img

Doç. Dr. Meltem BAYRAKTAR

  • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  • Genetik ve Biyomühendislik
  • Genetik ve Biyomühendislik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
67
Atıf
221
h-index
10
Proje
20
WoS
Yayın
14
Atıf
186
h-index
8
Scopus
Yayın
9
Atıf
170
h-index
7
Google Scholor
Yayın
24
Atıf
295
h-index
8
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Post Doktora, İngiltere, John Innes Centre, , 2022, 2023
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji (Dr), 2007, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji (Yl) (Tezli), 2000, 2004
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1996, 2000
Araştırma Alanları
Bitkisel Biyoteknoloji
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Post Doktora, İngiltere, John Innes Centre, , 2022, 2023
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji (Dr), 2007, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji (Yl) (Tezli), 2000, 2004
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1996, 2000
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 80, 2020 Yükse, 2020
Almanca, ÜDS, 72, 2006
Araştırma, TÜBİTAK–2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, İngiltere - John Innes Centre, 01-08-2022, 01-08-2023
Çalışma, Belçika’ya teknik çalışma ziyareti, Ghent University Orchideeën Coupé - Ghent Uluslararası Orkide Sergisi - Nivelles Brüksel Botanik Bah, Belçika, 25-05-2014, 31-05-2014
Çalışma, Hollanda’ya teknik çalışma ziyareti, Wageningen Üniversitesi “Plant Breeding” Bölümü - Wageningen Bilancia Horticulture Projects BV - Wes, Hollanda, 01-07-2012, 07-07-2012
Kurs, In Vitro Koşullarda Hastalıksız Bitki Materyali Üretimi, Ege Üniversitesi, Türkiye, 21-02-2011, 22-02-2011
Çalışma, İtalya’ya teknik çalışma ziyareti, Battistini Vivai SOC. AGRICOLA SOCIETÀ SEMPLICE Centro Attività Vivaistiche (CAV) Consiglio per la R, İtalya, 10-07-2011, 15-07-2011
Kongre Düzenleme, V. Uluslararası Biyomühendislik Kongresi, Ege Üniversitesi, Türkiye, 16-06-2010, 20-06-2010
Kongre Düzenleme, IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi, Ege Üniversitesi, Türkiye, 15-10-2008, 18-10-2008
Kurs, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Batı Dilleri Eğitim Kurumu Özel Yabancı Dil Kursu, İzmir, Türkiye, 10-01-2008, 01-06-2010
Kurs, Almanca Kursu, Volkshochschule, Almanya, 01-08-2004, 01-06-2006
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Tarımsal Biyoteknoloji Bitkisel Biyoteknoloji
2013-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Türkiye
2013-2013, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Türkiye
2012-2013, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji (Dr), Türkiye
2010-2012, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Türkiye
2018-, Anabilim Dalı Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2018-, Bölüm Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2020-2021, Nükleik Asitler ve Biyomühendislik, Yüksek Lisans
2019-2020, Bitki Doku Kültürleri ile Ticari Çaplı Bitkisel Üretim, Yüksek Lisans
2019-2020, Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürlerinde Kullanılan Biyoreaktör Tipleri, Yüksek Lisans
2019-2020, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2018-2019, Bitki Doku Kültürleri ile Ticari Üretim, Yüksek Lisans
2017-2018, Transgenik Bitkiler, Yüksek Lisans
2017-2018, Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürlerinde Son Gelişmeler, Yüksek Lisans
2015-2016, Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürlerinde Kullanılan Biyoreaktör Tipleri, Yüksek Lisans
2015-2016, Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürlerinde Son Gelişmeler, Yüksek Lisans
2015-2016, Botanik, Lisans
Kayıt Yok
Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2023
Factors Affected the Production of Steviol Glycosides in In Vitro Cultures of Stevia rebaudiana (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Contributions of Plant Tissue Culture to Plant Science (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Tür İçi ve Türler Arası Pamuk (Gossypium spp.) Melezlerinde Haploit Bitki Eldesi İçin Anter Kültürü Olanaklarının Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2017
Selluka-İzmir Sarmaşığı (Vigna caracalla L. Verdc.) Bitkisinin In Vitro Klonal Mikroçoğaltımı. (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2017-2018
1) Somatic embryogenesis and plant regeneration in Gossypium hirsutum L. cv. Nazilli-143 2) The impact of leaf anatomy on drought tolerance and yield of cotton cultivars (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Şeker otu (Stevia rebaudiana Bertoni) bitkisinde sera koşullarında çeşitli besin elementi uygulamalarının bitki büyümesi ve sekonder metabolit içeriği üzerine etkilerinin araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
In Vitro Seleksiyon Aracılığı ile Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Kalluslarının Verticillium Solgunluk Etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)’ne Ait Kültür Filtratına Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2020
Nergis (Narcissus tazetta subsp. tazetta) Bitkisinde In Vitro Soğan Üretimi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
mikropagation of centennial (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
Stevia rebaudiana Bertoni'de in vitro koşullarda farklı elisitör uygulamalarının stevioside ve rebaudioside A üretimi üzerine etkilerinin araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2016
Şeker otu (Stevia rebaudiana Bertoni) bitkisinde in vitro koşullarda besin ortamı modifikasyonlarının stevioside ve rebaudioside A üretimi üzerine etkilerinin araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2016
Bazı Orkide Türlerinin In Vitro Koşullarda Üretimleri ve Çiçeklenmelerinin Ticari Çapta Gerçekleştirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2013-2015
Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Anterlerinden In vitro Koşullarda Haploid Bitki Elde Edilmesine Yönelik Embriyo ve Organ Rejenerasyonlarının Sağlanması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2013-2015
Pamukta (Gossypium hirsutum L.) In Vitro Kültür Tiplerinin Farklı Eksplant Kaynaklarından Tam Bitki Rejenerasyonlarının Sağlanması Üzerine Etkileri (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2013-2018
Bazı Orkide Türlerinin In Vitro Koşullarda Üretimleri ve Çiçeklenmelerinin Ticari Çapta Gerçekleştirilmesi (Ulusal) Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Projesi: Yardımcı Personel , 2012-2014
Myrobolan B Erik Kök Anacının (Prunus cerasifera L.) Sıvı Kültürlerde Büyük Ölçekte Mikroçoğaltımı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2010-2013
Myrobolan B. Erik Kök Anacının (Prunus cerasifera L.) Sıvı Kültürlerde Büyük Ölçekte Mikroçoğaltımı (Ulusal) Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Projesi: Araştırmacı , 2009-2011
Zeytin Bitkisinde (Olea europaea L.) Meristem ve Nod Kültürleri ile Klonal Çoğaltım Üzerine Araştırmalar (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2009-2013
Stevia rebaudiana’da Doku Kültürü Teknikleri ile In Vitro Koşullarda Rejenerasyon Çalışmaları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2009-2011
Kayıt Yok
Saçu, M., Aktaş, L., Bayraktar, M., Gürel, A. (2023) "Growth and antioxidant defence in hypocotyl-derived calli of two cotton cultivars with contrasting salt tolerance", PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE, 154 (2) pp. 13-309 [SCI Expanded] DOI     
Güngör, H.H., Bayraktar, M., Gürel, A. (2022) "Bitki doku kültürlerinde ince hücre tabaka (TCL) kültür sistemi", Omer Halisdemir Universitesi, 11 (2) pp. 449-460 [TR Dizin] DOI    
Güler, B., Bayraktar, M., Gürel, A. (2021) "Covid-19 ile mücadelede bitkilerin olası rolü", Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10 (2) pp. 866-880 [TR Dizin] Link DOI     
Güngör, H.H., Güler, B., Bayraktar, M., Gürel, A. (2021) "Bitkilerde Programlı Hücre Ölümü", Journal of the Institute of Science and Technology, 11 (3) pp. 1700-1712 [TR Dizin] DOI     
Bayraktar, M., Smedley, Ş.H., Ünal, S., Varol, N., Gürel, A. (2020) "Micropropagation and prevention of hyperhydricity in olive (Olea europaea L.) cultivar ‘Gemlik’", SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY, 128 (0) pp. 264-273 [SCI Expanded] Link DOI      
Güngör, H.H., Güler, B., Bayraktar, M., Gürel, A. (2020) "Vigna caracalla L. Verdc. bitkisinde in vitro klonal mikroçoğaltım", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20 (4) pp. 753-767 [TR Dizin] DOI     
Bahar, F.G., Bayraktar, M., Gürel, A. (2020) "‘Kalender’ Yonca (Medicago sativa L.) Çeşidinin In vitro Çoğaltımı Üzerine Farklı Besin Ortamları, Sitokininler ve Eksplant Tiplerinin Etkisi", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (19) pp. 449-459 [TR Dizin] DOI     
Ekmekçigil, M., Bayraktar, M., Akkuş, Ö., Gürel, A. (2019) "High-frequency protocorm-like bodies and shoot regeneration through a combination of thin cell layer and RITA® temporary immersion bioreactor in Cattleya forbesii Lindl", PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE, 136 (3) pp. 451-464 [SCI] Link DOI      
Bayraktar, M. (2019) "Micropropagation of Stevia rebaudiana Bertoni Using RITA® Bioreactor", HORTSCIENCE, 54 (4) pp. 725-731 [SCI] Link DOI      
Ünal, S., Türkmen, G., Yağmur, B., Bayraktar, M., Gürel, A. (2019) "Improved in vitro propagation and direct acclimatization of Cryptocoryne wendtii in aquarium in the presence of aquarium fish Puntius tetrazona (Bleeker)", INDIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY, 57 (0) pp. 330-337 [SCI Expanded] Link    
Ekmekcigil, M., BAYRAKTAR, M., Akkus, O., Gurel, A. (2019) "High-frequency protocorm-like bodies and shoot regeneration through a combination of thin cell layer and RITA® temporary immersion bioreactor in Cattleya forbesii Lindl.", PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE, 136 (3) pp. 451-464 [SCI] DOI  
Halim, R., Güler, B., Gürel, A., Bayraktar, M. (2018) "In Vitro Callus Induction of Saffron (Crocus Sativus L.)", International Journal of Innovative Science and Research Technology, 3 (11) pp. 696-700   
Bayraktar, M., Naziri, E., Karabey, F., Akgün, İ.H., Bedir, E., Okuyucu, R., Gürel, A. (2018) "Enhancement of stevioside production by using biotechnological approach in in vitro culture of Stevia rebaudiana", International Journal of Secondary Metabolite, 5 (4) pp. 362-374 [TR Dizin] Link DOI     
Smedley, Ş.H., Özbek, N., Ansız, A., Bayraktar, M., Gürel, A. (2018) "The effect of different plant growth regulators on callus induction from hypocotyl explants and plantlet regeneration through somatic embryo in cotton (Gossypium hirsutum L.) genotype Nazilli-143", ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 28 (2) pp. 55-61 [TR Dizin] Link    
Halim, R., Güler, B., Gürel, A., Bayraktar, M. (2018) "In vitro Callus Induction of Saffron (Crocus sativus L.)", International Journal of Innovative Science and Research Technology, 3 (11) pp. 696-700 Link  
Hayta, S., Bayraktar, M., Erel, S.B., Gürel, A. (2017) "Direct plant regeneration from different explants through micropropagation and determination of secondary metabolites in the critically endangered endemic Rhaponticoides mykalea", PLANT BIOSYSTEMS, 151 (1) pp. 20-28 [SCI Expanded] Link DOI      
Gürel, A., Bayraktar, M., Ansız, A., Akyol, B., İlhan, E., Ekmekçigil, M., Ansız, I., Ünal, B., Ünal, S., Acar, A.Ş., Yılan, C. (2016) "PLANT IN VITRO ART", Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik, 18 (52) pp. 56-62 [TR Dizin] Link DOI     
Gürel, A., Bayraktar, M., Akyol, B., İlhan, E., Tanyolaç, M.B., Akdemir, H., Çoban, M., Smedley, Ş.H., Erdal, Ü. (2016) "Journey of naturally colored cottons: from field to final products and their product ranges", Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik, 18 (52) pp. 108-115 [TR Dizin] Link DOI     
Bayraktar, M., Naziri, E., Akgün, İ.H., Karabey, F., İlhan, E., Akyol, B., Bedir, E., Gürel, A. (2016) "Elicitor induced stevioside production, in vitro shoot growth, and biomass accumulation in micropropagated Stevia rebaudiana", PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE, 127 (2) pp. 289-300 [SCI] Link DOI      
Okuyucu, R., Bayraktar, M., Akgün, İ.H., Gürel, A. (2016) "Plant growth regulator effects on in vitro propagation and stevioside production in Stevia rebaudiana Bertoni", HORTSCIENCE, 51 (12) pp. 1573-1580 [SCI] Link DOI      
Bayraktar, M., Hayta, Ş., Parlak, S., Gürel, A. (2015) "Micropropagation of centennial tertiary relict trees of Liquidambar orientalis Miller through meristematic nodules produced by cultures of primordial shoots", TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 29 (4) pp. 999-1009 [SCI] Link DOI      
Bayraktar, M., Okuyucu, R., Akgün, İ.H., Orhanfedakar, S., Kanık, H., Gürel, A. (2015) "Determination of clone lines having a high content of stevioside and rebaudioside A for in vitro commercial production of Stevia rebaudiana", ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (1) pp. 17-30 [TR Dizin] Link     
BAYRAKTAR, M., Fabrizio, E., Perino, M. (2012) "The "extended building energy hub": A new method for the simultaneous optimization of energy demand and energy supply in buildings", HVAC&R RESEARCH, 18 (1) pp. 67-87 [SCI] DOI  
Seker, I., BAYRAKTAR, M., Kul, S. (2006) "Effect of pre-incubation long-term storage and warming on hatchability of Japanese quail eggs (Coturnix coturnix japonica)", ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, 70 (1) pp. 35-40 [SCI]  
Seker, I., Kul, S., BAYRAKTAR, M. (2005) "Effects of storage period and egg weight of Japanese quail eggs on hatching results (short communication)", ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, 48 (5) pp. 518-526 [SCI]  
Bayraktar, M., Kır, P.G., Güler, B., Gürel, A. (2018) "Use of Elicitors to Enhance Plant Secondary Metabolites Production In Vitro Conditions", 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants , (pp. 174), İzmir, Türkiye, (Ekim 2018
Bayraktar, M., Gürel, A. (2018) "In vitro shoot regeneration in olive (Olea europaea L.) cv. Gemlik", 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress (MOLBIOTECH-2018) , (pp. 52), Konya, Türkiye, (Nisan 2018
Bayraktar, M., Gürel, A. (2018) "Gemlik ve Domat Zeytin (Olea Europaea L.) Çeşitlerinin Mikroçoğaltımı için Etkili Bir Sterilizasyon Protokolünün Optimizasyonu", VI. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi , (pp. 43-59), İzmir, Türkiye, (Aralık 2018
Bayraktar, M. (2018) "Patates Y Virüsü’nün Bitki Doku Kültürü Teknikleri ile Eliminasyonu", Patates Y virüsü: Patates yetiştiriciliğinde süregelen problem ve mücadele yönetimi , Niğde, Türkiye, (Mayıs 2018
Kır, P.G., Bayraktar, M., Gürel, A. (2018) "In Vitro Germination Efficiency of Gamma Irradiated Seeds of Cotton (Gossypium Hirsutum L.) Cultivars Carmen and NP-Özbek-100", 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress (MOLBIOTECH-2018) , (pp. 91), Konya, Türkiye, (Nisan 2018
Bayraktar, M., Güler, B., Sezen, M., Gürel, A. (2018) "In Vitro Micropropagation of Medicinal Plants via Bioreactors", 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants , (pp. 159), İzmir, Türkiye, (Ekim 2018 
Güler, B., Bayraktar, M., Güngör, H.H., Gürel, A. (2018) "Green Synthesis of Nanoparticles Using Medicinal Plants and Their Areas of Utilization", 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants , (pp. 158), İzmir, Türkiye, (Ekim 2018
Güler, B., Bayraktar, M., Güngör, H.H., Gürel, A. (2018) "Potential Use of Plant Stem Cell Technology In Cosmetic", 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants , (pp. 157), (Ekim 2018
Bayraktar, M., Güler, B., Saçu, M., Gürel, A. (2018) "Biotransformation in Medicinal Plants", 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants , (pp. 164), İzmir, Türkiye, (Ekim 2018
Güler, B., Bayraktar, M., Gürel, A. (2018) "Recombinant Protein Production in Plant Systems", 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants , (pp. 162), İzmir, Türkiye, (Ekim 2018
Bayraktar, M., Güler, B., Gürel, A. (2018) "Plant Secondary Metabolites Produced By Cell Culture Technologies in Commercial Scale", 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants , (pp. 163), İzmir, Türkiye, (Ekim 2018
Bayraktar, M., Güler, B., Gürel, A. (2018) "Co-culture System for Enhancing of Secondary Metabolite Production in Medicinal Plants", 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants , (pp. 161), İzmir, Türkiye, (Ekim 2018
Bayraktar, M., Kır, P.G., Güler, B., Gürel, A. (2018) "Cryopreservation of Medicinal Aromatic Plants", 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants , (pp. 160), İzmir, Türkiye, (Ekim 2018
Bayraktar, M., Kır, P.G., Gürel, A. (2018) "Biopesticides and Plant Biotechnology", 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants , (pp. 173), İzmir, Türkiye, (Ekim 2018
Güler, B., Saçu, M., Aydın, E., Bayraktar, M., Gürel, A. (2017) "Hyperhydricity and Reactive Oxygen Species (ROS)", 13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function (POG-2017) , (pp. 61), Kuşadası/Aydın, Türkiye, (Eylül 2017
Kır, P.G., Bayraktar, M., Gürel, A. (2017) "In Vitro Selection for Stress Tolerant Plants and Reactive Oxygen Species (ROS)", 13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function (POG-2017) , (pp. 65), Kuşadası/Aydın, Türkiye, (Eylül 2017
Bayraktar, M., Güler, B., Kır, P.G., Gürel, A. (2017) "Browning Problem in Plant Tissue Culture and Solutions", 13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function (POG-2017) , (pp. 66), Kuşadası/Aydın, Türkiye, (Eylül 2017
Güler, B., Aydın, E., Saçu, M., Bayraktar, M., Gürel, A. (2017) "Agrobacterium rhizogenes and ROS Interaction In Vitro Hairy Roots", 13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function (POG-2017) , (pp. 62-63), Kuşadası/Aydın, Türkiye, (Eylül 2017
Bayraktar, M. (2017) "Factors Affected the Production of Steviol Glycosides in In Vitro Cultures of Stevia rebaudiana", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) , (pp. 690), Kapadokya/Nevşehir, Türkiye, (Mayıs 2017
Bayraktar, M. (2017) "Contributions of Plant Tissue Culture to Plant Science", Global Conference on Plant Science and Molecular Biology (GPMB 2017) , (pp. 37), Valencia, İspanya, (Eylül 2017
Bayraktar, M., Okuyucu, R., Akgün, İ.H., Fedakar, S.O., Kanık, H., Gürel, A. (2017) "In vitro commercial micropropagation of Stevia rebaudiana (Bertoni)", International Conference on Technology, Engineering and Science (ICONTES-2017) , (pp. 13), Antalya, Türkiye, (Ekim 2017
Smedley, S.H., Ozbek, N., Ansız, A., Bayraktar, M., Gürel, A. (2016) "Somatic Embryogenesis and Plant Regeneration in Gossypium hirsutum L cv Nazilli 143", World Cotton Research Conference-6 (WCRC-6) , (pp. 124), Goiânia - Goiás, Brezilya, (Mayıs 2016
Akyol, B., Bayraktar, M., Çoban, M., Gürel, A. (2016) "Callus Induction from In Vitro Anther Cultures of Two Different Cotton Gossypium hirsutum L cultivars", World Cotton Research Conference-6 (WCRC-6) , (pp. 128), Goiás, Brazil, Brezilya, (Mayıs 2016
Gürel, A., Akdemir, H., Bayraktar, M. (2016) "The History of Two Naturally Colored Cotton Varieties Emirel and Akdemir", World Cotton Research Conference-6 (WCRC-6) , (pp. 129), Goiânia - Goiás, Brezilya, (Mayıs 2016
Erdal, Ü., Bayraktar, M., Gürel, A. (2016) "Importance of Organic Cotton For Turkey", World Cotton Research Conference-6 (WCRC-6) , (pp. 139), Goiânia - Goiás, Brezilya, (Mayıs 2016 
Aktaş, L.Y., Yağmur, B., Bayraktar, M., Gürel, A. (2016) "The Impact of Leaf Anatomy on Drought Tolerance and Yield of Cotton Cultivars", World Cotton Research Conference-6 (WCRC-6) , (pp. 146), Goiânia - Goiás, Brezilya, (Mayıs 2016
Gürel, A., Bayraktar, M., Ansız, A., Akyol, B., Ilhan, E., Ekmekcıgıl, M., Ansız, I., Unal, B., Unal, S., Acar, A.S., Tabakçıoğlu, K. (2015) "Plant In Vitro Art", VIIth International Bioengineering Congress (BEC 2015-Biodesign Solutions of Nature for Societal Challenges) , (pp. 71), Izmır, Türkiye, (Kasım 2015
Erme, Y., Smedley, S.H., Bayraktar, M., Gürel, A. (2015) "Organ Regenerations in Different Rosemary Rosmarinus officinalis L.) Genotypes Under In Vitro Conditions", VIIth International Bioengineering Congress (BEC 2015-Biodesign Solutions of Nature for Societal Challenges) , (pp. 133), Izmır, Türkiye, (Kasım 2015
Gürel, A., Bayraktar, M., Akyol, B., İlhan, E., Tanyolaç, M.B., Akdemir, H., Çoban, M., Smedley, S.H., Erdal, Ü., Güleşen, O. (2015) "Journey of Naturally Colored Cottons From Field to Final Products and Their Product Ranges", VIIth International Bioengineering Congress (BEC 2015-Biodesign Solutions of Nature for Societal Challenges) , (pp. 72), Izmır, Türkiye, (Kasım 2015
Telli, O., Bayraktar, M., Smedley, S.H., Gürel, A. (2015) "In Vitro Synthetic Seed Production of Gentiana cruciata L.", VIIth International Bioengineering Congress (BEC 2015-Biodesign Solutions of Nature for Societal Challenges) , (pp. 132), Izmır, Türkiye, (Kasım 2015
Tımocın, K., Smedley, S.H., Bayraktar, M., Gürel, A., Yanar, M. (2015) "Phytochemical Screening of Juniperus Oxycedrus subsp. oxycedrus Callus Cultures", VIIth International Bioengineering Congress (BEC 2015-Biodesign Solutions of Nature for Societal Challenges) , (pp. 131), Izmır, Türkiye, (Kasım 2015
Aktas, Y.E., Cakan, S., Akyol, B., Bayraktar, M., Gürel, A. (2015) "Optimisation of Sterilization Protocol for In Vitro Regenerations in Duckweed (Lemna Minor L.)", VIIth International Bioengineering Congress (BEC 2015-Biodesign Solutions of Nature for Societal Challenges) , (pp. 129), Izmır, Türkiye, (Kasım 2015
Bayraktar, M., Gürel, A. (2013) "Efficient and Rapid Propagation of Stevia rebaudiana Bertoni In vitro Conditions", WORKSHOP ON PLANT PRODUCTS CHEMISTRY INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEDICINAL-AROMATIC PLANTS , (pp. 70), İzmir, Türkiye, (Haziran 2013
Bayraktar, M., Gürel, A. (2013) "Plant Secondary Metabolite Production via Co culture Systems and Their Bioreactor Applications", VI. INTERNATIONAL BIOENGINEERING CONGRESS ”HUMAN WELFARE” , (pp. 65), Kuşadası, Türkiye, (Kasım 2013
Fedakar, S.O., Bayraktar, M., Gürel, A. (2012) "Bioreactor Systems For Large Scale Micropropagation For Fruit Tree Rootstocks", 15th European Congress on Biotechnology , (pp. 188), İstanbul, Türkmenistan, (Eylül 2012   
Bayraktar, M., Smedley, Ş.H., Gürel, A. (2009) "Patates Bitkisinde (Solanum tuberosum L.) Hastalıktan Ari Virüssüz Mikro Yumru Üretimi", ÖZGÜN ÇÖZÜMLER PROJE PAZARI VE YARIŞMASI , (pp. 20-21), İzmir, Türkiye, (Aralık 2009
Bayraktar, M., Emiroğlu, Ü. (2007) "Üç patates (Solanum tuberosum L.) genotipinde boğumlu çelik ve yatırılmış sürgünlerde mikro yumru oluşumu üzerine araştırmalar", XV. ULUSAL BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ , (pp. 16), Antalya, Türkiye, (Ekim 2007 
Gürel, A., Bayraktar, M., Smedley, Ş.H., Varol, N. (2007) "Meristem Kültürü Yoluyla Hastalıktan Ari Virüssüz Zeytin (Olea europaea L.) Materyalinin Elde Edilmesi", “INNO-VENTURE 2007” PROJE PAZARI (EBİLTEM) , (pp. 36), İzmir, Türkiye, (Aralık 2007
Gürel, A., Hayta, Ş., Nartop, P., Bayraktar, M., Fedakar, S.O. (2013) "Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürü Uygulamaları", İzmir/Türkiye : EGE ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ  
Bayraktar, M., Kır, P.G., Gürel, A. (2023) "Bitkilerde In Vitro Seleksiyon", Kitap: Bitki Doku Kültürü Teknolojisi, Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.  
Bayraktar, M., Gürel, A. (2023) "Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı için Temel Tasarım ve Gereksinimler", Kitap: Bitki Doku Kültürü Teknolojisi, Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.  
Ekmekçigil, M., Bayraktar, M., Akkuş, Ö., Gürel, A. (2019) "Correction to: High-frequency protocorm-like bodies and shoot regeneration through a combination of thin cell layer and RITA® temporary immersion bioreactor in Cattleya forbesii Lindl. (Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), (2019), 136, 3, (451-464), 10.1007/s11240-018-1526-2)", :  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Scientia Horticulturae, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) SCIENTIA HORTICULTURAE, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) HORTSCIENCE, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Research Journal of Biotechnology, 2016
Üye, International Association for Plant Biotechnology, 2009-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Elicitor induced stevioside production, in vitro shoot growth, and biomass accumulation in micropropagated Stevia rebaudiana
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE
61 3 0 2 0 2 0 0 68
2
Effects of storage period and egg weight of Japanese quail eggs on hatching results (short communication)
ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING
19 2 0 0 0 0 0 0 21
3
The "extended building energy hub": A new method for the simultaneous optimization of energy demand and energy supply in buildings
HVAC&R RESEARCH
13 5 0 0 0 0 0 0 18
4
High-frequency protocorm-like bodies and shoot regeneration through a combination of thin cell layer and RITA® temporary immersion bioreactor in Cattleya forbesii Lindl.
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE
17 1 0 0 0 0 0 0 18
5
High-frequency protocorm-like bodies and shoot regeneration through a combination of thin cell layer and RITA® temporary immersion bioreactor in Cattleya forbesii Lindl
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE
16 1 0 0 0 0 0 0 17
6
Plant growth regulator effects on in vitro propagation and stevioside production in Stevia rebaudiana Bertoni
HORTSCIENCE
15 1 0 0 0 0 0 0 16
7
Micropropagation of Stevia rebaudiana Bertoni Using RITA® Bioreactor
HORTSCIENCE
12 2 0 0 0 0 0 0 14
8
Enhancement of stevioside production by using biotechnological approach in in vitro culture of Stevia rebaudiana
International Journal of Secondary Metabolite
13 0 0 0 1 0 0 0 14
9
Micropropagation of centennial tertiary relict trees of Liquidambar orientalis Miller through meristematic nodules produced by cultures of primordial shoots
TREES-STRUCTURE AND FUNCTION
11 0 0 0 2 0 0 0 13
10
Micropropagation and prevention of hyperhydricity in olive (Olea europaea L.) cultivar ‘Gemlik’
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY
9 2 0 0 0 0 0 0 11
11
Direct plant regeneration from different explants through micropropagation and determination of secondary metabolites in the critically endangered endemic Rhaponticoides mykalea
PLANT BIOSYSTEMS
6 0 0 0 0 1 0 0 7
12
Improved in vitro propagation and direct acclimatization of Cryptocoryne wendtii in aquarium in the presence of aquarium fish Puntius tetrazona (Bleeker)
INDIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY
2 0 0 0 0 0 0 0 2
13
The effect of different plant growth regulators on callus induction from hypocotyl explants and plantlet regeneration through somatic embryo in cotton (Gossypium hirsutum L.) genotype Nazilli-143
ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi
1 0 0 0 0 0 0 0 1
14
Effect of pre-incubation long-term storage and warming on hatchability of Japanese quail eggs (Coturnix coturnix japonica)
ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE
1 0 0 0 0 0 0 0 1
(2019) "UBYT Yayın Teşvik Programı" TÜBİTAK
(2017) "UBYT Yayın Teşvik Programı" TÜBİTAK
(2015) "VII. International Bioengineering Congress (BEC 2015) Poster birincilik ödülü" EGE ÜNİVERSİTESİ
(2015) "UBYT Yayın Teşvik Programı" TÜBİTAK
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Aynur Gürel
Ege Üniversitesi
2007 - 2023 57
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2015 - 2021 23
Pervin Güntürkün Kır
-
2017 - 2023 7
İsmail Hakkı Akgün
Ege Üniversitesi
2015 - 2018 5
Halide Hande Güngör
-
2018 - 2022 5
Sadıye Hayta Smedley
-
2015 - 2016 5
Şadiye Hayta Smedley
-
2007 - 2020 5
Ahi Evran Üniversitesi
2015 - 2016 4
Rana Okuyucu
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
2015 - 2018 4
Melis Saçu
-
2017 - 2023 4
Münire Ekmekçigil
Ege Üniversitesi (Turkey)
2016 - 2019 3
Hüseyin Akdemir
-
2015 - 2016 3
Mehmet Çoban
-
2015 - 2016 3
Serpil Orhan Fedakar
-
2012 - 2017 3
Sündüs Ünal
-
2016 - 2020 3
Ülfet Erdal
-
2015 - 2016 3
Erdal Bedir
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
2016 - 2018 2
Muhammed Bahattin Tanyolaç
Ege Üniversitesi
2015 - 2016 2
Bülent Yağmur
Ege Üniversitesi
2016 - 2019 2
Arıf Ansız
-
2015 - 2016 2
Arif Ansız
-
2016 - 2018 2
Elmira Naziri
-
2016 - 2018 2
Ezgi Aydın
-
2017 2
Fatih Karabey
-
2016 - 2018 2
Hilal Kanık
-
2015 - 2017 2
I Seker
-
005 - 2006 2
Irmak Ansız
-
2015 - 2016 2
Nuran Varol
-
2007 - 2020 2
Raihana Halim
-
2018 2
S Kul
-
005 - 2006 2
Şadiye Hayta
-
2013 - 2015 2
Kıymet Tabakçıoğlu
-
2015 1
Özge Akkuş
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2019 1
Pınar Nartop
Namık Kemal Üniversitesi
2013 1
Mahmut Yanar
-
2015 1
Gürel Türkmen
Ege Üniversitesi
2019 1
Lale Aktaş
-
2023 1
Aynur Gürel
Ege University Faculty of Engineering (Turkey)
2019 1
Meltem Bayraktar
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Turkey)
2019 1
Özge Akkuş
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Turkey)
2019 1
Alpaslan Sevket Acar
-
2015 1
Alpaslan Şevket Acar
-
2016 1
Aynur Gurel
-
2019 1
Begum Akyol
-
2015 1
Berk Unal
-
2015 1
Berk Ünal
-
2016 1
Canan Yılan
-
2016 1
Enrico Fabrizio
-
2012 1
Esra Ilhan
-
2015 1
Fatma Gökşin Bahar
-
2020 1
Kaan Tımocın
-
2015 1
Lale Yıldız Aktaş
-
2016 1
Marco Perino
-
2012 1
Merve Sezen
-
2018 1
Munıre Ekmekcıgıl
-
2015 1
Munire Ekmekcigil
-
2019 1
Nedım Ozbek
-
2016 1
Nedim Özbek
-
2018 1
Oğuzhan Güleşen
-
2015 1
Osman Telli
-
2015 1
Ozge Akkus
-
2019 1
Sadiye Hayta
-
2017 1
Salih Parlak
-
2015 1
Serdar Cakan
-
2015 1
Serpil Orhanfedakar
-
2015 1
Sundus Unal
-
2015 1
Sura Baykan Erel
-
2017 1
Ülkü Emiroğlu
-
2007 1
Yunus Emre Aktas
-
2015 1
Yunus Erme
-
2015 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50853
YÖKSİS Temel Alan Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı 5150
YÖKSİS Bilim Alanı Tarımsal Biyoteknoloji 130
Anahtar Kelimeler Bitkisel Biyoteknoloji
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 95 155 85 120 150 80 8 4 90 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 573 . 506 . 627 . 552 . 511 . 533 . 664 . 682 . 561 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 268 . 219 . 318 . 261 . 218 . 247 . 342 . 380 . 251 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 20 . 22 . 36 . 19 . 19 . 35 . 54 . 63 . 45 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 18 . 17 . 29 . 16 . 17 . 30 . 46 . 50 . 38 . -
Toplam Yayın 8 9 8 17 3 3 2 1 2 0
Toplam Makale 2 4 1 4 3 3 2 1 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Toplam Bildiri 6 5 7 13 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 1 2 1 0 3 1 0 0 1 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 1 2 0 2 0 2 2 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 6 5 7 11 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri