img

Prof. Dr. Ferdağ KAHRAMAN AKSOYAK

  • Eğitim Fakültesi
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
  • Matematik Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
42
Atıf
104
h-index
6
Proje
8
WoS
Yayın
18
Atıf
93
h-index
6
Scopus
Yayın
11
Atıf
68
h-index
5
Google Scholor
Yayın
26
Atıf
261
h-index
10
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Dr), 2011, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), 2008, 2010
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 2003, 2007
Araştırma Alanları
Geometri
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Dr), 2011, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), 2008, 2010
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 2003, 2007
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 80, Güz, 2009
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Matematik Geometri
2023-, Profesör, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2023-, Profesör, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesiı, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Türkiye
2017-2023, Doçent, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2014-2017, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye
2010-2014, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye
2024-, Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Birim Komisyon Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2023-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2023-, Bölüm Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2023-, Bölüm Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye
2020-2023, Anabilim Dalı Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2018-2021, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
2017-2023, Bölüm Başkan Yardımcısı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Memduha Duran, Yüksek Lisans, ilköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Temel Lineer Cebir Kavramlarını Öğrenme Süreçlerinin İncelenmesi., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
İsmail Çakır, Yüksek Lisans, FRENET EĞRİSİ İLE BAĞLANTILI EĞRİLER, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geometri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ayşe Sayğılı, Yüksek Lisans, 4-Boyutlu Öklid Uzayında Kuaterniyonik Bertrand Eğrilerine Yeni Bir Yaklaşım, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Büşra Gafa, Yüksek Lisans, Kanal yüzeylerinin karakterizasyonları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Neriman Acar, Yüksek Lisans, Öteleme yüzeylerinin eğrilikleri ve bazı karakterizasyonları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Funda Kaymaz, Yüksek Lisans, Öklid uzayında Mannheim eğrileri üzerine, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
2022-2023, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2022-2023, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2022-2023, LİNEER CEBİR II, Lisans
2022-2023, SOYUT MATEMATİK, Lisans
2022-2023, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2022-2023, Genel Matematik 2, Lisans
2022-2023, Lineer Cebir 2, Lisans
2022-2023, Soyut Matematik, Lisans
2022-2023, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2022-2023, CEBİRE GİRİŞ, Lisans
2022-2023, LİNEER CEBİR I, Lisans
2022-2023, Cebir, Lisans
2022-2023, Genel Matematik 1, Lisans
2022-2023, Lineer Cebir 1, Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans
2021-2022, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2021-2022, Matematik Eğitiminde Yeni Yönelimler, Yüksek Lisans
2021-2022, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans
2021-2022, LİNEER CEBİR II, Lisans
2021-2022, SOYUT MATEMATİK, Lisans
2021-2022, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2021-2022, Genel Matematik 2, Lisans
2021-2022, Lineer Cebir 2, Lisans
2021-2022, Soyut Matematik, Lisans
2021-2022, OKUL DENEYİMİ, Lisans
2021-2022, CEBİRE GİRİŞ, Lisans
2021-2022, LİNEER CEBİR I, Lisans
2021-2022, Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele, Lisans
2021-2022, Genel Matematik 1, Lisans
2021-2022, Cebir, Lisans
2021-2022, Lineer Cebir 1, Lisans
Kayıt Yok
4 Boyutlu Öklid Uzayında Kuaterniyonik Çatının Yeni Bir Versiyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Tükenmişliklerinin İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
Probability Explorer Programının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılıkla İlgili Plan Hazırlama Becerilerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
Probability Explorer Programının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılıkla İlgili Plan Hazırlama Becerilerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2017
Some Properties of Rotational Surfaces via Generalized Quaternions (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Noktasal 1-Tip Gauss Dönüşümüne Sahip Bazı Özel Dönel Yüzeyler (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2017
Rektifiyan helislerin karakterizasyonları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2016
Kayıt Yok
Karakuş, S.Ö., Aksoyak, F.K., Özaydın, G. (2024) "Homothetic Motions with Generalized Tricomplex Numbers", Honam Mathematical Journal, 46 (0) pp. 101-113 [ESCI] Link  
Aksoyak, F.K., Demirci, B.B., Babaarslan, M. (2023) "Characterizations of Loxodromes on Rotational Surfaces in Euclidean 3-Space", International Electronic Journal of Geometry, 0 (0) [ESCI]       
Acar, N., Aksoyak, F.K. (2022) "Some Characterizations of Translation Surfaces Generated by Spherical Indicatrices of Space Curves", Palestine Journal of Mathematics, 11 (1) pp. 456-468 Link    
Acar, N., Aksoyak, F.K. (2022) "Generalized Quaternionic Mannheim Curves According to the Type 2-Quaternionic Frame in Euclidean 4-Space", Uzbek Mathematical Journal, 66 (1) pp. 14-27  
Aksoyak, F.K. (2022) "Quaternionic Bertrand Curves According to Type 2-Quaternionic Frame in R4", Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1 Mathematics and Statistics, 71 (2) pp. 395-406 [ESCI]      
Aksoyak, F.K., Karakuş, S.Ö. (2021) "Homothetic Motions via Generalized Bicomplex Numbers", Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics, 36 (2) pp. 275-291 [ESCI] DOI     
Aksoyak, F.K. (2021) "Quaternionic (1,3) Bertrand Curves According to Type 2-Quaternionic Frame in R4", Konuralp Journal of Mathematics, 9 (2) pp. 346-355 Link  
Aksoyak, F.K., Yaylı, Y. (2020) "Flat Rotational Surfaces with Pointwise 1-Type Gauss Map Via Generalized Quaternions", Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences, 90 (2) pp. 251-257 [SCI Expanded] DOI     
Aksoyak, F.K. (2019) "A new type of quaternionic frame in R4", International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, 16 (6) [SCI Expanded]       
Altunkaya, B., Aksoyak, F.K. (2019) "Null Curves of Constant Breadth in Minkowski 4-Space", Communications Series A1: Mathematics and Statistics, 68 (0) pp. 451-456 [ESCI]      
Altunkaya, B., Aksoyak, F.K. (2017) "Curves of constant breadth according to Darboux frame", Communications Faculty Of Science University of Ankara Series A1Mathematics and Statistics, 66 (2) pp. 44-52 [ESCI] Link DOI     
Kaymaz, F., Aksoyak, F.K. (2017) "Some Special Curves and Mannheim Curves in Three Dimensional Euclidean Space", Math. Sci. Appl. E-Notes, 5 (0) pp. 34-39    
Altunkaya, B., Aksoyak, F.K., Kula, L., Aytekin, C. (2016) "On Rectifying Slant Helices in Euclidean 3 Space", Konuralp Journal of Mathematics, 4 (2) pp. 17-24 Link    
Aksoyak, F.K., Yaylı, Y. (2016) "Flat Rotational Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in E4", Honam Mathematical Journal, 38 (2) pp. 305-316 [ESCI] Link DOI     
Aksoyak, F.K., Yaylı, Y. (2015) "General Rotational Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in Pseudo Euclidean Space E 4 2", Indian Journal of Pure and Applied Mathematics, 46 (1) pp. 107-118 [SCI Expanded] Link DOI      
Karakuş, S.Ö., Aksoyak, F.K. (2015) "Generalized Bicomplex Numbers and Lie Groups", Advances in Applied Clifford Algebras, 25 (4) pp. 943-963 [SCI Expanded] Link DOI      
Aksoyak, F.K., Yaylı, Y. (2015) "Homothetic Motions and Surfaces in E 4", Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, 38 (1) pp. 259-269 [SCI Expanded] Link DOI      
Aksoyak, F.K., Yaylı, Y. (2014) "Boost Invariant Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in Minkowski 4 Space E4 1", Bulletin of the Korean Mathematical Society, 51 (6) pp. 1863-1874 [SCI Expanded] Link DOI      
Aksoyak, F.K., Gök, İ., İlarslan, K. (2014) "Generalized Null Bertrand Curves In Minkowski Space Time", Annals of the Alexandru Ioan Cuza University - Mathematics, 60 (2) pp. 489-502 [SCI Expanded] Link DOI      
Aksoyak, F.K., Yaylı, Y. (2013) "Homothetic Motions and Lie Groups in R4 2", Journal of Dynamical Systems and Geometric Theories, 11 (0) pp. 23-38 [ESCI] Link DOI     
Kahraman, F., Yaylı, Y. (2012) "Spacelike Maximal and Timelike Minimal Surfaces of Revolution in Minkowski 3 Space", Far East Journal of Mathematical Sciences, 61 (2) pp. 239-257    
Kahraman, F., Gök, İ., Hacısalihoğlu, H. (2012) "On the Quaternionic B2 Slant Helices in the Semi Euclidean Space E4 2", Applied Mathematics and Computation, 218 (11) pp. 6391-6400 [SCI Expanded] Link DOI    
Gök, İ., Okuyucu, O.Z., Kahraman, F., Hacısalihoğlu, H. (2011) "On the Quaternionic B 2 Slant Helices in the Euclidean Space E 4", Advances in Applied Clifford Algebras, 21 (4) pp. 707-719 [SCI Expanded] Link DOI      
Aksoyak, F.K., Demirci, B.B., Babaarslan, M. (2022) "The curvatures of loxodromes on rotational surfaces", 19 th International Geometry Symposium , (Haziran 2022
Aksoyak, F.K. (2021) "On Gauss map of tensor product surfaces via generalized bicomplex numbers,", International Conference on Scientific Research , (Kasım 2021
Acar, N., Aksoyak, F.K. (2018) "Translation surfaces generated by spherical indicatrices of space curves in Euclidean 3-Space", 16 th International Geometry Symposium , (Temmuz 2018 
Aksoyak, F.K. (2018) "Notes on quaternionic frame in R^4", 16 th International Geometry Symposium , (Temmuz 2018 
Karakuş, S.Ö., Aksoyak, F.K. (2018) "Some Applications of Generalized Bicomplex Numbers on Motions in Four Dimensional Spaces", 16th International Geometry Symposium , Türkiye, (Temmuz 2018 
Aksoyak, F.K., Yaylı, Y. (2017) "Rotational Surfaces with Pointwise 1-Type Gauss Map in Four Dimensional Pseudo-Euclidean Space E4-2", International Workshop on Theory of Submanifolds , (pp. 96-112), (Temmuz 2017
Aksoyak, F.K., Yaylı, Y. (2017) "Some Properties of Rotational Surfaces via Generalized Quaternions", 15 th International Geometry Symposium , (Ağustos 2017
Aksoyak, F.K., Yaylı, Y. (2017) "Homothetic Motion and Surfaces with Pointwise 1- Type Gauss Map in E4", International Workshop on Theory of Submanifolds , (pp. 80-95), (Nisan 2017   
AKSOYAK, F.K., Yayli, Y., Turgay, N., Canfes, E., VanDerVeken, J., Bejan, C. (2017) "Rotational Surfaces with Pointwise 1-Type Gauss Map in Pseudo Euclidean Space E4/2", , (pp. 96-112), (Ocak 2017) 
Kaymaz, F., Aksoyak, F.K. (2016) "Some Special Curves and Mannheim Curves in Three Dimensional Euclidean Space", 2nd International Conference on Analysis and Its Applications , Türkiye, (Haziran 2016
Aksoyak, F.K., Yaylı, Y. (2016) "Rotational Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in Four Dimensional Pseudo Euclidean Space", International Workshop on Theory of Submanifolds , Türkiye, (Mayıs 2016 
Aksoyak, F.K., Turgay, N.C., Yaylı, Y. (2014) "On the Gauss map of minimal surfaces in Euclidean 4-space", XII. Ulusal Geometry Symposium , (Haziran 2014
Aksoyak, F.K., Yaylı, Y. (2014) "Boost Invariant Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in Minkowski 4 Space", International Workshop on Finite Type Submanifolds , İstanbul, (Eylül 2014
Aksoyak, F.K., Yaylı, Y. (2013) "Homothetic Motions and Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in E4", 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications , Bosna Hersek, (Ağustos 2013
Aksoyak, F.K., Yaylı, Y. (2013) "General Rotational Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in Pseudo Euclidean Space", XI. Geometri Sempozyumu , Ordu, Türkiye, (Temmuz 2013
Karakuş, S.Ö., Aksoyak, F.K. (2013) "Generalized bicomplex Numbers and Lie Groups", 2st International Eurasian Conference On Mathematical sciences and Applications , (Ağustos 2013
Kahraman, F., Yaylı, Y., Arslan, K. (2011) "Minkowski 4 Uzayında Ekstremal ve Marginally Trapped Dönel Yüzeyler", IX. Geometri Sempozyumu , Samsun, Türkiye, (Haziran 2011
Kahraman, F., Yaylı, Y. (2010) "Minkowski Uzayında Minimal Dönel Yüzeyler", VIII. Geometri Sempozyumu , Antalya, Türkiye, (Nisan 2010
Gök, İ., Okuyucu, O.Z., Kahraman, F., Hacısalihoğlu, H. (2010) "E4 Öklid Uzayında Kuaterniyonik B2 Slant Helisler", 5. Ankara Matematik Günleri , Ankara, Türkiye, (Haziran 2010
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Ser. A1 Math. Stat., 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Mathematical Sciences and Applications E-Notes, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1 : Mathematics and Statistics, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Advances in Applied Clifford Algebras, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Advances in Applied Clifford Algebras, 2015
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Journal of Mathematics, 2015
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Proceedings of the National Academy of Sciences, Physical Sciences, 2015
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Hadronic Journal, 2013
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
On the Quaternionic B 2 Slant Helices in the Euclidean Space E 4
Advances in Applied Clifford Algebras
17 7 0 3 0 0 0 0 27
2
On the Quaternionic B2 Slant Helices in the Semi Euclidean Space E4 2
Applied Mathematics and Computation
7 5 0 4 0 0 0 0 16
3
General Rotational Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in Pseudo Euclidean Space E 4 2
Indian Journal of Pure and Applied Mathematics
7 7 0 1 0 0 0 0 15
4
Boost Invariant Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in Minkowski 4 Space E4 1
Bulletin of the Korean Mathematical Society
4 4 0 1 0 0 0 0 9
5
Generalized Bicomplex Numbers and Lie Groups
Advances in Applied Clifford Algebras
4 4 0 0 0 0 0 0 8
6
Generalized Null Bertrand Curves In Minkowski Space Time
Annals of the Alexandru Ioan Cuza University - Mathematics
4 2 0 0 0 0 0 0 6
7
Flat Rotational Surfaces with Pointwise 1 Type Gauss Map in E4
Honam Mathematical Journal
2 4 0 0 0 0 0 0 6
8
A new type of quaternionic frame in R4
International Journal of Geometric Methods in Modern Physics
4 1 0 0 0 0 0 0 5
9
Homothetic Motions and Surfaces in E 4
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society
2 2 0 0 0 0 0 0 4
10
Homothetic Motions and Lie Groups in R4 2
Journal of Dynamical Systems and Geometric Theories
2 1 0 0 0 0 0 0 3
11
Curves of constant breadth according to Darboux frame
Communications Faculty Of Science University of Ankara Series A1Mathematics and Statistics
0 1 0 1 0 0 0 0 2
12
Flat Rotational Surfaces with Pointwise 1-Type Gauss Map Via Generalized Quaternions
Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences
1 1 0 0 0 0 0 0 2
13
Null Curves of Constant Breadth in Minkowski 4-Space
Communications Series A1: Mathematics and Statistics
1 0 0 0 0 0 0 0 1
(2019) "A new type of quaternionic frame in R4" TÜBİTAK
(2016) "Generalized Bicomplex Numbers and Lie Groups" TÜBİTAK
(2015) "Boost Invarıant Surfaces with Poıntwıse 1-Type Gauss Map in Mınkowskı 4-Space E4-1" TÜBİTAK
(2015) "Homothetic Motions and Surfaces in E-4" TÜBİTAK
(2015) "General Rotatıonal Surfaces with Poıntwıse 1-Type Gauss Map in Pseudo-Euclıdean Space E 4-2" TÜBİTAK
(2012) "On the Quaternionic B2 Slant Helices in the Semi-Euclidean Space E4-2" TÜBİTAK
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Yusuf Yaylı
Ankara Üniversitesi
2010 - 2020 17
Sıddıka Özkaldı Karakuş
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
2013 - 2024 5
İsmail Gök
Ankara Üniversitesi
2010 - 2014 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2016 - 2019 3
Hilmi Hacısalihoğlu
-
2010 - 2012 3
Neriman Acar
-
2018 - 2022 3
Murat Babaarslan
Yozgat Bozok Üniversitesi
2022 - 2023 2
Burcu Bektaş Demirci
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
2022 - 2023 2
Osman Zeki Okuyucu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
2010 - 2011 2
Funda Kaymaz
-
2016 - 2017 2
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Nurettin Cenk Turgay
-
2014 1
Kazım İlarslan
Kırıkkale Üniversitesi
2014 1
Kadri Arslan
Uludağ Üniversitesi
2011 1
CL Bejan
-
017 1
EO Canfes
-
017 1
Gülşah Özaydın
-
2024 1
J VanDerVeken
-
017 1
NC Turgay
-
017 1
Yusuf Yayli
-
017 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
212.
50856 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
130.
12883 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
73.
2816 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50856
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12883
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik 2816
Anahtar Kelimeler Geometri
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 150 65 45 15 70 50 40 55 20 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 519 . 597 . 668 . 658 . 590 . 563 . 632 . 631 . 633 . 212 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 401 . 470 . 519 . 500 . 424 . 378 . 437 . 425 . 403 . 130 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 100 . 145 . 155 . 177 . 147 . 127 . 170 . 158 . 164 . 73 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 28 . 48 . 59 . 75 . 59 . 44 . 63 . 59 . 78 . 30 .
Toplam Yayın 3 6 3 3 2 1 3 4 1 1
Toplam Makale 3 2 2 0 2 1 2 3 1 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 4 1 3 0 0 1 1 0 0
Makale (SCI) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 2 2 0 1 0 2 3 1 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 4 1 3 0 0 1 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri