFİKASI”, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Yüzüncü Yıl Ünive, Türkiye, 17-09-2002, 27-09-2002
[UAK] Sağlık Bilimleri Biyoistatistik
2023-, Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi, Türkiye
2023-, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye
2019-2023, Doçent, Tam Zamanlı, Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik, Türkiye
2014-2019, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Türkiye
2012-2014, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Türkiye
2003-2014, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Türkiye
2018-2023, Bölüm Başkanı, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2016-2016, Kurul Üyeliği, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2016-2018, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyeliği, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2016-2018, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2016-2018, Fakülte Kurulu Üyeliği, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2016-2018, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Danışma Kurulu Üyeliği, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Danışma Kurulu Üyeliği, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Yönetim Kurulu Üyeliği, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Yönetim Kurulu Üyeliği, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Yönetim Kurulu Üyeliği, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Enstitü Müdürü, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2014-2023, Anabilim Dalı Başkanı, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2014-2018, Komisyon Başkanlığı, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2014-2015, Dekan Yardımcısı, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2014-2018, Bölüm Başkanı, Siirt Üniversitesi, Türkiye
2014-2014, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
2013-2014, Anabilim Dalı Başkanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Yasin Sarıkaya, Yüksek Lisans, Bıldırcın rasyonlarına farklı oranlarda polen ilavesinin besi performansı ve karkas parametreleri üzerine etkisi, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2022-2023, Biyoistatistik (Vehip - İntörn), Lisans
2022-2023, Zootekni I, Lisans
2022-2023, Hayvan Gönenci, Lisans
2021-2022, Zootekni II, Lisans
2021-2022, Biyoistatistik (Vehip - İntörn), Lisans
2021-2022, Zootekni I, Lisans
2021-2022, Hayvan Gönenci, Lisans
2020-2021, Zootekni II, Lisans
2020-2021, Biyoistatistik (Vehip - İntörn), Lisans
2020-2021, Zootekni I, Lisans
2020-2021, Hayvan Gönenci, Lisans
2019-2020, Zootekni II, Lisans
2019-2020, Biyoistatistik, Lisans
2019-2020, Biyoistatistik (Vehip - İntörn), Lisans
2019-2020, Zootekni I, Lisans
2019-2020, Hayvan Gönenci, Lisans
2019-2020, VEHİP I, Lisans
2019-2020, HAYVAN GÖNENCİ, Lisans
2019-2020, ZOOTEKNİ I, Lisans
2018-2019, VEHİP II, Lisans
2018-2019, VEHİP I, Lisans
2018-2019, ZOOTEKNİ II, Lisans
2018-2019, HAYVAN ISLAHI, Lisans
2018-2019, HAYVAN GÖNENCİ, Lisans
2018-2019, ZOOTEKNİ I, Lisans
2017-2018, HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ, Lisans
2017-2018, HAYVAN ISLAHI, Lisans
2017-2018, ZOOTEKNİ II, Lisans
2017-2018, ZOOTEKNİ I, Lisans
2017-2018, HAYVAN GÖNENCİ, Lisans
2016-2017, BİYOİSTATİSTİK, Lisans
2016-2017, HAYVAN ISLAHI, Lisans
2016-2017, ZOOTEKNİ II, Lisans
2016-2017, ZOOTEKNİ I, Lisans
2016-2017, HAYVAN GÖNENCİ, Lisans
2015-2016, ZOOTEKNİ II, Lisans
2015-2016, ZOOTEKNİ I, Lisans
2015-2016, HAYVAN GÖNENCİ, Lisans
2015-2016, BİYOİSTATİSTİK, Lisans
2013-2014, Paket Programlar ile Veri Analizi, Yüksek Lisans
2013-2014, Uygulamalı Temel İstatistikler, Yüksek Lisans
2013-2014, Veteriner Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2013-2014, Laboratuar hayvancılığı yetiştiriciliği, Yüksek Lisans
2013-2014, Biyoklimatoloji ve Adaptasyon, Yüksek Lisans
2013-2014, Çiftlik Hayvanlarında Exterior ve Puantaj, Yüksek Lisans
2013-2014, Bilgisayar Kullanımı II, Lisans
2013-2014, Bilgisayar Kullanımı I, Lisans
2013-2014, Biyoistatistik, Lisans
2012-2013, Bilgisayar Kullanımı II, Lisans
2012-2013, Bilgisayar Kullanımı I, Lisans
2012-2013, Biyoistatistik, Lisans
Kayıt Yok
Siirt Yöresi Keçilerinde Neospora caninum Seroprevalansının Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2020
Siirt Bölgesindeki Sığırlarda Fasciolasis Seroprevalansının Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
Kıl Keçilerinde Mide-Bağırsak Müsinlerinin Kompozisyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
Bıldırcın Rasyonuna Hurma (Phoenix dactylifera L.) Ekstresi İlavesinin Performans Arttırıcı Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Farelerde Deneysel Yaralarda Menengiç Ekstratı Ve Menengiç EkstratıOksitetrasiklin Karışımının Yara İyileşmesi İle Antimikrobiyel Etkisinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
Kistik Ekinokokozisli Koyun ve Keçilerde Oksidan/Antioksidan Durum ve Histopatolıjik Bulguların Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Polen İlavesinin Besi Performansı, Karkas ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Siirt İlinde Büyükbaş Hayvan Islahı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2015-2016
Siirt Yöresindeki Sığırlarda Toxoplasma Gondii Seroprevalansının Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2016
Siirt Yöresindeki Sığırlarda Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) Seroprevalansının Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2016
Japon Bıldırcınlarının (Coturnix Coturnix Japonica) Önemli Verim Özellikleriyle İlgili Bazı Parametrelerin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
Sürdürülebilir Av ve Yaban Hayatı İçin Kekliklerin Çeşitli Verim Özelliklerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
Kıl Keçisi, Boer x Kıl F1 ve G1 Melezi Keçilerin Çeşitli Verim Özelliklerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2011-2015
Saanen x Kıl Keçisi (F1) Melezlerinin ve Saf Kıl Keçilerinin Çeşitli Verim Özelliklerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2010-2013
Kayıt Yok
İrak, K., Çelik, Ö., Bolacalı, M., Tufan, T., Özcan, S., Yıldırım, S., Bolat, I. (2024) "Investigation of the protective effect of chitosan against arsenic-induced nephrotoxicity and oxidative damage in rat kidney tissue", Polish journal of veterinary sciences, 27 (1) pp. 95-105 DOI     
Yavuz, E., İrak, K., Çelik, Ö.Y., Bolacalı, M., Ergiden, Y., Tufan, T., Gürgöze, S. (2023) "Investigation of The Effects of Live Weight and Sex on Oxidative Stress and Antioxidant Parameters in Healthy Geese – Preliminary Study", European Poultry Science, 87 (1) pp. 1-9 [SCI Expanded] DOI       
Tufan, T., Bolacalı, M., İrak, K., Arslan, C., Özcan, C., Kaplan, O., Irmak, M. (2023) "Dietary Fig Seeds Improve Growth Performance and Antioxidant Capacity of Quail", South African Journal of Animal Science, 53 (2) pp. 302-314 [SCI Expanded] DOI      
Çelik, B.A., Çelik, Ö.Y., İrak, K., Bolacalı, M. (2022) "Oxidant/Antioxidant Status and Certain Trace Elements Relationship in Hair Goats Naturally Infected by Neospora caninum", Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 73 (3) pp. 4417-4424 [SCI Expanded] Link DOI       
Yavuz, E., İrak, K., Çelik, Ö.Y., Bolacalı, M., Ergiden, Y., Gürgöze, S. (2022) "Determination of the Relationship of Serum Amino Acid Profile with Sex and Body Weight in Healthy Geese by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry", Brazilian Journal of Poultry Science, 24 (4) pp. 1-5 [SCI Expanded] DOI       
Bolacalı, M., İrak, K., Tufan, T., Küçük, M. (2021) "Effects of Gender and Dietary Date Palm Extract on Performance, Carcass Traits, and Antioxidant Status of Japanese Quail", South African Journal of Animal Science, 51 (3) pp. 387-398 [SCI Expanded] DOI       
Çetin, N., Eşki, F., Mis, L., Naseer, Z., Bolacalı, M. (2021) "Dynamics of Oxidants, Antioxidants and Hormones During Different Phases of Pregnancy in Hairy Goats", Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 27 (1) pp. 117-121 [SCI Expanded] Link DOI        
Çelik, B.A., Çelik, Ö.Y., Şahin, T., İrak, K., Bolacalı, M., Biçici, Ö., Baldaz, V. (2020) "A Serologic Survey of Dirofilariasis, Leishmaniasis, Ehrlichiosis, and Anaplasmosis in Dogs in Siirt Province", Fırat University Veterinary Journal of Health Sciences, 34 (2) pp. 103-108 Link     
Bolacalı, M., Öztürk, Y., Yılmaz, O., Küçük, M., Karslı, M.A. (2019) "Effect of Non-Genetic Factors on The Reproductive Performance and Milk Yield Characteristics of Hair Goats", Kocatepe Veterinary Journal, 12 (1) pp. 52-61 Link DOI     
İrak, K., Çelik, Ö.Y., Çelik, B.A., Bolacalı, M., Mert, H., Mert, N. (2019) "Investigation of Some Biochemical Parameters in Sheep Naturally Infected with Cystic Echinococcosis", KSU Journal Of Agriculture and Nature, 22 (6) pp. 948-952 [ESCI] Link DOI       
Bolacalı, M., Küçük, M., Tufan, T., Aslan, L. (2018) "Effect of Management System and Dietary Yeast Autolysate on The Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Partridges (Alectoris chukar)", South African Journal of Animal Science, 48 (2) pp. 344-352 [SCI Expanded] Link DOI       
Ütük, A.E., Gökmen, T.G., Bolacalı, M., Balkaya, İ., Şimşek, S. (2018) "A Serologic Survey on Canine Leishmaniasis in Kocaeli, Sakarya,Mersin and Elazığ Provinces of Turkey", Israel Journal of Veterinary Medicine, 73 (4) pp. 3-7 [SCI Expanded] Link       
Bolacalı, M., Öztürk, Y. (2018) "Effect of Non-Genetic Factors on Milk Yields Traits in Simmental Cows Raised Subtropical Climate Condition", Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia - Brazilian Journal of Veterinary and Animal Science, 70 (1) pp. 297-305 [SCI Expanded] DOI       
Sarıkaya, Y., Tufan, T., Bolacalı, M. (2018) "Bıldırcın Rasyonlarına Polen İlavesinin Besi Performansı ve Karkas Parametreleri Üzerine Etkisi", Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7 (1) pp. 26-31 [TR Dizin]    
Öztürk, Y., Bolacalı, M. (2018) "Effect of Immunocastration Vaccine Administration At Different Doses on Performance of Feedlot Holstein Bulls", Kocatepe Veterinary Journal, 11 (3) pp. 301-308 Link DOI     
Bolacalı, M., Öztürk, Y., Yılmaz, O., Küçük, M., Karslı, M.A. (2017) "Investigation of Some Morphological Traits of Boer x Hair F1 Crossbred and Pure Hair Goat Kids Raised in Semi-Intensive Conditions", International Journal of Morphology, 35 (4) pp. 1502-1511 [SCI Expanded] Link DOI       
Bolacalı, M., İrak, K. (2017) "Effect of Dietary Yeast Autolysate on Performance, Slaughter, and Carcass Characteristics, As Well As Blood Parameters, in Quail of Both Genders", South African Journal of Animal Science, 47 (4) pp. 460-470 [SCI Expanded] Link DOI       
Tufan, T., Bolacalı, M. (2017) "Effects of Dietary Addition of Synbiotic on The Performance, Carcass Traits, and Serum Parameters of Japanese Quails", Revista Brasileira de Zootecnia - Brazilian Journal of Animal Science, 46 (10) pp. 805-813 [SCI Expanded] Link DOI       
Bolacalı, M., Öztürk, Y., Yılmaz, O., Küçük, M., Karslı, M.A. (2017) "Effect of Genotype and Non-Genetic Factors on Growth Traits and Survival Rates in Turkish Indigenous Hair Goats and Their First Cross with Boer Bucks", Indian Journal of Animal Research, 51 (6) pp. 975-981 [SCI Expanded] Link DOI       
Bolacalı, M., Öztürk, Y. (2017) "Effect of Non-Genetic Factors on Reproductive Traits in Simmental Cows Reared in Subtropical Climate Condition", Journal of Animal and Plant Sciences, 27 (5) pp. 1420-1425 [SCI Expanded] Link       
Yılmaz, O., Küçük, M., Bolacalı, M., Çak, B. (2013) "Investigation of Survival Rate Growth Performance and Some Body Measurements of Saanen X Hair Goat F1 Crossbred and Pure Hair Goat Kids Raised in Semi Intensive Conditions", Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (4) pp. 835-840 Link      
Bolacalı, M., Küçük, M. (2012) "Various Body Measurements of Saanen Kids", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23 (1) pp. 23-28 [TR Dizin] Link     
Bolacalı, M., Küçük, M. (2012) "Fertility and Milk Production Characteristics of Saanen Goats Raised in Muş Region", Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 18 (3) pp. 351-358 [SCI Expanded] Link DOI        
Bolacalı, M., Küçük, M. (2011) "Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (2) pp. 125-131 Link   
Yılmaz, O., Çak, B., Bolacalı, M. (2011) "Effects of Lactation Stage, Age Birth Type and Body Weight on Chemical Composition of Red Karaman Sheep Milk", Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 17 (3) pp. 383-386 [SCI Expanded] Link DOI        
Bolacalı, M., Karakuş, K., Küçük, M., Eyduran, E. (2009) "Cinsiyet, Irk ve Cinsiyet x Irk İnteraksiyonunun Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14 (2) pp. 108-111   
Küçük, M., Eyduran, E., Bolacalı, M., Özdemir, T. (2009) "Determination of The Ideal Growth Curve of Angora x Coloured Mohair Goat Cross and Coloured Mohair Goat Kids", The Indian Veterinary Journal, 86 (1) pp. 46-49 [SCI Expanded]      
Küçük, M., Bolacalı, M., Ülker, H., Avila, D.M.D., Reeves, J.J. (2008) "The Effect of Immunization Against LHRH on Carcass Characteristics in Coloured Mohair Goats", The Indian Veterinary Journal, 85 (9) pp. 967-970 [SCI Expanded]       
Bolacalı, M., Küçük, M. (2008) "Fattening Performance Slaughter and Carcass Characteristics of Male Kids of Coloured Mohair Goats and Angora Goats x Coloured Mohair Goat Cross Breed F1", Journal of Animal and Veterinary Advances, 7 (4) pp. 502-507 [SCI Expanded] Link       
Karakuş, K., Eyduran, E., Bolacalı, M., Özdemir, T. (2008) "Environmental Factors Influencing Birth Weights of Norduz and Karakas Lambs", Journal of Animal and Veterinary Advances, 7 (7) pp. 885-888 [SCI Expanded] Link       
Yılmaz, O., Küçük, M., Denk, H., Bolacalı, M. (2006) "Norduz Koyunlarında Mevsim Dışı Koç Katımının Döl Verimine ve Kuzularda Yaşama Gücüne Etkisi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (0) pp. 99-102 [TR Dizin] Link    
Bolacalı, M. (2022) "Yaban Hayvanlarının İnsanlar Tarafından Beslenmesi", 2. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, Bildiri Kitabı, pp. 17-18, 26- 28 Mayıs 2022, Van, TÜRKİYE , (pp. 17-18), Van, Türkiye, (Mayıs 2022
Bolacalı, M. (2019) "Etlik Piliç Üretiminde Yerleşim Sıklığı", 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, ISBN: 78-605-7811-43-1, pp. 888-898, 20- 22 Aralık 2019, Van, TÜRKİYE , Van, Türkiye, (Aralık 2019
Bolacalı, M. (2019) "Erkek Sığırlarda İmmunokastrasyon Uygulaması", 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, ISBN:78-605-7811-43-1, pp. 899-910, 20- 22 Aralık 2019, Van, TÜRKİYE , Van, Türkiye, (Aralık 2019
Bolacalı, M. (2019) "Bıldırcınlarda Cinsiyet Tayini", Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kongresi, ISBN: 9786057811080, pp. 414-422, 19- 22 Eylül 2019, Gaziantep, TÜRKİYE , Gaziantep, Türkiye, (Ekim 2019
Bolacalı, M. (2019) "Hurma (Phoenix Dactylifera l.) İçeriği", Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kongresi, ISBN:9786057811080, pp. 423-428, 19- 22 Eylül 2019, Gaziantep, TÜRKİYE , Gaziantep, Türkiye, (Ekim 2019
Bolacalı, M. (2019) "Bıldırcın Eti Üretiminde Cinsiyet Faktörü", Uluslararası Tarım Ve Kırsal Kalkınma Kongresi (ISPEC), ISBN: 9786057811028, pp. 394-398, 10-12 Haziran 2019, Siirt, TÜRKİYE , Siirt, Türkiye, (Temmuz 2019
Bolacalı, M. (2019) "Hurma ve Ürünlerinin Performans Arttırıcı Olarak Bıldırcın Rasyonlarında Kullanımı", Uluslararası Tarım Ve Kırsal Kalkınma Kongresi (ISPEC), ISBN: 9786057811028, pp. 399-404, 10-12 Haziran 2019, Siirt, TÜRKİYE , Siirt, Türkiye, (Temmuz 2019
Bolacalı, M. (2018) "Effect of Gender on Carcass Parameters in Japanese Quail", ICLMHS 2018: 20th International Conference on Livestock Management and Humane Slaughter, ISSN: 1307-6892, 20 (2), pp. 1444, 15-16 February 2018, Istanbul, TURKEY , İstanbul, Türkiye, (Şubat 2018
Bolacalı, M. (2018) "Effect of Immunocastration Vaccine Administration at Different Doses on Performance of Feedlot Holstein Bulls", ICABW 2018: 20th International Conference on Animal Behavior and Welfare, ISSN: 1307-6892, 20 (1), pp. 2708, 30-31 January 2018, Istanbul, TURKEY , İstanbul, Türkiye, (Ocak 2018
Bolacalı, M. (2018) "Effect of Different Lighting Regimes on Carcass Weights in Quail", International Health Sciences Conference 2018 (IHSC 2018), ISBN: 9786058197145, pp. 757, 14-17 November 2018, Diyarbakir, TURKEY , Diyarbakır, Türkiye, (Aralık 2018
Bolacalı, M., Küçük, M. (2018) "Effect of Non-Genetic Factors on Milk Yields Traits in Saanen Goats", 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018), pp. 187, 02-05 April 2018, Izmir, TURKEY , İzmir, Türkiye, (Nisan 2018 
Bolacalı, M. (2018) "Effect of Stock Density and Sex on Carcass Parameters in Japanese Quail", 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018), pp. 186, 02-05 April 2018, Izmir, TURKEY , İzmir, Türkiye, (Nisan 2018
Tufan, T., Arslan, C., Bolacalı, M., İrak, K. (2018) "Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Polen İlavesinin Besi Performansı ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi", II. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, pp. 140-143, 01-04 Kasım 2018, Antalya, TÜRKİYE , Antalya, Türkiye, (Kasım 2018
Bolacalı, M. (2017) "Effect of Sex and The Usage of Yeast Autolysate (Saccharomyces Cerevisiae) in The Diets on Performance in Japanese Quails", 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics (Icavst), pp. 18, 25-29 August 2017, Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVINA , Sarajevo, Bosna Hersek, (Şubat 2017
Çelik, Ö.Y., İrak, K., Akgül, G., Bolacalı, M. (2017) "Some Hematological and Biochemical Findings in Boer X Hair Cross Breed Goats in Siirt in Turkey", 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, ISBN: 9786058357549, pp. 416, 03-05 May 2017, Budapest, HUNGARY , Budapeşte, Macaristan, (Mayıs 2017
Bolacalı, M., Küçük, M. (2017) "Buzağı Kayıplarında İşletme Hatalarının Rolü", Buzağı Hastalıkları Sempozyumu, pp. 18-21, 26-29 Nisan 2017, Van, TÜRKİYE , Van, Türkiye, (Nisan 2017 
Bolacalı, M., Öztürk, Y., Yılmaz, O., Küçük, M., Karslı, M.A. (2016) "Various Body Measurements of Hair, Boer x Hair F1 Crossbred Kids and Effects of Some Environmental Factors on These Traits", ICANMB 2016: 18th International Conference on Animal Nutrition, Mating and Breeding, ISSN: 210-3778, 18 (7), pp. 2183, 21-22 July 2016, Istanbul, TURKEY , İstanbul, Türkiye, (Temmuz 2016
Bolacalı, M., Öztürk, Y. (2016) "Effect of Non-Genetic Factors on Reproductive Traits of Simmental Cows Reared Subtropical Climate Condition", 3rd International VetIstanbul Group Congress 2016, ISBN: 9789958599620, pp. 47, 17-20 May 2016, Serajova, BOSNIA AND HERZEGOVINA , Serajova, Bosna Hersek, (Mayıs 2016
Öztürk, Y., Bolacalı, M. (2016) "Effect of Non-Genetic Factors on 305-Days Milk Yield in Simmental Cows Reared in Subtropical Climate Condition", VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, ISBN: 9789997663276, pp. 2446-2449, 06-09 October 2016, Jahorina, BOSNIA AND HERZEGOVINA , Jahorina, Bosna Hersek, (Kasım 2016
Bolacalı, M., Öztürk, Y., Yılmaz, O., Küçük, M., Karslı, M.A. (2016) "Aşım Sezonunda Senkronizasyondan Sonra Tabii veya Suni Tohumlama Uygulanarak Yarı-Entansif Koşullarda Yetiştirilen Saf Kıl Keçisi ve Boer x Kıl (F1) Melezi Keçilerde Döl Verim Özellikleri", VI. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, pp. 33, 01-04 Haziran 2016, Nevşehir, TÜRKİYE , Nevşehir, Türkiye, (Mayıs 2016
Mersin, S., Çelik, Ö.Y., Bolacalı, M., Şındak, N., Aslan, B. (2015) "Research Related to the use of the Rapid Test Method for Early Diagnosis of Pregnancy in Cattle as an Alternative to the Ultrasound Technique", 32nd World Veterinary Congress, pp. 234, 13-17 September 2015, Istanbul, TURKEY , İstanbul, Türkiye, (Eylül 2015
Bolacalı, M., Aslan, L., Uzun, Y. (2015) "Kınalı Kekliklerin (A. chukar) Bazı Verim Özelliklerinin Araştırılması", I. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, pp. 86, 27-30 Mayıs 2015, Van, TÜRKİYE , Van, Türkiye, (Mayıs 2015
Bolacalı, M., Küçük, M. (2010) "Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Keçilerinin Döl ve Süt Verimi Özellikleri", 3. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, pp. 34-35, 15-17 Temmuz 2010, Afyonkarahisar, TÜRKİYE , Afyonkarahisar, Türkiye, (Temmuz 2010
Bolacalı, M., Karakuş, K., Küçük, M., Eyduran, E. (2009) "Cinsiyet, Irk ve Interaksiyonlarının Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri", 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, pp. 142, 24-26 Haziran 2009, Erzurum, TÜRKİYE , Erzurum, Türkiye, (Haziran 2009
Bolacalı, M., Küçük, M. (2004) "Renkli Tiftik Keçisi ve Ankara Tiftik Keçisi x Renkli Tiftik Keçisi (F1) Melezi Oğlaklarında Besi Performansı ve Karkas Özellikleri", I. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, pp. 28, 30 Eylül - 02 Ekim 2004, Elazığ, TÜRKİYE , Elazığ, Türkiye, (Eylül 2004
Kayıt Yok
Bolacalı, E.T., Bolacalı, M. (2023) "Z Kuşağı Üniversite Öğrencilerinin Çocuk Hakları ve Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi", Kitap: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - 2, Ankara/Türkiye : Gece Kitabevi  
Bolacalı, E.T., Bolacalı, M. (2023) "Z Kuşağı Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumların İncelenmesi", Kitap: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - 2, Ankara/Türkiye : Gece Kitabevi  
Bolacalı, M., Özcan, C., Küçük, M. (2022) "The Buffalo in The World and Türkiye From 1961 to 2020", Kitap: Research & Reviews in Health Sciences, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı Yayınevi  
İrak, K., Çelik, Ö.Y., Bolacalı, M. (2022) "Arsenik Nefrotoksisitesi", Kitap: Biyosağlıkta Güncel Yaklaşımlar II, Ankara/Türkiye : Iksad Publications  
Bolacalı, M., Küçük, M. (2022) "Sağlık Bilimlerinde En Küçük Kareler Metodu İle İnteraksiyonun Kullanım Olanakları", Kitap: Biyosağlıkta Güncel Yaklaşımlar II, Ankara/Türkiye : Iksad Publications  
Bolacalı, M., İrak, K., Çelik, Ö.Y. (2022) "Yaban Keçisinin Yerli Irklar ile Genetik Yakınlığı, Bazı Özellikleri ve Hastalıkları", Kitap: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - III, Ankara : Gece Kitaplığı Yayınevi  
Bolacalı, M., İrak, K. (2022) "Yaban Hayvanlarının İnsanlar Tarafından Beslenmesi ve Antropojenik Kirliliğin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi", Kitap: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - III, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı Yayınevi  
İrak, K., Bolacalı, M. (2022) "Adiposit Yağ Asidi Bağlayıcı Protein (Fabp4)- Adenozin Kinaz (Adk) -Nükleozit Difosfat Kinaz (Ndpk) Kompleksi: Fabkin Hormonu", Kitap: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - III, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı Yayınevi  
Bolacalı, M. (2021) "Ülkemiz Tavukçuluğun Dünyadaki Konumu", Kitap: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - VI, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı Yayınevi  
Bolacalı, M. (2021) "Keçicilik Sektörüne Retrospektif Bir Bakış", Kitap: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - II, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı Yayınevi  
Bolacalı, M. (2020) "Global ve Ulusal Sığırcılığa Güncel Bakış", Kitap: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II - Cilt: 1, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı Yayınevi  
Bolacalı, M. (2020) "Koyunculukta Rakamlar Konuşuyor", Kitap: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II - Cilt: 3, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı Yayınevi  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Health and Life With Different Aspects, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) Animal and Veterinary Sciences(AVS), 2018, Konuk Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) South African Journal of Animal Science, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Fertility and Milk Production Characteristics of Saanen Goats Raised in Muş Region
Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University
6 3 0 5 5 0 0 0 19
2
Effect of Dietary Yeast Autolysate on Performance, Slaughter, and Carcass Characteristics, As Well As Blood Parameters, in Quail of Both Genders
South African Journal of Animal Science
12 0 0 2 0 3 0 0 17
3
Effects of Lactation Stage, Age Birth Type and Body Weight on Chemical Composition of Red Karaman Sheep Milk
Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University
9 1 0 6 1 0 0 0 17
4
Effect of Genotype and Non-Genetic Factors on Growth Traits and Survival Rates in Turkish Indigenous Hair Goats and Their First Cross with Boer Bucks
Indian Journal of Animal Research
7 1 0 4 0 1 0 0 13
5
Effects of Dietary Addition of Synbiotic on The Performance, Carcass Traits, and Serum Parameters of Japanese Quails
Revista Brasileira de Zootecnia - Brazilian Journal of Animal Science
6 3 0 2 0 0 0 0 11
6
Investigation of Survival Rate Growth Performance and Some Body Measurements of Saanen X Hair Goat F1 Crossbred and Pure Hair Goat Kids Raised in Semi Intensive Conditions
Bulgarian Journal of Agricultural Science
0 0 0 5 3 0 0 0 8
7
Effect of Non-Genetic Factors on Milk Yields Traits in Simmental Cows Raised Subtropical Climate Condition
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia - Brazilian Journal of Veterinary and Animal Science
2 0 0 4 0 0 0 0 6
8
Various Body Measurements of Saanen Kids
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
0 0 0 4 2 0 0 0 6
9
Effect of Non-Genetic Factors on Reproductive Traits in Simmental Cows Reared in Subtropical Climate Condition
Journal of Animal and Plant Sciences
4 1 0 0 0 0 0 0 5
10
Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
0 0 0 1 2 2 0 0 5
11
Effect of Management System and Dietary Yeast Autolysate on The Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Partridges (Alectoris chukar)
South African Journal of Animal Science
3 0 0 1 0 0 0 0 4
12
A Serologic Survey of Dirofilariasis, Leishmaniasis, Ehrlichiosis, and Anaplasmosis in Dogs in Siirt Province
Fırat University Veterinary Journal of Health Sciences
0 0 0 2 0 2 0 0 4
13
Norduz Koyunlarında Mevsim Dışı Koç Katımının Döl Verimine ve Kuzularda Yaşama Gücüne Etkisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
0 0 0 3 0 1 0 0 4
14
A Serologic Survey on Canine Leishmaniasis in Kocaeli, Sakarya,Mersin and Elazığ Provinces of Turkey
Israel Journal of Veterinary Medicine
3 0 0 0 0 0 0 0 3
15
Dynamics of Oxidants, Antioxidants and Hormones During Different Phases of Pregnancy in Hairy Goats
Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University
3 0 0 0 0 0 0 0 3
16
Effects of Gender and Dietary Date Palm Extract on Performance, Carcass Traits, and Antioxidant Status of Japanese Quail
South African Journal of Animal Science
1 0 0 0 1 0 0 0 2
17
Investigation of Some Morphological Traits of Boer x Hair F1 Crossbred and Pure Hair Goat Kids Raised in Semi-Intensive Conditions
International Journal of Morphology
0 0 0 2 0 0 0 0 2
18
Oxidant/Antioxidant Status and Certain Trace Elements Relationship in Hair Goats Naturally Infected by Neospora caninum
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society
0 0 0 0 0 1 0 0 1
19
Determination of The Ideal Growth Curve of Angora x Coloured Mohair Goat Cross and Coloured Mohair Goat Kids
The Indian Veterinary Journal
0 0 0 1 0 0 0 0 1
20
Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II - Cilt: 1
0 0 0 0 0 1 0 0 1
21
Effect of Non-Genetic Factors on The Reproductive Performance and Milk Yield Characteristics of Hair Goats
Kocatepe Veterinary Journal
0 0 0 1 0 0 0 0 1
22
Effect of Immunocastration Vaccine Administration At Different Doses on Performance of Feedlot Holstein Bulls
Kocatepe Veterinary Journal
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2018) "Siirt Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü" SİİRT ÜNİVERSİTESİ
(2018) "Best Presentation Award" World Acad of Sci Tech Ltd
(2018) "ULAKBIM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı" TÜBİTAK
(2018) "ULAKBIM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı" TÜBİTAK
(2018) "ULAKBIM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı" TÜBİTAK
(2012) "ULAKBIM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı" TÜBİTAK
(2012) "ULAKBIM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı" TÜBİTAK
(2012) "ULAKBIM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı" TÜBİTAK
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mürsel Küçük
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2004 - 2022 23
Kıvanç İrak
Siirt Üniversitesi
2017 - 2023 14
Yahya Öztürk
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2016 - 2019 10
Özgür Yaşar Çelik
Siirt Üniversitesi
2015 - 2023 9
Orhan Yılmaz
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2006 - 2019 8
Tuncay Tufan
Siirt Üniversitesi
2017 - 2023 7
Mehmet Akif Karslı
Kırıkkale Üniversitesi
2016 - 2019 5
Burçak Aslan Çelik
Siirt Üniversitesi
2015 - 2022 4
Ecevit Eyduran
Iğdır Üniversitesi
2008 - 2009 4
Kadir Karakuş
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2008 - 2009 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2023 2
Bahattin Çak
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2011 - 2013 2
Cavit Arslan
Selçuk Üniversitesi
2018 - 2023 2
Cahit Özcan
Siirt Üniversitesi
2022 - 2023 2
Loğman Aslan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2015 - 2018 2
Sema Gürgöze
Dicle Üniversitesi
2022 - 2023 2
Esra Yavuz
-
2022 - 2023 2
Taner Özdemir
-
2008 - 2009 2
Yasin Ergiden
-
2022 - 2023 2
Nihat Mert
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2019 1
Handan Mert
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2019 1
Funda Eşki
Çukurova Üniversitesi
2021 1
Tülin Güven Gökmen
Çukurova Üniversitesi
2018 1
Seyrani Mersin
Siirt Üniversitesi
2015 1
Gülşah Akgül
Siirt Üniversitesi
2017 1
Yusuf Uzun
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2015 1
Sami Şimşek
Fırat Üniversitesi
2018 1
Nebi Çetin
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2021 1
Özlem Biçici
Siirt Üniversitesi
2020 1
Tekin Şahin
Bingöl Üniversitesi
2020 1
Vedat Baldaz
Siirt Üniversitesi
2020 1
Yasin Sarıkaya
Ardahan Üniversitesi
2018 1
Mehmet Irmak
-
2023 1
İbrahim Balkaya
Atatürk Üniversitesi
2018 1
Armağan Erdem Ütük
Çukurova Üniversitesi
2018 1
Oktay Kaplan
-
2023 1
Leyla Mis
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2021 1
Nihat Şındak
Harran Üniversitesi
2015 1
I. Bolat
Atatürk Üniversitesi (Turkey)
2024 1
K. İrak
Siirt Üniversitesi (Turkey)
2024 1
M. Bolacalı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Turkey)
2024 1
ÖY Çelik
Siirt Üniversitesi (Turkey)
2024 1
S. Özcan
Siirt Üniversitesi (Turkey)
2024 1
S. Yıldırım
Atatürk Üniversitesi (Turkey)
2024 1
T. Tufan
Siirt Üniversitesi (Turkey)
2024 1
David M De Avila
-
2008 1
Hasan Ülker
-
2008 1
Hüseyin Denk
-
2006 1
Jerry J Reeves
-
2008 1
Zahid Naseer
-
2021 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 55906
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 39410
YÖKSİS Bilim Alanı Biyoistatistik 231
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 7 27 257 220 100 100 180 222 140 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 935 . 878 . 685 . 712 . 821 . 820 . 848 . 717 . 700 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 935 . 878 . 685 . 712 . 821 . 820 . 848 . 717 . 700 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 116 . 100 . 59 . 56 . 90 . 73 . 79 . 66 . 79 . -
Toplam Yayın 2 5 7 11 8 3 4 6 3 0
Toplam Makale 0 0 5 5 2 1 2 2 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0
Toplam Bildiri 2 5 2 6 6 0 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 5 3 0 0 2 2 2 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0
Bildiri (Uluslararası) 1 4 1 6 6 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri